Translations into English:

  • confuse   
    (verb   )
  • intermingle   
    (verb   )
  • tangle     
    (verb, noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

splataćbrag; entwist; mat; entwine; intertwine; enwreathe; interweave; splice; intermingle; twine; interlace; interknit; plait; braid; interlock; twist; weave
splątanieconfusion; obfuscation; entanglement; muddle
spłataćrefund; play

Example sentences with "splątać", translation memory

add example
Rzadziej występujące działania niepożądane (u więcej niż ‧ na ‧ pacjentów i u mniej niż ‧ na ‧ pacjentów) to: • zawroty głowy, senność, bezsenność, splątanie, napad drgawek • niskie ciśnienie krwi, zwolniona czynność serca • skrócony oddech, ból gardła • zaparcie, zakażenia jamy ustnej wywołane przez drożdżaki, biegunka związana z przyjmowaniem antybiotyku, zarzucanie kwaśnego soku żołądkowego, suchość w ustach, niestrawność, utrata apetytu • zaczerwienienie skóry • upławy i podrażnienie pochwyLess common (more than ‧ in ‧ patients and less than ‧ in ‧ patients) side effects are: Dizziness, sleepiness, sleeplessness, confusion, seizure Low blood pressure, slow heart rate Shortness of breath, sore throat Constipation, yeast infection of the mouth, antibiotic-associated diarrhoea, acid regurgitation, dry mouth, indigestion, loss of appetite Skin redness Vaginal discharge and irritation Abdominal pain, fatigue, fungal infection, fever, oedema/swelling, chest pain, abnormal taste
Objawy zapowiadające hipoglikemię mogą pojawić się nagle, a zalicza się do nich: zimne poty, chłodną bladą skórę, ból głowy, kołatanie serca, złe samopoczucie, uczucie silnego głodu, przemijające zaburzenia widzenia, senność, nienaturalne uczucie zmęczenia lub osłabienia, pobudzenie nerwowe lub drżenia, niepokój, stan splątania, upośledzenie koncentracjiThe warning signs of a hypo may come on suddenly and can include: cold sweat; cool pale skin; headache; rapid heart beat; feeling sick; feeling very hungry; temporary changes in vision; drowsiness; unusual tiredness and weakness; nervousness or tremor; feeling anxious; feeling confused; difficulty in concentrating
W pojedynczych przypadkach u pacjentów z prawidłowym lub niskim ciśnieniem tętniczym krwi obserwowano również następujące reakcje: przełom nadciśnieniowy z objawami typu encefalopatii (np. bóle głowy i stan splątania) i uogólnione drgawki toniczno-kloniczne, wymagające natychmiastowej opieki lekarskiej i intensywnej opieki medycznejThe following reactions have also occurred in isolated patients with normal or low blood pressure: hypertensive crisis with encephalopathy-like symptoms (e. g. headaches and confused state) and generalised tonoclonal seizures, requiring the immediate attention of a physician and intensive medical care
Objawami przedawkowania mogą być: zawroty głowy, drżenie, bóle głowy, zmęczenie, drgawki, omamy, splątanie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia czynności nerek i wątroby, krystaluria, krew w moczuSymptoms of overdose may include dizziness, tremor, headaches, tiredness, seizures, hallucinations, confusion, gastrointestinal upset, liver and kidney abnormalities, crystalluria, haematuria
Objawami hipoglikemii mogą być: apatia, stan splątania, kołatanie serca, ból głowy, poty, wymiotyHypoglycaemia may be associated with listlessness, confusion, palpitations, headache, sweating and vomiting
Niepokój Nerwowość Halucynacje Omamy wzrokowe Bezsenność Stan splątaniaAnxiety Nervousness Hallucination Visual hallucination Insomnia Confusional state
