Translations into Czech:

  • bílé krvinky   

Similar phrases in dictionary Slovak Czech. (1)

biela krvinkabílá krvinka

Example sentences with "biele krvinky", translation memory

add example
K najčastejším vedľajším účinkom lieku Abraxane (pozorovali sa v prípade viac než ‧ pacientky z ‧) patria neutropénia (nízke hladiny neutrofilov, typu bielej krvinky), anémia (nízky počet červených krviniek), leukopénia (nízke hladiny leukocytov, typu bielej krvinky), trombocytopénia (nízky počet krvných doštičiek), lymfopénia (nízke hladiny lymfocytov, typu bielej krvinky), periférna senzorická neuropatia (poškodenie nervov v rukách a chodidlách), neuropatia (poškodenie nervov), hypoestézia (znížené vnímanie dotyku), parestézia (nezvyčajné pocity, napríklad tŕpnutie a pichanie), nauzea (pocit nevoľnosti), hnačka, vracanie, zápcha, stomatitída (zápal sliznice ústnej dutiny), alopécia (vypadávanie vlasov), vyrážka, artralgia (bolesť kĺbov), myalgia (bolesť svalov), anorexia (strata chute do jedla), únava, asténia (slabosť) a pyrexia (horúčkaNejběžnějšími vedlejšími účinky přípravku Abraxane (zaznamenané u více než ‧ pacientky z ‧) jsou neutropenie (nízká hladina neutrofilů, typu bílých krvinek), anémie (nízký počet červených krvinek), leukopenie (nízká hladina leukocytů, typu bílých krvinek), trombocytopenie (nízký počet krevních destiček), lymfopenie (nízká hladina lymfocytů, typu bílých krvinek), periferní neuropatie (poškození nervů rukou a nohou), neuropatie (poškození nervů), hypestézie (snížené vnímání doteku), parestézie (neobvyklé vnímání brnění), nauzea (nevolnost), průjem, zvracení, zácpa, stomatitida (zánět ústní sliznice), alopecie (padání vlasů), vyrážka, artralgie (bolest kloubů), myalgie (bolest svalů), anorexie (ztráta chuti k jídlu), únava, astenie (slabost) a pyrexie (horečka
Zníženie počtu červených krviniek a krvných doštičiek Poškodenie obličiek spôsobené nízkym počtom krvných doštičiek a červených krviniek s alebo bez výsevu začervenania (trombocytopenická purpura/hemolyticko uremický syndróm), znížený počet krviniek bojujúcich proti infekcii (biele krvinky), zníženie hladiny bielych krviniek nazývaných neutrofilySnížený počet červených krvinek a krevních destiček.Poškození ledvin se snížením počtu krevních destiček a červených krvinek s vyrážkou nebo bez ní (trombocytopenická purpura/hemolyticko-uremický
Zníženie počtu červených krviniek a krvných doštičiek Poškodenie obličiek spôsobené nízkym počtom krvných doštičiek a červených krviniek, s alebo bez začervenania (trombocytopenická purpura/hemolyticko uremický syndróm), znížený počet krviniek bojujúcich proti infekcii (biele krvinky), zníženie hladiny bielych krviniek nazývaných neutrofilySnížený počet červených krvinek a krevních destiček.Poškození ledvin se snížením počtu krevních destiček a červených krvinek s vyrážkou nebo bez ní (trombocytopenická purpura/hemolyticko-uremický
