Translations into English:

  • refuse shredder   
     
    A machine used to break up refuse material into smaller pieces by tearing and/or impact. (Source: PORT)
     
    maszyna stosowana do rozdrabniania odpadów na mniejsze kawałki poprzez rozrywanie lub zgniatanie

Example sentences with "rozdrabniacz odpadów", translation memory

add example
W przypadku analizy próbki złożonej całe siedem tusz o masie P‧ rozdrobnić w rozdrabniaczu wymienionym w pkt ‧.‧ (a o ile to konieczne, również wymieszać przy pomocy mieszarki) w celu uzyskania jednorodnego materiału, z którego następnie można pobrać dwie próbki reprezentatywne dla siedmiu tuszIn the case of a composite sample analysis, all seven carcases of which the weight is P‧ is minced in a mincer as specified under point ‧.‧ (and, if necessary, mixed with the use of a blender as well) to obtain a homogeneous material from which two samples representative of the seven carcases may then be taken
W przypadku zamrożonego mięsa lub języka (po usunięciu warstwy wierzchniej, której nie można wytrawić) potrzebny jest rozdrabniacz do mięsa i należy istotnie zwiększyć rozmiar próbkiIn the case of frozen meat or tongue (after removal of the superficial layer, which cannot be digested), a meat mincer is necessary and the sample size will need to be increased considerably
Próba zbiorcza jest następnie jednorazowo umieszczana w rozdrabniaczu mięsaThe pooled sample is put once through the mincer
Całą tuszę o masie P‧ rozdrobnić w rozdrabniaczu wymienionym w pkt ‧.‧ (a o ile to konieczne, również wymieszać przy pomocy mieszarki) w celu uzyskania jednorodnego materiału, z którego następnie można pobrać próbkę reprezentatywną dla każdej tuszyThe whole carcase of which the weight is P‧ is minced in a mincer as specified under point ‧.‧ (and, if necessary, mixed with the use of a blender as well) to obtain a homogeneous material from which a sample representative of each carcase may then be taken
Nie zaleca się stosowania żadnego szczególnego rozdrabniacza mięsaNo special mincer shall be recommended
urządzenia do uprawy gleby pozwalające na stosowanie uproszczonych technik uprawy i mechanicznego odchwaszczania: rozdrabniacze do roślin, rozdrabniacze rotacyjne, kosiarki rotacyjne, glebogryzarko-odchwaszczarki, spulchniacze, kultywator zębowy lub talerzowy, urządzenia wysiewające do uproszczonej uprawy ziemisoil working equipment to facilitate soil working techniques and enable mechanical weeding: plant shredders, rotating shredders, hoes, weeders, decompactors, tooth and disc stubble cleaners and seeders to facilitate working the soil
Rozdrabniacz zrobiony z materiału nieabsorbującego wilgoci, łatwy do czyszczenia, pozwalający na szybkie i równomierne rozdrobnienie bez przegrzania, ograniczający kontakt z zewnętrznym powietrzem do minimum i spełniający kryteria wymienione w pkt ‧ (np. składany młynek stożkowyCrusher made of a material which does not absorb moisture, is easy to clean, enables crushing to be effected quickly and evenly without overheating, limits contact with the outside air to the minimum, and meets the requirements mentioned in ‧ (for example a detachable roller mill
rozdrabniacz do mięsa lub malakser elektrycznyMeat mincer or electrical blender
Rozdrabniacze, ekspresy do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowańGrinders, coffee machines and equipment for opening or sealing containers or packages
rozdrabniacz mięsa z otworami o średnicy ‧ mmmeat mincer with ‧ to ‧ mm diameter perforations
Do leczenia dużej liczby świń, preparat Aivlosin zmieszano z paszą w rozdrabniaczu do pasz przy użyciu „ premiksu do przygotowywania pasz leczniczych ”For the treatment of large numbers of pigs, Aivlosin was mixed into pig food by an authorised feed mill using the premix for medicated feeding stuff
