Translations into English:

  • duty         
    (Noun  ) (noun   )
     
    that which one is morally or legally obligated to do

Similar phrases in dictionary Albanian English. (1)

detyra e përmbledhjessummary task

Example sentences with "detyra", translation memory

add example
Një helikopter i ushtrisë maqedonase që transportonte ‧ ushtarë që ktheheshin nga detyra me misionin e BE në Bosnje dhe Herzegovinë, u rrëzua pranë kryeqytetit Shkup të shtunën ( ‧ janar) duke vrarë të gjithë në bordA Macedonian Army helicopter transporting ‧ soldiers who were returning from a tour of duty with the EU mission in Bosnia and Herzegovina crashed near the capital, Skopje, on Saturday (January ‧ th), killing all on board
Por, së paku hoqëm HDZ nga detyra, më së fundi, " tha për SETimes Darko Matiç, një i papunë në të ‧ tatBut, at least we ousted HDZ out of office, finally, " Darko Matic, an unemployed man in his early ‧ s, told SETimes
Në lidhje me mënyrën sesi këto detyra do të kryehen përgjatë vijës së kufirit administrativ do të bihet dakord midis aktorëve të duhur gjithashtuHow these tasks will be executed along the administrative boundary line will be agreed between the relevant actors as well
" I kam kërkuar presidencës së BiH të më shkarkojë nga detyra e kryeministrit pasi nuk jam i gatshëm të pranoj përgjegjësinë për udhëheqjen më tej të procesit të reformës bazuar në qëndrimin e shumicës së parlamentit ndaj këshillit të ministrave, " i tha Terziç të përditshmes së BiH, Dnevni Avaz" I have asked the BiH presidency to discharge me from the prime minister 's position, as I am not ready to accept responsibility for leading further the reform process, given the parliamentary majority 's stance towards the Council of Ministers, " Terzic told the BiH daily Dnevni Avaz
" Unë jam ushtar dhe detyra ime ishte të mbroja vendin dhe popullin e tij nga agresioni, " tha ai" I am a soldier and my duty was to defend the country and its people from aggression, ' ' he said
Përveç kësaj, autoritetet ju përgjigjën një kërkese të NATO- s duke vendosur të ngrenë një njësi të komandës së operacioneve të posaçme detyra kryesore e së cilës do të jetë të përgatisë ushtarët kroatë për misionet paqeruajtëseIn addition, authorities have responded to a NATO request by deciding to establish a special command operations unit whose principal task would be to prepare Croatian soldiers for peacekeeping missions
Rivali i tij, kryeministri i RS Milorad Dodik, kurdoherë një kundërshtar i shtetit të BiH, nga ana e vet kërcënoi në intervistën e ‧ tetorit në televizion për të shpallur pavarësinë e RS në qoftë se OHR do të përpiqej ta hiqte atë nga detyraHis rival, RS Prime Minister Milorad Dodik, always a foe of BiH statehood, in turn threatened in an October ‧ th television interview to declare RS 's independence if the OHR tried to remove him from office
Qeveria ' përshëndet përpjekjet e KFOR- it për të shbllokuar rrugët dhe për të krijuar një mjedis të sigurtë për shtetasit e Kosovës, detyra që janë në përputhje me mandatin që ka KFOR- i, " tha qeveriaThe government " welcomes KFOR 's attempts to unblock the roads and create a safe environment for all Kosovo citizens, duties that are in accordance with the mandate KFOR has, " the government said
Një plan që do t' i jepte Forcave të Sigurisë së Kosovës (FSK) disa detyra policore ka rënë nën kritika nga opozita politike dhe organizatat qytetareA plan that would give Kosovo Security Forces (KSF) some police duties has come under fire from the political opposition and civic organisations
Kjo është detyra jonë, " tha aiThis is our duty, " he said
" Detyra jonë është të përmirësojmë kushtet e të gjithë popullit turk dhe t' a çojmë atë në vendin që meriton, " i tha Gul parlamentit" Our duty is to improve the condition of all Turkish people and elevate them to the point they deserve, " Gul told parliament
Eshtë detyra jonë që të mbikqyrim veprimtarinë e institucioneve që janë në posedim të informacionit të fshehtëIts duty is to supervise the activity of the institutions that are in possession of the classified information
Është detyra jonë t' i bindim këta të rinj që janë kaq inteligjentë e të zellshëm, të qëndrojnë për të punuar në Serbi, " tha Mllagjan Dinkiç, ministër i ekonomisë dhe zhvillimit rajonalIt is our duty to persuade these young people, who are so intelligent and diligent, to stay and work in Serbia, " said Mladjen Dinkic, minister of economy and regional development
