Translations into English:

  • modified starches   

Example sentences with "skrobia modyfikowana", translation memory

add example
Zawierające ‧ % masy lub więcej, ale mniej niż ‧ % masy, skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobiContaining, by weight, ‧ % or more but less than ‧ % of starches or dextrins or other modified starches
Skrobia z ryżu i kukurydzy woskowej, niemodyfikowana chemiczniestarch from rice and waxy maize, not chemically modified
% wagowo skrobi modyfikowanej% by weight of modified starch
Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanychDextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches
Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowaneDextrins and other modified starches
substancje białkowe, skrobie modyfikowane, klejealbuminoidal substances, modified starches, glues
Skrobia modyfikowanaModified starch
skrobia z ryżu i kukurydzy woskowej, niemodyfikowana chemiczniestarch from rice and waxy maize, not chemically modified
Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymyAlbuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes
Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna (E‧), laktoza bezwodna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, żelatyna, kroskarmeloza sodowa, sacharoza, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian (E‧), butylohydroksytoluen (E‧), skrobia modyfikowana (kukurydziana), sodu glinu krzemian (EThe other ingredients are microcrystalline cellulose (E‧), lactose anhydrous, medium chain triglycerides, gelatin, croscarmellose sodium, sucrose, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate (E‧) butyl hydroxytoluene (E‧), modified starch (maize), and sodium aluminium silicate (E
Oznaczanie ilości skrobi, dekstryn lub innych skrobi modyfikowanych w wyrobach objętych kodami CN ‧ do ‧ oraz ilości substancji skrobiowych w wyrobach objętych kodami CN ‧ doDetermination of starches or dextrins or other modified starches content in goods of CN codes ‧ to ‧ and of amylaceous substances content in goods of CN codes ‧ to
Celuloza mikrokrystaliczna (E‧) Laktoza bezwodna Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Żelatyna Kroskarmeloza sodowa Sacharoza Krzemionka koloidalna Magnezu stearynian (E‧) Butylohydroksytoluen (E‧) Skrobia modyfikowana (kukurydziana) Sodu glinu krzemian (EMicrocrystalline cellulose (E‧) Lactose anhydrous Medium chain triglycerides Gelatin Croscarmellose sodium Sucrose Colloidal silicon dioxide Magnesium stearate (E‧) Butyl hydroxytoluene (E‧) Modified starch (maize) Sodium aluminium silicate (E
Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna (E‧), laktoza jednowodna, modyfikowana skrobia kukurydziana, magnezu stearynian (E‧), hydroksypropyloceluloza (E‧), hypromeloza (EThe other ingredients are microcrystalline cellulose (E‧), lactose monohydrate, pregelatinized maize starch, magnesium stearate (E‧), hydroxypropyl cellulose (E‧), hypromellose (E
Skrobie modyfikowane to substancje otrzymane w wyniku jednego lub większej ilości zabiegów chemicznych na skrobiach spożywczych, które mogły być wcześniej podane zabiegom fizycznym lub działaniu enzymów, i mogą być rozcieńczone lub odbarwione kwasem lub ługiemModified starches are substances obtained by one or more chemical treatments of edible starches, which may have undergone a physical or enzymatic treatment, and may be acid or alkali thinned or bleached
Kleje na bazie skrobi lub dekstryn, lub inne skrobie modyfikowaneGlues based on starches or on dextrins or other modified starches
SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMYALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES
Mechanizm generacji rodników w natywnej i modyfikowanej skrobi kukurydzianej.The mechanism of radicals generation in native and modified corn starch.
Wpływ promieniowania mikrofalowego na właściwości fizykochemiczne materiałów opakowaniowych modyfikowanych skrobiąThe influence of microwave radiation on chemical and physical properties of plastic packaging materials modified with starch
skrobie modyfikowane to substancje otrzymane w wyniku jednego lub większej ilości zabiegów chemicznych na skrobiach spożywczych, które mogły być wcześniej podane zabiegom fizycznym lub działaniu enzymów, i mogą być rozcieńczone lub odbarwione kwasem lub ługiemmodified starches are substances obtained by one or more chemical treatments of edible starches, which may have undergone a physical or enzymatic treatment, and may be acid or alkali thinned or bleached
Każda tabletka zawiera następujące substancje pomocnicze: celulozę mikrokrystaliczną (E ‧) laktozę jednowodną modyfikowaną skrobię kukurydzianą magnezu stearynian (E ‧) hydroksypropylocelulozę (E ‧) hypromelozę (EEach tablet contains the following inactive ingredients: microcrystalline cellulose (E‧) lactose monohydrate pregelatinized maize starch magnesium stearate (E‧) hydroxypropyl cellulose (E‧) hypromellose (E
Showing page 1. Found 3127 sentences matching phrase "skrobia modyfikowana".Found in 1.537 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.