Translations into English:

  • rectal temperature   

Example sentences with "temperatura mierzona w odbycie", translation memory

add example
Niekiedy może wystąpić wzrost temperatury wewnętrznej ciała mierzonej w odbycie o ‧, ‧°C, utrzymujący się nie dłużej niż ‧ godzinyOccasionally, an increase of rectal temperature up to ‧ °C lasting less than ‧ hours may occur
Niekiedy może wystąpić wzrost temperatury wewnętrznej ciała mierzonej w odbycie do ‧, ‧ °C utrzymujący się nie dłużej niż ‧ godzinyOccasionally, an increase of rectal temperature up to ‧ °C lasting less than ‧ hours may occur
Stanąłby wam, gdyby jakiś facet w zielonym T- shircie i zegarkiem sprawdzał temperaturę w odbycie waszej dziewczyny?Could you get a hard on if some guy in a green T- shirt with a stopwatch was taking your girlfriends rectal temperature?
Stanął by wam, gdyby jakiś facet w zielonym T- shircie i zegarkiem sprawdzał temperaturę w odbycie waszej dziewczyny?Could you get a hard on if some guy in a green T- shirt with a stopwatch was taking your girlfriends rectal temperature?
Zapisuje się wszystkie inne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnejOther criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
Zapisuje się wszystkie inne obiektywne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnejOther objective criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
Zapisuje się wszystkie obiektywne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnejOther objective criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
W przypadku stacjonarnych instalacji pomiarowych dla celów przemysłowych, urząd miar może dopuścić urządzenia regulujące ciśnienie uruchamiane ręcznie. W powyższym przypadku ciśnienie na wyjściu licznika objętości jest przynajmniej równe ciśnieniu pary mierzonej cieczy przy temperaturze, wyższej do temperatury pomiaru o ‧ C. W powyższym przypadku na instalacji pomiarowej należy umieścić wykres, z którego można odczytać ciśnienie pary mierzonej cieczy w zależności od temperaturyIn the case of stationary measuring systems for industrial use, the competent metrology service may authorize the use of manually adjustable pressure maintenance devices, in which case the pressure at the meter outlet shall not be less than the vapour pressure of the product at a temperature ‧ oC above the temperature of the liquid during measurement. A diagram shall be affixed to the measuring system to show the vapour pressure of the product measured as a function of its temperature
W przypadku silników o zapłonie samoczynnym temperaturę paliwa mierzy się na wlocie pompy wtrysku paliwa i utrzymuje w granicach ‧–‧ K (‧–‧ °C), w przypadku silników o zapłonie iskrowym temperaturę paliwa mierzy się jak najbliżej wlotu do gaźnika lub zespołu wtryskiwaczy i utrzymuje w granicach ‧–‧ K (‧–‧ °CFor C.I. engines, the fuel temperature shall be measured at the inlet of the fuel injection pump and maintained within ‧-‧ K (‧-‧ °C). For positive-ignition engines the fuel temperature shall be measured as near as possible to the inlet of the carburettor or assembly of fuel injectors and maintained within ‧-‧ K (‧-‧ °C
W zależności od potrzeb wykorzystuje się przyrządy pomiarowe do mierzenia zużycia paliwa, zużycia powietrza, temperatury płynu chłodzącego i oleju silnikowego, ciśnienia w wydechu oraz spadku ciśnienia w przewodzie dolotowym, temperatury spalin, temperatury powietrza wlotowego, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności i temperatury paliwaMeasuring instruments for fuel consumption, air consumption, temperature of coolant and lubricant, exhaust gas pressure and intake manifold depression, exhaust gas temperature, air intake temperature, atmospheric pressure, humidity and fuel temperature shall be used, as required
Odległość między odbytem a otworem płciowym należy mierzyć w dniu ‧ po urodzeniu młodych F‧, jeżeli zmiany w proporcji płci w grupie lub odchylenia w dojrzewaniu płciowym wskazują na taką koniecznośćAnogenital distance should be measured at postnatal day ‧ in F‧ pups if triggered by alterations in F‧ sex ratio or timing of sexual maturation
Torbę pozostawić w łaźni wodnej, utrzymywanej w temperaturze ‧ plus lub minus ‧ °C przez cały czas, przy stałym ruchu torby lub stałym mieszaniu wody, aż do momentu, w którym ośrodek termiczny tuszy (w kurczakach bez podrobów, najgłębiej położona część mięśnia piersiowego znajdująca się w pobliżu mostka, lub w kurczakach z podrobami, w środku podrobów) osiąga temperaturę ‧ °C mierzoną w dwóch losowo wybranych tuszachThe bag shall be left in the water-bath, maintained at ‧ plus or minus ‧ °C throughout, with continuous movement of the bag or continuous agitation of the water, until the thermal centre of the carcase (the deepest part of the breast muscle close to the breast bone, in chickens without giblets, or the middle of the giblets in chickens with giblets) reaches at least ‧ °C, measured in two randomly chosen carcases
Torbę pozostawić w łaźni wodnej, utrzymywanej w temperaturze ‧ ± ‧ °C przez cały czas, przy stałym ruchu torby lub stałym mieszaniu wody, aż do momentu, w którym ośrodek termiczny tuszy (w kurczakach bez podrobów, najgłębiej położona część mięśnia piersiowego znajdująca się w pobliżu mostka, a w kurczakach z podrobami – w środku podrobów) osiąga temperaturę ‧ °C mierzoną w dwóch losowo wybranych tuszachThe bag is left in the water-bath, maintained at ‧ ± ‧ °C throughout, with continuous movement of the bag or continuous agitation of the water, until the thermal centre of the carcase (the deepest part of the breast muscle close to the breast bone, in chickens without giblets, or the middle of the giblets in chickens with giblets) reaches at least ‧ °C, measured in two randomly chosen carcases
