Translations into English:

 • callosity   
  (noun   )
 • callus   
 • hardening   
  (noun   )
 • induration   
  (noun   )
 • sclerosis   
  (noun   )

Other meanings:

 
Skostnienie
 
Skrzepnięcie
 
stwardniałe miejsce zwykle na na i w ciele
 
rozsiane, przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego
 
utrata miękkości

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

stwardniałyhardened; callous
stwardniećbind; harden
stwardnienie guzowatetuberous sclerosis
stwardnienie rozsianemultiple sclerosis; MS
stwardnienie zanikowe boczne.amyotrophic lateral sclerosis ALS

Example sentences with "stwardnienie", translation memory

add example
Zgłaszano przypadki ogniskowego, segmentowego stwardnienia kłębuszków nerkowychFocal segmental glomerulosclerosis has been reported
Często obrzęk, guzek i stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia – dreszcze, gorączka lub objawy grypopodobne po wstrzyknięciu – problemy z zasypianiem, uczucie zmęczenia, osłabienie, zawroty głowy, ból głowy – zwiększona masa ciała, nudności, zwiększone stężenie niektórych enzymów wątrobowych – nadmierne pocenie się (w tym pocenie nocne) –Common injection site swelling, node and hardness chills, fever or influenza-like illness after the injection trouble sleeping, tiredness, weakness, dizziness, headache increased weight, nausea, elevated levels of some liver enzymes excessive sweating (including night sweats
Spędziłam dwa miesiące w Waszyngotonie zabiegając o fundusze..... na walkę ze stwardnieniem rozsianym i zwłóknieniem torbielowatymI' ve spent two months pulling on the heartstrings of Washington..... to raise money for multiple sclerosis, sudden infant death and cystic fibrosis
Wpływ zaburzeń równowagi na aktywność zawodową chorych na stwardnienie rozsiane.The influence of balance impairment on the professional activity of multiple sclerosis patients
Funkcjonowanie stowarzyszeń na przykładzie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.Associations operate on the example of the Polish Society of Multiple Sclerosis
Dziecięca postać stwardnienia rozsianego - postępowanie terapeutyczne na podstawie opisu przypadku.Children's multiple sclerosis: Therapeutic procedure based on a case study
Obraz choroby w angielskich tekstach pisanych przez osoby cierpiące na stwardnienie rozsianeRepresentation of disease in English texts written by multiple sclerosis sufferers
Zaburzenia ogólne i stan w miejscu wstrzyknięcia Często (> ‧, < ‧) reakcje miejscowe (w miejscu wstrzyknięcia): przejściowa bolesność, zaczerwienie, stwardnienie Bardzo rzadko (< ‧ ‧) zmęczenie, gorączka, złe samopoczucie, objawy grypopodobneGeneral disorders and administration site conditions Common (> ‧, < ‧) Local reactions (injection site): transient soreness, erythema, induration Very rare (< ‧,‧) Fatigue, fever, malaise, influenza-like symptoms
Chociaż nie przeprowadzono badań klinicznych oceniających wpływ leczenia produktem Enbrel u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, jednak badania przeprowadzone z zastosowaniem innych antagonistów TNF u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym wykazały wzrost aktywności procesu chorobowegoAlthough no clinical trials have been performed evaluating Enbrel therapy in patients with multiple sclerosis, clinical trials of other TNF antagonists in patients with multiple sclerosis have shown increases in disease activity
Był w stanie poważnego zmieszania poznawczego, co wcale nie pasuje do stwardnienia rozsianegoHe was in an acute confusional state, which doesn' t fit with a demyelinating disease like M. S
Przedmiot: Ochrona praw pracowników chorych na stwardnienie rozsiane w państwach członkowskich Unii EuropejskiejSubject: Protection of the employment rights of multiple sclerosis sufferers in EU Member States
Występuje duże prawdopodobieństwo odczuwania przez pacjenta jednego lub kilku z poniżej wymienionych objawów (o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego): • świąd • obrzęk • zaczerwienienie • ból lub tkliwość • stwardnienie lub guzowatość skóry w miejscu podawania lekuYou will probably experience one or more of the following mild to moderate reactions at the place where you inject your medicine: itchiness swelling redness pain or tenderness hardened skin or bumps
Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi są objawy w miejscu wstrzyknięcia: bolesność, zaczerwienienie i stwardnienieThe most common side effects seen are injection-site reactions: soreness, redness and hardening
Wiadomo o częstszym występowaniu depresji i myśli samobójczych w grupie osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i w powiązaniu ze stosowaniem interferonuDepression and suicidal ideation are known to occur in increased frequency in the multiple sclerosis population and in association with interferon use
