Translations into English:

  • medical device   

Example sentences with "medicinski in kirurški instrumenti", translation memory

add example
OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI IN KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; NJIHOVI DELI IN PRIBOROPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
Instrument, ki je namenjen kirurški uporabi pri rezanju, vrtanju, žaganju, praskanju, strganju, spenjanju, zategovanju, obrezovanju in podobnih postopkih, ki ni priključen na kakšen aktivni medicinski pripomoček in ki ga je mogoče ponovno uporabiti po tem, ko so bili opravljeni ustrezni postopkiInstrument intended for surgical use by cutting, drilling, sawing, scratching, scraping, clamping, retracting, clipping or similar procedures, without connection to any active medical device and which can be reused after appropriate procedures have been carried out
OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOROPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati ter njihovi deli, razen izdelkov, ki se uvrščajo v tar. štOPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL AND SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS AND PARTS THEREOF, EXCLUDING PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING NOS
OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI IN KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOROPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in priborOptical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof
OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; NJIHOVI DELI IN PRIBOROPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; ure; glasbila; njihovi deli in priborOptical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; clocks and watches; musical instruments; parts and accessories thereof
Proizvodnja medicinsko-kirurških instrumentov in opreme ter ortopedskih aparatov (razen ortopedskih čevljevmanufacture of medico-surgical instrumentsand equipment and orthopaedic appliances (except orthopaedic footwear
ker člena ‧ in ‧ Sporazuma o dajatve prostem začasnem uvozu medicinske, kirurške in laboratorijske opreme, posojene v brezplačno uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah za diagnostične in zdravstvene namene, sestavljena na pobudo Sveta Evrope, predvidevata, da vsaka pogodbenica odobri vse možne ugodnosti za začasen, dajatve prost uvoz takšne opreme, ki ji jo daje v uporabo druga pogodbenicaWhereas Articles ‧ and ‧ of the Agreement on the temporary importation, free of duty, of medical, surgical and laboratory equipment for use on free loan in hospitals and other medical institutions for purposes of diagnosis and treatment, drawn up on the initiative of the Council of Europe, provide that each Contracting Party shall grant all possible facilities for the duty-free importation on a temporary basis of such equipment made available to it by another Contracting Party
Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski in kirurški inštrumenti in aparatiOptical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical and surgical instruments and apparatus
Pristop Skupnosti k Sporazumu o dajatve prostem začasnem uvozu medicinske, kirurške in laboratorijske opreme posojene v brezplačno uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah za diagnostične in zdravstvene namene se odobri v imenu SkupnostiThe Accession of the Community to the Agreement on the temporary importation, free of duty, of medical, surgical and laboratory equipment for use on free loan in hospitals and other medical institutions for purposes of diagnosis or treatment is hereby approved on behalf of the Community
Kirurški in drugi medicinski posegi občasno drenaža po postopku drenaža ranePost procedural drainage Wound drainage
Vsak državljan ima pravico do zaupnosti podatkov o svojem zdravstvenem stanju, postavljeni diagnozi in postopkih zdravljenja, pa tudi pravico do spoštovanja svoje zasebnosti med preiskavami, posvetovanji z zdravniki ter medicinskimi in kirurškimi posegiEveryone has the right to confidentiality of information about his health, the diagnosis made and treatment provided, as well as to respect for privacy during examinations, consultations and medical or surgical treatment
DRŽAVE ČLANICE SVETA EVROPE, pogodbenice Sporazuma z dne ‧. aprila ‧ o dajatve prostem začasnem uvozu medicinske, kirurške in laboratorijske opreme v brezplačno uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah za diagnostične ali zdravstvene namene (v nadaljevanjuTHE MEMBER STATES OF THE COUNCIL OF EUROPE, Contracting Parties to the Agreement of ‧ April ‧ on the temporary importation, free of duty, of medical, surgical and laboratory equipment for use on free loan in hospitals and other medical institutions for purposes of diagnosis or treatment (hereinafter called
korektivna očala in kontaktne leče, slušne aparate, steklene oči, ortopedske opornike in podpore, kirurške pasove, povoje in opornice, ovratnice, medicinsko opremo za masažo in umetno sonce, vozičke s pogonom ali brez njega ter invalidske vozičkecorrective eye-glasses and contact lenses, hearing aids, glass eyes, orthopaedic braces and supports, surgical belts, trusses and supports, neck braces, medical massage equipment and health lamps, powered and unpowered wheelchairs and invalid carriages
o dajatve prostem začasnem uvozu medicinske, kirurške in laboratorijske opreme, posojene v brezplačno uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah za diagnostične in zdravstvene nameneon the temporary importation, free of duty, of medical, surgical and laboratory equipment for use on free loan in hospitals and other medical institutions for purposes of Diagnosis or treatment
k Sporazumu o dajatve prostem začasnem uvozu medicinske, kirurške in laboratorijske opreme v brezplačno uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah za diagnostične in zdravstvene nameneto the agreement on the temporary importation, free of duty, of medical, surgical and laboratory equipment for use on free loan in hospitals and other medical institutions for purposes of diagnosis or treatment
Kirurški in drugi medicinski posegiSurgical and Medical Procedures
Drugič, glede raznih uporab teh dveh izdelkov je bilo ugotovljeno, da se debela žica uporablja za bolj obremenjene tehnične dele, kot so vezni elementi, elementi za armiranje zidov, varilna žica itd. Tanka žica pa se praviloma uporablja za fine dele, kot so sita in filtri (žična mreža) z majhnimi odprtinami za filtriranje zelo finih ali majhnih delcev (na primer filtri za prah ali kemični filtri), za medicinske/kirurške namene itdSecondly, as regards the various applications of the two products, it has been found that large wire is used for heavier duty engineering applications such as fasteners, wall reinforcement products, welding wires, etc. By contrast, fine wire is as a rule used for precision applications such as screens and filters (woven wire cloth) with small openings for filtering very fine or small particles (for example dust filters and chemical filters), medical/surgical applications, etc
Šteje se, da se oprema pošilja priložnostno, če je medicinska, kirurška ali laboratorijska oprema poslana na zahtevo bolnišnice ali druge zdravstvene ustanove, ki se je znašla v izjemnih okoliščinah in zaradi neustreznih lastnih zmogljivosti nujno potrebuje tako opremoEquipment dispatched on an occasional basis means any medical, surgical or laboratory equipment dispatched at the request of a hospital or other medical institution which is facing exceptional circumstances and has urgent need of such equipment to make up for the inadequacy of its own facilities
Showing page 1. Found 1795854 sentences matching phrase "medicinski in kirurški instrumenti".Found in 128.397 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.