pronunciation:  

Translations into Dutch:

  • monarchie     
    (Noun  f)
     
    is van origine een regeringsvorm waarbij alle macht bij één persoon berust

Other meanings:

 
statsskick
 
land med statsskicket monarki

Similar phrases in dictionary Swedish Dutch. (1)

konstitutionell monarkiparlementaire monarchie

    Show declension

Example sentences with "monarki", translation memory

add example
Konungariket Danmark är en konstitutionell monarki och parlamentarisk demokrati .Het Koninkrijk Denemarken is een constitutionele monarchie en een parlementaire democratie .
Konstitutionell monarki Tvåkammarsystem Decentraliserad enhetsstat10 900 ecu parlementaire monarchie parlement met twee kamers gedecentraliseerde eenheidsstaat
Fram till 1946 var Bulgarien en konstitutionell monarki .In 1878 werd het onafhankelijk van het Osmaanse rijk en tot 1946 was het een constitutionele monarchie .
för ALDE-gruppen. - (SL) För mer än hundra år sedan var Montenegro en monarki på Europas politiska karta.namens de ALDE-Fractie.-(SL) Meer dan honderd jaar geleden was Montenegro een koninkrijk op de politieke kaart van Europa.
Luxemburg är en representativ demokrati och en konstitutionell monarki .Luxemburg is zowel een representatieve democratie als een constitutionele monarchie .
I den situationen kan vi inte bortse från det religiösa inslaget i utvecklingen i regionen i en tid då den shiitiska oppositionen stöds av Iran, medan sunnidynastin får stöd av monarkierna i området.In deze situatie kunnen we het religieuze element van de ontwikkelingen in de regio niet negeren. De shi'itische oppositie wordt namelijk gesteund door Iran en de soennitische dynastie heeft de steun van de monarchieën in de regio.
Vi lever inte längre i en monarki, och det är dags att rådet sällade sig oss på demokratins väg - vägen mot större demokrati - vilket det för övrigt också alltid hjälper till att driva igenom i fördragen.We leven niet meer in een monarchie. Het wordt tijd dat de Raad hier meegaat op de weg van de democratie, van een grotere democratie, op de weg die de Raad overigens ook altijd in de Verdragen bewandelt.
Kronan är en ärftlig monarki , och överhuset består av ärftliga pärer och pärer på livstid ( även om en reform av överhuset förDe Kroon vertegenwoordigt de door erfopvolging overgedragen koninklijke macht , terwijl het Hoge rhuis uit een reeks niet democratisch gekozen , door erfopvolging en voor het leven benoemde adellijke leden bestaat ( hoewel de regering zich thans buigt over een wetsontwerp inzake de hervorming van het Hogerhuis ) 1 .
AVS-länderna i Stillahavsområdet är fullt utvecklade demokratier, med undantag för Tonga, som är en konstitutionell monarkioverwegende dat de ACS-landen in de Stille Oceaan volwaardige democratieën zijn, met uitzondering van Tonga, dat een constitutionele monarchie is
År för EU-anslutning : 1973Politiskt system : Konstitutionell monarki Huvudstad : London Total yta : 244 820 km 2 Befolkning : 61,2 miljoner Valuta : Pund sterlingJaar van toetreding tot de EU : 1973Politiek systeem : constitutionele monarchie Hoofdstad : Londen Oppervlakte : 244 820 km 2 Bevolking : 61,2 miljoen Munteenheid : pond sterling
Befolkningstäthet : 239 invånare / km ' BNP per capita : 14 430 ecu Struktur : Parlamentarisk monarki Tvåkammarsystem EnhetsstatBevolkingsdichtheid : 239 inwoners / km2 BBP / inwoner : 14 430 ecu Staatsstructuur : parlementaire monarchie parlement met twee kamers eenheidsstaat
Bahrain är däremot en relativt modern och progressiv konstitutionell monarki.Bahrein, daarentegen is een relatief moderne en progressieve constitutionele monarchie.
År för EU-anslutning : 1986Politiskt system : Konstitutionell monarki Huvudstad : Madrid Total yta : 504 782 km 2 Befolkning : 45,3 miljoner Valuta : EuroJaar van toetreding tot de EU : 1986Politiek systeem : constitutionele monarchie Hoofdstad : Madrid Oppervlakte : 504 782 km 2 Bevolking : 45,3 miljoen Munteenheid : euro
År för EU-anslutning : 1995Politiskt system : Konstitutionell monarki Huvudstad : Stockholm Total yta : 449 964 km 2 Befolkning : 9,2 miljoner Valuta : KronaJaar van toetreding tot de EU : 1995Politiek systeem : constitutionele monarchie Hoofdstad : Stockholm Oppervlakte : 449 964 km 2 Bevolking : 9,2 miljoen Munteenheid : Zweedse kroon
I egenskap av vice ordförande för delegationen för Sydasien hade jag tillfälle att träffa kung Birenda, en framstående person som hade lyckats rubba uråldriga politiska traditioner genom att inrätta en konstitutionell monarki.Als ondervoorzitter van de delegatie Zuid-Azië heb ik in het verleden koning Birendra mogen ontmoeten: een indrukwekkende man die de eeuwenoude politieke tradities wist te beëindigen om plaats te maken voor een constitutionele monarchie.
