Translations into English:

  • medical device   

Example sentences with "medicinski in kirurški instrumenti", translation memory

add example
OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI IN KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOROPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; NJIHOVI DELI IN PRIBOROPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI IN KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; NJIHOVI DELI IN PRIBOROPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
Instrument, ki je namenjen kirurški uporabi pri rezanju, vrtanju, žaganju, praskanju, strganju, spenjanju, zategovanju, obrezovanju in podobnih postopkih, ki ni priključen na kakšen aktivni medicinski pripomoček in ki ga je mogoče ponovno uporabiti po tem, ko so bili opravljeni ustrezni postopkiInstrument intended for surgical use by cutting, drilling, sawing, scratching, scraping, clamping, retracting, clipping or similar procedures, without connection to any active medical device and which can be reused after appropriate procedures have been carried out
Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; ure; glasbila; njihovi deli in priborOptical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; clocks and watches; musical instruments; parts and accessories thereof
Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in priborOptical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof
Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati ter njihovi deli, razen izdelkov, ki se uvrščajo v tar. štOPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL AND SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS AND PARTS THEREOF, EXCLUDING PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING NOS
OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOROPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
Proizvodnja medicinsko-kirurških instrumentov in opreme ter ortopedskih aparatov (razen ortopedskih čevljevmanufacture of medico-surgical instrumentsand equipment and orthopaedic appliances (except orthopaedic footwear
Pogodbenice pod pogojem, da imajo zadostne zaloge za svoje potrebe, dajo na voljo medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo v brezplačno izposojo tistim pogodbenicam, ki jo v izjemnih okoliščinah lahko nujno potrebujejoThe Contracting Parties shall, provided that they have sufficient stocks for their own needs, make medical, surgical and laboratory equipment available on free loan to such other Contracting Parties as may, in exceptional circumstances, have urgent need of it
DRŽAVE ČLANICE SVETA EVROPE, pogodbenice Sporazuma z dne ‧. aprila ‧ o dajatve prostem začasnem uvozu medicinske, kirurške in laboratorijske opreme v brezplačno uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah za diagnostične ali zdravstvene namene (v nadaljevanjuTHE MEMBER STATES OF THE COUNCIL OF EUROPE, Contracting Parties to the Agreement of ‧ April ‧ on the temporary importation, free of duty, of medical, surgical and laboratory equipment for use on free loan in hospitals and other medical institutions for purposes of diagnosis or treatment (hereinafter called
Kirurški in drugi medicinski posegiSurgical and medical procedures
Kirurški in drugi medicinski posegi Zelo pogosti učinki: bolečina, krvavitev, obrazna bolečina, brazgotina, nekroza v ustih, disfagija, obrazni edemSurgical and medical procedures Very common effects: pain, haemorrhage, pain in face, scar, mouth necrosis, dysphagia, face oedema
Drugič, glede raznih uporab teh dveh izdelkov je bilo ugotovljeno, da se debela žica uporablja za bolj obremenjene tehnične dele, kot so vezni elementi, elementi za armiranje zidov, varilna žica itd. Tanka žica pa se praviloma uporablja za fine dele, kot so sita in filtri (žična mreža) z majhnimi odprtinami za filtriranje zelo finih ali majhnih delcev (na primer filtri za prah in kemični filtri), za medicinske/kirurške namene itdSecondly, as regards the various applications of the two products, it has been found that large wire is used for heavier duty engineering applications such as fasteners, wall reinforcement products, welding wires, etc. By contrast, fine wire is as a rule used for precision applications such as screens and filters (woven wire cloth) with small openings for filtering very fine or small particles (for example dust filters and chemical filters), medical/surgical applications, etc
Zgoraj navedene olajšave se priznajo le za medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovahThe above facilities shall be granted only in respect of medical, surgical and laboratory equipment for use in hospitals and other medical institutions
Pristop Skupnosti k Sporazumu o dajatve prostem začasnem uvozu medicinske, kirurške in laboratorijske opreme posojene v brezplačno uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah za diagnostične in zdravstvene namene se odobri v imenu SkupnostiThe Accession of the Community to the Agreement on the temporary importation, free of duty, of medical, surgical and laboratory equipment for use on free loan in hospitals and other medical institutions for purposes of diagnosis or treatment is hereby approved on behalf of the Community
Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski in kirurški inštrumenti in aparatiOptical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical and surgical instruments and apparatus
Šteje se, da se oprema pošilja priložnostno, če je medicinska, kirurška ali laboratorijska oprema poslana na zahtevo bolnišnice ali druge zdravstvene ustanove, ki se je znašla v izjemnih okoliščinah in zaradi neustreznih lastnih zmogljivosti nujno potrebuje tako opremoEquipment dispatched on an occasional basis means any medical, surgical or laboratory equipment dispatched at the request of a hospital or other medical institution which is facing exceptional circumstances and has urgent need of such equipment to make up for the inadequacy of its own facilities
Sklep Sveta z dne ‧. maja ‧ o pristopu Evropske gospodarske skupnosti k Sporazumu o dajatve prostem začasnem uvozu medicinske, kirurške in laboratorijske opreme, posojene v brezplačno uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah za diagnostične in zdravstvene nameneCOUNCIL DECISION of ‧ May ‧ concerning the accession of the European Economic Community to the Agreement on the temporary importation, free of duty, of medical, surgical and laboratory equipment for use on free loan in hospitals and other medical institutions for purposes of diagnosis or treatment
Ne glede na uporabljen poseben način dajanja (intravensko infundiranje, injiciranje, transplantacijski kirurški poseg), se navedejo tudi podatki o uporabi možnih pomožnih medicinskih pripomočkov (biokompatibilni polimeri, ogrodja, vlakna, polnila) v smislu biokompatibilnosti in obstojnostiApart from the specific method of administration used (intravenous infusion, site-injection, transplantation surgery), information shall also be provided on the use of possible ancillary medical devices (bio-compatible polymers, matrix, fibres, beads) in terms of bio-compatibility and durability
Medicinska, kirurška in laboratorijska opremaMedical, surgical and laboratory equipment
Showing page 1. Found 1795854 sentences matching phrase "medicinski in kirurški instrumenti".Found in 204.282 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.