bezsenność, omamy, splątanie, koszmary nocne, pobudzenieInsomnia, hallucinations, confusion, nightmares, agitation
Wstążki płoszące powinny być wykonane z materiału, który rzuca się w oczy i wywołuje nieprzewidywalny i dynamiczny efekt (np. mocna cienka linka pokryta czerwoną poliuretanową osłonką); powinny być zwieszone z mocnego potrójnego krętlika (który minimalizuje możliwość splątania) przymocowanego do liny płoszącej tori i powinny zwisać tuż nad powierzchnią wodyThe streamers should be made of material that is conspicuous and produces an unpredictable lively action (e.g. strong fine line sheathed in red polyurethane tubing) suspended from a robust three-way swivel (that again reduces tangles) attached to the tori line, and should hang just clear of the water
Niepokój, zaburzenia snu SplątanieAnxiety, sleep disturbance Confusion
Tyczkę liny płoszącej tori należy umieścić jak najwyżej, tak aby lina chroniła przynętę w dostatecznej odległości od rufy statku i nie uległa splątaniu z narzędziem połowowymThe tori pole should be set as high as possible so that the line protects bait a good distance astern of the vessel and will not tangle with the fishing gear
Kwantowe splątanie i metody jego wykrywaniaQuantum Entanglement and the Methods of its Detection
Częste objawy przedmiotowe i podmiotowe zatrucia cyjankami obejmują: nudności, wymioty, ból głowy, zmianę stanu psychicznego (np. splątanie, dezorientację), uczucie ciasnoty w klatce piersiowej, duszność, przyspieszenie oddechu lub bardzo szybki oddech (objaw wczesny), spowolnienie oddechu lub bezdech (objaw późny), nadciśnienie (objaw wczesny) lub niedociśnienie (objaw późny), zapaść krążeniowa, drgawki lub śpiączka, rozszerzenie źrenic i stężenie mleczanu w osoczu > ‧ mmol/lCommon signs and symptoms of cyanide poisoning include: nausea, vomiting, headache, altered mental status (e. g. confusion, disorientation), chest tightness, dyspnoea, tachypnoea or hyperpnoea (early), bradypnoea or apnoea (late), hypertension (early) or hypotension (late), cardiovascular collapse, seizures or coma, mydriasis, and plasma lactate concentration > ‧ mmol/l
Tak, to była splątana sieć kłamstw, cukiereczkuYeah, that was a tangled web of lies, sweetie
Zespół NMS, łącznie z rozpadem mięśni poprzecznie prążkowanych i hipertermią, charakteryzuje się objawami motorycznymi (jak sztywność, drgawki kloniczne mięśni, drżenie), zmianami stanu psychicznego (jak pobudzenie, splątanie, śpiączka), hipertermią, zaburzeniami czynności układu autonomicznego (tachykardia, labilne ciśnienie krwi) oraz zwiększoną aktywnością fosfokinazy kreatynowej w surowicyNMS, including rhabdomyolysis and hyperthermia, is characterised by motor symptoms (rigidity, myoclonus, tremor), mental status changes (e. g., agitation, confusion, coma), hyperthermia, autonomic dysfunction (tachycardia, labile blood pressure) and elevated serum creatine phosphokinase
W chorobie Parkinsona występują takie objawy jak omamy i splątanieParkinson 's disease is associated with symptoms of hallucinations and confusion
Do najczęściej odnotowywanych reakcji niepożądanych na lek w długofalowych badaniach klinicznych należały: zawroty głowy (‧ %), nudności (‧ %), oczopląs (‧ %), stan splątania (‧ %), zaburzenia chodu (‧ %), zaburzenia pamięci (‧ %), niewyraźne widzenie (‧ %), bóle głowy (‧ %), osłabienie (‧ %), wymioty (‧ %) i senność (‧ %The most commonly reported ADRs reported in long-term clinical trials were dizziness (‧ %), nausea (‧ %), nystagmus (‧ %), confusional state (‧ %), gait abnormal (‧ %), memory impairment (‧ %), vision blurred (‧ %), headache (‧ %), asthenia (‧ %), vomiting (‧ %), and somnolence (‧ %
