pronunciation:  

Translations into English:

 • Bosnian     
  (Proper noun  ) []
   
  the language
   
  språk
   
  A South Slavic language spoken by the Bosniaks, in Bosnia and Herzegovina, the region of Sandžak, and elsewhere.
   
  Ett sydslaviskt språk som talas av bosniaker, i Bosnien och Herzegovina, regionen Sandžak med flera ställen.
 • Bosniak   
 • Bosnian language   

Other meanings:

 
Bosnian (the language)

Similar phrases in dictionary Swedish English. (6)

bosniskBosnian
Bosnisk ponnyBosnian Pony
BosniskaBosnian
Bosniska arménArmy of the Republic of Bosnia and Herzegovina
Bosniska kyrkanBosnian Church
bosniskas

    Show declension

Example sentences with "bosniska", translation memory

add example
Undertecknandet av associerings- och stabilitetsavtalet med EU skedde 13 år efter krigets slut. ”Avtalet öppnar dörren för en fruktbar framtid för medborgarna från Bosnien och Hercegovina samtidigt som det är en uppmaning åt de bosniska politikerna att lägga det förflutna bakom sig och gå vidare”, sa Sven Alkalaj, landets utrikesminister, en gång.The signing of the Association and Stabilisation Agreement with the EU has taken place 13 years after the end of the war. 'The agreement offers an open door to a prosperous future for the citizens of Bosnia and Herzegovina while, at the same time, it calls on Bosnian politicians to leave the past behind them and move on,' stated Sven Alkalaj, the country's foreign minister, at one time.
Det bosniska folket får inte längre hållas som gisslan av sina politiska ledares ovilja.The Bosnian people must no longer be held to ransom by the unwillingness of their political leaders.
Herr ordförande! För det första vill jag på det skarpaste fördöma det våld som stiftas av de bosniska kroaterna.Mr President, I should like to begin by condemning the acts of violence by the Bosnian Croats in the strongest terms.
Mitt förslag för återuppbyggnaden av järnvägsförbindelserna mellan nord och syd, till Nikšić vid den bosniska gränsen och Shkodra i Albanien, har även det accepterats.Even my proposal regarding the restoration of the north-south railway connections to Nikšić on the Bosnian border and Shkoder in Albania has been accepted.
När det gäller makrodata hävdade den bosniska exporterande tillverkaren att det, på grund av oenigheten om det KN-nummer som använts för att klassificera produkten, är osannolikt att dessa data är tillförlitligaWith respect to the macro data the Bosnian exporting producer argued that due to the controversy concerning the appropriate CN code used for classification of the product it is unlikely that these data is reliable
För om vi inte får bedrägeriet och korruptionen att försvinna kommer ECHO och Med och Phare och Tacis och många andra att försvinna, och låt oss framför allt inte missta oss, vi kan inte söka bedrägeriet där hjälpen delas ut, vi måste söka den i programmens ursprung, eftersom det inte finns några lyxhotell kring de stora sjöarna och inga stora bilar av senaste modell med bosniska registreringsskyltar.Because if we do not make fraud and corruption disappear, then ECHO and MED and PHARE and TACIS and so many others will disappear. And above all we must make no mistake, we must not look for fraud where the aid is destined, we must look for fraud at the origin of the programmes, because there are no luxury hotels in the Great Lakes, nor are there any large brand new cars with Bosnian licence plates.
Detta kan emellertid inte förklara varför unionstillverkarnas marknadsandelar kraftigt minskade under ‧, samtidigt som den bosniska importens marknadsandelar ökade och underskred EU-priserna med över ‧ %However, these issues cannot explain why the market share of the Union producers fell substantially in ‧ while the market share held by Bosnian imports increased and undercut the EU prices by over ‧ %
Nationalitet: bosnisk-hercegovinskNationality: Bosnia and Herzegovina
EU har talat om för de bosniska myndigheterna att man fruktar att det politiska klimatet kommer att försämras, att den nationella retoriken ska återkomma och att bristen på politisk vilja att nå en överenskommelse kommer att äventyra reformprocessen.The EU told the Bosnian authorities that it feared that the deterioration of the political climate in the country, the return of nationalist rhetoric and lack of political will to reach an agreement were endangering the reform process.
Detta är den gripande redogörelsen från en bosnisk kvinna som förlorade både sin man och sin tolvårige son under massakern i juli 1995.This is the moving account of a Bosnian lady who lost both her husband and her 12-year-old son during the Srebrenica massacre in July 1995.
Vi måste hålla i minnet att det i Bosnien och Hercegovina huvudsakligen finns tre folkgrupper, av vilka ingen utgör någon majoritet i landet och av vilka några känner tillhörighet till Serbien, en del med Kroatien, medan andra vill betona en särskild bosnisk identitet.We must bear in mind that Bosnia and Herzegovina is inhabited principally by three peoples, none of whom constitutes a majority in that country and some of whom feel connected to Serbia, a part with Croatia, while others want to stress a specifically Bosnian identity.
