Translations into English:

  • homogenised milk   
  • homogenized milk   

Example sentences with "homogenizované mlieko", translation memory

add example
CPA ‧.‧.‧: Homogenizované potravinové prípravky a diétne potravinyCPA ‧.‧.‧: Homogenised food preparations and dietetic food
Homogenizované prípravky z banánovHomogenized preparations of bananas
Homogenizované zložené potravinové prípravkyHomogenised composite food preparations
homogenizované zložené potravinové prípravky položkyHomogenized composite food preparations of heading No
Na účely položky ‧ termín homogenizované zložené potravinové prípravky znamená prípravky pozostávajúce z jemne homogenizovanej zmesi dvoch alebo viacerých základných zložiek, takých ako mäso, ryby, zelenina alebo ovocie, v balení na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou ‧ gFor the purposes of heading ‧, the expression homogenised composite food preparations means preparations consisting of a finely homogenised mixture of two or more basic ingredients such as meat, fish, vegetables or fruit, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding ‧ g
Prípravky iné ako homogenizované prípravky a obsahujúce ovocie iné ako citrusové ovociePreparations other than homogenized preparations and comprising fruit other than citrus fruit
ex ‧. obsahujúce hovädzie mäso alebo vnútornosti, s výnimkou tých, ktoré sú úplne homogenizovanéContaining bovine meat or offal, except those finely homogenized
homogenizované zložené potravinové prípravkyHOMOGENIZED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS
Homogenizované prípravkyHomogenised preparations
homogenizované zložené potravinové prípravkyHOMOGENIZED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS: ***
Kým homogénne kvapaliny budú len zriedkavo predstavovať problém pri odbere vzoriek, odporúča sa, aby tuhé materiály boli homogenizované vhodným spôsobom, aby sa tak zabránilo chybám spôsobeným nehomogénnosťouWhile homogeneous liquids will seldom present sampling problems, it is recommended that solid materials be homogenised by appropriate means to avoid errors due to non-homogeneity
Tkanivo, ktoré je v skúmavkách, musí byť v laboratóriu úplne homogenizované (stomacherom, v miešacom zariadení alebo trecej miske a roztieradlom so sterilným pieskom) a následne suspendované v pôvodnom transportnom médiuIn the laboratory the tissue in the tubes must be completely homogenised (either by stomacher, blender or mortar and pestle with sterile sand) and subsequently suspended in the original transport medium
homogenizované zložené potravinové prípravky položkyhomogenised composite food preparations of heading
Vzorky výkalov a orgánov musia byť homogenizované (pomocou uzatvoreného melanžéru alebo paličky, trecej misky a sterilného piesku) v roztoku s antibiotikami tak, aby sa získala ‧ % suspenzia (hmotnosť/objem) v roztokuFaeces samples and organs should be homogenized (in an enclosed blender or using a pestle and mortar and sterile sand) in antibiotic medium and made to ‧ % w/v suspensions in the medium
Na účely položky ‧ termín homogenizované zložené potravinové prípravky znamená prípravky pozostávajúce z jemne homogenizovanej zmesi dvoch alebo viacerých základných zložiek takých ako mäso, ryby, zelenina alebo ovocie, v balení na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou ‧ gFor the purposes of heading ‧, the expression homogenised composite food preparations means preparations consisting of a finely homogenised mixture of two or more basic ingredients such as meat, fish, vegetables or fruit, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding ‧ g
Homogenizované lymfatické uzliny sa odvážia a uložia do sterilného kontajnera s predhriatou pufrovanou peptónovou vodou (BPW) zriedenou v pomereThe homogenised lymph nodes shall be weighed and placed in a sterile container with pre-warmed buffered peptone water (BPW) in dilution
Na účely podpoložky ‧ termín zelenina homogenizovaná znamená prípravky zo zeleniny, jemne homogenizované, v balení na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou ‧ gFor the purposes of subheading ‧, the expression homogenised vegetables means preparations of vegetables, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding ‧ g
Vzorky výkalov a orgánov musia byť homogenizované (pomocou uzatvoreného homogenizátora alebo paličky a trecej misky so sterilným pieskom) v médiu s antibiotikami tak, aby sa získala ‧% suspenzia (hmotnosť/objem) v médiuFaeces samples and organs should be homogenized (in an enclosed blender or using a pestle and mortar and sterile sand) in antibiotic medium and made to ‧ % w/v suspensions in the medium
Keďže rozloženie aflatoxínu je mimoriadne nehomogénne, vzorky sa pripravia-a hlavne homogenizované-s mimoriadnou starostlivosťouAs the distribution of aflatoxin is extremely non-homogeneous, samples should be prepared-and especially homogenised-with extreme care
Na účely podpoložky ‧ termín homogenizovaná zelenina znamená prípravky zo zeleniny, jemne homogenizované, v balení na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou ‧ gFor the purposes of subheading ‧, the expression homogenised vegetables means preparations of vegetables, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding ‧ g
keďže v kombinovanej nomenklatúre boli zavedené jednotlivé podpoložky tak, aby pokrývali všetky homogenizované prípravky, prípravky z krvi akýchkoľvek zvierat a plnené cestoviny obsahujúce viac než ‧ % hmotnosti párkov a podobných výrobkov, mäsa, vnútorností vrátane tukov akéhokoľvek druhu a pôvoduwhereas, in the combined nomenclature, single subheadings have been established to cover all homogenized preparations, preparations of blood of any animal and stuffed pasta containing more than ‧ % by weight of sausages and the like, meat and meat offal, including fats of any kind or origin
keďže homogenizované prípravky z mäsa, vnútorností alebo krvi, prípravky z krvi zvierat a plnené cestoviny obsahujúce viac než ‧ % hmotnosti párkov a podobných výrobkov, mäsa, vnútorností vrátane tukov možno podľa ich základnej povahy zaradiť do rôznych podpoložiek položky ‧ dnes účinného Spoločného colného sadzobníkaWhereas homogenized preparations of meat, meat offal or blood, preparations of animal blood, and stuffed pasta containing more than ‧ % by weight of sausages and the like, meat and meat offal, including fats, may be classified, according to their essential character, in various subheadings of heading N° ‧ of the Common Customs Tariff at present in force
Na účely podpoložky ‧ termín homogenizované prípravky znamená prípravky z ovocia, jemne homogenizované, v balení na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou ‧ gFor the purposes of subheading ‧, the expression homogenised preparations means preparations of fruit, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding ‧ g
Showing page 1. Found 11560 sentences matching phrase "homogenizované mlieko".Found in 2.53 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.