Translations into English:

  • refuse shredder   
     
    A machine used to break up refuse material into smaller pieces by tearing and/or impact. (Source: PORT)
     
    maszyna stosowana do rozdrabniania odpadów na mniejsze kawałki poprzez rozrywanie lub zgniatanie

Example sentences with "rozdrabniacz odpadów", translation memory

add example
Premiks mieszany jest z paszą dla świń w rozdrabniaczu do pasz, a uzyskana w ten sposób „ mieszanka do pasz leczniczych ” jest rozprowadzana wśród rolników do leczenia dużej liczby świńThe premix is mixed into pig feed by an authorised feed mill and the resulting medicated feeding stuff is then distributed to the farmer to treat a large number of pigs
rozdrabniacz Moulinettea Moulinette blender
Nie zaleca się stosowania żadnego szczególnego rozdrabniacza mięsaNo special mincer shall be recommended
Cały kawałek o masie P‧ rozdrabnia się w rozdrabniaczu wymienionym w pkt ‧.‧ (a o ile to konieczne, miesza się również przy pomocy mieszarki) w celu uzyskania homogenizowanego materiału, z którego następnie można pobrać próbkę reprezentatywną dla każdego kawałkaThe whole cut of which the weight is P‧, is minced in a mincer as specified under point ‧.‧ (and, if necessary, mixed with the use of a blender as well) to obtain a homogeneous material from which a sample representative of each cut may then be taken
Rozdrabniacz zrobiony z materiału nieabsorbującego wilgoci, łatwy do czyszczenia, pozwalający na szybkie i równomierne rozdrobnienie bez przegrzania, ograniczający kontakt z zewnętrznym powietrzem do minimum i spełniający kryteria wymienione w pkt ‧ (np. składany młynek stożkowyCrusher made of a material which does not absorb moisture, is easy to clean, enables crushing to be effected quickly and evenly without overheating, limits contact with the outside air to the minimum, and meets the requirements mentioned in ‧ (for example a detachable roller mill
Rozdrobnić osad w mechanicznym rozdrabniaczu przy średniej szybkości przez ‧ minutyTreat the sludge in a mechanical blender for ‧ min. at medium speed
Wkładkę mieszającą rozdrabniacza za każdym razem wkłada się do zlewki z płynem wytrawiającym, w celu oddzielenia przyczepionych skrawków mięsaThe mincing insert of the Moulinette blender is immersed repeatedly in the digestion fluid in the beaker to remove any meat still adhering
Rozdrabniacz używany jest od trzech do czterech razy, przez około sekundę za każdym razemThe blender should be operated three to four times for approximately one second each time
rozdrabniacz mięsa z otworami o średnicy ‧ mmmeat mincer with ‧ to ‧ mm diameter perforations
rozdrabniacz do mięsa lub malakser elektrycznyMeat mincer or electrical blender
Przestańcie wkładać swoje ciuchy do kuchennego rozdrabniacza!I przestańcie palić!Stop putting your clothes in the garbage disposal...... and stop smoking
Rozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalająca na rozdrabnianie mięsa mrożonego lub głęboko mrożonego oraz kości, celem uzyskania jednorodnej mieszanki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mmIt should have sufficient power to mince also frozen or quick-frozen meat and bones to produce a homogeneous mixture corresponding to that obtained from a mincer fitted with a ‧ mm hole disc
Tasak lub piła do rozbioru tusz na kawałki o rozmiarze pozwalającym na ich wprowadzenie do rozdrabniacza mięsaMeat-axe or saw for cutting carcases into pieces of appropriate size for the mincer
Rozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalająca na rozdrabnianie mięsa mrożonego lub głęboko mrożonego oraz kości, celem uzyskania jednorodnej mieszanki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mmIt should have sufficient power to mince frozen or quick-frozen meat and bones to produce a homogeneous mixture corresponding to that obtained from a mincer fitted with a ‧ mm hole disc
Próba zbiorcza jest następnie jednorazowo umieszczana w rozdrabniaczu mięsaThe pooled sample is put once through the mincer
Jednoczesny wpływ dwóch rozdrabniaczy (Gammaridae i Tipulidae) na tempo ubytku masy liści bukowych w potoku.Simultaneous effect of two shredder species (Gammaridae and Tipulidae) on the rate of beech leaf litter mass decrease in stream.
W metodzie wykorzystano szereg potencjalnie niebezpiecznych urządzeń, takich jak wysoko wydajny rozdrabniacz mięsa i homogenizator, dlatego należy zastosować właściwe środki ochronyThe method uses a number of potentially hazardous pieces of equipment such as a heavy duty mincer and a homogeniser, and the appropriate safety precautions should be taken
Rozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalająca na rozdrabnianie głęboko mrożonego mięsa oraz kości, celem uzyskania jednorodnej próbki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mmIt should have sufficient power to mince frozen or quick-frozen meat and bones to produce a homogeneous mixture corresponding to that obtained from a mincer fitted with a ‧-mm hole disc
Rozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalającą na rozdrabnianie mrożonego lub głęboko mrożonego mięsa oraz kości, celem uzyskania jednorodnej próbki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mmIt should have sufficient power to mince frozen or quick-frozen meat and bones to produce a homogeneous mixture corresponding to that obtained from a mincer fitted with a ‧-mm hole disc
Jeżeli próbki są większe niż ‧ g, należy użyć rozdrabniacza do mięsa z otworami o wymiarach od ‧ do ‧ mm lub należy użyć nożyczekWhere the samples are larger than ‧ g, a meat mincer with openings of ‧ to ‧ mm or scissors must be used
urządzenia do uprawy gleby pozwalające na stosowanie uproszczonych technik uprawy i mechanicznego odchwaszczania: rozdrabniacze do roślin, rozdrabniacze rotacyjne, kosiarki rotacyjne, glebogryzarko-odchwaszczarki, spulchniacze, kultywator zębowy lub talerzowy, urządzenia wysiewające do uproszczonej uprawy ziemisoil working equipment to facilitate soil working techniques and enable mechanical weeding: plant shredders, rotating shredders, hoes, weeders, decompactors, tooth and disc stubble cleaners and seeders to facilitate working the soil
Wcześniejsze ucieranie próbek mięsa w rozdrabniaczu do mięsa poprawi jakość wytrawianiaGrinding the meat samples in a meat mincer beforehand will improve the digestion quality
Uwaga: Nie zaleca się stosowania żadnego szczególnego rozdrabniacza mięsa, jednak rozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalającą na rozdrabnianie kurczaka mrożonego lub głęboko zamrożonego, celem uzyskania jednorodnej mieszanki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mmNote: No make of mincer is recommended, however, the mincer used should have sufficient power to mince frozen or quick-frozen chicken to produce a homogeneous mixture corresponding to that obtained from a mincer fitted with a ‧ mm hole disc
Nie zaleca się stosowania jakiegokolwiek konkretnego typu rozdrabniacza mięsaNo special mincer is recommended
Showing page 1. Found 15506 sentences matching phrase "rozdrabniacz odpadów".Found in 9.407 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.