System wartości osób ze stwardnieniem rozsianym ze szczególnym uwzględnieniem religijnościValue system of the multiple sclerosis with particular emphasis on religion
• Rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u ‧ na ‧ pacjentów): ciężkie reakcje alergiczne (w tym ciężkie zlokalizowane obrzęki skóry i sapanie), jednoczesne wystąpienie małej liczby płytek, krwinek czerwonych i białych, zaburzenia układu nerwowego (z objawami takimi przy stwardnieniu rozsianym, zapaleniu nerwu wzrokowego lub poprzecznym zapaleniu rdzenia), gruźlica, pogorszenie zastoinowej niewydolności serca, napady drgawkowe, toczeń lub zespół toczniopodobny (objawy mogą obejmować utrzymującą się wysypkę, gorączkę, ból stawów i zmęczenie), zapalenie naczyń krwionośnych, mała liczba krwinek czerwonych, mała liczba krwinek białych, mała liczba neutrofili (rodzaj krwinek białych), zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, wysypka skórna, która może prowadzić do nasilonego powstawania pechęrzy i złuszczania się skóryRare (may occur in less than ‧ in ‧ patients): serious allergic reactions (including severe localized swelling of the skin and wheezing); combined low platelet, red, and white blood cell count; nervous system disorders (with signs and symptoms similar to those of multiple sclerosis or inflammation of the nerves of the eyes or spinal cord); tuberculosis; worsening congestive heart failure; seizures; lupus or lupus-like syndrome (symptoms may include persistent rash, fever, joint pain, and tiredness); inflammation of the blood vessels; low red blood cell count, low white blood
Model opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianymModel of care for patient with multiple sclerosis
Nie badano właściwości farmakokinetycznych natalizumabu u dzieci ze stwardnieniem rozsianym i u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby i stwardnieniem rozsianymThe pharmacokinetics of natalizumab in paediatric MS patients or in patients with renal or hepatic insufficiency has not been studied
Produkt Rebif nie był badany u pacjentów z przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego i nie należy go stosować w tej grupie chorychRebif has not yet been investigated in patients with primary progressive multiple sclerosis and should not be used in such patients
Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu Rebif oceniano u pacjentów z remitująco-rzutową postacią stwardnienia rozsianego w dawkach od ‧ do ‧ mikrogramów (‧ milionów j. m.), podawanych podskórnie trzy razy w tygodniuThe safety and efficacy of Rebif has been evaluated in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis at doses ranging from ‧ to ‧ micrograms (‧ million IU), administered subcutaneously three times per week
Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu IDflu (występujące u więcej niż ‧ pacjenta na ‧) to: bóle głowy, bóle mięśni, złe samopoczucie oraz reakcje w miejscu szczepienia (zaczerwienienie, opuchlizna, stwardnienie skóry, ból i swędzenieThe most common side effects with IDflu (seen in more than ‧ patient in ‧) are headache, myalgia (muscle pain), malaise (feeling unwell) and local reactions at the site of the vaccination (redness, swelling, hardening of the skin, pain and itching
Stwardnienie rozsiane (debataMultiple sclerosis (debate
W drugim badaniu klinicznym, w którym produkt leczniczy Extavia stosowano u pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego, nie zaobserwowano opóźnienia postępu niesprawnościIn the second trial of Extavia in secondary progressive multiple sclerosis, no delay in the time to disability progression was observed
Doświadczenie ze stosowaniem produktu Betaferon w leczeniu stwardnienia rozsianego dotyczy ograniczonej liczby pacjentów, a więc działania niepożądane występujące bardzo rzadko mogły nie zostać zaobserwowaneExperience with Betaferon in patients with MS is limited, consequently those adverse events which occur very rarely may not yet have been observed
W tym czasie rozwój aktywności neutralizacyjnej nie wiązał się ze zmniejszeniem skuteczności klinicznej (określonej czasem do wystąpienia jawnego klinicznie stwardnienia rozsianego (ang. clinically definite multiple sclerosis-CDMS)) oraz czasem do wystąpienia potwierdzonej progresji w skali EDSSWithin this period, the development of neutralising activity was not associated with a reduction in clinical efficacy (with regard to time to clinically definite multiple sclerosis (CDMS), and time to confirmed EDSS progression
Showing page 1. Found 400 sentences matching phrase "stwardnienie".Found in 0.346 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.