Translations into English:

  • duty         
    (Noun  ) (noun   )
     
    that which one is morally or legally obligated to do

Similar phrases in dictionary Albanian English. (1)

detyra e përmbledhjessummary task

Example sentences with "detyra", translation memory

add example
Detyra jonë është të tregojmë se ne mund të flasim për politikë pa përdorur gjuhën e urrejtjes, që Maqedonia është e aftë për bërjen e dialogut tolerant politik dhe që duhet të ketë një vetëdije të ndërvartësisë, jo vetëm midis njerëzve në Maqedoni, por gjithashtu në mbarë rajoninOur task is to show that we can talk about politics without using the language of hatred, that Macedonia is capable of making tolerant political dialogue and that there should be an awareness of the interdependence, not only between the people in Macedonia, but also in the whole region
Duke vepruar së bashku me ushtarët e ushtrisë libaneze, detyra kryesore e forcës së fuqizuar përfshin mbajtjen e luftëtarëve Hezbollah jashtë zonës ‧ km të gjerë në Libanin jugor, por jo çarmatimin e grupit ushtarakOperating alongside Lebanese Army soldiers, the key tasks of the bolstered force include keeping Hezbollah fighters out of a ‧ km-wide zone in southern Lebanon, but not disarming the militant group
" Detyra jonë është t' i bëjmë institucionet e RS më të forta, të kthejmë besimin e qytetarëve në këto institucione dhe të tregojmë se ato janë të afta të luftojnë dhunën ekonomike e sociale, " tha Dodik. [ AFP ]" Our task is to make RS institutions stronger, to bring back the citizens’ trust in those institutions and to show they are capable to fight economic and social violence, " Dodik said. [ AFP ]
Duke cituar kreun e burgut të Foçës, uebasajti kroat i lajmeve Javno. hr raportonte të hënën se të nëntë rojet e burgut që shoqëronin Stankoviçin në spital janë pezulluar nga detyra dhe ndeshen me akuza penaleQuoting the head of the Foca penitentiary, the Croatian news website Javno. hr reported on Monday that all nine prison guards accompanying Stankovic to the hospital have been suspended from duty and face criminal charges
Dhënia e roleve dhe funksioneve të tilla për mediat sugjeron se ato duhet ose të jenë të kontrolluara nga qendra, ose që prirjet e tyre profesionale dhe kulturore duhet të kufizohen, në mënyrë që të kryhet " pajtimi " apo detyra të tjera social- kulturore dhe politikeAssigning the media such roles and functions suggests that it would have to either be centrally controlled, or that its professional and cultural inclinations should be ghettoised, in order to carry out " reconciliation " or other socio-cultural and political assignments
" Duke krahasuar kushtet në Maqedoni me ato të një viti më parë, mund të thuhet pozitivisht se detyra për të cilën ju erdhët... është përmbushur" Comparing the conditions in Macedonia with those one year ago, one can positively state that the task you came for. has been fulfilled
Presidenti serb Boris Tadiç u ka kërkuar publikisht serbëve të Kosovës të shkojnë në votim, një qëndrim që e ka bërë atë shënjestër të një fushate nacionaliste për ta hequr nga detyraSerbian President Boris Tadic has publicly urged Kosovo Serbs to go the polls-- a stance that has made him the target of a nationalist campaign to remove him from office
Detyra e qeverisë së re do të jetë të tregojë se çfarë janë liria fetare, krenaria kombëtare, trashëgimia historike, trashëgimia fetare dhe shumëllojshmëria etnike dhe të vendosë një standart për fenë në politikëThe task of the new government will be to show what religious freedom, national pride, historical legacy, religious heritage and ethnic diversity are, and to set a standard for religion in politics
Krerët e shteteve ranë dakord të lehtësojnë ngritjen e një rrjeti rajonal me ekspertë vendas e ndërkombëtarë detyra e të cilit do të ishte të zhvillonte një strategji për ruajtjen, përdorimin e qëndrueshëm dhe nxitjen e korridoreve kulturore si edhe një plan veprimi për zbatimin e tijThe heads of state agreed to facilitate the establishment of a regional network of national and international experts whose task would be to develop a strategy for the preservation, sustainable use and promotion of cultural corridors, as well as an action plan for its implementation
Detyra e parë e shefit të ri të shtetit ishte miratimi i listës të ministrave të paraqitur tek ai nga kryeministri Rexhep Tajiip ErdoganThe new head of state 's first job was to okay the list of ministers brought to him by Prime Minister Recep Tayyip Erdogan
Në gjashtë muajt e parë të operacionit tonë në Kosovë, më shumë se ‧ detyra u kryen nga ‧ vëzhgues të EULEXIn the first six months of our operation in Kosovo, there were more than ‧ assessments carried out by ‧ monitors
