Translations into English:

  • high-grade   
    (adjv   )
  • high-quality   
    (adjv   )

Other meanings:

 
Markowy

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

wysokogatunkowy papier bezdrzewny niepowlekanyuncoated woodfree fine paper

Example sentences with "wysokogatunkowy", translation memory

add example
Niektórzy respondenci biorący udział w badaniu rynku zwrócili uwagę na istnienie podrynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego, obejmującego wysokogatunkowy papier firmowySome of the respondents to the market investigation pointed to the existence of a sub-segment of the market of premium fine paper, consisting of premium letterhead paper
Ponieważ nie pojawiły się żadne wątpliwości dotyczące naruszenia zasad konkurencji na żadnym z wymienionych potencjalnych rynków produktowych tj. na rynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego ani na podrynku wysokogatunkowego papieru firmowego (niezależnie od przyjętej definicji tego podrynku), kwestia dokładnej definicji rynku może pozostać otwartaAs no competition concerns arise on any of these potential markets i.e. premium fine paper or its sub-division premium letterhead paper (regardless of the definition of the latter), the precise market definition can be left open
Jeśli chodzi o definicję rynku geograficznego, strona zgłaszająca oświadczyła, że zasięg rynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego, a także wysokogatunkowego papieru firmowego obejmuje cały EOGConcerning the geographic market definition the notifying party submitted that the market for premium fine paper as well as of premium letterhead paper is EEA-wide
Strona zgłaszająca twierdzi, że wysokogatunkowy papier ozdobny jest bezdrzewnym papierem o wysokiej jakości, wykorzystywanym między innymi do produkcji papieru firmowego, wizytówek, kartoników firmowych, kart dań, broszur firmowych i reklamowych, ulotek, zaproszeń, wysokogatunkowych opakowań, papierów przezroczystychThe notifying party submits that premium fine paper is high quality wood-free paper such as letterhead, business cards, complimentary slips, menus, corporate or advertising brochures, leaflets and invitations, premium packaging and translucent papers
Z przekazanych informacji wynika, że budowa nowych pomieszczeń produkcyjnych umożliwiłaby przedsiębiorstwu Hessische Staatsweingüter produkcję wysokogatunkowych win czerwonychThis new wine cellar would, according to the information provided, allow Hessische Staatsweingüter to engage in high-quality red wine production
Oznaczenia terminów podanych w nawiasach są dozwolone tylko na warunkach przewidzianych w regułach szczegółowych dla danych win wysokogatunkowych psr i w regułach wspólnotowychIndication of the terms in brackets will be allowed only under the conditions provided for by the specific rules for the quality wines psr in question and by Community rules
Wina wysokogatunkowe produkowane w określonych regionachQuality wines produced in specified regions
Przegląd Obszarów Wiejskich UE nr 2 i mogą zostać dostosowane do produkcji zarówno tradycyjnych , twardych serów , jak i bardziej miękkich odmian , które mogą być oferowane w formie plastrów ( Schnittkäse ) w wysokogatunkowych opakowaniach .EU Rural Review N ° 2 as well as softer varieties suitable for premium packaging in slices ( Schnittkäse ) .
DEKLARACJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCA PROCENTOWEJ ZAWARTOŚCI ALKOHOLOMETRYCZNEJ NIEKTÓRYCH WYSOKOGATUNKOWYCH WIN RUMUŃSKICH PRZYWOŻONYCH DO WSPÓLNOTYDECLARATION OF THE EUROPEAN COMMUNITY REGARDING THE ALCOHOMETRIC PERCENTAGE OF CERTAIN ROMANIAN WINES OF HIGH QUALITY, IMPORTED INTO THE COMMUNITY
Biorąc pod uwagę ogólny rynek wysokogatunkowego papieru ozdobnego obejmujący EOG (wyłączając kalkę techniczną), udział w rynku spółki Arjowiggins w ‧ r. wyniósł [‧-‧] % w ujęciu ilościowymAssuming an EEA-wide market for premium fine paper in general (tracing paper excluded), Arjowiggins’ market share in ‧ was [‧-‧] % by volume
Wysokogatunkowe wina musujące z napisemThe quality sparkling wines bearing the inscription
Dotyczy: przywozu towarów po cenach dumpingowych w sektorze stali wysokogatunkowejSubject: Imports at dumping prices in the high-grade steel industry
Oznacza to wdrożenie szeregu środków w celu zapewnienia lokalnej, wysokogatunkowej produkcji rolnej wysokiej jakości środków spożywczych, włączając mleko, owoce i warzywa, oraz ich rozdziału między osoby o niskich dochodach.This means implementing a range of measures to ensure local and high-quality agricultural production of high-quality foodstuffs, including milk, fruit and vegetables, and their distribution to people on low incomes.
