Translations into English:

  • red           
    (verb, noun, adjv   )

Similar phrases in dictionary Slovenian English. (20)

Frakcija rdeče armadeRed Army Faction
rdeč; red
rdečared
rdeča armadared army
rdeča orjakinjared giant
rdeča plimared tide
rdeča pritlikavkared dwarf
rdeča velikanka; red giant
rdeča, zelena, modra, alfared, green, blue, alpha
rdeče morjered sea
rdeče vinored wine;
rdeči borScots pine
rdeči seznamred list
rdeči škarnjekred kite
Red rdeče delavske zastaveOrder of the Red Banner of Labour
Red rdeče zastaveOrder of the Red Banner
Red rdeče zvezdeOrder of the Red Star
Velika rdeča pegaGreat Red Spot
Vojna med belo in rdečo rožoWars of the Roses
Vzhod je rdečThe East Is Red

Example sentences with "rdeče", translation memory

add example
C.I. Direktno rdečaC. I. Direct Red
rdeča zadnja pozicijska svetilka (R), ki ji je bila podeljena EGS-homologacija na podlagi Direktive ‧/EGSa red rear position (side) lamp (R), EEC type-approved in pursuance of Directive ‧/EEC
− Preobčutljivost za zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov. − Bolniki, pri katerih po zdravljenju s katerimkoli eritropoetinom pride do čiste aplazije rdečih krvnih celic (PRCA-" Pure Red Cell Aplasia "), zdravila Retacrit ali kateregakoli drugega eritropoetina ne smejo dobivati (glejte poglavje ‧. ‧). − Nekontrolirana hipertenzija. − Pri indikaciji " povečanje količine avtologne krvi ": miokardni infarkt ali kap v preteklem mesecu, nestabilna angina pektoris, povečano tveganje globoke venske tromboze kot je venska tromboembolična bolezen v anamnezi. − Bolniki, ki iz kakršnegakoli razloga ne morejo prejemati ustrezne profilakse proti tromboziHypersensitivity to the active substance or to any of the excipients. Patients who develop Pure Red Cell Aplasia (PRCA) following treatment with any erythropoietin must not receive Retacrit or any other erythropoietin (see section ‧). Uncontrolled hypertension. In the indication " increasing the yield of autologous blood ": myocardial infarction or stroke in the month preceding treatment, unstable angina pectoris, increased risk of deep venous thrombosis such as history of venous thromboembolic disease. Patients who for any reason cannot receive adequate antithrombotic prophylaxis
obžaluje, da se položaj v tej državi, zlasti človekove pravice in demokracija, v zadnjih letih še vedno ni ustrezno izboljšal; zlasti poudarja, da je treba brezpogojno izpustiti vse politične zapornike ter da je treba odpraviti vse omejitve potovanja in prostega dostopa za neodvisne opazovalce, vključno z Mednarodnim rdečim križem; poziva k nadaljnjemu izboljšanju državljanskih svoboščin, vključno za nevladne organizacije; poudarja, da je treba reforme izvajati na vseh ravneh in na vseh upravnih področjihDeplores the fact that in several areas, particularly human rights and democracy, the situation is still unsatisfactory; draws attention in particular to the need for all political prisoners to be unconditionally released; underlines the importance of the removal of all obstacles to free travel and to free access for independent monitors, including the International Red Cross; calls for further improvements in civil liberties, including for non-governmental organisations; stresses the need to implement reforms at all levels and in all areas of the administration
Voznik je opozorjen na okvaro v električnem prenosu upravljanja, brez njegove zaloge energije, ki vpliva na delovanje in učinek sistemov, ki so obravnavani v tem pravilniku, z rdečim ali rumenim opozorilnim znakom, določenim v odstavku ‧.‧.‧.‧.‧ oziromaA failure within the electric control transmission, not including its energy reserve, that affects the function and performance of systems addressed in this Regulation shall be indicated to the driver by the red or yellow warning signal specified in paragraphs ‧.‧.‧.‧.‧ and ‧.‧.‧.‧.‧, respectively, as appropriate
In kaj, misliš, nam bo pripravila Rdeča armada?And what reception do you think the Red Army had in mind?
Rdeči Oblak je povedal, kar je imel povedatiRed Cloud has had his say
Diplómatískt persónuskilríki/diplomatska osebna izkaznica rdeče barve (glej vzorecDiplómatískt persónuskilríki/Red diplomatic identity card (see specimen
V ta namen ‧ mg kalijevega klorida (p.a.), predhodno sušenega s segrevanjem do približno ‧ oC-to pomeni do temno rdečega žara-raztopimo v vodi v ‧-litrski merilni bučki in dopolnimo z vodo do oznakeTo this end, ‧ mg potassium chloride (A.R.), previously dehydrated by heating to about ‧ oC-i.e. to a dull red heat-are dissolved in water in a ‧ litre graduated flask and made to volume with water