Me ‧ forca në kampin Butmir, NHQSa do të vazhdojë të mbështesë reformat e mbrojtjes të BiH dhe të ndërmarrë detyra mbështetëse operacionale duke përfshirë aktivitetet e antiterrorizmit dhe kapjen e personave të kërkuar nga gjykata e OKB- së për krimet e luftësWith ‧ officers in Camp Butmir, the NHQSa will continue to support BiH defence reforms and undertake operational supporting tasks, including counterterrorism activities and the detention of persons wanted by UN war crimes tribunal
Për t' u bashkuar në afat me bllokun ‧ vendesh, vendi ndeshet me detyra sfiduese, duke përfshirë luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionitTo join the ‧ nation bloc on schedule, the country faces challenging tasks, including fighting organised crime and corruption
Më së shumti detyra e tyre do të jetë përgatitja e kuadrove të policisë për të përmbushur standartet europiane dhe që të jenë në gjendje të veprojnë si kuadro të policisë europianeRather, their duty will be to prepare members of the police to meet European standards and be able to act as European police members
ESDP parashikon krijimin e një force prej ‧ trupash deri në vitin ‧ për të marrë përsipër detyra ushtarake në dhe jashtë EuropësThe ESDP envisions a ‧ strong force put in place by ‧ to take up military tasks in and outside Europe
Policë nga Republika Çeke, mes të tjerëve, po ndihmojnë homologët kroatë të tyre në detyra policore gjatë kësaj vere. [ Ksenija Jurkoviç/SETimes ]Policemen from the Czech Republic, among others, are assisting their Croatian counterparts in police duties this summer. [ Ksenija Jurkovic/SETimes ]
Pyetje: Z. Zivkoviç, detyra kryesore e Agjencisë Serbe për Nxitjen e Investimeve dhe Eksportit (SIEPA) është nxitja dhe lehtësimi i investimeve të drejtpërdrejta të huajaQ: Mr Zivkovic, the main task of the Serbian Investment and Export Promotion Agency (SIEPA) is to promote and facilitate foreign direct investment
Detyra e parë e komitetit ishte zhvillimi i takimeve në lidhje me emërimin e Dushko Markoviç-- propozimin e Kryeministrit malazez Milo Gjukanoviç-- si kryetar të ANS- sëThe committee 's first task was to hold hearings on the nomination of Dusko Markovic-- the choice of Montenegrin Prime Minister Milo Djukanovic-- as head of the ANS
BE ka përshtatur praninë e tij në Kosovë, duke emëruar Ministrin e Jashtëm slloven që largohet nga detyra Samuel Zbogar si kreun e ri të zyrës së BE- sëThe EU has been adjusting its presence in Kosovo, appointing outgoing Slovenian Foreign Minister Samuel Zbogar as the new head of the EU office
Në fjalimin e tij drejtuar anëtarëve ai nuk pranoi të shpjegojë dorëheqjen e papritur të tij nga detyra dhe politikaIn his speech to members he again declined to explain his abrupt resignation from office and politics
Të tjera detyra të rëndësishme në axhendën e guvernatorit të ri përfshijnë rindërtimin e menaxhimit të bankës, pas një serie dorëheqjesh dhe daljesh në pension në javët e shkuaraOther important tasks on the new governor 's agenda include rebuilding the bank 's management, following a series of resignations and retirements in recent weeks
Një oficer i lartë turk u hoq nga detyra këtë javë pasi doli se policia qe paralajmëruar më parë rreth planeve për vrasjen e gazetarit armen- turk Hrant DinkA senior Turkish police officer was removed from duty this week following revelations that police were warned in advance about the planned murder of Turkish-Armenian journalist Hrant Dink
" Por është përgjegjësis dhe detyra ime ta bëj të qartë me terma jo të pasigurta se po të mos përmirësohet ecuria e Rumanisë, komisioni [ evropian ] nuk do të ketë opsion tjetër veçse të propozojë shtyrjen. "" But it is my responsibility and duty to make it very clear, in no uncertain terms, that should Romania 's performance not improve, the [ European ] commission would have no other option than to propose postponement. "
Nëse Gjenerali është gjallë, është detyra jonëIf the General' s alive, it' s our duty
" Do të jetë e pamundur të imagjinohet se si projekti më i madh i paqes i ‧ vjetëve të fundit, BE, mund të pretendojë se detyra e tij është përfunduar pa përqafuar edhe këtë rajon, ku për fat të keq, është derdhur kaq shumë gjak deri vonë, " tha Papandreu gjatë fjalës së tij të hapjes në takimin dy- ditor të Europës juglindore të organizuar së bashku nga Forumi Botëror Ekonomik dhe presidenca greke e BE" It would be impossible to imagine how the greatest peace project of the last ‧ years, the EU, could pretend that its task is complete until it embraces this very region, where, unluckily, so much blood has been spilled so recently, " Papandreou said during his keynote address at a two-day meeting on Southeast Europe, organised jointly by the World Economic Forum and the Greek EU presidency
Showing page 1. Found 264 sentences matching phrase "detyra".Found in 0.527 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.