pronunciation: IPA: ˈzupa ˈmlɛʧ̑na

Translations into English:

  • milky soup   
     
    rodzaj zupy na bazie mleka i produktów zbożowych;

Example sentences with "zupa mleczna", translation memory

add example
wyraz stosowany do określania zup niezawierających mleka lub innych przetworów mlecznych ani produktów imitujących mleko lub przetwory mleczne (np. crme de volailles, crme de légumes, crme de tomates, crme dused in the description of a soup not containing milk or other milk products or milk or milk product imitations (e.g. crème de volailles, crème de légumes, crème de tomates, crème d
premia mleczna oraz płatności dodatkowe, przewidziane w tytule ‧ rozdziale ‧ rozporządzenia (WE) nrthe dairy premium and additional payment provided for in Chapter ‧ of Title ‧ of Regulation (EC) No
Po odtworzeniu, jednolicie mleczna zawiesinaAfter re-suspension, milky white suspension
Premia mleczna w tym płatności dodatkowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nrDairy premium, including additional payments pursuant to Regulation (EC) No
wpływ na wydajność produkcyjną zwierząt (np. składanie jaj, produkcja mleczna i funkcja reprodukcyjnaeffect of animals
Premia mleczna została wprowadzona po raz pierwszy rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, skutkiem stopniowego obniżenia wsparcia cen rynkowych w sektorze mleka i przetworów mlecznychThe dairy premium was first introduced by Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the common organisation of the market in milk and milk products in conjunction with the progressive reduction in market support in the milk and milk products sector
premia mleczna i płatność dodatkowa oraz płatność obszarowa z tytułu roślin uprawnych przewidziane w tytule ‧ rozdziały ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nrthe dairy premium and additional payment and the arable crops area payment as referred to in Title IV, Chapters ‧ and ‧ of Regulation (EC) No
Do wspomnianych systemów wsparcia należą: premia mleczna i płatność dodatkowa oraz płatność obszarowa z tytułu roślin uprawnych przewidziane w tytule ‧ rozdziały ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, płatności bezpośrednie w ramach środków ustanowionych w programach POSEI przewidzianych w tytule ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ oraz płatności bezpośrednie w ramach środków ustanowionych w programach dotyczących wysp Morza Egejskiego przewidzianych w rozdziale ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, system płatności jednolitej, specjalna płatność z tytułu uprawy ryżu, premia z tytułu roślin białkowych, premie w sektorze mięsa baraniego i koziego, płatności z tytułu wołowiny i cielęciny oraz system jednolitej płatności obszarowej przewidziane odpowiednio w tytule III, tytule ‧ rozdział ‧ sekcje ‧, ‧, ‧ i ‧ oraz tytule V rozdział ‧ rozporządzenia (WE) nrThe support schemes concerned are: the dairy premium and additional payment and the arable crops area payment under Title IV, Chapters ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, direct payments under measures established in the POSEI programmes provided for in Title ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ and direct payments under measures established in the Aegean Islands programmes provided for in Chapter ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧, the single payment scheme, the crop specific payment for rice, the protein crop premium, the sheep meat and goat meat premiums, the beef and veal payments and the single area payment scheme provided for in Title III, Title IV, Chapter ‧, Sections ‧, ‧, ‧ and ‧ and Title V, Chapter ‧, respectively of Regulation (EC) No
Czekolada mleczna familijnaFamily milk chocolate
Mleczna droga reklamy - historia społecznych kampanii reklamowych mleka.The Milky Way of Advertising - The History of Milk's Social Advertising.
Czy kwota mleczna SLOM ‧ podlega ponownemu oszacowaniu na skutek orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-‧ (Lay and Gage)?Is the SLOM ‧ milk quota subject to re-assessment as a result of the judgment of the Court of Justice in case C-‧ (Lay and Gage)?
Na tamtych terenach dominuje rasa mleczna holsztyńsko-fryzyjska, natomiast w Bawarii szczególnie rozpowszechniona jest używana dwukierunkowo rasa simentalska (‧ %), która wyprzedza brunatną szwajcarską i żółtą niemieckąThere, the Holstein-Friesian dairy breed predominates, whereas in Bavaria the dual-purpose Fleckvieh breed is particularly widespread (‧ %), followed by the Braunvieh and Gelbvieh breeds
Droga Mleczna smakuje jak maliny... ale było mi to obceWell, the Milky Way tastes like raspberries.But it was lost on me
Premia mlecznaDairy premium
PREMIA MLECZNA ORAZ PŁATNOŚĆ DODATKOWADAIRY PREMIUM AND ADDITIONAL PAYMENT
Słodkowodne ryby tropikalne: ryba mleczna (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis sp.), sum panga (Pangasius spTropical fresh water fish: milkfish (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis spp.), siamese catfish (Pangasius spp
Be neficjenci SAPARD : ferma mlecznaSapard beneficiaries : fr om farm to milk plant
Od 2007 r. premia mleczna i płatności dodatkowe są obowiązkowo oddzielone od produkcji i wchodzą w zakres płatności jednolitej18 .Since 2007 , there has been a mandatory requirement to decouple the milk premium a nd additional payments from production and include them in the single payment18 .
Artykuł ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, ‧, ‧, ‧a, ‧b, ‧, art. ‧ ust. ‧ lit b) i art. ‧ ust. ‧ oraz rozdziały ‧ (pszenica durum), ‧ (rośliny energetyczne), ‧ (premia mleczna), ‧ (płatność obszarowa z tytułu roślin uprawnych), ‧b (pomoc w odniesieniu do gajów oliwnych), ‧c (pomoc w odniesieniu do produkcji tytoniu) oraz ‧d (płatność obszarowa z tytułu chmielu) w tytule ‧ tego rozporządzenia stosują się jednak nadal w odniesieniu do rokuHowever, Articles ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧a, ‧b, ‧, ‧(b) and and Chapters ‧ (durum wheat), ‧ (energy crops), ‧ (dairy premium), ‧ (arable crops area payment), ‧b (aid for olive groves), ‧c (tobacco production aid) and ‧d (hops area payment) of Title ‧ of that Regulation shall continue to apply for
Showing page 1. Found 5910 sentences matching phrase "zupa mleczna".Found in 1.361 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.