Lady Ashton v svojem govoru ne govori o vključevanju v prevladujoče politike, vendar se bojim, da ob omenjanju rdeči niti, ki je tako tanka, da se lahko pretrga ob najmanjšem pritisku, govori o nekakšni filigranski zunanji politiki.Lady Ashton does not talk about mainstreaming in her speech, but I fear that, when she talks about a silver thread so thin that it risks breaking at the first pressure, she is talking about a sort of filigree foreign policy.
Obe spremenljivki določata endogeno rezervo rdečih krvničk, ki jo lahko izračunamo z naslednjo formuloBoth variables determine the endogenous red cell reserve, which can be calculated according to the following formula
Ti si Rdeča šefica.Rdeči maliYou' il be Red Leader
ker je za veliko večino palestinskih zapornikov, pridržanih v zaporih na ozemlju Izraela, kljub pozivom mednarodnega odbora Rdečega križa v Izraelu pogosto nemogoče ali zelo težko uveljavljati pravico do obiskov svojih družinwhereas it is often impossible or very difficult for the vast majority of Palestinian prisoners held in prisons situated inside Israeli territory to exercise their right to visits by their families, despite calls to this effect from the International Committee of the Red Cross to Israel
Rdeča žogicaThis is a Red Ball
Rdeč železov oksid (ERed iron oxide (E
Samica je atraktivna, sopihajoča in rdeče ustnice opozarjajo na njeno pripravljenostThe female' s attractive double knit pantsuit... and scarlet lips signal her readiness
Barva svetlobe, oddane znotraj polja razporeditve svetlobe iz odstavka ‧ Priloge ‧, ki se izmeri z uporabo svetlobnega vira z barvno temperaturo ‧ K, kar ustreza svetilu A Mednarodne komisije za osvetlitev (CIE), mora biti rdeča, bela ali oranžnaThe colour of the light emitted inside the field of the light distribution grid defined at paragraph ‧ of Annex ‧, measured by using a source of light with a colour temperature of ‧ K, corresponding to illuminant A of the International Commission on Illumination (CIE), shall be red, white or amber
Ribolov na rdečega okuna je v coni NAFO ‧M že prepovedan za plovila, ki plujejo pod zastavo ŠpanijeFishing for redfish in NAFO zone ‧M is already prohibited for vessels flying the flag of Spain
Poleg tega morajo priklopniki, ki so opremljeni z električnim upravljalnim vodom, s katerim so električno povezani z vlečnim vozilom, zagotoviti informacije o okvari za aktiviranje rdečega opozorilnega signala iz odstavka ‧.‧.‧.‧.‧.‧ prek dela za sporočanje podatkov električnega upravljalnega voda, ko predpisanega delovnega zavornega učinka priklopnika ni več mogoče zagotovitiIn addition, trailers equipped with an electric control line, when electrically connected to a towing vehicle with an electric control line, shall provide the failure information for activation of the red warning signal specified in paragraph ‧.‧.‧.‧.‧.‧ via the data communication part of the electric control line, when the prescribed service braking performance of the trailer can no longer be ensured
Po dajanju epoetina beta so se povečali tako število rdečih krvničk, vrednost hemoglobina in števnost retikulocitov, kot tudi hitrost vgrajevanja ‧FeAfter administration of epoetin beta, the number of erythrocytes, the Hb values and reticulocyte counts increase as well as the ‧Fe-incorporation rate
Kadar, če je potrebno, tudi po nasprotni analizi, se ugotovi, da zadevna serija ne ustreza tej uredbi, pristojni organ sprejme ustrezne ukrepe zato, da se takšno serijo dovoli tržiti v Skupnosti samo pod pogojem, da posamezna pakiranja in pakiranja zadevnih trupov v razsutem stanju, klavnica pod nadzorom pristojnega organa označi s trakom ali etiketo, na kateri je najmanj ena od naslednjih oblik besedila izpisana z rdečimi, velikimi tiskanimi črkamiWhere, if necessary after such counter-analysis, the batch in question is deemed not to comply with this Regulation, the competent authority shall take the appropriate measures aimed at allowing such a batch to be marketed within the Community only on condition such a batch to be marketed within the Community only on condition that both individual and bulk packaging of the carcases concerned shall be marked by the slaughterhouse under the supervision of the competent authority with a tape or label bearing at least one of the following forms of wording in red capital letters
Osvetli okvirčke, katerih vrednosti so proti pravilom, rdečeHighlight cells which values are against the rules in red
Imena, rojstni datumi, čini iz Rdeče armadeNames, birthdays, ranks in the Red Army
Priče so rekle, da je bil rdeče barveOkay, ' cause the witnesses said red suv
Eritropoetin se uporablja tudi pred operacijami za povečanje števila rdečih krvnih celic in kot pomoč pri manjšanju posledic izgube krviErythropoietin is also used before surgery to increase the number of red blood cells and help minimise the consequences of blood loss
Showing page 1. Found 3906 sentences matching phrase "rdeče".Found in 1.78 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.