Translations into English:

  • spring loaded gas-tight damper   

Example sentences with "przepustnica odcinająca gazoszczelna sprężynowa", translation memory

add example
Sprężynowy nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa może odprowadzać gaz do gazoszczelnej obudowy, jeżeli taka gazoszczelna obudowa spełnia wymogi określone w pktThe spring-loaded pressure relief valve may discharge into the gas-tight housing if that gas-tight housing fulfils the requirements of paragraph
HAMULCE SPRĘŻYNOWESPRING BRAKES
Wymogi określone w pkt ‧.‧ powyżej powinny być stosowane we wszystkich przypadkach, w których używane jest takie samo urządzenie sterujące dodatkowego urządzenia zwalniającego hamulec sprężynowy jak w przypadku hamulca awaryjnego/postojowegoWhere the control of the auxiliary spring brake release system is the same as that used for the secondary/parking brake, the requirements defined in paragraph ‧.‧ above shall apply in all cases
Rany wskazują na nóż sprężynowy z ‧ calowym ostrzemStab wounds are consistent with a switchblade, around four inches
To dlatego to się nazywa " Switchblade " (nóż sprężynowyAnd that is why they call it the Switchblade
Nawet w przypadku zgodności z niniejszym punktem immobilizer, który uniemożliwia pneumatyczne zwalnianych hamulców sprężynowych, musi spełniać wymogi techniczne określone w niniejszym regulaminieCompliance with this paragraph does not exempt an immobilizer which prevents the release of pneumatically released spring brakes from the technical requirements set out in this Regulation
Raz uruchomione, hamulce sprężynowe nie powinny być zwolnione, chyba że ciśnienie w układzie hamulcowym roboczym jest wystarczające, aby zapewnić co najmniej zaleconą szczątkową skuteczność hamowania pojazdu obciążonego przy użyciu zespołu sterującego roboczego układu hamulcowegoOnce applied, the spring brakes shall not release unless there is sufficient pressure in the service braking system to at least provide the prescribed residual braking performance of the laden vehicle by application of the service braking control
Tułów, ręce i nogi są pojedynczą formą wykonaną z Sorbothane, pokrytą skórą z PCW i zawierającą stalowy kręgosłup sprężynowyThe torso, arms and legs are a single moulding of Sorbothane covered with a PVC skin and containing a steel spring spine
Wymogi określone w pkt ‧.‧.‧ powyżej nie ma jednak zastosowania do pomocniczego urządzenia zwalniającego hamulec sprężynowyHowever, the requirements of paragraph ‧.‧.‧ above shall not apply to the auxiliary spring brake release system
Hamulce sprężynowe muszą być tak zaprojektowane, aby w przypadku ich uszkodzenia można było je zwolnić bez wykorzystania ich normalnego układu sterowaniaSpring brakes must be so designed that, in the event of failure, it is possible to release them without using their normal control
Wzór zapisu wyników badań hamulców sprężynowychModel reference record of test results for spring brakes
Sprężynowy nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa w zbiornikuSpring-loaded pressure relief valve in the container
Hamulce sprężynoweSpring brakes
Dodatkowe urządzenia zwalniające wykorzystujące do zwalniania zasób energii, czerpią swoją energie z zasobu energii, który jest niezależny od zasobu energii używanego zwykle do sprężynowego układu hamulcowegoAuxiliary release devices using an energy reserve for releasing, shall draw their energy from an energy reserve which is independent from the energy reserve normally used for the spring braking system
Przepisy dotyczące szczególnych warunków dla układów hamulcowych sprężynowychProvisions relating to specific conditions for spring braking systems
Podobnie, raz uruchomione hamulce sprężynowe nie ulegną zwolnieniu, dopóki nie ma wystarczającego ciśnienia w roboczym układzie hamulcowym dla zapewnienia co najmniej zalecanego osiągu szczątkowego hamowania obciążonego pojazdu poprzez uruchomienie mechanizmu uruchamiającego hamowania roboczegoSimilarly, once applied, the spring brakes shall not release unless there is sufficient pressure in the service braking system to at least provide the prescribed residual braking performance of the laden vehicle by application of the service braking control
Pomocnicze urządzenia zwalniające, w których wykorzystywany jest zapas energii do zwalniania, powinny pobierać energię z zasobnika, który jest niezależny od zasobnika energii normalnie wykorzystywanego dla układu hamulcowego sprężynowegoAuxiliary release devices using an energy reserve for releasing shall draw their energy from an energy reserve which is independent from the energy reserve normally used for the spring braking system
Obłożony korkiem korpus, ze skomplikowanym mechanizmem sprężynowych stawów, okrywała czarna nogawka zakończona lakierkiem.Its top was covered with cork, and it had spring joints, a complicated mechanism, covered over by black trousers ending in a patent-leather boot.
Połączenie tego przewodu z normalnym przewodem łączącym urządzenie sterujące z siłownikami hamulców sprężynowych powinno znajdować się przy każdym siłowniku sprężynowym bezpośrednio przed przyłączem do komory ściskania sprężyny, jeżeli nie jest wykonane w obudowie siłownikaThe junction of this line with the normal line connecting the control device with the spring brake actuators shall be at each spring brake actuator immediately before the port to the spring compression chamber, if not integrated in the body of the actuator
Jeżeli urządzenie sterujące dla pomocniczego układu zwalniającego hamulec sprężynowy jest oddzielone od urządzenia sterującego hamulca awaryjnego/postojowego, wymogi określone w pkt ‧.‧ powyżej powinny być stosowane dla obu układów sterowaniaWhere the control for the auxiliary spring brake release system is separate to the secondary/parking brake control, the requirements defined in paragraph ‧.‧ above shall apply to both control systems
Spełnienie przepisu zawartego w niniejszym punkcie nie oznacza, że immobilizer uniemożliwiający zwolnienie hamulców sprężynowych zwalnianych pneumatycznie jest wyłączony z zakresu wymagań technicznych określonych w niniejszym regulaminieCompliance with this paragraph does not exempt an immobiliser that prevents the release of pneumatically released spring brakes from the technical requirements set out in this Regulation
Hamulec sprężynowy nie może być używany jako hamulec zasadniczyA spring brake shall not be used as a service brake
Resory sprężynowe i stabilizatorySprings and stabilisers
Układy hamulcowe sprężynowe uruchamianymi podciśnieniem nie powinny być stosowane w przyczepachVacuum spring braking systems shall not be used for trailers
Showing page 1. Found 767 sentences matching phrase "przepustnica odcinająca gazoszczelna sprężynowa".Found in 1.047 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.