pronunciation: IPA: ˈtarʧ̑ɲic ɲiʃˈʧ̑ɨʨ̑ɛl

Translations into English:

  • San José scale   
     
    zool. zoologia Quadraspidiotus perniciosus , owad z rodziny tarcznikowatych, szkodnik drzew owocowych

Example sentences with "tarcznik niszczyciel", translation memory

add example
Państwa Członkowskie stanowią, że rośliny żywicielskie tarcznika niszczyciela rosnące w strefach bezpieczeństwa poddawane są urzędowemu nadzorowi oraz dokonywanej co najmniej raz w roku kontroli w celu wykrycia obecności tarcznika niszczycielaThe Member States shall ensure that in the safety zones San José Scale host plants are subjected to official supervision and are inspected at least once a year in order to detect any occurrence of San José Scale
wszystkie ukorzenione rośliny żywicielskie tarcznika niszczyciela, rosnące w obrębie zarażonego obszaru, oraz części tych roślin przeznaczone do rozmnażania i uprawiane w obrębie takiego obszaru mogą być przesadzane w jego obrębie lub wywożone poza, pod warunkiem że nie stwierdzi się ich zarażenia oraz dopilnuje, by owady tarcznika niszczyciela, które mogłyby być nadal obecne, zostały zniszczoneall rooted San José Scale host plants growing within a contaminated area, and parts of such plants which are intended for multiplication and are produced within that area, may be replanted within the contaminated area or transported away from it only if they have not been found to be contaminated and if they have been treated in such a way that any San José Scale insects which might still be present are destroyed
Państwa członkowskie stanowią, że rośliny żywicielskie tarcznika niszczyciela, rosnące w strefach bezpieczeństwa, poddawane są urzędowemu nadzorowi oraz dokonywanej co najmniej raz w roku kontroli w celu wykrycia obecności tarcznika niszczycielaThe Member States shall ensure that in the safety zones San José Scale host plants are subjected to official supervision and are inspected at least once a year in order to detect any occurrence of San José Scale
wszystkie ukorzenione rośliny żywicielskie tarcznika niszczyciela rosnące w obrębie zarażonego obszaru oraz części tych roślin przeznaczone do rozmnażania i uprawiane w obrębie takiego obszaru, mogą być przesadzane w jego obrębie lub wywożone poza, pod warunkiem iż nie stwierdzi się ich zarażenia oraz dopilnuje, by owady tarcznika niszczyciela, które mogły być obecne, zostaną zniszczoneall rooted San José Scale host plants growing within a contaminated area, and parts of such plants which are intended for multiplication and are produced within that area, may be replanted within the contaminated area or transported away from it only if they have not been found to be contaminated and if they have been treated in such a way that any San José Scale insects which might still be present are destroyed
DYREKTYWA RADY z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie zwalczania tarcznika niszczycielaCOUNCIL DIRECTIVE of ‧ December ‧ on control of San José Scale
Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (Wersja skodyfikowana) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSProposal for a Council directive on control of San José Scale (Codified version) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
Państwa członkowskie odwołują środki podjęte w celu kontroli lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się tarcznika niszczyciela, tylko jeżeli jego obecność nie zostanie wykrytaThe Member States shall revoke the measures taken to control San José Scale or to prevent it from spreading only if San José Scale is no longer found to be present
najbardziej szkodliwym dla drzewiastych roślin dwuliściennych jest tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus ComstWhereas one of the organisms most harmful to woody dicotyledonous plants is San José Scale (Quadraspidiotus perniciosus Comst
Dyrektywa Rady ‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie zwalczania tarcznika niszczycielaCouncil Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ on control of San José scale
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (wersja skodyfikowana) [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja PrawnaReport on the proposal for a Council directive on control of San José Scale (Codified version) (COM ‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- Committee on Legal Affairs
Państwa Członkowskie stanowią, że każda partia roślin (innych niż te, które są ukorzenione w gruncie) oraz świeżych owoców, u których wykryto zarażenie, muszą zostać zniszczone, jak również, że pozostałe rośliny i owoce w partii zostaną poddane zabiegom lub przetworzeniu w taki sposób, że obecne jeszcze owady tarcznika niszczyciela są zniszczoneThe Member States shall provide that in any batch of plants (other than those that are rooted in the ground) and fresh fruit within which contamination has been found, the contaminated plants and fruit must be destroyed and the other plants and fruit in the batch treated or processed in such a way that any San José Scale insects which might still be present are destroyed
Niniejsza dyrektywa określa niezbędne środki podejmowane przez Państwa Członkowskie w celu zwalczania oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus ComstThis Directive concerns the minimum measures to be taken within the Member States to control San José Scale (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) and to prevent it from spreading
Dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (Wersja skodyfikowanaCouncil Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ on control of San José Scale (Codified version
Zwalczanie tarcznika niszczyciela (wersja skodyfikowana) * (art. ‧ Regulaminu) (głosowanieControl of San José Scale * (Rule ‧) (vote
Zwalczanie tarcznika niszczyciela (wersja skodyfikowana) *Control of San José Scale (Codified version) *
Zwalczanie tarcznika niszczyciela (wersja skodyfikowana) (głosowanie)Control of San José Scale (codified version) (vote)
Państwa Członkowskie zakazują posiadania tarcznika niszczycielaThe Member States shall prohibit the holding of San José Scale
Państwa członkowskie zapewniają, by zezwolenia przewidziane w ust. ‧ były udzielane jedynie w przypadkach gdy po przeprowadzeniu odpowiednich kontroli zagwarantowane zostanie, że nie nastąpi zakłócenie procesu zwalczania tarcznika niszczyciela oraz że nie powstanie ryzyko rozprzestrzenienia się tego szkodnikaThe Member States shall ensure that the authorisations provided for in paragraph ‧ are granted only where adequate controls guarantee that they do not prejudice the control of San José Scale and create no risk of the spread of this pest
w sprawie zwalczania tarcznika niszczycielaon control of San José Scale
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (wersja skodyfikowana) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a Council directive on control of San José Scale (Codified version) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (wersja skodyfikowana) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- komisja JURI* Report on the proposal for a Council directive on control of San José Scale (Codified version) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- JURI Committee
Dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (wersja skodyfikowanaCouncil Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ on control of San José Scale (Codified version
roślina żywicielska tarcznika niszczyciela oznacza roślinę gatunku Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis LSan José Scale host plants means plants of the genera Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L
W przypadku stwierdzenia obecności tarcznika niszczyciela, Państwa Członkowskie wyznaczają obszar zarażony oraz strefę bezpieczeństwa dostatecznie dużą, aby zapewnić ochronę obszarów otaczającychWhen an occurrence of San José Scale is recorded, Member States shall demarcate the contaminated area and a safety zone large enough to ensure the protection of the surrounding areas
Państwa Członkowskie odwołują środki podjęte w celu kontroli lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się tarcznika niszczyciela, tylko jeżeli jego obecność nie zostanie wykrytaThe Member States shall revoke the measures taken to control San José Scale or to prevent it from spreading only if San José Scale is no longer found to be present
Showing page 1. Found 112 sentences matching phrase "tarcznik niszczyciel".Found in 1.251 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.