pronunciation: IPA: stfardjˈɲɛ̇̃ɲɛ rɔɕˈːãnɛ

Translations into English:

 • MS   
   
  med. medycyna, medyczny choroba przewlekła centralnego układu nerwowego;
 • multiple sclerosis   
  (noun   )
   
  med. medycyna, medyczny choroba przewlekła centralnego układu nerwowego;

Example sentences with "stwardnienie rozsiane", translation memory

add example
Spędziłam dwa miesiące w Waszyngotonie zabiegając o fundusze..... na walkę ze stwardnieniem rozsianym i zwłóknieniem torbielowatymI' ve spent two months pulling on the heartstrings of Washington..... to raise money for multiple sclerosis, sudden infant death and cystic fibrosis
Wpływ zaburzeń równowagi na aktywność zawodową chorych na stwardnienie rozsiane.The influence of balance impairment on the professional activity of multiple sclerosis patients
Funkcjonowanie stowarzyszeń na przykładzie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.Associations operate on the example of the Polish Society of Multiple Sclerosis
Dziecięca postać stwardnienia rozsianego - postępowanie terapeutyczne na podstawie opisu przypadku.Children's multiple sclerosis: Therapeutic procedure based on a case study
Obraz choroby w angielskich tekstach pisanych przez osoby cierpiące na stwardnienie rozsianeRepresentation of disease in English texts written by multiple sclerosis sufferers
Chociaż nie przeprowadzono badań klinicznych oceniających wpływ leczenia produktem Enbrel u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, jednak badania przeprowadzone z zastosowaniem innych antagonistów TNF u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym wykazały wzrost aktywności procesu chorobowegoAlthough no clinical trials have been performed evaluating Enbrel therapy in patients with multiple sclerosis, clinical trials of other TNF antagonists in patients with multiple sclerosis have shown increases in disease activity
Był w stanie poważnego zmieszania poznawczego, co wcale nie pasuje do stwardnienia rozsianegoHe was in an acute confusional state, which doesn' t fit with a demyelinating disease like M. S
Przedmiot: Ochrona praw pracowników chorych na stwardnienie rozsiane w państwach członkowskich Unii EuropejskiejSubject: Protection of the employment rights of multiple sclerosis sufferers in EU Member States
Wiadomo o częstszym występowaniu depresji i myśli samobójczych w grupie osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i w powiązaniu ze stosowaniem interferonuDepression and suicidal ideation are known to occur in increased frequency in the multiple sclerosis population and in association with interferon use
System wartości osób ze stwardnieniem rozsianym ze szczególnym uwzględnieniem religijnościValue system of the multiple sclerosis with particular emphasis on religion
• Rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u ‧ na ‧ pacjentów): ciężkie reakcje alergiczne (w tym ciężkie zlokalizowane obrzęki skóry i sapanie), jednoczesne wystąpienie małej liczby płytek, krwinek czerwonych i białych, zaburzenia układu nerwowego (z objawami takimi przy stwardnieniu rozsianym, zapaleniu nerwu wzrokowego lub poprzecznym zapaleniu rdzenia), gruźlica, pogorszenie zastoinowej niewydolności serca, napady drgawkowe, toczeń lub zespół toczniopodobny (objawy mogą obejmować utrzymującą się wysypkę, gorączkę, ból stawów i zmęczenie), zapalenie naczyń krwionośnych, mała liczba krwinek czerwonych, mała liczba krwinek białych, mała liczba neutrofili (rodzaj krwinek białych), zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, wysypka skórna, która może prowadzić do nasilonego powstawania pechęrzy i złuszczania się skóryRare (may occur in less than ‧ in ‧ patients): serious allergic reactions (including severe localized swelling of the skin and wheezing); combined low platelet, red, and white blood cell count; nervous system disorders (with signs and symptoms similar to those of multiple sclerosis or inflammation of the nerves of the eyes or spinal cord); tuberculosis; worsening congestive heart failure; seizures; lupus or lupus-like syndrome (symptoms may include persistent rash, fever, joint pain, and tiredness); inflammation of the blood vessels; low red blood cell count, low white blood
