Translations into English:

  • modified starches   

Example sentences with "skrobia modyfikowana", translation memory

add example
dekstryna biała lub żółta, skrobia prażona lub dekstrynizowana, skrobia modyfikowana działaniem kwasów lub zasad, skrobia odbarwiona, skrobia fizycznie modyfikowana i skrobia przetworzona za pomocą enzymów amololitycznychwhite or yellow dextrin, roasted or dextrinated starch, starch modified by acid or alkali treatment, bleached starch, physically modified starch and starch treated by amylolitic enzymes
dekstryn białej lub żółtej, skrobi prażonej lub dekstrynowanej, skrobi modyfikowanej działaniem kwasów lub zasad, skrobi bielonej, skrobi modyfikowanej fizycznie i skrobi poddanej działaniu enzymów amylolitycznychwhite or yellow dextrin, roasted or dextrinated starch, starch modified by acid or alkali treatment, bleached starch, physically modified starch and starch treated by amylolitic enzymes
Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanychDextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches
Składnik rolny opłaty celnej dla norweskich kodów ‧ dekstryny estryfikowane lub eteryfikowane i inaczej modyfikowane skrobie i ‧ dekstryny i inaczej modyfikowane skrobie (inne niż esteryfikowane lub eteryfikowane) wynosi ‧ NOK/kg na wniosek podmiotu gospodarczego do właściwej władzy norweskiejThe agricultural element of the duty for Norwegian codes ‧ Esterified or etherified dextrins and other modified starches and ‧ Dextrins and other modified starches (other than esterified or etherified) would be Nkr ‧/kg on application by the operator to the responsible Norwegian authority
Zabarwienie, intensywność zabarwienia oraz obecność skrobi widzianej pod mikroskopem, będzie różnić się w zależności od pochodzenia skrobi naturalnej (np. kukurydza lub ziemniak) oraz od rodzaju skrobi modyfikowanej obecnej w próbceThe colour, the intensity of the colour and the microscopic appearance of the starch, will vary depending on the origin of native starch (e.g. maize or potato) and the type of modified starch present in the sample
Zabarwienie, intensywność zabarwienia oraz obecność skrobi widziana pod mikroskopem będą się różnić w zależności od pochodzenia skrobi naturalnej (np. kukurydza lub ziemniak) oraz od rodzaju skrobi modyfikowanej obecnej w próbceThe colour, the intensity of the colour and the microscopic appearance of the starch, will vary depending on the origin of native starch (e.g. maize or potato) and the type of modified starch present in the sample
skrobie modyfikowane to substancje otrzymane w wyniku jednego lub większej ilości zabiegów chemicznych na skrobiach spożywczych, które mogły być wcześniej podane zabiegom fizycznym lub działaniu enzymów, i mogą być rozcieńczone lub odbarwione kwasem lub ługiemmodified starches are substances obtained by one or more chemical treatments of edible starches, which may have undergone a physical or enzymatic treatment, and may be acid or alkali thinned or bleached
do celów klasyfikacji towarów objętych kodami CN ‧ do ‧ zawartość skrobi, dekstryny i innych skrobi modyfikowanych ustala się za pomocą metody określonej w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzeniaFor the purposes of classifying goods falling within CN codes ‧ to ‧, the starch, dextrin or other modified starch content shall be determined by the method set out in Annex ‧ to this Regulation
do celów klasyfikowania towarów objętych podpozycjami ‧ ‧ do ‧ ‧ nomenklatury scalonej zawartość skrobi, dekstryny i innych skrobi modyfikowanych ustala się za pomocą metody określonej w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzeniaFor the purposes of classifying goods falling within subheadings ‧ ‧ to ‧ ‧ of the combined nomenclature, the starch, dextrin or other modified starch content shall be determined by the method set out in Annex ‧ of this Regulation
Dekstryny i inne modyfikowane skrobie poza estryfikowanymi lub eteryfikowanymi skrobiami objętymi podpozycjąDextrins and other modified starches, excluding esterified or etherified starches of subheading
Zawierające ‧ % masy lub więcej, ale mniej niż ‧ % masy, skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobiContaining, by weight, ‧ % or more but less than ‧ % of starches or dextrins or other modified starches
Oznaczanie ilości skrobi, dekstryn lub innych skrobi modyfikowanych w wyrobach objętych kodami CN ‧ do ‧ oraz ilości substancji skrobiowych w wyrobach objętych kodami CN ‧ doDetermination of starches or dextrins or other modified starches content in goods of CN codes ‧ to ‧ and of amylaceous substances content in goods of CN codes ‧ to
Zawierające ‧ % masy lub więcej skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobiContaining, by weight, ‧ % or more of starches or dextrins or other modified starches
Skrobie modyfikowane to substancje otrzymane w wyniku jednego lub większej ilości zabiegów chemicznych na skrobiach spożywczych, które mogły być wcześniej podane zabiegom fizycznym lub działaniu enzymów, i mogą być rozcieńczone lub odbarwione kwasem lub ługiemModified starches are substances obtained by one or more chemical treatments of edible starches, which may have undergone a physical or enzymatic treatment, and may be acid or alkali thinned or bleached
CPA ‧.‧.‧: Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowaneCPA ‧.‧.‧: Starches; inulin; wheat gluten; dextrins and other modified starches
Zawierające mniej niż ‧ % masy skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobiContaining, by weight, less than ‧ % of starches or dextrins or other modified starches
Kleje na bazie skrobi lub dekstryn, lub inne skrobie modyfikowaneGlues based on starches or on dextrins or other modified starches
skrobię, modyfikowaną lub nie, cechującą się pewnymi minimalnymi właściwościami w zakresie wytrzymałość na filtrowanie, które muszą zostać zweryfikowane za pomocą następującego testustarch, whether or not modified, showing certain minimum properties of resistance to filtration, which must be verified by the following test
Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymyAlbuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes
Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna (E‧), laktoza bezwodna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, żelatyna, kroskarmeloza sodowa, sacharoza, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian (E‧), butylohydroksytoluen (E‧), skrobia modyfikowana (kukurydziana), sodu glinu krzemian (EThe other ingredients are microcrystalline cellulose (E‧), lactose anhydrous, medium chain triglycerides, gelatin, croscarmellose sodium, sucrose, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate (E‧) butyl hydroxytoluene (E‧), modified starch (maize), and sodium aluminium silicate (E
Celuloza mikrokrystaliczna (E‧) Laktoza bezwodna Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Żelatyna Kroskarmeloza sodowa Sacharoza Krzemionka koloidalna Magnezu stearynian (E‧) Butylohydroksytoluen (E‧) Skrobia modyfikowana (kukurydziana) Sodu glinu krzemian (EMicrocrystalline cellulose (E‧) Lactose anhydrous Medium chain triglycerides Gelatin Croscarmellose sodium Sucrose Colloidal silicon dioxide Magnesium stearate (E‧) Butyl hydroxytoluene (E‧) Modified starch (maize) Sodium aluminium silicate (E
Showing page 1. Found 3127 sentences matching phrase "skrobia modyfikowana".Found in 1.832 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.