pronunciation: IPA: ʒɛˈʧ̑ɔvjɲiɡ ˈvwasnɨ

Translations into English:

  • proper noun   
    (noun   )
     
    gram. gramatyka rzeczownik będący nazwą konkretnej osoby lub innej istoty żywej, przedmiotu, miejsca lub obiektu geograficznego

    Show declension

Example sentences with "rzeczownik własny", translation memory

add example
Wahania w rodzaju rzeczowników żywotnych we współczesnym języku litewskimOscillations in the gender of animate nouns in contemporary Lithuanian
Słowotwórstwo nowych rzeczowników w wybranych tygodnikach z roku 2010.Word formation of new nouns taken from selected weekly magazines from 2010.
"Fleksja rzeczowników w czakawskim zabytku 'Vsih prorokov stumacenje hrvatsko' ""The infection of nouns in Chakavian monument 'Vsih prorokov stumacenje hrvatsko' "
Struktura słowotwórcza nowych rzeczowników rosyjskich (na materilae 13 edycji z serii "Novoje v russkoj leksikie")Word-formation structure of Russian nouns (on the basis of the 13th number of a series: "Novoje v russkoj leksikie")
Wielkość progowa (rzeczownikThreshold (noun
Problem nacechowania emocjonalnego rzeczownika "wieśniak"The emotional instrumentalization of a word "wieśniak" (‘peasant’)
Rozpad homonimiczny wybranych rzeczowników wieloznacznych w świetle danych gniazdowych.Homonymic decomposition of selected polysemic nouns with reference to nest's data
Ekspert (rzeczownikExpert (noun
Postać (rzeczownikAspect (noun
Porównanie aspektu semantycznego i pragmatycznego rzeczowników "bydło", "bydlę" i "bydlak"A comparison of semantic and pragmatic aspect of words: 'bydło', 'bydlę', 'bydlak'
Analiza pochodnych rzeczowników i przymiotników w opowiadaniu Warłama Szałamowa "W nocy"The analysis of derived nouns and adjectives in the Varlam Shalamov`s story "In the night"
Rzadko dają rzeczowniki na SATThey rarely put nouns on the SAT
Rzeczownik w mowie dziecka 3; 6-letniego. Analiza porównawczaNouns in the seech of three and a half year old children. Comparative analysis
Postrzeganie (rzeczownikPerception (noun
Odnotowujemy utrzymujące się niedociągnięcia demokracji, zaostrzane w jeszcze większym stopniu przez obecny kryzys gospodarczy: ubóstwo, handel ludźmi, przemoc, bezrobocie, wykorzystywanie seksualne, różnice w wynagrodzeniu, oczernianie w mediach, utrwalanie stereotypowych ról i niedostateczna reprezentacja we władzach - to wszystko są rzeczowniki rodzaju żeńskiego - które przynoszą największe szkody samotnym matkom, kobietom w starszym wieku, imigrantkom i kobietom niepełnosprawnym.We are recording the persistent democratic deficits which are currently being exacerbated by the economic crisis: poverty, trafficking, violence, unemployment, sexual exploitation, the pay divide, denigration in the media, the perpetuation of stereotypical roles and under-representation in the centres of power - all of which are feminine nouns - do most damage to single mothers, elderly women, female immigrants and disabled women.
Współczesne tendencje rozwojowe w zakresie form dopełniacza i biernika liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju mąskonieżywotnego w języku polskimmodern trends in development of form genetive and accusative singular masculine noanimate nouns in polish
Wszystkie słowa są rzeczownikami (nie ma czasowników, przymiotników, & etcAll the words are nouns (there are no verbs or adjectives, & etc
Kompensacja (rzeczownikCompensation (noun
Właściwość (rzeczownikAttribute (noun
Charakterystyka słowotwórcza nowych rzeczowników rosyjskich (na materilae 13 edycji z serii "Novoje v russkoj leksikie")Word-formation characteristics of Russian nouns (on the basis of the 13th number of a series: "Novoje v russkoj leksikie")
Wszystkie słowa są rzeczownikami (nie ma czasowników, przymiotników, & etcAll words are nouns. No verbs, no adjectives. The chosen category is then displayed on the statusbar
Intensywność (rzeczownikIntensity (noun
Żargon w twórczości Lubka Deresza - rzeczownikiJargon in creation L. Deresh - nouns.
Wariantywność form narzędnika rzeczowników rodzaju męskiego we współczesnym języku chorwackimChangeability of various forms of masculine verbs ablative in the contemporary Croatian language.
Cechy rzeczowników złożonych w niemieckim słownictwie marketingowymFeatures of Noun Compounds in the German Professional Language of Marketing
Showing page 1. Found 35606 sentences matching phrase "rzeczownik własny".Found in 10.411 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.