Przykładowo budowa elektrowni, którą cechuje wyższa wydajność i niższe zużycie nośników energii pierwotnej, jest niemożliwa bez wykorzystania wysokogatunkowej, odpornej na wysokie temperatury staliFor example, power plants with greater efficiency levels and lower primary energy source consumption rates require high-performance, temperature-resistant steels
W związku z tym Komisja stwierdza, że rynek wysokogatunkowego papieru ozdobnego lub wysokogatunkowego papieru firmowego obejmuje cały EOGThe Commission therefore concludes that the market for premium fine paper or for premium letterhead paper is EEA-wide
Wina wysokogatunkowe produkowane w określonych regionachQuality wines produced in specific regions
rynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego z ewentualnym wydzieleniem podrynku wysokogatunkowego papieru firmowego o zakresie geograficznym obejmującym EOGpremium fine paper with a potential subdivision of premium letterhead as with a geographical EEA-wide scope
Strona zgłaszająca uważa, że wszystkie rodzaje papieru wysokogatunkowego, łącznie z papierem firmowym i kalką techniczną należą do szerszego rynku produktowego obejmującego standardowy papier ozdobny i wysokogatunkowy papier ozdobnyThe notifying party considers that all types of premium fine paper, including letterhead and tracing paper, belong to the larger product market of fine paper which comprises standard fine paper and premium fine paper
Wina wysokogatunkowe psr opisane poprzez wyrażenieQuality wines psr described by the expression
w przypadku Mondi: produkcja papieru pakowego, przetworzonych produktów opakowaniowych i niepowlekanego papieru wysokogatunkowego, a także działalność handlowa i działalność związana z papierem gazetowymfor Mondi: manufacture of packaging paper, converted packaging products and uncoated fine paper as well as merchant operations and newsprint operations
Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (nazwa pochodzenia wina wysokogatunkowegoΟνομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (designation of origin of superior quality
w przypadku Andritz: produkcja urządzeń do wyrobu papieru, bibułki, kartonu oraz papieru wysokogatunkowego; również systemy produkcyjne do wyrobu stali, technologie ekologiczne, technologie do wyrobu pasz, technologie hydrauliczne i inne sektoryfor Andritz: manufacture of paper-producing machinery, for tissue,board, and fine paper; also, production systems for the steel, environment, feed technology, hydraulic technology, and other sectors
W odniesieniu do przywrócenia rentowności przedsiębiorstwa pomimo obniżenia zdolności produkcji, Włochy podkreśliły i potwierdziły, że zobowiązanie zmniejszenia o ‧ % zdolności produkcji win przedsiębiorstwa przez okres pięciu lat (utrzymując ją w granicach ‧,‧ ton winogron względem maksymalnej produkcji możliwej do uzyskania) nie określa odpowiedniego zmniejszenia procentowego wartości produkcji, ponieważ zmiana asortymentu produkcji w kierunku win wysokogatunkowych powoduje o wiele mniejsze obniżenie dochodów ze sprzedażyOn restoring viability in spite of reducing production capacity, Italy stressed and confirmed that the requirement to reduce the undertaking’s wine production by ‧% over a period of five years (keeping the maximum production within the limit of ‧,‧ tonnes of grapes) did not entail a corresponding percentage reduction in the value of production inasmuch as changing the production mix to better quality grapes would bring about a much more minor reduction of the income from sales
Stal węglowa wysokogatunkowa i stal stopowaALLOY STEEL AND HIGH CARBON STEEL: **
Potrzebujemy zmiany kursu wszędzie tam, gdzie osoby spekulujące w krótkotrwałej perspektywie na międzynarodowym rynku finansowym mają z powodu wadliwych przepisów przewagę nad podmiotami chcącymi długofalowo inwestować w miejsca pracy, wysokogatunkowe produkty i długofalowy sukces swojego przedsiębiorstwa.We need a gear shift wherever short-term speculators are at an advantage on the international financial market, because the rules are wrong, over those who wish to make long-term investments in jobs, in products of excellence and in the long-term success of their company.
Showing page 1. Found 45 sentences matching phrase "wysokogatunkowy".Found in 0.209 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.