koszmary senne, bezsenność splątanie, omamy, zaburzenia libido nieprawidłowe zachowanie, urojenia, hiperseksualność, zwiększony apetyt, paranoja, patologiczne uzależnienie od hazarduabnormal dreams, insomnia confusion, hallucination, libido disorder abnormal behaviour, delusion, hypersexuality, increased eating, paranoia, pathological gambling
Depresja, bezsenność, lęk, labilność emocjonalna Myśli samobójcze, psychoza, zachowanie agresywne, splątanie, pobudzenie, nerwowość, zaburzenia snuDepression, insomnia, anxiety, emotional lability Suicidal ideation, psychosis, aggressive behaviour, confusion, agitation, nervousness, sleep disorder, abnormal dreaming, abnormal crying, apathy, decreased libido
Następujące objawy niepożądane zgłoszono u bardzo niewielkiej liczby pacjentów leczonych lekiem Tasigna: • splątanie, dezorientacja • uczucie zdrętwienia lub mrowienia w palcach u rąk lub stóp • zwiększona wrażliwość oczu lub skóry na światło • zaczerwienienie lub ból oczu, ból, obrzęk lub swędzenie powiek • trudności w słyszeniu, ból ucha • sztywność stawów, osłabienie mięśni • utrata przytomności • występowanie krwi w moczu • zwiększenie masy ciała, zmęczenie, wypadanie włosów, osłabienie mięśni, uczucie zimna Jeżeli którykolwiek z tych objawów nasili się, należy powiedzieć lekarzowiThe following other side effects have been reported in very few patients treated with Tasigna: confusion, disorientation sensation of numbness or tingling in fingers and toes increased sensitivity of the eyes or the skin to light eye pain or redness, pain, swelling and itching of the eyelids difficulty hearing, ear pain joint stiffness, muscle weakness unconsciousness blood in urine weight gain, tiredness, hair loss, muscle weakness, feeling cold If any of these affects you severely, tell your doctor
W przypadku stosowania produktu Pramipexole Teva oczekiwane są następujące działania niepożądane: niezwykłe sny, splątanie, zaparcia, urojenia, zawroty głowy, dyskinezy, zmęczenie, omamy, ból głowy, hiperkineza, niedociśnienie, zwiększony apetyt (żarłoczność), bezsenność, zaburzenia libido, nudności, obrzęk obwodowy, paranoja; uzależnienie od hazardu, wzrost popędu płciowego oraz inne zmiany zachowania, senność, zwiększenie masy ciała, nagłe zapadanie w sen, świąd i wysypka oraz pozostałe objawy nadwrażliwościThe following adverse reactions are expected under the use of Pramipexole Teva: abnormal dreams, confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesias, hypotension, increased eating (binge eating, hyperphagia), insomnia, libido disorders, nausea, peripheral oedema, paranoia; pathological gambling, hypersexuality and other abnormal behavious, somnolence, weight increase, sudden onset of sleep, pruritus and rash and other hypersensitivity
Do objawów zwiększonej wrażliwości na leki przeciwpsychotyczne mogą należeć: splątanie, zaburzenie świadomości, niestabilność postawy z częstymi upadkami, które towarzyszą objawom pozapiramidowymManifestation of this increased sensitivity can include confusion, obtundation, postural instability with frequent falls, in addition to extrapyramidal symptoms
Niezwykłe sny, pobudzenie, niepokój, splątanie, depresja, dyskineza, chwiejność emocjonalna, zmniejszenie popędu płciowego, nerwowość, zaburzenia myśleniaAbnormal dreams, agitation, anxiety, confusion, depression, dyskinesia, emotional lability, decreased libido, nervousness, abnormal thinking
Showing page 1. Found 286 sentences matching phrase "splątać".Found in 0.455 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.