Translations into English:

  • confuse   
    (verb   )
  • intermingle   
    (verb   )
  • tangle     
    (verb, noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

splataćbrag; entwist; mat; entwine; intertwine; enwreathe; interweave; splice; intermingle; twine; interlace; interknit; plait; braid; interlock; twist; weave
splątanieconfusion; obfuscation; entanglement; muddle
spłataćrefund; play

Example sentences with "splątać", translation memory

add example
bezsenność objawy niepokoju, stany splątania i dezorientacja, depresja, pogorszenie nastroju, zaburzenia nastroju, koszmary senne, omamy, zaburzenia umysłoweinsomnia anxiety symptoms, confusion and disorientation, depression, depressed mood, mood disorders and disturbances, nightmare, hallucination, mental disorders
W przypadku stosowania produktu Pramipexole Teva oczekiwane są następujące działania niepożądane: niezwykłe sny, splątanie, zaparcia, urojenia, zawroty głowy, dyskinezy, zmęczenie, omamy, ból głowy, hiperkineza, niedociśnienie, zwiększony apetyt (żarłoczność), bezsenność, zaburzenia libido, nudności, obrzęk obwodowy, paranoja; uzależnienie od hazardu, wzrost popędu płciowego oraz inne zmiany zachowania, senność, zwiększenie masy ciała, nagłe zapadanie w sen, świąd i wysypka oraz pozostałe objawy nadwrażliwościThe following adverse reactions are expected under the use of Pramipexole Teva: abnormal dreams, confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesias, hypotension, increased eating (binge eating, hyperphagia), insomnia, libido disorders, nausea, peripheral oedema, paranoia; pathological gambling, hypersexuality and other abnormal behaviour, somnolence, weight increase, sudden onset of sleep, pruritus and rash and other hypersensitivity
Depresja, bezsenność, labilność emocjonalna Myśli samobójcze, zachowanie agresywne, splątanie, zaburzenia zachowania, pobudzenie, somnambulizm, lęk, nerwowość, zaburzenia snu, niezwykłe sny, apatiaDepression, insomnia, emotional lability Suicidal ideation, aggressive reaction, confusion, behaviour disorder, agitation, somnambulism, anxiety, nervousness, sleep disorder, abnormal dreaming, apathy
Do przykładów objawów wskazujących na wystąpienie zbyt małego stężenia cukru w mózgu należą: ból głowy, intensywny głód, nudności, wymioty, zmęczenie, senność, zaburzenia snu, niepokój, agresywne zachowanie, zaburzenia koncentracji, upośledzenie reakcji na bodźce zewnętrzne, depresja, splątanie, zaburzenia mowy (czasem całkowita utrata zdolności mówienia), zaburzenia widzenia, drżenia, porażenie nerwów obwodowych, uczucie mrowienia skóry (przeczulica), drętwienie i cierpnięcie okolicy ust, zawroty głowy, utrata samokontroli, zaburzenia osobowości, drgawki, utrata przytomnościIn your brain Examples of symptoms that indicate a low sugar level in the brain: headaches, intense hunger, nausea, vomiting, tiredness, sleepiness, sleep disturbances, restlessness, aggressive behaviour, lapses in concentration, impaired reactions, depression, confusion, speech disturbances (sometimes total loss of speech), visual disorders, trembling, paralysis, tingling sensations (paraesthesia), numbness and tingling sensations in the area of the mouth, dizziness, loss of self-control, inability to look after yourself, convulsions, loss of consciousness
Niezbyt często: rozdrażnienie, apatia, splątanie, zwiększenie libido, napady paniki, krótkotrwała utrata pamięcianger, apathy, confusion, increased libido, panic attack, short term memory loss
Ostre objawy przedmiotowe i podmiotowe w tych przypadkach obejmowały pobudzenie, stan splątania, śpiączkę, rzadkoskurcz, częstoskurcz komorowy, oddech Cheyne-Stokesa, odbarwienie skóry, języka i spojówki oraz niebiesko-zielone zabarwienie moczuThe acute symptoms and signs in these cases of overdose included agitation, confusional state, coma, bradycardia, ventricular tachycardia, Cheyne-Stokes respiration, discolourations of skin, tongue and conjunctiva, and chromaturia
Inne ważne objawy to wysoka gorączka i splątanie (dezorientacjaOther important symptoms are high fever and mental confusion
Co prawda zaburzenia konkurencji należy najpierw udokumentować, jednak nadzór ze strony urzędów jest utrudniony ze względu na wyżej opisane splątanie zadań: I-CSD jako banki podlegają rozporządzeniu o bankach i nadzorowi bankowemu kraju siedziby, podczas gdy jako CSD muszą odpowiadać różnym przepisom i nadzorowi urzędów kompetentnych w sprawie rynków finansowych danego kraju, w którym realizują transakcjeWhilst distortions in competition remain to be proven, the combining of functions certainly gives rise, as has been stated above, to difficulties of supervision by the authorities: as a bank, an I-CSD remains subject to the banking rules and supervision of the country in which it is based, whereas as a CSD, it is subject to different rules and to supervision by the authorities responsible for securities markets in the country in which it operates
Renormalizacja splątania w stanach termicznych.Entanglement renormalization for thermal states.
