Translations into English:

  • confuse   
    (verb   )
  • intermingle   
    (verb   )
  • tangle     
    (verb, noun   )

Other meanings:

 
Skłębić włosy
 
przen. pomieszać, nakręcić, zmącić
 
np. włosy skudlić, skudłacić
 
np. włosy poczochrać, rozczochrać, potargać
 
przen. namotać, zamotać, namieszać
 
np. sznurek skotłować, skłębić, pomotać
 
Zapętlić
 
zrobić trudności, spiętrzyć przeszkody
 
przen. pochachmęcić, zakałapućkać, skomplikować
 
przen. zagmatwać, zawikłać, powikłać
 
np. włosy zmierzwić, pomierzwić, skołtunić
 
np. włosy roztrzepać, zburzyć
 
przen. pokomplikować, pokręcić, poprzekręcać
 
np. włosy stargać, zwichrzyć, rozwichrzyć
 
np. sznurek poplątać, naplątać, pogmatwać
 
wprowadzić zamęt, spowodować zamieszanie
 
przen. namącić, zamącić, pomącić
 
przen. pokrzyżować, pokiełbasić, pokićkać
 
Skomplikować sprawę

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

splataćbrag; entwist; mat; entwine; intertwine; enwreathe; interweave; splice; intermingle; twine; interlace; interknit; plait; braid; interlock; twist; weave
splątanieconfusion; obfuscation; entanglement; muddle
spłataćrefund; play

