pronunciation: IPA: stfardjˈɲɛ̇̃ɲɛ rɔɕˈːãnɛ

Translations into English:

 • MS   
   
  med. medycyna, medyczny choroba przewlekła centralnego układu nerwowego;
 • multiple sclerosis   
  (noun   )
   
  med. medycyna, medyczny choroba przewlekła centralnego układu nerwowego;

Example sentences with "stwardnienie rozsiane", translation memory

add example
Faza kontrolowana placebo była prowadzona przez ‧ lata, lub do chwili, gdy u pacjenta stwierdzono klinicznie pewne stwardnienie rozsiane (CDMS), w zależności od tego, które z powyższych nastąpiło wcześniejThe placebo-controlled phase lasted for ‧ years or until the patient developed clinically definite multiple sclerosis (CDMS), whichever came first
Zdecydowany efekt leczenia został także wykazany w odniesieniu do opóźnienia czasu do rozpoznania stwardnienia rozsianego zgodnie z kryteriami McDonaldaThe robustness of the treatment effect was also shown by the delay of progression to multiple sclerosis according to the McDonald criteria
Model opieki nad pacjentem z stwardnieniem rozsianymModel of care with multiple sclerosis
Spędziłam dwa miesiące w Waszyngotonie zabiegając o fundusze..... na walkę ze stwardnieniem rozsianym i zwłóknieniem torbielowatymI' ve spent two months pulling on the heartstrings of Washington..... to raise money for multiple sclerosis, sudden infant death and cystic fibrosis
Zaburzenia poznawcze w stwardnieniu rozsianymCognitive decline in Multiple Sclerosis
Produkt Rebif nie był badany u pacjentów z przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego i nie należy go stosować w tej grupie chorychRebif has not yet been investigated in patients with primary progressive multiple sclerosis and should not be used in such patients
Cechy strukturalne wzgórza i ich wpływ na lokalną objętość kory w stwardnieniu rozsianymStructural features of the thalamus and their relationship to regional grey matter
Model opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianymModel of protection in the sclerosis multiplex
Rehabilitacja w spastyczności u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.Rehabilitation in spasticity in patients with multiple sclerosis
W trzyletnim okresie badania, klinicznie jawne stwardnienie rozsiane (CDMS) wystąpiło u ‧ % pacjentów z grupy leczenia opóźnionego w porównaniu do ‧ % pacjentów z grupy leczenia natychmiastowego (estymatory Kaplana-MeieraWithin the study period of three years, CDMS occurred in ‧ % of the delayed treatment group compared to ‧ % of the immediate treatment group (Kaplan-Meier estimates
Wpływ zaburzeń równowagi na aktywność zawodową chorych na stwardnienie rozsiane.The influence of balance impairment on the professional activity of multiple sclerosis patients
Nieznany jest również wpływ na metabolizm innych leków produktu Betaferon, podawanego co drugi dzień w dawce ‧ mikrogramów (‧, ‧ milionów j. m.) pacjentom ze stwardnieniem rozsianymThe effect of alternate-day administration of ‧ microgram (‧ million IU) of Betaferon on drug metabolism in multiple sclerosis patients is unknown
Jakość życia chorych na stwardnienie rozsianeQuality of life of patients with Multiple Sclerosis
Ocena efektów usprawniania osoby chorej na stwardnienie rozsiane.Assessment of the effects of improving a person suffering from multiple sclerosis
Zostaję tą samą kobietą-zmagania kobiet chorych na stwardnienie rozsiane.I am still a woman - the struggles for mulitiple sclerosis to achieve normal life
Problemy zdrowotno-społeczne chorego na stwardnienie rozsiane w okresie zaostrzeńHealth and social problems of sick person on multiple sclerosis during the aggravate
Rebif jest stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianegoRebif is used for the treatment of multiple sclerosis
Badania kliniczne Ustępująco-nawracająca postać stwardnienia rozsianego(RR-MS) Przeprowadzono ‧ kontrolowane badanie kliniczne, w którym produkt leczniczy Extavia zastosowano u pacjentów z ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego zdolnych do samodzielnego poruszania się (przy początkowym stopniu niesprawności do ‧, ‧ wg skali EDSSClinical trials Relapsing-remitting multiple sclerosis (RR-MS) One controlled clinical trial with Extavia in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis and able to walk unaided (baseline EDSS ‧ to ‧) was performed
