pronunciation: IPA: stfardjˈɲɛ̇̃ɲɛ rɔɕˈːãnɛ

Translations into English:

 • MS   
   
  med. medycyna, medyczny choroba przewlekła centralnego układu nerwowego;
 • multiple sclerosis   
  (noun   )
   
  med. medycyna, medyczny choroba przewlekła centralnego układu nerwowego;

Example sentences with "stwardnienie rozsiane", translation memory

add example
Produkt leczniczy Extavia wskazany jest w leczeniu: • pacjentów z pojedynczym ogniskiem demielinizacji z czynnym procesem zapalnym, który jest wystarczająco zaostrzony i uzasadnia leczenie poprzez dożylne podanie kortykosteroidów, jeśli wykluczono alternatywne rozpoznania i jeśli u pacjentów występuje duże ryzyko rozwoju jawnego klinicznie stwardnienia rozsianego (patrz punkt ‧. ‧), • pacjentów z ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego, u których w ciągu ostatnich dwóch lat wystąpiły przynajmniej dwa rzuty choroby, • pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego w czynnym stadium choroby potwierdzonym rzutamiExtavia is indicated for the treatment of Patients with a single demyelinating event with an active inflammatory process, if it is severe enough to warrant treatment with intravenous corticosteroids, if alternative diagnoses have been excluded, and if they are determined to be at high risk of developing clinically definite multiple sclerosis (see section ‧). Patients with relapsing-remitting multiple sclerosis and two or more relapses within the last two years. Patients with secondary progressive multiple sclerosis with active disease, evidenced by relapses
Betaferon wskazany jest w leczeniu: • pacjentów z pojedynczym ogniskiem demielinizacji z czynnym procesem zapalnym, który jest wystarczająco zaostrzony i uzasadnia leczenie za pomocą dożylnego podania kortykosteroidów, jeśli wykluczono alternatywne rozpoznania i jeśli u pacjentów występuje duże ryzyko rozwoju jawnego klinicznie stwardnienia rozsianego (patrz punkt ‧. ‧); • pacjentów z ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego, u których w ciągu ostatnich dwóch lat wystąpiły przynajmniej dwa rzuty choroby; • pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego w czynnym stadium choroby potwierdzonym rzutamiBetaferon is indicated for the treatment of patients with a single demyelinating event with an active inflammatory process, if it is severe enough to warrant treatment with intravenous corticosteroids, if alternative diagnoses have been excluded, and if they are determined to be at high risk of developing clinically definite multiple sclerosis (see section ‧). patients with relapsing remitting multiple sclerosis and two or more relapses within the last two years, patients with secondary progressive multiple sclerosis with active disease, evidenced by relapses
Zaburzenia układu nerwowego Bardzo rzadko (< ‧ ‧) parestezje, paraliż (porażenie Bella), neuropatie obwodowe (zapalenie wielokorzeniowe, porażenie nerwu twarzowego), zapalenie nerwu (w tym zespół Guillain-Barré, zapalenie nerwu wzrokowego, zapalenie rdzenia, w tym zapalenie poprzeczne rdzenia), zapalenie mózgu, choroba demielinizacyjna centralnego układu nerwowego, zaostrzenie przebiegu stwardnienia rozsianego, stwardnienie rozsiane, drgawki, ból głowy, zawroty głowy, omdlenieNervous system disorders Very rare (< ‧,‧) Paresthesia, paralysis (Bell 's palsy), peripheral neuropathies (polyradiculoneuritis, facial paralysis), neuritis (including Guillain Barre Syndrome, optical neuritis, myelitis including transverse myelitis), encephalitis, demyelinating disease of the central nervous system, exacerbation of multiple sclerosis, multiple sclerosis, seizure, headache, dizziness, syncope
Chociaż nie przeprowadzono badań klinicznych oceniających wpływ leczenia produktem Enbrel u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, jednak badania przeprowadzone z zastosowaniem innych antagonistów TNF u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym wykazały wzrost aktywności procesu chorobowegoAlthough no clinical trials have been performed evaluating Enbrel therapy in patients with multiple sclerosis, clinical trials of other TNF antagonists in patients with multiple sclerosis have shown increases in disease activity
Dostępne są dane obserwacyjne uzyskane w kontrolowanych badaniach klinicznych obejmujących maksymalnie ‧ lat leczenia u pacjentów z ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego oraz obejmujących do ‧ lat leczenia u pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianegoThere are follow-up data under controlled clinical conditions for patients with relapsing-remitting multiple sclerosis for up to ‧ years and for patients with secondary progressive multiple sclerosis for up to ‧ years
