Translations into English:

  • ladle   
    (verb, noun   )
  • spatula   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Tamil English. (67)

அவதி மொழிAwadhi language
ஆட்சி மொழிofficial language
ஆன்மெழுக்குcowdung
உறுதிமொழிadmonition; assurance; promise; attestation; expostulation; definite promise; ; declaration; exhortation
ஊதுமாக்கூழ்
ஒரியா மொழிOriya language
ஒருமொழிsimple word
ஒன்றுமொழி-தல்
கட்டமைப்பு வினவல் மொழிStructured Query Language
கம்மியர்தொழில்smith’s work; artisanship
கானானிய மொழிகள்Canaan
கீழ் தோன்றும் பட்டியல் பெட்டிdrop-down list box
கீழ் தோன்றும் மெனுdrop-down menu
கீழ்க்குடுமி
கீழ்க்குமிழி
குண்டுங்குழியுமாய்uneven
குமிழி-த்தல்bubble
குழாய்மூங்கில்
குழைமுகப்புரிசை
குறுக்ஸ் மொழிKurukh language
கொங்கணி மொழிKonkani language
கொழும்புவேர்
கொழுமுதல்
கொழுமைfreshness; luxuriance; plumpness; ; beauty; fertility; richness; coolness
கோழிக்குறும்பான்common purslane
சனிமுழுக்கு
சிமிழ்-த்தல்tie; bind; catch; wink; entrap; blink
சுலோவாக்கிய மொழிslovak language
செம்மொழி
செழுமைfertility; luxuriance; richness; plumpness; productiveness
சொக்டோ மொழிChoctaw language
டச்சு மொழிDutch; Dutch language
தமிழ் முரசுTamil Murasu
தமிழ்முனிவன்agastya
தமிழ்மொழிTamil
தாமேலி மொழிDameli
திருமொழி
தொழில்முடக்கம்strike
நடு முழுக்கோடுem dash
நாழ்மைfault; self-conceit; vanity
நீர்மேலெழுத்து
நீருமிழ்வியாதி
பம்பாரா மொழிBambara; Bambara language
பாரசீக மொழிPersian language
பாஷ்தூ மொழிPashto language
பிழைமொழி
புதுமொழி-தல்
பூசிமெழுகு-தல்
பொய்யாமொழி
பொருமுகவெழினி
போர்த்துக்கீச மொழிPortuguese language; portuguese language
மடுமுழுங்கி
மறுமொழிrejoinder; answer; reply
மாண்டவர்குழி
மார்வெழுத்து
மாழ்கு-தல்be bewildered; ; mingle; grow lazy
முண்டா மொழிகள்Munda languages
முத்திரைமெழுகுsealing wax
முத்தொழில்
முதல்நிலைத் திராவிட மொழி; Proto-Dravidian
முதலூழிfirst yuga
முப்பாழ்
முலைwoman’s breast; breasts; breast; beast’s dug; udder
முளைtenderness; peg; sprout; seed-leaf; seedling; shoot; ; stake; spike
மூலைhouse; woman’s breast; nook; angle; ; corner
மூழைboiled rice; ladle
மூளைthe brains; ; intellect; intelligence; brain substance; brain-matter; brain

