Translations into English:

  • modified starches   

Example sentences with "skrobia modyfikowana", translation memory

add example
skrobię, modyfikowaną lub nie, cechującą się pewnymi minimalnymi właściwościami w zakresie wytrzymałość na filtrowanie, które muszą zostać zweryfikowane za pomocą następującego testustarch, whether or not modified, showing certain minimum properties of resistance to filtration, which must be verified by the following test
Kleje na bazie skrobi lub dekstryn, lub inne skrobie modyfikowaneGlues based on starches or on dextrins or other modified starches
dekstryn białej lub żółtej, skrobi prażonej lub dekstrynowanej, skrobi modyfikowanej działaniem kwasów lub zasad, skrobi bielonej, skrobi modyfikowanej fizycznie i skrobi poddanej działaniu enzymów amylolitycznychwhite or yellow dextrin, roasted or dextrinated starch, starch modified by acid or alkali treatment, bleached starch, physically modified starch and starch treated by amylolitic enzymes
skrobie modyfikowane to substancje otrzymane w wyniku jednego lub większej ilości zabiegów chemicznych na skrobiach spożywczych, które mogły być wcześniej podane zabiegom fizycznym lub działaniu enzymów, i mogą być rozcieńczone lub odbarwione kwasem lub ługiemmodified starches are substances obtained by one or more chemical treatments of edible starches, which may have undergone a physical or enzymatic treatment, and may be acid or alkali thinned or bleached
Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna (E‧), laktoza bezwodna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, żelatyna, kroskarmeloza sodowa, sacharoza, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian (E‧), butylohydroksytoluen (E‧), skrobia modyfikowana (kukurydziana), sodu glinu krzemian (EThe other ingredients are microcrystalline cellulose (E‧), lactose anhydrous, medium chain triglycerides, gelatin, croscarmellose sodium, sucrose, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate (E‧) butyl hydroxytoluene (E‧), modified starch (maize), and sodium aluminium silicate (E
Jednakże nazwa skrobia modyfikowana, wymieniona w załączniku II, musi być zawsze uzupełniona przez oznaczenie jej szczególnego pochodzenia roślinnego, w przypadku gdy składnik ten może zawierać glutenHowever, the designation modified starch listed in Annex ‧ must always be complemented by the indication of its specific vegetable origin, when that ingredient may contain gluten
Skrobia modyfikowanaModified starch
Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanychDextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches
CPA ‧.‧.‧: Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowaneCPA ‧.‧.‧: Starches; inulin; wheat gluten; dextrins and other modified starches
Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymyAlbuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes
Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowaneDextrins and other modified starches
Skrobie wytwarzane ze zbóż i bulw, nie modyfikowane chemicznieStarches produced from cereals and tubers, not chemically modified
Zabarwienie, intensywność zabarwienia oraz obecność skrobi widzianej pod mikroskopem, będzie różnić się w zależności od pochodzenia skrobi naturalnej (np. kukurydza lub ziemniak) oraz od rodzaju skrobi modyfikowanej obecnej w próbceThe colour, the intensity of the colour and the microscopic appearance of the starch, will vary depending on the origin of native starch (e.g. maize or potato) and the type of modified starch present in the sample
substancje białkowe, skrobie modyfikowane, klejealbuminoidal substances, modified starches, glues
Wpływ promieniowania mikrofalowego na właściwości fizykochemiczne materiałów opakowaniowych modyfikowanych skrobiąThe influence of microwave radiation on chemical and physical properties of plastic packaging materials modified with starch
SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMYALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES
Celuloza mikrokrystaliczna (E‧) Laktoza bezwodna Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Żelatyna Kroskarmeloza sodowa Sacharoza Krzemionka koloidalna Magnezu stearynian (E‧) Butylohydroksytoluen (E‧) Skrobia modyfikowana (kukurydziana) Sodu glinu krzemian (EMicrocrystalline cellulose (E‧) Lactose anhydrous Medium chain triglycerides Gelatin Croscarmellose sodium Sucrose Colloidal silicon dioxide Magnesium stearate (E‧) Butyl hydroxytoluene (E‧) Modified starch (maize) Sodium aluminium silicate (E
Skrobie modyfikowane to substancje otrzymane w wyniku jednego lub większej ilości zabiegów chemicznych na skrobiach spożywczych, które mogły być wcześniej podane zabiegom fizycznym lub działaniu enzymów, i mogą być rozcieńczone lub odbarwione kwasem lub ługiemModified starches are substances obtained by one or more chemical treatments of edible starches, which may have undergone a physical or enzymatic treatment, and may be acid or alkali thinned or bleached
Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna (E‧), laktoza jednowodna, modyfikowana skrobia kukurydziana, magnezu stearynian (E‧), hydroksypropyloceluloza (E‧), hypromeloza (EThe other ingredients are microcrystalline cellulose (E‧), lactose monohydrate, pregelatinized maize starch, magnesium stearate (E‧), hydroxypropyl cellulose (E‧), hypromellose (E
Zawierające ‧ % masy lub więcej, ale mniej niż ‧ % masy, skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobiContaining, by weight, ‧ % or more but less than ‧ % of starches or dextrins or other modified starches
Showing page 1. Found 3217 sentences matching phrase "skrobia modyfikowana".Found in 0.774 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.