Oczekiwane działania niepożądane W przypadku stosowania preparatu MIRAPEXIN oczekiwane są następujące działania niepożądane: koszmary senne, amnezja, objawy behawioralne w postaci zaburzenia kontroli impulsów oraz zachowania kompulsywne, takie jak niepohamowany apetyt, kompulsywne zakupy, zwiększone libido oraz patologiczne uzależnienie od hazardu: stany splątania, zaparcia, urojenia, zawroty głowy, dyskineza, zmęczenie, halucynacje, ból głowy, hiperkinezy, żarłoczność, niedociśnienie, bezsenność, zaburzenia libido, nudności, paranoja, obrzęk obwodowy, świąd, wysypka oraz inne objawy nadwrażliwości: niepokój ruchowy, senność, nagłe zasypianie, omdlenia, zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie oraz pogorszenie ostrości wzroku, wymioty, zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciałaExpected adverse events The following adverse reactions are expected under the use of MIRAPEXIN: abnormal dreams, amnesia, behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating, compulsive shopping, hypersexuality and pathological gambling; confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesia, hyperphagia, hypotension, insomnia, libido disorders, nausea, paranoia, peripheral oedema; pruritus, rash and other hypersensitivity; restlessness, somnolence, sudden onset of sleep, syncope, visual disturbance including vision blurred and visual acuity reduced, vomiting, weight decrease, weight increase
Objawy zapowiadające hipoglikemię mogą pojawić się nagle, a zalicza się do nich: zimne poty, chłodną bladą skórę, ból głowy, kołatanie serca, złe samopoczucie, uczucie silnego głodu, przemijające zaburzenia widzenia, senność, nienaturalne uczucie zmęczenia lub osłabienia, pobudzenie nerwowe lub drżenia, niepokój, stan splątania, upośledzenie koncentracjiThe warning signs of a hypo may come on suddenly and can include: cold sweat; cool pale skin; headache; rapid heart beat; feeling sick; feeling very hungry; temporary changes in vision; drowsiness; unusual tiredness and weakness; nervousness or tremor; feeling anxious; feeling confused; difficulty in concentrating
Niezwykłe sny, pobudzenie, niepokój, splątanie, depresja, dyskineza, chwiejność emocjonalna, zmniejszenie popędu płciowego, nerwowość, zaburzenia myśleniaAbnormal dreams, agitation, anxiety, confusion, depression, dyskenesia, emotional liability, decreased libido, nervousness, abnormal thinking
koszmary senne, objawy behawioralne w postaci zaburzeń kontroli impulsów oraz zachowania kompulsywne, splątanie, halucynacje, bezsenność, niepokój ruchowyabnormal dreams, behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions; confusion, hallucinations, insomnia, restlessness
Hiperglikemia SplątanieHyperglycaemia
chwiejność emocjonalna, agresja, splątanie, euforia, omamy, mania, paranoja, próba samobójcza, myśli samobójczeaffect lability, aggression, confusional state, euphoric mood, hallucination, mania, paranoia, suicide attempt, suicide ideation
zawroty głowy, bezsenność, splątanieDizziness, insomnia, confusion
