Translations into English:

  • ladle   
    (verb, noun   )
  • spatula   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Tamil English. (67)

அவதி மொழிAwadhi language
ஆட்சி மொழிofficial language
ஆன்மெழுக்குcowdung
உறுதிமொழிadmonition; assurance; promise; attestation; expostulation; definite promise; ; declaration; exhortation
ஊதுமாக்கூழ்
ஒரியா மொழிOriya language
ஒருமொழிsimple word
ஒன்றுமொழி-தல்
கட்டமைப்பு வினவல் மொழிStructured Query Language
கம்மியர்தொழில்smith’s work; artisanship
கானானிய மொழிகள்Canaan
கீழ் தோன்றும் பட்டியல் பெட்டிdrop-down list box
கீழ் தோன்றும் மெனுdrop-down menu
கீழ்க்குடுமி
கீழ்க்குமிழி
குண்டுங்குழியுமாய்uneven
குமிழி-த்தல்bubble
குழாய்மூங்கில்
குழைமுகப்புரிசை
குறுக்ஸ் மொழிKurukh language
கொங்கணி மொழிKonkani language
கொழும்புவேர்
கொழுமுதல்
கொழுமைfreshness; luxuriance; plumpness; ; beauty; fertility; richness; coolness
கோழிக்குறும்பான்common purslane
சனிமுழுக்கு
சிமிழ்-த்தல்tie; bind; catch; wink; entrap; blink
சுலோவாக்கிய மொழிslovak language
செம்மொழி
செழுமைfertility; luxuriance; richness; plumpness; productiveness
சொக்டோ மொழிChoctaw language
டச்சு மொழிDutch; Dutch language
தமிழ் முரசுTamil Murasu
தமிழ்முனிவன்agastya
தமிழ்மொழிTamil
தாமேலி மொழிDameli
திருமொழி
தொழில்முடக்கம்strike
நடு முழுக்கோடுem dash
நாழ்மைfault; self-conceit; vanity
நீர்மேலெழுத்து
நீருமிழ்வியாதி
பம்பாரா மொழிBambara; Bambara language
பாரசீக மொழிPersian language
பாஷ்தூ மொழிPashto language
பிழைமொழி
புதுமொழி-தல்
பூசிமெழுகு-தல்
பொய்யாமொழி
பொருமுகவெழினி
போர்த்துக்கீச மொழிPortuguese language; portuguese language
மடுமுழுங்கி
மறுமொழிrejoinder; answer; reply
மாண்டவர்குழி
மார்வெழுத்து
மாழ்கு-தல்be bewildered; ; mingle; grow lazy
முண்டா மொழிகள்Munda languages
முத்திரைமெழுகுsealing wax
முத்தொழில்
முதல்நிலைத் திராவிட மொழி; Proto-Dravidian
முதலூழிfirst yuga
முப்பாழ்
முலைwoman’s breast; breasts; breast; beast’s dug; udder
முளைtenderness; peg; sprout; seed-leaf; seedling; shoot; ; stake; spike
மூலைhouse; woman’s breast; nook; angle; ; corner
மூழைboiled rice; ladle
மூளைthe brains; ; intellect; intelligence; brain substance; brain-matter; brain

Example sentences with "முழை", translation memory

add example
நடப்பு மேம்பாட்டாளர்Open Document
% ‧ அடைவு எங்கும் இல்லை, அதனால் இந்த உருப்படியை அதற்குரிய இடத்தில் மீட்டமைக்க முடியாது. அடைவை திரும்ப உருவாக்கி மீட்டமைத்தலை திரும்ப பயன்படுத்தலாம், அல்லது அதை இழுத்து வேறு எங்காவது மீட்டமைக்கலாம்The directory %‧ does not exist anymore, so it is not possible to restore this item to its original location. You can either recreate that directory and use the restore operation again, or drag the item anywhere else to restore it
காட்சிதனை ' இணைப்புடையதாக ' அமைக்கும். இணைக்கப்பட்ட காட்சியொன்று ஏனைய இணைக்கப்பட்ட காட்சிகளில் நிகழும் அடைவு மாற்றங்களை தொடரும்Sets the view as 'linked '. A linked view follows folder changes made in other linked views
நிபோமுக் வழங்கி செயந்படவில்லைNepomuk store size
கே ஜி பி ஜி-எளியா gui ஜி பி ஜிக்காக கே ஜி பி ஜி ஜி பி ஜியை எளிதாக பயன்பசுத்த வடிவமைக்கப்பட்டது. எவ்வளவு பாதுக்காக்க முடியுமொ அதற்கு முயற்சி செய்தேன் நீங்கள் மகிழ்வீர்கள் என்று நீனைக்கிறறேன்KGpg-simple gui for gpg KGpg was designed to make gpg very easy to use. I tried to make it as secure as possible. Hope you enjoy it
மென்பொருள் செயல்படவில்லைSoftware Not Running
மேல்மேசைகளின் பெயர்கள்Desktop & Names
பல கோப்புகளை ஒரு கோப்புக்கு நகல் செய்ய முடியாதுCannot copy multiple files into one file
சிஆர்எல் இடைமாற்றுத் திணிCRL cache dump
முன்னிருப்பு கருவிகள்CommentCalendar Tool
ஆயத்த தேர்வுகள்: அனுபவப்பட்ட பயனீட்டாளருக்கு மட்டும், உங்களை ஜி பி ஜி ஆணை கோடு தேர்வு உள்ளிட அனுமதிக்கிறது, போல '--armor 'Custom option: for experienced users only, allows you to enter a gpg command line option, like: '--armor '
மாதிரி உரு பெயர் மதிப்பில்லாததுTemplate Name Invalid
காட்டிலும் புதிய யுஆர்எல்கள்URLs newer than
அந்தரங்க தகவல் மேலாளர்CommentPersonal Information Manager
ஜெம் க்லஸ்டர்object name (optionalGem Cluster
கோப்பு % ‧ எழுதுவதற்கு திறக்க முடியவில்லை. NAME OF TRANSLATORSThe file %‧ could not be opened for writing
மின்அஞ்சல் முகவரிFrom field Name
மோடம் தயாராக இல்லைThe modem is not ready
% ‧ மாற்றும்பொழுது தோல்வி (சாதனத்தில் இடமில்லை?Failure modifying %‧ (No space left on device?
கோரப்பட்ட மூலத்தை அணுக உங்களுக்கு உரிமம் இல்லைYou are not authorized to access the requested resource
எண்ணும் போது அடுத்த KIO-பிழை ஏற்பட்டது: %The next KIO-error occurred by counting: %
' % ‧ ' கிடைக்கவில்லை, மாற்றாக ' % ‧ ' துவக்கப்படுகிறது. தங்களது பண்பின் அமைப்பை சரிபார்க்கவும்Could not find '%‧ ', starting '%‧ ' instead. Please check your profile settings
எல்லா மதிப்புகளையும் திரும்ப அமைReset & All Values
Kபைலட் மறைநிரல்வை துவக்க முடியவில்லை. கணினி பிழைச் செய்தி: & quot; % ‧quotCould not start the KPilot daemon. The system error message was: & quot; %‧quot
மூலக்கோப்புSource File
Showing page 1. Found 14916 sentences matching phrase "முழை".Found in 5.413 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.