K najčastejším vedľajším účinkom lieku Yondelis (pozorovaných u viac než ‧ pacienta z ‧) patria zvýšené krvné hladiny kreatínfosfokinázy (ukazovateľ rozpadu svalov) a kreatinínu (ukazovateľ obličkových problémov), znížené krvné hladiny albumínu (ukazovateľ pečeňových problémov), neutropénia (nízke hladiny neutrofilov, čo je typ bielej krvinky), trombocytopénia (nízke krvné hladiny krvných doštičiek), anémia (nízke hladiny červených krviniek), leukopénia (nízke hladiny leukocytov, čo je typ bielej krvinky), bolesť hlavy, vracanie, nauzea (pocit nevoľnosti), zápcha, anorexia (strata chute do jedla), únava, asténia (slabosť), hyperbilirubinémia (vysoké hladiny bilirubínu v krvi) a zvýšené hladiny pečeňových enzýmov v krvi (alanínamínotransferáza, aspartátamínotransferáza, alkalická fosfatáza a gama-glutamyltransferázaMezi nejčastější vedlejší účinky u přípravku Yondelis (pozorované u více než ‧ pacienta z ‧) patří zvýšené hladiny kreatinfosfokinázy v krvi (ukazatel svalového metabolismu) a kreatininu (ukazatel onemocnění ledvin), snížené hladiny albuminu v krvi (ukazatel onemocnění jater), neutropenie (nízké hladiny neutrofilů, což je typ bílých krvinek), trombocytopenie (nízké hladiny krevních destiček v krvi), anémie (nízké hladiny červených krvinek), leukopenie (nízké hladiny leukocytů, což je typ bílých krvinek), bolesti hlavy, zvracení, nauzea (nevolnost), zácpa, anorexie (nechutenství), únava, astenie (slabost), hyperbilirubinemie (vysoké hladiny bilirubinu v krvi) a zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi (alaninaminotransferáza, aspartátaminotransferáza, alkalická fosfatáza a gammaglutamyltransferáza
Najčastejšie vedľajšie účinky pri podávaní lieku Mycamine (pozorované u ‧ až ‧ pacientov zo ‧) sú leukopénia (nízke hladiny leukocytov, typu bielej krvinky), neutropénia (nízke hladiny neutrofilov, typu bielej krvinky), anémia (nízke hladiny červených krviniek), hypokaliémia (nízke hladiny draslíka v krvi), hypomagneziémia (nízke hladiny horčíka v krvi), hypokalciémia (nízke hladiny vápnika v krvi), bolesť hlavy, flebitída (zápal žíl), nauzea (nevoľnosť), vracanie, hnačka, abdominálna bolesť (bolesť brucha), stopy problémov s pečeňou v krvi (zvýšené hladiny alkalickej fosfatázy, aspartát aminotransferázy, alanín aminotransferázy alebo bilirubínu), vyrážka, pyrexia (horúčka) a rigor (triaškaMezi nejběžnější vedlejší účinky přípravku Mycamine (zaznamenané u ‧ až ‧ pacientů ze ‧) patří leukopenie (nízký počet leukocytů, což je typ bílých krvinek), neutropenie (nízké hladiny neutrofilů,, což je typ bílých krvinek), anémie (nízký počet červených krvinek), hypokalémie (nízká hladina draslíku v krvi), hypomagnezémie (nízká hladina hořčíku v krvi), hypokalcémie (nízká hladina vápníku v krvi), bolesti hlavy, flebitida (zánět žil), nauzea (pocit nevolnosti), zvracení, průjem, bolest břicha, známky jaterních potíží v krvi (zvýšení hladin alkalické fosfatázy, aspartát aminotransferázy, alanin aminotransferázy nebo bilirubinu), vyrážka, pyrexie (horečka) a zimnice (mrazení s třesem
Tieto zahŕňajú znížený počet bielych krviniek v krvi zvlášť neutrofilov (druh bielej krvinky, ktorá pomáha chrániť pred infekciami), prítomnosť bielkovín v moči, zníženú hladinu draslíka, sodíka alebo fosforu (minerál) v krvi, zvýšenú hladinu krvného cukru, zvýšenú hladinu krvnej alkalickej fosfatázy (enzým), zníženú hladinu hemoglobínu (nachádza sa v červených krvinkách, ktoré prenášajú kyslík), čo môže byť závažnéTyto testy zahrnují: pokles počtu bílých krvinek, především neutrofilů (druh bílých krvinek, které napomáhají organismu v boji s infekcemi), přítomnost bílkovin v moči, snížení hladiny draslíku v krvi, sodíku nebo fosforu (minerál) v krvi, zvýšení hladiny glukózy v krvi, zvýšení hladiny alkalické fosfatázy (enzym) v krvi, snížení hladiny hemoglobinu (hemoglobin se nachází v červených krvinkách, které přenášejí kyslík), které mohou být závažné
• Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u menej ako ‧ z ‧ pacientov): závažné alergické reakcie (vrátane závažného lokalizovaného opuchu kože a dýchavice-„ pískania “); kombinovaný nízky počet krvných doštičiek, červených a bielych krviniek; poruchy nervového systému (s príznakmi a symptómami podobnými skleróze multiplex alebo zápalu očných nervov alebo zápalu miechy); tuberkulóza; zhoršenie kongestívenho zlyhania srdca; záchvaty; lupus alebo syndróm podobný lupusu (symptómy môžu zahŕňať pretrvávajúcu vyrážku, horúčku, bolesť kĺbov a únavu); zápal krvných ciev; nízky počet červených krviniek, nízky počet bielych krviniek, nízky počet neutrofilov (typ bielych krviniek); zvýšené hodnoty pečeňových testov; kožná vyrážka, ktorá môže viesť k mnohým pľuzgierom a olupovaniu kože• Vzácné (mohou se vyskytnout u méně než ‧ z ‧ pacientů): závažné alergické reakce (včetně závažných lokalizovaných otoků kůže a sípání); kombinace nízkého počtu krevních destiček, červených a bílých krvinek; poruchy nervového systému (se známkami a příznaky podobnými roztroušené skleróze nebo zánětu očních nervů nebo míchy); tuberkulóza; zhoršení městnavého srdečního selhání; křeče; lupus erythematodes, nebo onemocnění, které jej klinicky připomíná (příznaky mohou zahrnovat přetrvávající vyrážku, horečku, bolest kloubů a únavu); zánět krevních cév v kůži; nízký počet červených krvinek, nízký počet bílých krvinek, nízký počet neutrofilů (typ bílých krvinek); zvýšené hodnoty jaterních testů v krvi; kožní vyrážka, která může vést k závažným puchýřům a k olupování kůže
Najčastejšie vedľajšie účinky lieku (pozorované u viac ako ‧ pacienta z ‧) sú neutropénia (nízke hladiny neutrofilov, typu bielych krviniek), leukopénia (nízky počet bielych krviniek), anémia (nízky počet červených krviniek), lymfopénia (nízke hladiny lymfocytov, iného typu bielych krviniek), trombocytopénia (nízke hladiny krvných doštičiek v krvi), periférna neuropatia (poškodenie nervov spôsobujúce mravčenie, bolesť a necitlivosť v rukách a nohách), tremor (tras), závrat, parestézia (neobvyklé pocity ako mravčenie, brnenie), dyzestézia (znížená citlivosť na dotyk), somnolencia (ospanlivosť), zápcha a periférny edém (opuch, obvykle nôhMezi nejběžnější vedlejší účinky (zaznamenané u více než ‧ pacienta z ‧) patří neutropenie (nízké hladiny neutrofilů, což je typ bílých krvinek), leukopenie (nízký počet bílých krvinek), anémie (nízký počet červených krvinek), lymfopenie (nízké hladiny lymfocytů, tj. dalšího typu bílých krvinek), trombocytopenie (nízké hladiny krevních destiček v krvi), periferní neuropatie (neurologická porucha způsobující mravenčení, bolest a znecitlivění v oblasti rukou a chodidel), třes, závratě, parestezie (neobvyklé pocity, jako je brnění a mravenčení), dysestezie (snížená citlivost), ospalost, zácpa a periferní edém (otok, obvykle nohou
• Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u menej ako ‧ z ‧ pacientov): závažné alergické reakcie (vrátane závažného lokalizovaného opuchu kože a dýchavice-„ pískania “); kombinovaný nízky počet krvných doštičiek, červených a bielych krviniek; poruchy nervového systému (s príznakmi a symptómami podobnými skleróze multiplex alebo zápalu očných nervov alebo zápalu miechy); tuberkulóza; zhoršenie kongestívenho zlyhania srdca; záchvaty; lupus alebo syndróm podobný lupusu (symptómy môžu zahŕňať pretrvávajúcu vyrážku, horúčku, bolesť kĺbov a únavu); zápal krvných ciev; nízky počet červených krviniek, nízky počet bielych krviniek, nízky počet neutrofilov (typ bielych krviniek); zvýšené hodnoty pečeňových testov; kožná vyrážka, ktorá môže viesť k mnohým pľuzgierom a olupovaniu kože• Vzácné (mohou se vyskytnout u méně než ‧ z ‧ pacientů): závažné alergické reakce (včetně závažných lokalizovaných otoků kůže a sípání); kombinace nízkého počtu krevních destiček, červených a bílých krvinek; poruchy nervového systému (se známkami a příznaky podobnými roztroušené skleróze nebo zánětu očních nervů nebo míchy); tuberkulóza; zhoršení městnavého srdečního selhání; křeče; lupus erythematodes, nebo onemocnění, které jej klinicky připomíná (příznaky mohou zahrnovat přetrvávající vyrážku, horečku, bolest kloubů a únavu); zánět krevních cév v kůži; nízký počet červených krvinek, nízký počet bílých krvinek, nízký počet
Liek Tasigna sa používa na liečbu dospelých pacientov s chronickou myelogénnou leukémiou (CML), čo je typ rakoviny bielych krviniek, kedy granulocyty (typ bielej krvinky) začnú nekontrolovane rásťPřípravek Tasigna se používá k léčbě dospělých pacientů s chronickou myelogenní leukemií (CML), což je druh rakoviny bílých krvinek, kdy se růst granulocytů (typ bílých krvinek) začne vymykat kontrole
Chemoterapia (liečba rakoviny) je cytoxická (zabíja bunky) a zabíja aj biele krvinky, čo môže vyvolať neutropéniu (nízky počet bielych krviniek) a spôsobiť infekcieV rámci cytotoxické chemoterapie (léčby rakoviny prostřednictvím hubení buněk) dochází také k hubení bílých krvinek, což může vést k neutropenii (nízkému počtu bílých krvinek) a vzniku infekcí
V klinických štúdiách sa pozorovalo malé zvýšenie po tu bielych krviniek (približne ‧ krviniek/mikrol rozdiel v po te bielych krviniek (WBC) oproti placebu; priemerná východisková hodnota WBC približne ‧ krviniek/mikrol) v dôsledku zvýšenia neutrofilovNap í klinickými studiemi bylo pozorováno malé zvýšení po tu bílých krvinek (rozdíl p ibližn ‧ bun k/mikrolitr v WBC oproti placebu; st ední hodnota výchozí hodnoty bílých krvinek p ibližn ‧ bun k/mikrolitr) v d sledku zvýšení po tu neutrofil
V klinických štúdiách sa pozorovalo malé zvýšenie počtu bielych krviniek (približne ‧ krviniek/mikrol rozdiel v počte bielych krviniek (WBC) oproti placebu; priemerná východisková hodnota WBC približne ‧ krviniek/mikrol) v dôsledku zvýšenia neutrofilovNapříč klinickými studiemi bylo pozorováno malé zvýšení počtu bílých krvinek (rozdíl přibližně ‧ buněk/mikrolitr v WBC oproti placebu; střední hodnota výchozí hodnoty bílých krvinek přibližně ‧ buněk/mikrolitr) v důsledku zvýšení počtu neutrofilů
Keďže liek obsahuje zidovudín, nemali by ho užívať pacienti s nízkym počtom neutrofilov (typ bielej krvinky) alebo s anémiou (nízke hladiny hemoglobínu, proteínu v červených krvinkách, ktorý v tele roznáša kyslíkJelikož přípravek obsahuje zidovudin, neměli by jej užívat také pacienti s nízkým počtem neutrofilů (typ bílých krvinek) nebo anémií (nízké hladiny hemoglobinu, což je bílkovina v červených krvinkách, která přenáší kyslík v těle
Showing page 1. Found 7281 sentences matching phrase "biele krvinky".Found in 5.724 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.