Terapia objawowa w stwardnieniu rozsianym. Fizjoterapia w osłabieniu mięśniowym oraz spastyczności.Symptomatic therapy in multiple sclerosis. Physiotherapy in muscle weakness and spasticity.
W badaniu klinicznym pacjentów ze stwardnieniem rozsianym zgłoszono przypadek biegunki spowodowanej CryptosporidiumA case of cryptosporidium diarrhoea was reported in MS clinical trials
Komitet ds.Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) uznał, że korzyści płynące ze stosowania preparatu Extavia przewyższają ryzyko w leczeniu pacjentów, u których wystąpił jeden epizod demielinizacji, na tyle nasilony, że uzasadniał leczenie kortykosteroidami podawanymi we ‧ wstrzyknięciach, w leczeniu pacjentów z ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego i pacjentów z wtórnie postępującym SM, gdy choroba jest w fazie aktywnejThe Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) decided that Extavia s benefits are greater than its risks for the treatment of patients with a single demyelinating event, if it is severe enough to justify treatment with intravenous corticosteroids, patients with relapsing-remitting MS and patients with secondary progressive MS with active disease
Produkt leczniczy Extavia wskazany jest w leczeniu: • pacjentów z pojedynczym ogniskiem demielinizacji z czynnym procesem zapalnym, który jest wystarczająco zaostrzony i uzasadnia leczenie poprzez dożylne podanie kortykosteroidów, jeśli wykluczono alternatywne rozpoznania i jeśli u pacjentów występuje duże ryzyko rozwoju jawnego klinicznie stwardnienia rozsianego (patrz punkt ‧. ‧), • pacjentów z ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego, u których w ciągu ostatnich dwóch lat wystąpiły przynajmniej dwa rzuty choroby, • pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego w czynnym stadium choroby potwierdzonym rzutamiExtavia is indicated for the treatment of Patients with a single demyelinating event with an active inflammatory process, if it is severe enough to warrant treatment with intravenous corticosteroids, if alternative diagnoses have been excluded, and if they are determined to be at high risk of developing clinically definite multiple sclerosis (see section ‧). Patients with relapsing-remitting multiple sclerosis and two or more relapses within the last two years. Patients with secondary progressive multiple sclerosis with active disease, evidenced by relapses
Przed rozpoczęciem leczenia lekarz wykluczy wszelkie inne powody, które mogłyby tłumaczyć wystąpienie tych objawów. ► z ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego, u których w ciągu ostatnich dwóch lat wystąpiły przynajmniej dwa rzuty choroby. ► z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego w czynnym stadium choroby, potwierdzonym rzutamiYour doctor will rule out any other reasons which could explain these symptoms before you are treated. who suffer from relapsing-remitting multiple sclerosis, with at least two relapses within the last two years. who suffer from secondary progressive multiple sclerosis with active disease shown by relapses
Badania kliniczne wskazują, że pacjenci ze stwardnieniem rozsianym mogą otrzymywać produkt Rebif i kortykosteroidy lub ACTH podczas rzutów chorobyClinical studies indicate that multiple sclerosis patients can receive Rebif and corticosteroids or ACTH during relapses
Nie udowodniono skuteczności u pacjentów z wtórnie przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego przebiegającą bez rzutów (patrz punktEfficacy has not been demonstrated in patients with secondary progressive multiple sclerosis without ongoing relapse activity (See section
Showing page 1. Found 514 sentences matching phrase "stwardnienie rozsiane".Found in 1.762 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.