Tasak lub piła do cięcia kawałków na części o wielkości pozwalającej na ich wprowadzenie do rozdrabniacza mięsaMeat-axe or saw for cutting cuts into pieces of appropriate size for the mincer
Cały kawałek o masie P‧ rozdrabnia się w rozdrabniaczu wymienionym w pkt ‧ (a o ile to konieczne, miesza się również przy pomocy mieszarki) w celu uzyskania homogenizowanego materiału, z którego następnie można pobrać próbkę reprezentatywną dla każdego kawałkaThe whole cut of which the weight is P‧, shall be minced in a mincer as specified under point ‧ (and, if necessary, mixed with the use of a blender as well) to obtain a homogeneous material from which a sample representative of each cut may then be taken
W metodzie wykorzystano szereg potencjalnie niebezpiecznych urządzeń, takich jak wysoko wydajny rozdrabniacz mięsa i homogenizator, dlatego należy zastosować właściwe środki ochronyThe method uses a number of potentially hazardous pieces of equipment such as a heavy duty mincer and a homogeniser, and the appropriate safety precautions should be taken
Rozdrabniacz wykonany z materiału nieabsorbującego wilgoci, łatwy do czyszczenia, pozwalający na szybkie i równomierne rozdrobnienie bez przegrzania, ograniczający kontakt z zewnętrznym powietrzem do minimum i spełniający kryteria wymienione w pkt ‧ (np. składany młynek stożkowyCrusher made of a material which does not absorb moisture, is easy to clean, enables crushing to be effected quickly and evenly without overheating, limits contact with the outside air to the minimum, and meets the requirements mentioned in ‧ (e.g. a detachable roller mill
Rozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalająca na rozdrabnianie mięsa mrożonego lub głęboko mrożonego oraz kości, celem uzyskania jednorodnej mieszanki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mmIt should have sufficient power to mince frozen or quick-frozen meat and bones to produce a homogeneous mixture corresponding to that obtained from a mincer fitted with a ‧ mm hole disc
rozdrabniacz Moulinettea Moulinette blender
Tasak lub piła do rozbioru tusz na kawałki o rozmiarze pozwalającym na ich wprowadzenie do rozdrabniacza mięsaMeat-axe or saw for cutting carcases into pieces of appropriate size for the mincer
Rozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalająca na rozdrabnianie mięsa mrożonego lub głęboko mrożonego oraz kości, celem uzyskania jednorodnej mieszanki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mmIt should have sufficient power to mince also frozen or quick-frozen meat and bones to produce a homogeneous mixture corresponding to that obtained from a mincer fitted with a ‧ mm hole disc
Rozdrabniacz używany jest od trzech do czterech razy, przez około sekundę za każdym razemThe blender should be operated three to four times for approximately one second each time
rozdrabniacze do roślinPlant shredders
próbek, o średniej wadze ‧ g każda, pobrane z pojedynczych próbek zgodnie z lit. b), rozdrobnione są w rozdrabniaczu Moulinettesamples of approximately ‧ g each, taken from each of the individual samples in accordance with (b), are chopped in the Moulinette blender
Zmielone mięso wieprzowe następnie miesza się, często ręcznie, ale też przy pomocy mechanicznego miksera, chociaż zabrania się korzystania z rozdrabniacza bębnowego czy podobnych urządzeń, gdyż skutkowałoby to niedopuszczalną emulgacją produktu końcowegoThe pork mince is then mixed, often by hand, but also by using a mechanical mixer although use of a bowl chopper or similar would be prohibited as this would create an unacceptably emulsified end product
Jeżeli próbki są większe niż ‧ g, należy użyć rozdrabniacza do mięsa z otworami o wymiarach od ‧ do ‧ mm lub należy użyć nożyczekWhere the samples are larger than ‧ g, a meat mincer with openings of ‧ to ‧ mm or scissors must be used
Showing page 1. Found 15506 sentences matching phrase "rozdrabniacz odpadów".Found in 3.532 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.