pronunciation: IPA: ˈzupa ˈmlɛʧ̑na

Translations into English:

  • milky soup   
     
    rodzaj zupy na bazie mleka i produktów zbożowych;

Example sentences with "zupa mleczna", translation memory

add example
wyraz stosowany do określania zup niezawierających mleka lub innych przetworów mlecznych ani produktów imitujących mleko lub przetwory mleczne (np. crme de volailles, crme de légumes, crme de tomates, crme dused in the description of a soup not containing milk or other milk products or milk or milk product imitations (e.g. crème de volailles, crème de légumes, crème de tomates, crème d
premia mleczna oraz płatności dodatkowe, przewidziane w tytule ‧ rozdziale ‧ rozporządzenia (WE) nrthe dairy premium and additional payment provided for in Chapter ‧ of Title ‧ of Regulation (EC) No
Artykuł ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, ‧, ‧a, ‧b oraz ‧, art. ‧ ust. ‧ lit. b) i art. ‧ ust. ‧ oraz rozdziały ‧ (pszenica durum), ‧ (rośliny energetyczne), ‧ (premia mleczna), ‧ (płatność obszarowa z tytułu roślin uprawnych), ‧b (pomoc w odniesieniu do gajów oliwnych), ‧c (pomoc w odniesieniu do produkcji tytoniu) oraz ‧d (płatność obszarowa z tytułu chmielu) w tytule ‧ tego rozporządzenia stosuje się jednak nadal w odniesieniu do rokuHowever, Article ‧, Article ‧, Articles ‧, ‧, ‧a, ‧b and ‧, Article ‧(b) and and Chapters ‧ (durum wheat), ‧ (energy crops), ‧ (dairy premium), ‧ (arable crops area payment), ‧b (aid for olive groves), ‧c (tobacco production aid) and ‧d (hops area payment) of Title ‧ of that Regulation shall continue to apply for
czekolada mleczna, w formie bloku, zawierająca w masie tłuszcz mlekamilk chocolate, in block form, containing by weight of butterfat
wpływ na wydajność produkcyjną zwierząt (np. składanie jaj, produkcja mleczna i funkcja reprodukcyjnaeffect of animals
Co ty jesteś, mleczna policja?What are you, the dairy police?We' re in the middle of a story here
Droga Mleczna smakuje jak maliny... ale było mi to obceWell, the Milky Way tastes like raspberries.But it was lost on me
Krowa mlecznaA milking cow
Pierwszą rzeczą jaką zauważacie jest smużąca przez niebo Mleczna DrogaThe first thing you notice streaking across the sky is the Milky Way
Wyraźna Droga Mleczna i wężowe chmury to znak, że nadciąga mgłaA clear Milky Way and snaking clouds signal fog is near
płynna śmietana mleczna, z podziałem na sprzedaż w segmentach OOH, przemysłowym i detalicznymdairy liquid cream separated into sales to the Out of Home, industrial and the retail segments
Mój ulubiony to " Mleczna droga "My favourite was " The Milky Way "
Do wspomnianych systemów wsparcia należą: premia mleczna i płatność dodatkowa oraz płatność obszarowa z tytułu roślin uprawnych przewidziane w tytule ‧ rozdziały ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, płatności bezpośrednie w ramach środków ustanowionych w programach POSEI przewidzianych w tytule ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ oraz płatności bezpośrednie w ramach środków ustanowionych w programach dotyczących wysp Morza Egejskiego przewidzianych w rozdziale ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, system płatności jednolitej, specjalna płatność z tytułu uprawy ryżu, premia z tytułu roślin białkowych, premie w sektorze mięsa baraniego i koziego, płatności z tytułu wołowiny i cielęciny oraz system jednolitej płatności obszarowej przewidziane odpowiednio w tytule III, tytule ‧ rozdział ‧ sekcje ‧, ‧, ‧ i ‧ oraz tytule V rozdział ‧ rozporządzenia (WE) nrThe support schemes concerned are: the dairy premium and additional payment and the arable crops area payment under Title IV, Chapters ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, direct payments under measures established in the POSEI programmes provided for in Title ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ and direct payments under measures established in the Aegean Islands programmes provided for in Chapter ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧, the single payment scheme, the crop specific payment for rice, the protein crop premium, the sheep meat and goat meat premiums, the beef and veal payments and the single area payment scheme provided for in Title III, Title IV, Chapter ‧, Sections ‧, ‧, ‧ and ‧ and Title V, Chapter ‧, respectively of Regulation (EC) No
Droga Mleczna, która jest domową galaktyką Ziemi i wszystkich gwiazd na naszym niebie, jest galaktyką spiralną. Uważa się, że zalicza się do galaktyk z poprzeczką. Jej nazwa, Droga Mleczna odnosi się do jasnej drogi, która jest widoczna na niebie. Jest to jej dysk galaktyczny, tak widoczny z naszej lokalizacji wewnątrz niegoThe Milky Way galaxy, which is home to earth and all of the stars in our sky, is a Spiral Galaxy, and is believed to be a barred spiral. The name Milky Way refers to a band of very faint stars in the sky. This band is the result of looking in the plane of our galaxy 's disk from our perspective inside it
Jestem pewna, że będzie to tak żywa dyskusja jak dzisiejsza, ponieważ moim zdaniem produkcja mleczna nigdy nie będzie tematem nudnym.I am sure that will be as animated a debate as we have had today, because I think dairy production will never be boring.
Artykuł ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, ‧, ‧, ‧a, ‧b, ‧, art. ‧ ust. ‧ lit b) i art. ‧ ust. ‧ oraz rozdziały ‧ (pszenica durum), ‧ (rośliny energetyczne), ‧ (premia mleczna), ‧ (płatność obszarowa z tytułu roślin uprawnych), ‧b (pomoc w odniesieniu do gajów oliwnych), ‧c (pomoc w odniesieniu do produkcji tytoniu) oraz ‧d (płatność obszarowa z tytułu chmielu) w tytule ‧ tego rozporządzenia stosują się jednak nadal w odniesieniu do rokuHowever, Articles ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧a, ‧b, ‧, ‧(b) and and Chapters ‧ (durum wheat), ‧ (energy crops), ‧ (dairy premium), ‧ (arable crops area payment), ‧b (aid for olive groves), ‧c (tobacco production aid) and ‧d (hops area payment) of Title ‧ of that Regulation shall continue to apply for
PREMIA MLECZNA ORAZ PŁATNOŚĆ DODATKOWADAIRY PREMIUM AND ADDITIONAL PAYMENT
Mleczna maszyna przewiduje pogodę- słyszysz?The milking machine predicts the weather--- you hear that?
do następnego dnia mleczna maszyna była już pełnaHi, SelmaBy the second day the milking machine was already bollixed. ~ Hi, Selma. ~ Can you see to the washing? ~ Dream on. ~ If you' d be so kind
Be neficjenci SAPARD : ferma mlecznaSapard beneficiaries : fr om farm to milk plant
Premia mlecznaDairy premium
art. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ przewidują, iż premia mleczna i płatność dodatkowa są wypłacane na rzecz producentówArticles ‧ and ‧ Regulation (EC) No ‧ provide that the dairy premium and additional payment are paid to producers
Od 2007 r. premia mleczna i płatności dodatkowe są obowiązkowo oddzielone od produkcji i wchodzą w zakres płatności jednolitej18 .Since 2007 , there has been a mandatory requirement to decouple the milk premium a nd additional payments from production and include them in the single payment18 .
Czekolada mlecznaMilk chocolate
Showing page 1. Found 5910 sentences matching phrase "zupa mleczna".Found in 3.997 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.