Example sentences with "splątać", translation memory

add example
chwiejność emocjonalna, agresja, splątanie, euforia, omamy, mania, paranoja, próba samobójcza, myśli samobójczeaffect lability, aggression, confusional state, euphoric mood, hallucination, mania, paranoia, suicide attempt, suicide ideation
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku AMMONAPS U pacjentów, którym podawano bardzo duże dawki leku AMMONAPS, wystąpiły senność, zmęczenie, uczucie zawrotów głowy, a rzadziej stany splątania, bóle głowy, zaburzenia odczuwania smaku, osłabienie słuchu, dezorientacja, zaburzenia pamięci i nasilenie istniejących zaburzeń neurologicznychIf you take more AMMONAPS than you should Patients who have taken very high doses of AMMONAPS experienced sleepiness, tiredness, light-headedness and less frequently confusion, headache, taste disturbances, decrease in hearing, disorientation, impaired memory and worsening of existing neurological conditions
Omamy, reakcje maniakalne, splątanie, pobudzenie, lęk i towarzyszące mu objawy (np. nerwowość), zaburzenia koncentracji i procesu myślenia (np. depersonalizacja), napady paniki, myśli i zachowania samobójcze (objawy te mogą być spowodowane przez chorobę zasadniczą), bardzo rzadko zespół serotoninowyHallucinations, manic reaction, confusion, agitation, anxiety and associated symptoms (e. g. nervousness), impaired concentration and thought process (e. g. depersonalisation), panic attacks, suicidal thoughts and behaviour (these symptoms may be due to the underlying disease), very rarely serotonin syndrome
Teoretyczne metody badania splątania kwantowego w układach wielu cząstekTheoretical methods of investigating quantum entanglement in many-body systems
Odnotowano jeden przypadek powstania torbieli u ‧-letniego pacjenta i jeden przypadek stanu splątania/dezorientacji u ‧-letniego pacjenta, których wystąpienie mogło być związane z leczeniem produktem ReFacto AFOne event of cyst in an ‧-year old patient and one event described as confusion in a ‧-year old patient have been reported as possibly related to ReFacto AF treatment
Do przykładów objawów wskazujących na wystąpienie zbyt małego stężenia cukru w mózgu należą: ból głowy, intensywny głód, nudności, wymioty, zmęczenie, senność, zaburzenia snu, niepokój, agresywne zachowanie, zaburzenia koncentracji, upośledzenie reakcji na bodźce zewnętrzne, depresja, splątanie, zaburzenia mowy (czasem całkowita utrata zdolności mówienia), zaburzenia widzenia, drżenia, porażenie nerwów obwodowych, uczucie mrowienia skóry (przeczulica), drętwienie i cierpnięcie okolicy ust, zawroty głowy, utrata samokontroli, zaburzenia osobowości, drgawki, utrata przytomnościExamples of symptoms that indicate a low sugar level in the brain: headaches, intense hunger, nausea, vomiting, tiredness, sleepiness, sleep disturbances, restlessness, aggressive behaviour, lapses in concentration, impaired reactions, depression, confusion, speech disturbances (sometimes total loss of speech), visual disorders, trembling, paralysis, tingling sensations (paraesthesia), numbness and tingling sensations in the area of the mouth, dizziness, loss of self-control, inability to look after yourself, convulsions, loss of consciousness
koszmary senne, splątanie, omamy, bezsenność urojenia, zaburzenia libido, paranoja nieprawidłowe zachowanie, hiperseksualność, zwiększony apetyt, patologiczne uzależnienie od hazarduabnormal dreams, confusion, hallucinations, insomnia delusion, libido disorder, paranoia abnormal behaviour, hypersexuality, increased eating, pathological gambling
Linę najlepiej przymocować do statku za pomocą mocnego krętlika baryłkowego w celu zminimalizowania splątania linyThe line is best attached to the vessel with a robust barrel swivel to reduce tangling of the line
Objawy zapowiadające hipoglikemię mogą pojawić się nagle, a zalicza się do nich: zimne poty, chłodną bladą skórę, ból głowy, kołatanie serca, złe samopoczucie, uczucie silnego głodu, przemijające zaburzenia widzenia, senność, nienaturalne uczucie zmęczenia lub osłabienia, pobudzenie nerwowe lub drżenia, niepokój, stan splątania, upośledzenie koncentracjiThe warning signs of a hypo may come on suddenly and can include: cold sweat; cool pale skin; headache; rapid heart beat; feeling sick; feeling very hungry; temporary changes in vision; drowsiness; unusual tiredness and weakness; nervousness or tremor; feeling anxious; feeling confused; difficulty in concentrating
W przypadku stosowania produktu Pramipexole Teva oczekiwane są następujące działania niepożądane: niezwykłe sny, splątanie, zaparcia, urojenia, zawroty głowy, dyskinezy, zmęczenie, omamy, ból głowy, hiperkineza, niedociśnienie, zwiększony apetyt (żarłoczność), bezsenność, zaburzenia libido, nudności, obrzęk obwodowy, paranoja; uzależnienie od hazardu, wzrost popędu płciowego oraz inne zmiany zachowania, senność, zwiększenie masy ciała, nagłe zapadanie w sen, świąd i wysypka oraz pozostałe objawy nadwrażliwościThe following adverse reactions are expected under the use of Pramipexole Teva: abnormal dreams, confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesia, hypotension, increased eating (binge eating, hyperphagia), insomnia, libido disorders, nausea, peripheral oedema, paranoia; pathological gambling, hypersexuality and other abnormal behaviour, somnolence, weight increase, sudden onset of sleep, pruritus and rash and other hypersensitivity
koszmary senne, bezsenność splątanie, halucynacje, zaburzenia libido, niepokój ruchowy objawy behawioralne w postacie zaburzeń kontroli impulsów oraz zachowania kompulsywne, takie jak niepohamowany apetyt, kompulsywne zakupy, hiperseksualność oraz patologiczne uzależnienie od hazardu: urojenia, żarłoczność, paranojaabnormal dreams, insomnia confusion, hallucinations, libido disorder, restlessness behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating, compulsive shopping, hypersexuality and pathological gambling; delusion, hyperphagia, paranoia
W przypadkach przedawkowania poniżej ‧ mg lub gdy dawka była nieznana u pacjentów obserwowano objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (splątanie, senność, zawroty głowy, pobudzenie, agresja, omamy oraz zaburzony chód) i (lub) żołądkowo-jelitowe (wymioty i biegunkaIn the overdose cases below ‧ mg or unknown dose the patients revealed symptoms from central nervous system (confusion, drowsiness, somnolence, vertigo, agitation, aggression, hallucination, and gait disturbance) and/or of gastrointestinal origin (vomiting and diarrhoea
