Translations into English:

 • HD   
   
  Ferromagnetic computer storage device which writes binary data on the surface of a rotating platter.
 • hard disk   
  []
   
  Ferromagnetic computer storage device which writes binary data on the surface of a rotating platter.
 • hard disk drive   
  []
   
  Ferromagnetic computer storage device which writes binary data on the surface of a rotating platter.
 • hard drive   

Similar phrases in dictionary Polish English. (10)

dostępne miejsce na dysku twardymavailable hard disk space
dynamicznie powiększający się wirtualny dysk twardydynamically expanding virtual hard disk
dysk twardyharddisk; HDD; fixed disk; FD; hard drive; hard disk; hard disk drive
hybrydowy dysk twardyhybrid hard disk
Kreator edycji wirtualnego dysku twardegoEdit Virtual Hard Disk Wizard
Kreator nowego wirtualnego dysku twardegoNew Virtual Hard Disk Wizard
różnicowy wirtualny dysk twardydifferencing virtual hard disk
stacja dysków twardychhard disk drive
wirtualny dysk twardyvirtual hard disk
wirtualny dysk twardy o stałym rozmiarzefixed-size virtual hard disk

Example sentences with "twardy dysk", translation memory

add example
Trwałe nośniki informacji obejmują w szczególności dyskietki, płyty CD-ROM, płyty DVD oraz twardy dysk komputera konsumenta, na którym przechowywana jest poczta elektroniczna, ale nie obejmują stron internetowych, chyba że spełniają one w pełni kryteria zawarte w definicji trwałego nośnika informacjiDurable mediums include in particular floppy discs, CD-ROMs, DVDs and the hard drive of the consumer
Twardy dysk jest prawie całkowicie zniszczony,/ ale udało mi się odzyskać/ ostatnio otwierane plikiThe hard drive is mostly toast, but I was able to recover the most recently accessed file
Projekt komputera powinien umożliwiać wymianę twardego dysku oraz, jeśli są dostępne, napędu CD i napędu DVDThe computer shall be designed so that the hard disk, and if available either the CD drive or DVD drive, can be changed
projekt komputera powinien umożliwiać wymianę twardego dysku oraz, jeśli są dostępne, napędu CD i napędu DVDthe computer shall be designed so that the hard disk, and if available either the CD drive or DVD drive, can be changed
Te utwory zostaną na stałe usunięte z twardego dyskuThese items will be permanently deleted from your hard disk
dB(A) podczas dostępu do dysku twardegodB(A) when accessing a disk drive
Pańskie twarde dyskiYour hard drives
Rozmowy nagrywane są na dysk twardy. który jest częścią głównego serweraUh, well, the calls are recorded onto a hard drive.It' s part of the central server
nakazanie Komisji zwrotu Nexans France wszelkich dokumentów lub dowodów które zdobyła ona ewentualnie na podstawie unieważnionych decyzji, włącznie z nie podlegającym ograniczeniom zwrotem: a) dokumentów dotyczących produktów nie objętych zakresem kontroli; b) dokumentów związanych z projektami dotyczącymi kabli elektrycznych i odnoszącymi się do terytoriów zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; c) dokumentów zajętych w sposób nieprawidłowy a pochodzących z dysku twardego i DVD-ROM; oraz d) oświadczeń złożonych podczas lub opartych o przesłuchanie pracownika Nexans Franceorder the Commission to return to Nexans France any documents or evidence which it might have obtained pursuant to the annulled decisions, including without limitation: (a) documents outside the proper product scope of the dawn raid; (b) documents relating to electrical cable projects located outside the European Economic Area; (c) documents seized improperly from the hard drive and DVD-ROMs; and (d) statements created during or based on interviews of the Nexans France employee
W szczególności trwały nośnik informacji obejmuje dyskietki, CD-ROM-y, DVD i dyski twarde komputerów osobistych, na których przechowuje się pocztę elektroniczną, ale nie obejmuje stron internetowych, jeżeli strony te nie spełniają kryteriów określonych w ustIn particular, durable medium covers floppy disks, CD-ROMs, DVDs and hard drives of personal computers on which electronic mail is stored, but it excludes Internet sites, unless such sites meet the criteria specified in the first paragraph
Grzebiąc po dysku twardym, znaleźliśmy dokument z numerem konta z ZurychuBuried in the hard drive, we found a deleted file with an account number to a bank in zurich
co najmniej jednego tunera/odbiornika i opcjonalnych funkcji dodatkowych do przechowywania lub wyświetlania danych, takich jak DVD, dysk twardy (HDD) lub magnetowid (VCR), zintegrowanych z wyświetlaczem bądź umieszczonych w oddzielnym urządzeniu lub w większej licznie oddzielnych urządzeńone or more tuner(s)/receiver(s) and optional additional functions for data storage and/or display such as digital versatile disc (DVD), hard disk drive (HDD) or videocassette recorder (VCR), either in a single unit combined with the display, or in one or more separate units
przedsiębiorstwo Seagate: napędy dysków twardych i części składowefor undertaking Seagate: Hard disk drives and related components
Ktoś usunął wszystkie twarde dyskiSomebody removed all the hard drives
komputer jest zaprojektowany tak, aby twardy dysk oraz napęd CD lub DVD, jeśli jest dostępny, mógł być wymienionythe computer shall be designed so that the hard disk, and if available either the CD drive or DVD drive, can be changed
Zgodność z " Energy Star Compliance " może zostać przyznana niemalże każdemu urządzeniu elektrycznemu. Ten moduł jednakże nie wyłącza dysków twardych, czy drukarek. Ustawienia tutaj zawarte odnoszą się jedynie do zachowania Twojego monitoraEnergy Star Compliance can be applied to nearly any electrical device. This module, however, does not spin down hard drives, does not shutdown printers, & etc; These settings only affect the behavior of your monitor
& konqueror; jest także uruchamiany automatycznie, kiedy klikniesz lewym przyciskiem myszy na ikonę folderu, taką jak na przykład dysk twardy, czy ikonę Kosza& konqueror; is also started automatically when you left click on a desktop icon that represents a folder, such as a hard disk drive or the Trash icon
Zniszczył pan kiedyś twardy dysk?You ever destroy a hard drive?
Ale znalazłeś wiadomości od Charlesa Langdon' a na twardym dysku LukaBut you found instant messages to Charles Langdon on Luke' s hard drive
Znalazłem zewnętrznego napęd dysku twardego Karen i ona miała informację zgromadzoną na tymI found an external hard drive of Karen' s and she had information stored on it
Dysk twardy drukarkiPrinter hard disk
Podpozycja ta obejmuje urządzenia bez ekranu przystosowane do odbioru sygnałów telewizyjnych, tak zwane set-top boksy, które zawierają urządzenie wykonujące funkcję zapisu lub odtwarzania (na przykład dysk twardy lub napęd DVDThis subheading includes apparatus without a screen capable of receiving television signals, so-called set-top boxes, which incorporate a device performing a recording or reproducing function (for example, a hard disk or DVD drive
W środku pójdziesz bezpośrednio do moich spraw osobistych i wyciągnąć dysk twardy od biurkaOnce inside, you' il go immediately to my personal office and pull a hard drive from my desk
Proces odczytywania utworów z płyt & CD; i zapisywania ich na twardym dysku komputeraThe process of reading audio data from a & cdrom; and storing it on the hard disk
Nie możesz niczego skopiować na twardy dyskI can' t copy anything into a hard drive
Showing page 1. Found 3020 sentences matching phrase "twardy dysk".Found in 1.335 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.