Me ‧ forca në kampin Butmir, NHQSa do të vazhdojë të mbështesë reformat e mbrojtjes të BiH dhe të ndërmarrë detyra mbështetëse operacionale duke përfshirë aktivitetet e antiterrorizmit dhe kapjen e personave të kërkuar nga gjykata e OKB- së për krimet e luftësWith ‧ officers in Camp Butmir, the NHQSa will continue to support BiH defence reforms and undertake operational supporting tasks, including counterterrorism activities and the detention of persons wanted by UN war crimes tribunal
Parlamenti nuk do të lozë më një rol as në zgjedhjen e kreut të shtetit as në heqjen e presidentit nga detyraParliament would no longer play a role either in electing the head of state or removing a president from office
Ish- Presidenti Stipe Mesiç erdhi që të përgëzojë fituesit, ndërsa Presidenti Ivo Josipoviç-- i cili ishte një anëtar i SDP- së përpara sesa të merrte detyrën-- tha se fituesi ka detyra të vështira përparaFormer President Stipe Mesic came to congratulate the winners, while President Ivo Josipovic-- who was a member of the SDP before assuming office-- said that the winner has difficult tasks ahead
Detyra kryesore e Komisionit është vlerësimi i dëmeve dhe identifikimi me saktësi se çfarë i shkaktoi ato, e ndjekur nga një detyrë dytësore, hartimi i një strategjie për rimëkëmbjen prej pasojave shkatërruese të stuhisëThe Commission 's primary task is to assess the damages and identify what exactly caused them, followed by the secondary task, compiling a strategy to recover from the devastating aftermath of the storm
" Rregulli ynë i partisë është se një person i tillë... nuk mund të përmbushë detyra partie apo publike, " tha ai" Our party rule is that such a person... cannot fulfil party or public office, " Tihic said
Detyra ime është të merrem vesh me qeverinë që do të jetë këtu dhe të bëj çmos për këtë. "My task is to deal with the government that happens to be there and make the best out of that. "
Më së shumti detyra e tyre do të jetë përgatitja e kuadrove të policisë për të përmbushur standartet europiane dhe që të jenë në gjendje të veprojnë si kuadro të policisë europianeRather, their duty will be to prepare members of the police to meet European standards and be able to act as European police members
Misioni i BE Althea nisi në ‧ numëron rreth ‧ trupa dhe është ngarkuar me detyra ushtarake në kuadrin e një marrëveshje paqeje që i dha fund konfliktit të ‧ etty Images ]The EU 's Althea mission, launched in ‧ numbers around ‧ troops and is charged with military tasks under a peace deal that ended the ‧ conflict. [ Getty Images ]
Duke vepruar së bashku me ushtarët e ushtrisë libaneze, detyra kryesore e forcës së fuqizuar përfshin mbajtjen e luftëtarëve Hezbollah jashtë zonës ‧ km të gjerë në Libanin jugor, por jo çarmatimin e grupit ushtarakOperating alongside Lebanese Army soldiers, the key tasks of the bolstered force include keeping Hezbollah fighters out of a ‧ km-wide zone in southern Lebanon, but not disarming the militant group
Duke shkuar përpara me synimin e tyre të përbashkët për t' u bashkuar me BE dhe NATO, detyra kryesore me të cilat hasen sot vendet e Ballkanit është të përmirësojnë stabilitetin dhe sigurinë rajonale, tha udhëheqësi bullgar teksa hapte një konferencë dy- ditore " Ballkani dhe NATO: së bashku kundër terrorit " që mbahet në SofjeMoving ahead with their common goal to join the EU and NATO, the main task which Balkan countries face today is to improve regional stability and security, the Bulgarian leader said as he opened a two-day " Balkans and NATO-- Together Against Terror " conference in Sofia
Detyra kryesore e misionit BE NAVFOR është të mbrojë transportin detar ndërkombëtar nga piratët somalezëThe main task of the EU NAVFOR mission is to protect international shipping from rampaging Somali pirates
Në kuadrin e planit që Ahtisaari paraqiti në fillim të shkurtit, subjekt i bisedimeve në vazhdim midis zyrtarëve të Beogradit dhe Prishtinës në Vienë, një prani civile ndërkombëtare e kryesuar nga BE do të zëvendësojë UNMIK, duke marrë përsipër detyra që përfshijnë asistencën gjyqësore, policinë dhe ndihmën ekonomikeUnder the plan Ahtisaari presented at the beginning of February, the subject of ongoing talks between Belgrade and Pristina officials in Vienna, an EU-led international civilian presence is to replace UNMIK, taking over tasks, including judicial assistance, policing and economic aid
Showing page 1. Found 264 sentences matching phrase "detyra".Found in 0.391 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.