zmiany temperatury przechowywania w czasie mierzy się trzy razy w następujący sposób: pierwszego pomiaru dokonuje się przy najniższej ustalonej temperaturze otoczenia dla klasy klimatycznej (klas klimatycznych) urządzenia do przechowywania wina, drugiego pomiaru dokonuje się przy temperaturze otoczenia + ‧ °C, a trzeciego przy najwyższej ustalonej temperaturze otoczenia dla klasy klimatycznej (klas klimatycznych) urządzenia do przechowywania winathe variation over time of the storage temperature is measured three times as follows: the first measurement is performed at the lowest prescribed ambient temperature of the climate class(es) of the wine storage appliance, the second measurement is performed at an ambient temperature of + ‧ °C and the third at the highest prescribed ambient temperature of the climate class(es) of the wine storage appliance
Temperatura zapłonu jest wyrażoną w stopniach Celsjusza temperaturą, w której płomień wydziela palne opary w ilości wystarczającej do samoczynnego zapalenia się. Jest ona określana za pomocą zatwierdzonych przyrządów do mierzenia temperatury zapłonuFlashpoint is the temperature in degrees Celsius (closed cup test) at which a product will give off enough flammable vapour to be ignited, as determined by an approved flashpoint apparatus
Korekty temperatury c w stosunku do gęstości win o zawartości alkoholu ‧% objętości i więcej, zawierających pozostałości cukrów, mierzonej przy użyciu piknometru ze szkła pyreksowego w temperaturze t °C w celu otrzymania wyników odpowiadających temperaturze ‧ °CTemperature corrections c to the density of wines of ‧ % vol and above containing residual sugar measured with a Pyrex glass pycnometer at t °C to relate the result to ‧ °C
Korekty temperatury c w stosunku do gęstości win wytrawnych i win bezalkoholowych mierzonej przy użyciu piknometru lub areometru ze zwykłego szkła w temperaturze t °C w celu otrzymania wyników odpowiadających temperaturze ‧ °CTemperature corrections c to the density of dry wines and alcohol-free dry wines measured with an ordinary glass pycnometer or hydrometer at t °C to relate the result to ‧ °C
Korekty temperatury c w stosunku do gęstości naturalnych i zagęszczonych moszczów, mierzonej przy użyciu piknometru ze szkła pyreksowego w temperaturze t °C w celu otrzymania wyników odpowiadających temperaturze ‧ °CTemperature corrections cto the density of natural musts and of concentrated musts measured with a Pyrex glass pycnometer at t °C to relate the result to ‧ °C
Korekty temperatury c w stosunku do gęstości moszczów naturalnych i zagęszczonych mierzonej przy użyciu piknometru lub areometru ze zwykłego szkła w temperaturze t °C w celu otrzymania wyników odpowiadających temperaturze ‧ °CTemperature corrections cto the density of natural musts and of concentrated musts measured with a pycnometer or hydrometer of ordinary glass att °C to relate the result to ‧ °C
Korekty temperatury c w stosunku do gęstości bezalkoholowych win wytrawnych, mierzonej przy użyciu piknometru ze szkła pyreksowego w temperaturze t °C w celu otrzymania wyników odpowiadających temperaturze ‧ °CTemperature corrections c to the density of alcohol-free dry wines measured with a Pyrex glass pycnometer at t °C to relate the result to ‧ °C
W zależności od potrzeb wykorzystuje się przyrządy pomiarowe do mierzenia zużycia paliwa, zużycia powietrza, temperatury chłodziwa i smaru, ciśnienia spalin oraz spadku ciśnienia na przewodzie wlotowym, temperatury spalin, temperatury powietrza wlotowego, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności i temperatury paliwaMeasuring instruments for fuel consumption, air consumption, temperature of coolant and lubricant, exhaust gas pressure and intake manifold depression, exhaust gas temperature, air intake temperature, atmospheric pressure, humidity and fuel temperature shall be used, as required
Spalarnie są projektowane, wyposażane, budowane i eksploatowane w taki sposób, aby można było podnieść w kontrolowany i jednorodny sposób temperaturę gazu powstającego w trakcie procesu po ostatnim podaniu powietrza spalania, nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach, do temperatury ‧ °C, mierzonej przez dwie sekundy blisko ściany wewnętrznej lub w innym, zaaprobowanym przez właściwe władze, reprezentatywnym miejscu komory spalaniaIncineration plants shall be designed, equipped, built and operated in such a way that the gas resulting from the process is raised, after the last injection of combustion air, in a controlled and homogeneous fashion and even under the most unfavourable conditions, to a temperature of ‧ °C, as measured near the inner wall or at another representative point of the combustion chamber as authorised by the competent authority, for two seconds
silnik powinien być w pełni rozgrzany, na przykład temperatura oleju silnika mierzona za pomocą sondy umieszczonej w rurce wskaźnika poziomu oleju powinna wynosić co najmniej ‧ °C lub, jeśli jest niższa, odpowiadać normalnej pracy silnika, lub temperatura bloku silnika określana za pomocą pomiaru poziomu promieniowania podczerwonego powinna odpowiadać co najmniej temperaturze równoważnejEngine shall be fully warm, for instance the engine oil temperature measured by a probe in the oil level dipstick tube to be at least ‧ °C, or normal operating temperature if lower, or the engine block temperature measured by the level of infrared radiation to be at least an equivalent temperature
Showing page 1. Found 2334911 sentences matching phrase "temperatura mierzona w odbycie".Found in 274.899 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.