Example sentences with "முழை", translation memory

add example
குறிப்பிடப்பட்ட கூட்டு நிபந்தனைகளை வைத்து தரவுத்தளத்தின் நெடுக்கையின் அனைத்து சிறிய மதிப்புகளை திருப்பும்Returns the smallest values in a column of a database specified by a set of conditions
p > < வலிமை > மறைவடக்கத்தைப் பற்றி தாங்கள் அறிய வில்லையா? </வலிமை > பிரச்சினை அல்ல, தங்களின் விசை மேலாண்மை சாளரத்தில் விசை ஜோடியை உருவாக்கவும். அதன் பின்னர், பொது விசையை பதவியேற்று & நண்பர்களுக்கு அஞ்சல் அனுப்பு. அவர்களையும் அவ்வாறே செய்யச் சொல் & அவர்களின் பொது விசையை பதவியிறக்கு. முடிவில், மறைவிடக்க செய்தியை அனுப்பு, Kgpg திருத்தியை பொறி, அதன் பின்னர்" என்கிரிப்ட் " சொடுக்கு. தேர்ந்தெடு தங்கள் நண்பரின் விசை மற்றும் " என்கிரிப்ட் " மேலும்சொடுக்கு. செய்தி மறைவிடக்கப்பட்டது இதனை மின்னஞ்சலும் செய்ய தயார் நிலையில் உள்ளதுYou do not know anything about encryption? No problem, simply create yourself a key pair in the key management window. Then, export your public key and mail it to your friends. Ask them to do the same and import their public keys. Finally, to send an encrypted message, type it in the KGpg editor, then click & quot; encryptquot;. Choose your friend key and click & quot; encryptquot; again. The message will be encrypted, ready to be sent by email
பிம்பங்களை கையாளுதல் மற்றும் வரைதலுக்கான பயன்னாடுNameApplication for Drawing and Handling of Images
சேமிப்பதற்கு கோப்பினை உருவாக்க முடியவில்லைCould not create the file for saving
செய்தி முன்பார்வை திரையை செய்தி பட்டியலுக்கு கீழ் காண்பிShow the message preview pane below the message list
மெஜந்தா மட்டும்Magenta only
tan () என்ற செயல்கூறு ' x' ன் ' டன்ஜன்டின் ' மதிப்பை திருப்பும், x ' ரேடியன்' களில் இருக்க வேண்டும்The TAN() function returns the tangent of x, where x is given in radians
பிரதான சாளரத்தை மூடுவது அமைப்புத் தட்டில் உள்ள JuK வை இயங்க செய்யும்Closing the main window will keep JuK running in the system tray. Use Quit from the File menu to quit the application
கொலஸ்ட்ரால் இல்லாத மேல்மேசை சூழல். CDE பொருள்பொதிந்த மேல்மேசை சூழல்NameThe Cholesterol Free Desktop Environment. A desktop environment reminiscent of CDE
% ‧ இந்த மாற்றங்களை சேமிக்க வேண்டுமா?%‧ Are you sure you want to save your changes?
Name=சுலபமான மார்க்கம்Easy Course
திருத்துபவரும் வித்தியாசமான வெளியீட்டு எழுத்துக்களும்Editor & Diff Output Font
மேசைப்பட்டியலிடையே செல்(பின்னோக்குWalk Through Desktop List (Reverse
sounds. xml என்னும் கோப்பு ' $KDEDIR/share/apps/kletters/data/' ல் இல்லை. இதனை நிறுவியபின் KLetters ஐ துவக்கவும். Please install this file and start KLettres againThe file sounds. xml was not found in $KDEDIR/share/apps/klettres/Please install this file and start KLettres again
UNIX முறைமைNameUNIX Scheme
தற்போதைய அடைவிற்கு மேலுள்ள அடைவிற்கு மாறும். ாறும்Changes to the users home folder & eg;/home/Peter
நான் செல்லும் தளம் எனது அந்தரங்க தகவலை பயன்படுத்தினால் என்னை எச்சரிக்கவும்Warn me when I visit a site that may use my personal information to
அவுட்லுக்கால் புரிந்துகொள்ள முடியாத ஆங்கிலம் அல்லாத செய்திகளை கொண்ட இணைப்புகளுக்கான எழுத்துருவை தேர்வு செய்து, மற்ற புரவலன்களில் அதற்கான ஆதரவு உண்டா என்பதைப் பார்க்கவும். கேமெயில் தரமில்லா செய்திகளுக்கான தகவலையும், உங்கள் செய்தி புரிந்து கொள்ள முடியாத செய்திகளை தரும்You have chosen to encode attachment names containing non-English characters in a way that is understood by Outlook(tm) and other mail clients that do not support standard-compliant encoded attachment names. Note that KMail may create non-standard compliant messages, and consequently it is possible that your messages will not be understood by standard-compliant mail clients; so, unless you have no other choice, you should not enable this option
இந்த இணைப்பு சுட்டிகையை குறிக்கும்This link references the index
ஒட்டி வேண்டும்Needs Patch
இங்கே நீங்கள் பயன்பாடுகளின் கமாவால் பிரிக்கப்பட்ட பட்டியலை உள்ளிடலாம். அது அமர்வுகளில் சேமிக்கப்படமாட்டாது. ஒரு அமர்வை மீட்டெடுக்கும்போது துவக்கப்படமாட்டாது. உதாரணமாக ' xterm, xconsole 'Here you can enter a comma-separated list of applications that should not be saved in sessions, and therefore will not be started when restoring a session. For example 'xterm, xconsole '
படிமத்தினை ஒரு கோப்பில் சேமிSave image to a file
சாளரத்தை ‧வது மேசைக்குWindow to Desktop
குறிப்பிடப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு வெளியீடுகளை அனுப்புகEmail output to specified account
கேபணிமேடை பின்னணி செயல் இழப்புKDesktop background deactivation
Showing page 1. Found 14916 sentences matching phrase "முழை".Found in 2.402 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.