pronunciation: IPA: pʃɛ̃ˈɲiʦ̑a

Translations into English:

 • wheat         
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  grain
   
  rodzaj zboża;
   
  Plant belonging to genus Triticum and to family Poaceae (also known as Gramineae).
 • corn           
  (noun, adjv   )
 • triticum   
 • wheats   

Other meanings:

 
wheat
 
ziarno tego zboża

Similar phrases in dictionary Polish English. (24)

metoda kolorymetryczna pomiaru rozpuszczalnych w wodzie zabarwionych fragmentów uwolnionych przez endo-1,4-beta-ksylanazę z azurinu poprzecznie związanego z arabinoksylanem pszenicyColorimetric method measuring water soluble dyed fragments released by endo-1,4-beta-xylanase from azurin-cross linked wheat arabinoxylan
Pole pszenicy z krukamiWheat Field with Crows
pszenica (ziarno)wheats
pszenica angielskaenglish wheat; rivet wheat
pszenica chlebowabread wheat; common wheat
pszenica durumdurum (triticum durum); triticum durum
pszenica jaraspring wheat
pszenica oplewionaspelt
pszenica orkiszspelt wheat; spelt; triticum spelta
pszenica ozimawinter wheat
pszenica płaskurkaemmer
pszenica płaskurka (roślina dzika)emmer (wild)
pszenica płaskurka (roślina uprawna)emmer (cultivated)
pszenica samopszaeinkorn wheat; spelt; einkorn
pszenica szklistadurum wheat (product); durum wheat
pszenica szorstkarivet wheat; english wheat
pszenica twardadurum wheat; hard wheat
pszenica twarda (ziarno)hard wheat
pszenica wysokoglutenowaprotein wheat
pszenica zwyczajnabread wheat; corn (triticum); corn; soft wheat; wheat; common wheat
pszenica zwyczajna (ziarno)soft wheat
Śnieć indyjska pszenicykarnal bunt
wirus karłowatości pszenicywheat dwarf geminivirus
ziarno pszenicycorn (soft wheat); soft wheat