Przed rozpoczęciem leczenia lekarz wykluczy wszelkie inne powody, które mogłyby tłumaczyć wystąpienie tych objawów. ► z ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego, u których w ciągu ostatnich dwóch lat wystąpiły przynajmniej dwa rzuty choroby. ► z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego w czynnym stadium choroby, potwierdzonym rzutamiYour doctor will rule out any other reasons which could explain these symptoms before you are treated. who suffer from relapsing-remitting multiple sclerosis, with at least two relapses within the last two years. who suffer from secondary progressive multiple sclerosis with active disease shown by relapses
Wtórnie postępująca postać stwardnienia rozsianego (SP-MS) Przeprowadzono ‧ kontrolowane badania kliniczne, w których produkt leczniczy Extavia zastosowano u ‧ pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego (początkowy stopień niesprawności od ‧ do ‧, ‧ wg skali EDSS, tj. u pacjentów zdolnych do poruszania sięSecondary progressive multiple sclerosis (SP-MS) Two controlled clinical trials with Extavia involving a total of ‧ patients with secondary progressive multiple sclerosis (baseline EDSS ‧ to ‧, i. e. patients were able to walk) were performed
Nie zaleca się leczenia pacjentów z ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego, u których w ciągu ostatnich ‧ lat wystąpiły mniej niż ‧ rzuty choroby lub pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego, u których w ciągu ostatnich ‧ lat nie wystąpiło czynne stadium chorobyTreatment is not recommended in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis who have experienced less than ‧ relapses in the previous ‧ years or in patients with secondary-progressive multiple sclerosis who have had no active disease in the previous ‧ years
Inne działania niepożądane obserwowane są bardzo rzadko: mała liczba płytek krwi, choroba węzłów chłonnych, reakcje alergiczne, zaburzenia układu nerwowego, takie jak uczucie mrowienia i drętwienia, porażenie neru twarzowego, zapalenia nerwów, w tym zespół Guillain-Barré, zapalenie nerwu wzrokowego, które prowadzi do upośledzenia widzenia, zapalenie mózgu, zaostrzenie objawów w przebiegu stwardnienia rozsianego, stwardnienie rozsiane, drgawki, ból głowy, zawroty głowy i omdlenie, niskie ciśnienie krwi, zapalenie naczynia krwionośnego, objawy astmopodobne, wymioty, nudności, biegunka, ból brzucha, reakcje skórne, takie jak wyprysk, wysypka, utrata włosów, swędzenie, pokrzywka i powstawanie pryszczy na skórze, bóle stawów, zapalenie stawów, ból mięśni, ból kończyn, zmęczenie, gorączka, schorzenie o niejasnej etiologii, objawy grypopodobne i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowychOther side effects are reported very rarely: low platelet count, lymph node disease, allergic reactions, nervous system disorders such as pins and needles, facial paralysis, nerve inflammations including Guillain-Barre Syndrome, inflammation of the nerve of the eye that leads to impaired vision, brain inflammation, exacerbation of multiple sclerosis, multiple sclerosis, convulsions, headache, dizziness and fainting, low blood pressure, blood vessel inflammation, asthma-like symptoms, vomiting, nausea, diarrhoea, abdominal pain, skin reactions such as eczema, rash, hair loss, itching, hives and skin blistering, joint pain, arthritis, muscle pain, pain in extremity, fatigue, fever, vague illness, flu-like symptoms and elevations of liver enzymes
Nie badano właściwości farmakokinetycznych natalizumabu u dzieci ze stwardnieniem rozsianym i u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby i stwardnieniem rozsianymThe pharmacokinetics of natalizumab in paediatric MS patients or in patients with renal or hepatic insufficiency has not been studied
Objawy PML mogą być podobne do rzutu stwardnienia rozsianego. • Z tego powodu, w przypadku pogorszenia przebiegu stwardnienia rozsianego lub zauważenia jakichkolwiek nowych objawów ważne jest skontaktowanie się z lekarzem tak szybko jak jest to możliwe. • Należy omówić prowadzone leczenie z partnerem lub opiekunamiThe symptoms of PML may be similar to an MS relapse. Therefore, if you believe your MS is getting worse or if you notice any new symptoms, it is important that you speak to your doctor as soon as possible. Discuss your treatment with your partner or caregivers
Badania kliniczne Ustępująco-nawracająca postać stwardnienia rozsianego(RR-MS) Przeprowadzono ‧ kontrolowane badanie kliniczne, w którym produkt leczniczy Extavia zastosowano u pacjentów z ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego zdolnych do samodzielnego poruszania się (przy początkowym stopniu niesprawności do ‧, ‧ wg skali EDSSClinical trials Relapsing-remitting multiple sclerosis (RR-MS) One controlled clinical trial with Extavia in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis and able to walk unaided (baseline EDSS ‧ to ‧) was performed
Showing page 1. Found 514 sentences matching phrase "stwardnienie rozsiane".Found in 4.785 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.