Często: pobudzenie ruchowe, depresja, chwiejność emocjonalna/zmiany nastroju, wrogość/agresywność, bezsenność, nerwowość/drażliwość, zaburzenia osobowości, zaburzenia myślenia Dane uzyskane po wprowadzeniu preparatu do obrotu: nieprawidłowe zachowanie, uczucie gniewu, lęk, splątanie, omamy, zaburzenia psychotyczne, samobójstwo, próby samobójcze, myśli samobójczeCommon: agitation, depression, emotional lability/mood swings, hostility/aggression, insomnia, nervousness/irritability, personality disorders, thinking abnormal Post-marketing experience: abnormal behaviour, anger, anxiety, confusion, hallucination, psychotic disorder, suicide, suicide attempt and suicidal ideation
W przypadku stosowania produktu Pramipexole Teva oczekiwane są następujące działania niepożądane: niezwykłe sny, splątanie, zaparcia, urojenia, zawroty głowy, dyskinezy, zmęczenie, omamy, ból głowy, hiperkineza, niedociśnienie, zwiększony apetyt (żarłoczność), bezsenność, zaburzenia libido, nudności, obrzęk obwodowy, paranoja; uzależnienie od hazardu, wzrost popędu płciowego oraz inne zmiany zachowania, senność, zwiększenie masy ciała, nagłe zapadanie w sen, świąd i wysypka oraz pozostałe objawy nadwrażliwościThe following adverse reactions are expected under the use of Pramipexole Teva: abnormal dreams, confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesias, hypotension, increased eating (binge eating, hyperphagia), insomnia, libido disorders, nausea, peripheral oedema, paranoia; pathological gambling, hypersexuality and other abnormal behavious, somnolence, weight increase, sudden onset of sleep, pruritus and rash and other hypersensitivity
W pojedynczych przypadkach u pacjentów z prawidłowym lub niskim ciśnieniem tętniczym krwi obserwowano również następujące reakcje: przełom nadciśnieniowy z objawami typu encefalopatii (np. bóle głowy i stan splątania) i uogólnione drgawki toniczno-kloniczne, wymagające natychmiastowej opieki lekarskiej i intensywnej opieki medycznejThe following reactions have also occurred in isolated patients with normal or low blood pressure: hypertensive crisis with encephalopathy-like symptoms (e. g. headaches and confused state) and generalised tonoclonal seizures, requiring the immediate attention of a physician and intensive medical care
Do najczęściej odnotowywanych reakcji niepożądanych na lek w długofalowych badaniach klinicznych należały: zawroty głowy (‧ %), nudności (‧ %), oczopląs (‧ %), stan splątania (‧ %), zaburzenia chodu (‧ %), zaburzenia pamięci (‧ %), niewyraźne widzenie (‧ %), bóle głowy (‧ %), osłabienie (‧ %), wymioty (‧ %) i senność (‧ %The most commonly reported ADRs reported in long-term clinical trials were dizziness (‧ %), nausea (‧ %), nystagmus (‧ %), confusional state (‧ %), gait abnormal (‧ %), memory impairment (‧ %), vision blurred (‧ %), headache (‧ %), asthenia (‧ %), vomiting (‧ %), and somnolence (‧ %
Implementacja algorytmów wykrywania splątaniaImplementation of quantum entanglement detection algorithms
U pacjentów leczonych zykonotydem częste są niepożądane reakcje neuropsychiatryczne i w zakresie funkcji poznawczych, w szczególności splątanieCognitive and neuropsychiatric adverse reactions, particularly confusion, are common in patients treated with ziconotide
Objawami hipoglikemii mogą być: apatia, stan splątania, kołatanie serca, ból głowy, poty, wymiotyHypoglycaemia may be associated with listlessness, confusion, palpitations, headache, sweating and vomiting
Showing page 1. Found 286 sentences matching phrase "splątać".Found in 0.303 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.