Translations into English:

  • ladle   
    (verb, noun   )
  • spatula   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Tamil English. (67)

அவதி மொழிAwadhi language
ஆட்சி மொழிofficial language
ஆன்மெழுக்குcowdung
உறுதிமொழிadmonition; assurance; promise; attestation; expostulation; definite promise; ; declaration; exhortation
ஊதுமாக்கூழ்
ஒரியா மொழிOriya language
ஒருமொழிsimple word
ஒன்றுமொழி-தல்
கட்டமைப்பு வினவல் மொழிStructured Query Language
கம்மியர்தொழில்smith’s work; artisanship
கானானிய மொழிகள்Canaan
கீழ் தோன்றும் பட்டியல் பெட்டிdrop-down list box
கீழ் தோன்றும் மெனுdrop-down menu
கீழ்க்குடுமி
கீழ்க்குமிழி
குண்டுங்குழியுமாய்uneven
குமிழி-த்தல்bubble
குழாய்மூங்கில்
குழைமுகப்புரிசை
குறுக்ஸ் மொழிKurukh language
கொங்கணி மொழிKonkani language
கொழும்புவேர்
கொழுமுதல்
கொழுமைfreshness; luxuriance; plumpness; ; beauty; fertility; richness; coolness
கோழிக்குறும்பான்common purslane
சனிமுழுக்கு
சிமிழ்-த்தல்tie; bind; catch; wink; entrap; blink
சுலோவாக்கிய மொழிslovak language
செம்மொழி
செழுமைfertility; luxuriance; richness; plumpness; productiveness
சொக்டோ மொழிChoctaw language
டச்சு மொழிDutch; Dutch language
தமிழ் முரசுTamil Murasu
தமிழ்முனிவன்agastya
தமிழ்மொழிTamil
தாமேலி மொழிDameli
திருமொழி
தொழில்முடக்கம்strike
நடு முழுக்கோடுem dash
நாழ்மைfault; self-conceit; vanity
நீர்மேலெழுத்து
நீருமிழ்வியாதி
பம்பாரா மொழிBambara; Bambara language
பாரசீக மொழிPersian language
பாஷ்தூ மொழிPashto language
பிழைமொழி
புதுமொழி-தல்
பூசிமெழுகு-தல்
பொய்யாமொழி
பொருமுகவெழினி
போர்த்துக்கீச மொழிPortuguese language; portuguese language
மடுமுழுங்கி
மறுமொழிrejoinder; answer; reply
மாண்டவர்குழி
மார்வெழுத்து
மாழ்கு-தல்be bewildered; ; mingle; grow lazy
முண்டா மொழிகள்Munda languages
முத்திரைமெழுகுsealing wax
முத்தொழில்
முதல்நிலைத் திராவிட மொழி; Proto-Dravidian
முதலூழிfirst yuga
முப்பாழ்
முலைwoman’s breast; breasts; breast; beast’s dug; udder
முளைtenderness; peg; sprout; seed-leaf; seedling; shoot; ; stake; spike
மூலைhouse; woman’s breast; nook; angle; ; corner
மூழைboiled rice; ladle
மூளைthe brains; ; intellect; intelligence; brain substance; brain-matter; brain

Example sentences with "முழை", translation memory

add example
சாளர தலைப்பில் பொருந்தக் கூடிய முறையான தொடர்A regular expression matching the window title
ஒவ்வொரு விருப்பத்தேர்வு பற்றிய விரிவான உதவிக்கு பார்க்கவும்For detailed help about every option please look at
இந்த் கோணத்தில் இடைபடும்Intersect with this arc
மில்லிமீட்டர்கள் (மிமீMillimeters (mm
முனை: (தேவையிருந்தால்Port: (if necessary
யுனிக்ஸ் ஸாக்கெட்ஸ் (தற்போதைய தருநர் மற்றும் பயனருக்கு உரித்தானUNIX Sockets (specific for both current host and current user
மன்னிக்கவும், சேமித்த விளையாட்டுகள் அங்கு இல்லைSorry, there are no saved games
புதிய கோட்டின் திசையில் இருக்கும் வெக்டாரை தேர்ந்தெடுக்கவும்Select a vector in the direction of the new line
எதிர்பார்த்த மாறிலி கூற்றுகள்Constant expression expected
முந்தைய மேசைக்கு மாற்றுSwitch to Previous Desktop
இந்த புள்ளியை முடிவாக கொண்டு ஒரு வட்ட பகுதியை உருவாக்கவும்Construct a conic arc ending at this point
மொழியை நீக்குRemove language
தரவுத்தளம் காப்புநகல் வடிவம் மாறப்பட்டதுChanged format of no-backup databases
கட்டளைகளுக்கான இணைமாறிகள்Arguments for command
ஒரு DCOP பயன்பாட்டு அடையாள எண்ணை உள்ளிடு. இந்த அலங்காரம் உரைப்பணிகள் அந்த பயன்பாட்டால் வரிசைப்படுத்தப்படும்போது பயன்படுத்தப்படும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அடையாள எண்கள் இருந்தால் காற்புள்ளியால் பிரிக்கவும். வெற்றிடமாக இருந்தால், இந்த அலங்காரம் அனைத்து பயன்பாடுகளால் வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் உரைப்பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும். குறிப்பு: இயங்கும் பயன்பாடுகளின் பயன்பாட்டு அடையாள எண்களை கட்டளை வரியில் இருந்து பெற kdcopஐ பயன்படுத்தவும். உதாரணம்: " konversation, kvirc, ksirc, kopete "Enter a DCOP Application ID. This filter will only apply to text jobs queued by that application. You may enter more than one ID separated by commas. If blank, this filter applies to text jobs queued by all applications. Tip: Use kdcop from the command line to get the Application IDs of running applications. Example: " konversation, kvirc, ksirc, kopete "
Comment=நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி, NYNameNiagara Falls, NY
மொழியை தேர்வுசெய்Choose & language
தேடும் முறைமைSearch Criteria
ரத்து கிளிக் செய்யும் பொழுது, நிரல் தற்போதைய செயலை ரத்து செய்யும்When clicking Cancel, the program will cancel the current action
பிக்ஸ்மேப்பிலிருந்து சாயம்Texture From Pixmap
CUPS சேவையக இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அது சரியாக நிறுவப்பட்டுள்ளதா என சரி பார்க்கவும். பிழை. Error: %Connection to CUPS server failed. Check that the CUPS server is correctly installed and running. Error: %
உங்கள் கையில் உள்ள நான்காம் தனிப்பயன் புலத்தின் பொருள் தேர்ந்தெடுSelect the field from this list that represents best the meaning given by your use of the fourth custom field on your handheld
சேமிக்காமல் தொடருContinue Without Saving
உங்களிடம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எழுதக்கூடிய மூல அடைவு உள்ளது எழுதவேண்டிய ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கவும்You have more than one writable resource folder. Please select the one you want to write to
முதன்மை விசையை உருவாக்குCreate & Primary Key
Showing page 1. Found 14916 sentences matching phrase "முழை".Found in 10.135 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.