    Show declension

Example sentences with "pszenica", translation memory

add example
Zboża (zwykła pszenica, pszenica durum, żyto, jęczmień i kukurydzaCereals (common wheat, durum wheat, rye, barley and maize
Przetarg obejmuje maksymalną ilość ‧ ton pszenicy zwyczajnej do wywozu do krajów trzecich z wyjątkiem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Lichtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry oraz SzwajcariiThe invitation to tender shall cover a maximum of ‧ tonnes of common wheat for export to third countries with the exception of Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Liechtenstein, Romania, Serbia and Montenegro and Switzerland
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecichCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ opening an invitation to tender for the refund on common wheat exports to certain third countries
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnejCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ opening a standing invitation to tender for the resale on the Community market of common wheat held by the German intervention agency
Artykuł ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, ‧, ‧a, ‧b oraz ‧, art. ‧ ust. ‧ lit. b) i art. ‧ ust. ‧ oraz rozdziały ‧ (pszenica durum), ‧ (rośliny energetyczne), ‧ (premia mleczna), ‧ (płatność obszarowa z tytułu roślin uprawnych), ‧b (pomoc w odniesieniu do gajów oliwnych), ‧c (pomoc w odniesieniu do produkcji tytoniu) oraz ‧d (płatność obszarowa z tytułu chmielu) w tytule ‧ tego rozporządzenia stosuje się jednak nadal w odniesieniu do rokuHowever, Article ‧, Article ‧, Articles ‧, ‧, ‧a, ‧b and ‧, Article ‧(b) and and Chapters ‧ (durum wheat), ‧ (energy crops), ‧ (dairy premium), ‧ (arable crops area payment), ‧b (aid for olive groves), ‧c (tobacco production aid) and ‧d (hops area payment) of Title ‧ of that Regulation shall continue to apply for
Pszenica durumDurum wheat
Zmiana ogłoszenia o przetargu na refundację z tytułu wywozu pszenicy zwyczajnej do niektórych państw trzecich (Dz.U. C ‧ zAmendment of notice of invitation to tender for refunds on common wheat exported to certain third countries (OJ C
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnejCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the quantity covered by the standing invitation to tender for the export of common wheat held by the Austrian intervention agency
Ziarna, które po wyeliminowaniu z próbki innych ciał, określonych w niniejszym załączniku, przechodzą przez sito o szczelinach następujących rozmiarów: dla pszenicy zwyczajnej – ‧,‧ mm, dla pszenicy durum – ‧,‧ mm, dla jęczmienia ‧,‧ mmGrains which, after elimination from the sample of all other matter referred to in this Annex, pass through sieves with apertures of the following dimensions: common wheat ‧,‧ mm, durum wheat ‧,‧ mm, barley ‧,‧ mm
metodą oznaczania wskaźnika Zeleny’ego dla rozdrobnionej pszenicy zwyczajnej jest metoda zgodna z normą ISOthe method for determining the Zeleny index of ground common wheat shall comply with method ISO
maltodekstryn na bazie pszenicywheat-based maltodextrins
Ze względu na obecną sytuację na rynku uzasadnione jest ogłoszenie stałego przetargu na wywóz ‧ ton pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Niemczech, na mocy decyzji Komisji zezwalającej Republice Czeskiej na przechowywanie poza swoim terytorium ‧ ton zbóż pochodzących z roku gospodarczegoGiven the current market situation, a standing invitation to tender should be opened for the export of ‧ tonnes of common wheat held by the Czech intervention agency in Germany, under the Commission Decision authorising the Czech Republic to store outside its territory ‧ tonnes of cereals from the ‧/‧ marketing year
Pszenica zwyczajna w ilości określonej w ust. ‧ jest magazynowana w regionach wymienionych w załączniku IThe quantity of common wheat referred to in paragraph ‧ is stored in the regions mentioned in Annex I
Pięć lat temu tona pszenicy kosztowała 100 euro.Five years ago, wheat was worth EUR 100 per tonne.
kg mąki uzyskanej z pszenicy durum wymaga ‧ kg (‧ %) zakwasu, ‧ kg (‧ %) soli morskiej i około ‧ litrów (‧ %) wody o temperaturze ‧ °Ckg durum-wheat flour requires ‧ kg (‧ %) leaven, ‧ kg (‧ %) sea salt and approximately ‧ litres (‧ %) water at a temperature of ‧ °C
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do subkontyngentu ‧ na pszenicę zwyczajną przywożoną z KanadyCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards subquota ‧ for common wheat imported from Canada
ilościach pszenicy zwyczajnej oferowanych na mocy artthe quantities of common wheat offered pursuant to Article
to założenie powinno być zrealizowane przez wprowadzenie dodatku ograniczonego dla każdego Państwa Członkowskiego do maksymalnej powierzchni pszenicy twardej durumwhereas that objective should be achieved by introducing a supplement limited, for each Member State concerned, to a maximum area of durum wheat
Ostatnio cena pszenicy proponowana rolnikom wzrosła o 10%, a ceny produktów opartych na pszenicy w supermarketach - o 40%.We have now seen the price farmers receive for wheat go up by only 10 %, while the shelf price in supermarkets of wheat-based products has gone up by 40 %.
Późne deszcze majowe wpływają pozytywnie na jakość ziarna, ale dla ozimej pszenicy i ozimego jęczmienia, które dojrzewają miesiąc wcześniej, często przychodzą one zbyt późnoThe late rains in May benefit the quality of the grain, whereas they often arrive too late for the wheat and barley sown a month earlier
W UE korzystają z nich na przykład rolnicy uprawiający pszenicę, ale już nie producenci produktów pochodzenia zwierzęcego.For example, they benefit wheat farmers in the EU, but not animal-based food producers.
Zmiana ogłoszenia przetargu na refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych krajów trzecichAmendment to the notice of invitation to tender for the refund for the export of common wheat to certain third countries
Francuska agencja interwencyjna przystępuje do otwarcia przetargu stałego na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w jej posiadaniu, zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniem (EWG) nr ‧/‧, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczejSubject to this Regulation, the French intervention agency shall issue a standing invitation to tender in accordance with Regulation (EEC) No ‧/‧ for the export of common wheat held by it
Stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnejStanding invitation to tender for the export of common wheat held by the Polish intervention agency
Showing page 1. Found 1884 sentences matching phrase "pszenica".Found in 0.886 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.