Gruppen av bosniska exporterande tillverkare hävdade att den berörda produkt som exporteras av både Fabrika Glinice Birac AD och dess närstående företag Alumina d.o.o. (nedan kallade Birac-gruppen) skiljer sig från den likadana produkt som tillverkas av några unionstillverkare i fråga om tillverkningskostnader, tillverkningsprocesser och kvalitetThe Bosnian exporting producer group submitted that the product concerned exported by both Fabrika Glinice Birac AD and its related company Alumina d.o.o. (the Birac group), has different production costs, production processes and quality than the like product produced by some Union producers
Jag beklagar att kommissionen och rådet hittills inte har kunnat lägga fram någon statistik för mig över hur många fördrivna och flyktingar som har återvänt till den förhandenvarande enheten, så att man skall kunna göra en saklig jämförelse av hur många som återvänt till den bosnisk-kroatiska federationen och hur många - eller, rättare sagt, hur få - som kunnat återvända till republiken Srpska. Det är nämligen knappast några alls.I regret that so far the Commission and the Council have not been able to give me any statistics on how many displaced people and refugees have returned to each entity, so that we could make a scientific comparison of how many have returned to the Muslim Croat Federation and how many, or rather how few, have been able to go back to Republika Srpska - virtually none in the latter case.
Man kunde hoppas att den sorgliga bosniska frågan skulle avsätta resultat... Av detta sker intet...We might have hoped that the sad Bosnian affair would have borne some fruit, but nothing came of it.
Detta regionala samarbete kan emellertid bara fungera, om det finns en bosnisk stat i Bosnien, som fungerar som stat.But regional cooperation will only work when there is a functioning Bosnian state in Bosnia.
Ett flertal kolleger har hänvisat till detta. Kommissionär Gradin ville med rätta ta lärdom av den bosniska tragedin.Commissioner Gradin had hoped to learn from the experience of the Bosnian tragedy, and quite rightly so.
Vi har sett de inneboende svagheterna i Daytonavtalet, oförmågan att få stopp på den etniska rensningen, intrycket som Dayton gav att det kanske skulle bli möjligt att skapa någon form av kroatisk federation inom den bosniska federationen. Denna idé genomsyrar det mesta för tillfället.We have seen the weaknesses that were inherent in the Dayton Agreement, the inability to deal properly with de facto ethnic cleansing, the impression that was left by Dayton that it might be possible to create some sort of Croat federation within the Bosnian federation, which is really behind much of what is going on at the moment.
Tyskland har hjälpt ett mycket stort antal bosniska fördrivna personer.Germany has taken in a large number of Bosnian refugees.
Ett nära samarbete med Internationella krigstribunalen för före detta Jugoslavien är en förutsättning för närmare förbindelser med EU och en grundläggande faktor för en fullständig försoning mellan de olika grupperna i det bosniska samhället, för att läka såren efter de tragiska händelserna i landetReconfirms that full cooperation with the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia is a precondition for closer relations with the EU and a basic element for full reconciliation between all the different components of Bosnian society with a view to healing the wounds of the recent tragic past
En bosnisk ansökan om medlemskap i EU kan inte beaktas förrän den höge representantens kansli har stängts.Bosnia's application for EU membership can only be considered once the OHR has closed.
Vi lägger ännu ett förslag som PPE-grupp för att upprätta en central bosnisk byrå som också har ansvar för flyktingars återvändande. För återvändandet är mycket komplext och är så mycket sammanflätat med återvändandet till Kroatien och Slavonien att det är nödvändigt att upprätta ett gemensamt clearinghouse och en central myndighet som kan reglera organisationen för återvändande, annars kommer vi inte att klara det.The PPE Group would like to propose the setting-up of a central office in Bosnia with powers to deal with the refugees, since it is such a complex issue and so closely tied up with the return of refugees to Croatia and Slavonia that some kind of joint clearing-house is needed to organize the whole thing, otherwise there will be chaos.
Vissa människor känner en stark samhörighet med Serbien, andra med Kroatien, och en tredje grupp betonar sin egen självständiga bosniska identitet.Some of these people feel a very strong bond with Serbia, others with Croatia and a third group would like to underline its own independent Bosnian identity.
Medborgarskap: a) tunisiskt, b) bosniskt-hercegovinsktPlace of birth: Sfax (Tunisia
bosnisk-hercegovinsk transittrafik: ett i Bosnien och Hercegovina etablerat transportföretags transitering av gods från Bosnien och Hercegovina genom gemenskapens territorium på väg till tredjeland eller från tredjeland till Bosnien och HercegovinaBosnia and Herzegovina's transit traffic: the carriage, by a carrier established in Bosnia and Herzegovina, of goods in transit from Bosnia and Herzegovina through Community territory and destined for a third country or of goods from a third country destined for Bosnia and Herzegovina
Showing page 1. Found 139 sentences matching phrase "bosniska".Found in 0.444 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.