Det blir alltmer uppenbart att kuppen den 1 februari har släppt ut många andar ur flaskan: krav på republik och full demokrati genomsyrar nu det nepalesiska samhället från alla sidor och det återstår att se huruvida den brett förespråkade ”två-pelarlösningen” med konstitutionell monarki och flerpartidemokrati är det enda hållbara alternativet för Nepals framtid.Het wordt steeds duidelijker dat de coup van 1 februari vele geesten uit de fles heeft doen ontsnappen: de eisen om een republiek en totale democratie dringen nu van alle kanten door in de Nepalese samenleving en het valt nog te bezien of de veel bepleite “dubbele pijlers” van de constitutionele monarchie en de meerpartijendemocratie de enige levensvatbare optie zijn voor de toekomst van Nepal.
Den arabiska identiteten antar visserligen olika former, såväl inom det politiska området (i monarkier, arabiska republiker, och även i Israel och i det palestinska självstyret) som inom det religiösa (bland sunnimuslimer- inklusive wahhabiter-, alawiter, druser, shiiter och kristna av olika trosriktningar) och det sociologiska (i storstäder, på landsbygden, i bergstrakter och bland nomadfolk), men uppvisar ändå gemensamma drag som sträcker sig över de nationella gränsernaoverwegende dat deze Arabische eigen aard zich wel in uiteenlopende reële contexten manifesteert, zowel in politiek (monarchieën, Arabische republieken, en zelfs in de staat Israel en de Palestijnse Autoriteit) als in godsdienstig (Soennitische moslims, met inbegrip van de Wahhabieten, Alevieten, Druzen en Sjiieten, christenen van verschillende denominaties) en sociaal opzicht (grote steden, plattelandsgebieden, bergstreken, nomadische volkeren), maar over de grenzen heen gemeenschappelijke kenmerken vertoont
Invånarantal : 400 000 Befolkningstäthet : 155 invånare / km1 BNP per capita : 31 860 ecu Struktur : Parlamentarisk monarki Enkammarsystem Enhetsstat31 860 ecu parlementaire monarchie parlement met één kamer eenheidsstaat
Jag talar för den socialistiska gruppen om resolutionen om situationen i Nepal, där vi har en situation där maoistiska rebeller hotar en mycket bräcklig konstitutionell monarki, och det finns en risk för att den situationen snabbt kan övergå i ett inbördeskrig.Namens de socialistische fractie wil ik het volgende over de resolutie over Nepal opmerken: het is zo dat maoïstische rebellen de zeer breekbare constitutionele monarchie in gevaar brengen en het gevaar bestaat dat de situatie in een burgeroorlog ontaardt.
Folkets rätt till självbestämmande, pluralistisk parlamentarisk demokrati, konstitutionell monarki, rättssäkerhet och respekt för mänskliga och grundläggande rättigheter utgör de viktigaste inslagen i kungariket Nepals författning från ‧, som togs fram som ett resultat av demokratirörelsens arbeteerkennende dat de soevereiniteit van het volk, een pluralistische parlementaire democratie, een constitutionele monarchie, de rechtsstaat, alsmede de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden de hoofdkenmerken vormen van de grondwet van het Koninkrijk Nepal van ‧, die is afgekondigd als gevolg van de volksbeweging in
– Herr talman! Det är inte bara i monarkier som statsöverhuvudets barn ärver makten.Voorzitter, niet alleen in koninkrijken, maar ook in republieken is de opvolging van het staatshoofd door een van zijn kinderen helaas geen onbekend verschijnsel.
. – Herr talman! I Nepal har en kung lyckats att förstöra inte bara en ny demokrati utan även en gammal monarki med djupa rötter hos folket.. – Mijnheer de Voorzitter, in Nepal is een koning erin geslaagd een jonge democratie en een oude monarchie die diep in het volk geworteld was, te verwoesten.
(PL) Herr talman! Montesquieu sa att demokratier bygger på lagar, monarkier på heder och diktaturer på fruktan.(PL) Mijnheer de Voorzitter, Montesquieu heeft ooit gezegd dat democratieën gebaseerd zijn op recht, monarchieën op eer en dictaturen op angst.
Ledamöterna upprepar att det stödjer pluralistisk parlamentarisk demokrati , konstitutionell monarki och rättsstatsprincipen , och uppmanar Nepals regering att göra allt som står i dess makt för att se till att internationella normer för mänskliga rättigheter och humanitär rätt respekteras .Ontwikkelingssamenwerking Partnerschapsovereenkomst ACS/EG jan I Samenhang van noodhulp , wederopbouw en ontwikkeling feb I Ontwikkelingshulp feb I Benoeming leden ACS-EU feb I Gedecentraliseerde samenwerking maa I Werkzaamheden ACS-EU in 2001 maa I Financiering van ontwikkelingshulp april Schuldenlast armste landen apr II Wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling mei I Wereldtopvoedseltop mei I
Marek Siwiec har tydligen varken uppmärksammat demonstrationerna, som leder till dussintalet döda i monarkierna i arabvärlden, eller kriget i Libyen.Het is de heer Siwiec blijkbaar ontgaan dat er in de monarchieën van de Arabische wereld demonstraties hebben plaatsgevonden, die aan tientallen mensen het leven hebben gekost, of dat er in Libië een oorlog woedt.
Showing page 1. Found 34 sentences matching phrase "monarki".Found in 0.33 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.