Translations into English:

 • callosity   
  (noun   )
 • callus   
 • hardening   
  (noun   )
 • induration   
  (noun   )
 • sclerosis   
  (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

stwardniałyhardened; callous
stwardniećbind; harden
stwardnienie guzowatetuberous sclerosis
stwardnienie rozsianemultiple sclerosis; MS
stwardnienie zanikowe boczne.amyotrophic lateral sclerosis ALS

Example sentences with "stwardnienie", translation memory

add example
To równie dobrze mógł być mięsak albo stwardnienie guzowateIt could just as easily have been sarcoma or tuberous sclerosis
Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania szerszych wyjaśnień o stwardnieniu zanikowym bocznym i na temat przyczyny przepisania leku dla pacjentaPlease consult your doctor for more information about ALS and the reason why this medicine has been prescribed for you
Faza kontrolowana placebo była prowadzona przez ‧ lata, lub do chwili, gdy u pacjenta stwierdzono klinicznie pewne stwardnienie rozsiane (CDMS), w zależności od tego, które z powyższych nastąpiło wcześniejThe placebo-controlled phase lasted for ‧ years or until the patient developed clinically definite multiple sclerosis (CDMS), whichever came first
Rzadziej występowały: gorączka równa lub wyższa niż ‧°C, tkliwość w miejscu iniekcji, przedłużony, niedający się uspokoić płacz, zaczerwienienie i (lub) stwardnienie o średnicy > ‧ cm w miejscu wstrzyknięcia lub obrzęk całej kończynyLess commonly, fever equal to or greater than ‧ °C, tenderness at the injection site, prolonged inconsolable crying and redness and/or induration > ‧ cm at the injection site or swelling of the entire limb have been reported
Zdecydowany efekt leczenia został także wykazany w odniesieniu do opóźnienia czasu do rozpoznania stwardnienia rozsianego zgodnie z kryteriami McDonaldaThe robustness of the treatment effect was also shown by the delay of progression to multiple sclerosis according to the McDonald criteria
Model opieki nad pacjentem z stwardnieniem rozsianymModel of care with multiple sclerosis
Spędziłam dwa miesiące w Waszyngotonie zabiegając o fundusze..... na walkę ze stwardnieniem rozsianym i zwłóknieniem torbielowatymI' ve spent two months pulling on the heartstrings of Washington..... to raise money for multiple sclerosis, sudden infant death and cystic fibrosis
Zaburzenia poznawcze w stwardnieniu rozsianymCognitive decline in Multiple Sclerosis
Produkt Rebif nie był badany u pacjentów z przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego i nie należy go stosować w tej grupie chorychRebif has not yet been investigated in patients with primary progressive multiple sclerosis and should not be used in such patients
Cechy strukturalne wzgórza i ich wpływ na lokalną objętość kory w stwardnieniu rozsianymStructural features of the thalamus and their relationship to regional grey matter
Poza tym do często występujących reakcji niepożądanych, zaobserwowanych w badaniu przeprowadzonym z biologicznym równoważnikiem u ‧ osób przyjmujących ‧ mg fosaprepitantu dożylnie, należało stwardnienie tkanek i ból w miejscu wkłucia igłyIn addition, infusion site induration and infusion site pain were common adverse reactions in a bioequivalence study in which ‧ subjects were dosed with ‧ mg of fosaprepitant intravenously
Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Focetria (obserwowane u około ‧ do ‧ osób na ‧) obejmują bóle głowy, poty, bóle stawów, bóle mięśni, odczyny w miejscu iniekcji (zaczerwienienie, stwardnienie, wybroczyny, ból), gorączkę, złe samopoczucie, zmęczenie i dreszczeThe most common side effects with Focetria (seen in between ‧ and ‧ people in ‧) are headache, sweating, arthralgia (joint pain), myalgia (muscle pain), reactions at the site of the injection (redness, swelling, hardening, bruising, pain), fever, malaise (feeling unwell), fatigue (tiredness) and shivering
Model opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianymModel of protection in the sclerosis multiplex
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często (> ‧ do < ‧): zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, wybroczyny i ból w miejscu wstrzyknięcia, gorączka, ogólne złe samopoczucie, zmęczenie i dreszczeGeneral disorders and administration site conditions Common (> ‧, < ‧): injection site redness, injection site swelling, injection site induration, injection site ecchymosis and injection site pain, fever, malaise, fatigue and shivering
Rehabilitacja w spastyczności u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.Rehabilitation in spasticity in patients with multiple sclerosis
W trzyletnim okresie badania, klinicznie jawne stwardnienie rozsiane (CDMS) wystąpiło u ‧ % pacjentów z grupy leczenia opóźnionego w porównaniu do ‧ % pacjentów z grupy leczenia natychmiastowego (estymatory Kaplana-MeieraWithin the study period of three years, CDMS occurred in ‧ % of the delayed treatment group compared to ‧ % of the immediate treatment group (Kaplan-Meier estimates
Wpływ zaburzeń równowagi na aktywność zawodową chorych na stwardnienie rozsiane.The influence of balance impairment on the professional activity of multiple sclerosis patients
Nieznany jest również wpływ na metabolizm innych leków produktu Betaferon, podawanego co drugi dzień w dawce ‧ mikrogramów (‧, ‧ milionów j. m.) pacjentom ze stwardnieniem rozsianymThe effect of alternate-day administration of ‧ microgram (‧ million IU) of Betaferon on drug metabolism in multiple sclerosis patients is unknown
Jakość życia chorych na stwardnienie rozsianeQuality of life of patients with Multiple Sclerosis
Ocena efektów usprawniania osoby chorej na stwardnienie rozsiane.Assessment of the effects of improving a person suffering from multiple sclerosis
Wskazania do stosowania preparatu NeoRecormon należy określać indywidualnie u nie poddawanych dializie pacjentów ze stwardnieniem naczyń nerkowych, ponieważ nie można z całą pewnością wykluczyć nasilenia choroby nerekThe indication for NeoRecormon treatment of nephrosclerotic patients not yet undergoing dialysis should be defined individually, as a possible acceleration of progression of renal failure cannot be ruled out with certainty
Zostaję tą samą kobietą-zmagania kobiet chorych na stwardnienie rozsiane.I am still a woman - the struggles for mulitiple sclerosis to achieve normal life
Problemy zdrowotno-społeczne chorego na stwardnienie rozsiane w okresie zaostrzeńHealth and social problems of sick person on multiple sclerosis during the aggravate
Rebif jest stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianegoRebif is used for the treatment of multiple sclerosis
Badania kliniczne Ustępująco-nawracająca postać stwardnienia rozsianego(RR-MS) Przeprowadzono ‧ kontrolowane badanie kliniczne, w którym produkt leczniczy Extavia zastosowano u pacjentów z ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego zdolnych do samodzielnego poruszania się (przy początkowym stopniu niesprawności do ‧, ‧ wg skali EDSSClinical trials Relapsing-remitting multiple sclerosis (RR-MS) One controlled clinical trial with Extavia in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis and able to walk unaided (baseline EDSS ‧ to ‧) was performed
Showing page 1. Found 400 sentences matching phrase "stwardnienie".Found in 0.528 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.