Model opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianymModel of care for patient with multiple sclerosis
Nie badano właściwości farmakokinetycznych natalizumabu u dzieci ze stwardnieniem rozsianym i u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby i stwardnieniem rozsianymThe pharmacokinetics of natalizumab in paediatric MS patients or in patients with renal or hepatic insufficiency has not been studied
Produkt Rebif nie był badany u pacjentów z przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego i nie należy go stosować w tej grupie chorychRebif has not yet been investigated in patients with primary progressive multiple sclerosis and should not be used in such patients
Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu Rebif oceniano u pacjentów z remitująco-rzutową postacią stwardnienia rozsianego w dawkach od ‧ do ‧ mikrogramów (‧ milionów j. m.), podawanych podskórnie trzy razy w tygodniuThe safety and efficacy of Rebif has been evaluated in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis at doses ranging from ‧ to ‧ micrograms (‧ million IU), administered subcutaneously three times per week
Stwardnienie rozsiane (debataMultiple sclerosis (debate
W drugim badaniu klinicznym, w którym produkt leczniczy Extavia stosowano u pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego, nie zaobserwowano opóźnienia postępu niesprawnościIn the second trial of Extavia in secondary progressive multiple sclerosis, no delay in the time to disability progression was observed
Doświadczenie ze stosowaniem produktu Betaferon w leczeniu stwardnienia rozsianego dotyczy ograniczonej liczby pacjentów, a więc działania niepożądane występujące bardzo rzadko mogły nie zostać zaobserwowaneExperience with Betaferon in patients with MS is limited, consequently those adverse events which occur very rarely may not yet have been observed
W tym czasie rozwój aktywności neutralizacyjnej nie wiązał się ze zmniejszeniem skuteczności klinicznej (określonej czasem do wystąpienia jawnego klinicznie stwardnienia rozsianego (ang. clinically definite multiple sclerosis-CDMS)) oraz czasem do wystąpienia potwierdzonej progresji w skali EDSSWithin this period, the development of neutralising activity was not associated with a reduction in clinical efficacy (with regard to time to clinically definite multiple sclerosis (CDMS), and time to confirmed EDSS progression
Wpływ rehabilitacji na jakość życia u chorych na stwardnienie rozsianeImpact of rehabilitation on quality of life in patients with multiple sclerosis.
Dlatego oprócz badań normalnie wymaganych do monitorowania pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, podczas leczenia interferonem beta-‧a zaleca się dodatkowo wykonywanie testów czynnościowych wątroby, określanie liczby leukocytów wraz z rozmazem i oznaczanie liczby płytek krwi po ‧, ‧ i ‧ miesiącach leczenia, a następnie, jeżeli nie występują żadne objawy kliniczne, badania powinny być okresowo powtarzaneTherefore, in addition to those laboratory tests normally required for monitoring patients with multiple sclerosis, liver enzyme monitoring and complete and differential blood cell counts and platelet counts are recommended at regular intervals (‧, ‧ and ‧ months) following introduction of Rebif therapy and then periodically thereafter in the absence of clinical symptoms
Preparat Betaferon stosuje się w leczeniu osób dorosłych ze stwardnieniem rozsianym (MSBetaferon is used to treat adult patients who have multiple sclerosis (MS
Co to jest lek Extavia Lek Extavia jest rodzajem leku znanym jako interferon, który jest stosowany do leczenia stwardnienia rozsianegoWhat Extavia is Extavia is a type of medicine known as interferon used to treat multiple sclerosis
Mechanizm uszkodzenia komórek nerwowych w stwardnieniu rozsianym.Mechanism of nerve cells damage in the Multiple Sclerosis
Zaburzenia depresyjne u pacjentów ze stwardnieniem rozsianymDepressing disturbances at patients with Sclerosis multiplet
Showing page 1. Found 519 sentences matching phrase "stwardnienie rozsiane".Found in 0.521 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.