Oczekiwane działania niepożądane W przypadku stosowania preparatu MIRAPEXIN oczekiwane są następujące działania niepożądane: koszmary senne, amnezja, objawy behawioralne w postaci zaburzenia kontroli impulsów oraz zachowania kompulsywne, takie jak niepohamowany apetyt, kompulsywne zakupy, zwiększone libido oraz patologiczne uzależnienie od hazardu: stany splątania, zaparcia, urojenia, zawroty głowy, dyskineza, zmęczenie, halucynacje, ból głowy, hiperkinezy, żarłoczność, niedociśnienie, bezsenność, zaburzenia libido, nudności, paranoja, obrzęk obwodowy, świąd, wysypka oraz inne objawy nadwrażliwości: niepokój ruchowy, senność, nagłe zasypianie, omdlenia, zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie oraz pogorszenie ostrości wzroku, wymioty, zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciałaThe following adverse reactions are expected under the use of MIRAPEXIN: abnormal dreams, amnesia, behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating, compulsive shopping, hypersexuality and pathological gambling; confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesia, hyperphagia, hypotension, insomnia, libido disorders, nausea, paranoia, peripheral oedema, pruritus, rash and other hypersensitivity; restlessness, somnolence, sudden onset of sleep, syncope, visual disturbance including vision blurred and visual acuity reduced, vomiting, weight decrease, weight increase
Bardzo częste objawy niepożądane (występujące w badaniach klinicznych częściej niż u ‧ pacjenta na ‧) obejmują: stan splątania, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, bóle głowy, szybkie ruchy gałek ocznych w tę i z powrotem, utratę lub zaburzenia pamięci (roztargnienie), trudności z chodzeniem, wymioty, nudności, ogólne osłabienie i sennośćVery common reported side effects (occurring in more than ‧ out of ‧ patients in clinical trials) include: confusion, dizziness, blurred vision, headache, rapid back-and-forth movement of the eyes, loss or impairment of memory (forgetfulness), difficulty walking, vomiting, nausea, general weakness and drowsiness
Niestety ta rurka się splątała, co utrudnia oddychanieAnd, right now, that tube has a kink in it, which is straining his breathing
Jednakże, należy zachować ostrożność, ponieważ mogą wystąpić splątanie i sennośćHowever, caution should be exercised as confusion and sleepiness have been reported
Niepokój Nerwowość Halucynacje Omamy wzrokowe Bezsenność Stan splątaniaAnxiety Nervousness Hallucination Visual hallucination Insomnia Confusional state
Często: pobudzenie ruchowe, depresja, chwiejność emocjonalna/zmiany nastroju, wrogość/agresywność, bezsenność, nerwowość/drażliwość, zaburzenia osobowości, zaburzenia myślenia Dane uzyskane po wprowadzeniu preparatu do obrotu: nieprawidłowe zachowanie, uczucie gniewu, lęk, splątanie, omamy, zaburzenia psychotyczne, samobójstwo, próby samobójcze, myśli samobójczeCommon: agitation, depression, emotional lability/mood swings, hostility/aggression, insomnia, nervousness/irritability, personality disorders, thinking abnormal Post-marketing experience: abnormal behaviour, anger, anxiety, confusion, hallucination, psychotic disorder, suicide, suicide attempt and suicidal ideation
Hiperglikemia SplątanieHyperglycaemia
W przypadku stosowania produktu Pramipexole Teva oczekiwane są następujące działania niepożądane: niezwykłe sny, splątanie, zaparcia, urojenia, zawroty głowy, dyskinezy, zmęczenie, omamy, ból głowy, hiperkineza, niedociśnienie, zwiększony apetyt (żarłoczność), bezsenność, zaburzenia libido, nudności, obrzęk obwodowy, paranoja; uzależnienie od hazardu, wzrost popędu płciowego oraz inne zmiany zachowania, senność, zwiększenie masy ciała, nagłe zapadanie w sen, świąd i wysypka oraz pozostałe objawy nadwrażliwościThe following adverse reactions are expected under the use of Pramipexole Teva: abnormal dreams, confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesias, hypotension, increased eating (binge eating, hyperphagia), insomnia, libido disorders, nausea, peripheral oedema, paranoia; pathological gambling, hypersexuality and other abnormal behavious, somnolence, weight increase, sudden onset of sleep, pruritus and rash and other hypersensitivity
• Ból, cierpnięcie lub drętwienie (mrowienie) • Nudności i(lub) wymioty • Osłabienie • Splątanie • Gorączka • Ból głowy • Zmęczenie • Drgawki • Zawroty głowy • Ból karku • Sztywność karku • Porażenie częściowe • Ślepota i inne zaburzenia widzeniaPain, numbness or tingling (feeling of sensation of pins and needles) Nausea and/or vomiting Weakness Confusion Fever Headaches Fatigue Convulsion Dizziness Neck pain A stiff or rigid neck Partial paralysis Blindness and other visual disturbances Shaking Back pain
Ostre objawy przedmiotowe i podmiotowe w tych przypadkach obejmowały pobudzenie, stan splątania, śpiączkę, rzadkoskurcz, częstoskurcz komorowy, oddech Cheyne-Stokesa, odbarwienie skóry, języka i spojówki oraz niebiesko-zielone zabarwienie moczuThe acute symptoms and signs in these cases of overdose included agitation, confusional state, coma, bradycardia, ventricular tachycardia, Cheyne-Stokes respiration, discolourations of skin, tongue and conjunctiva, and chromaturia
Zespół NMS, łącznie z rozpadem mięśni poprzecznie prążkowanych i hipertermią, charakteryzuje się objawami motorycznymi (jak sztywność, drgawki kloniczne mięśni, drżenie), zmianami stanu psychicznego (jak pobudzenie, splątanie, śpiączka), hipertermią, zaburzeniami czynności układu autonomicznego (tachykardia, labilne ciśnienie krwi) oraz zwiększoną aktywnością fosfokinazy kreatynowej w surowicyNMS, including rhabdomyolysis and hyperthermia, is characterised by motor symptoms (rigidity, myoclonus, tremor), mental status changes (e. g., agitation, confusion, coma), hyperthermia, autonomic dysfunction (tachycardia, labile blood pressure) and elevated serum creatine phosphokinase
Showing page 1. Found 286 sentences matching phrase "splątać".Found in 0.598 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.