Translations into Arabic:

  • أنجيوتنسين   

Similar phrases in dictionary Thai Arabic. (89)

กรดซินนามิคحموض السيناميك
กานามัยซินكناميسين
เขตแอนตาร์กติกและแอตแลนติกالمحيط المتجمد الجنوبي
คอนเทนเนอร์حاوية
คาเทซินكاتيشين
แคปไซซินكبسائسين
โคลชิซินكولشسين
โคลีนเอสเทอเรสكولينستراز
จักรพรรดิซินเกาจู่وانغ مانغ
จินجين
จินซิโนไซด์جينسنوزيدات
เจงกีส ข่านجنكيز خان
เจงกีสข่านجنكيز خان
ซินธิไซเซอร์سنثسيزر
ซิลิกอนไดออกไซด์ثنائي أكسيد السيليكون
ซิสเทอีนسستئين
เซลล์แอลิวโรนخلايا ألورون
ไซโตคาลาซินسيتوكلازين
ไดออกซินدي اوكسينات
ไตรโคเทซีนتريكوتيسينات
ทวีปแอนตาร์กติกาأنتاركتيكا
ทะเลสาบออนตาริโอبحيرة أونتاريو
ที่ราบแอนตาร์กติกทุนดร้าتندرا القطب الجنوبي
ทีโอไฟลีนتيوفيلين
ทูรินจิเอนซินثورينجينسين
เทนเนสซี่تينيسي
เทฟลูเบนซูรอนتفلوبنزورون
เทสโทสเตอโรนتستوستيرون
เทียนจินتيانجين
เทียนซินتينتسن
โททิโพเทนซีتهجين جسدي كلي
นิซินنيسين
เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิสالأنتيل الهولندية
เนื้อเยื่อชั้นแอลิวโรนطبقة الأليرون
บลูมฟอนเทนبلومفونتين
บาซิทราซินباسيتراسين
บีเทนبتائين
แบคเทอริโอซินبكتريوسين
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดาأنتيغوا وبربودا
แปซิฟิกแอนตาร์กติกالمحيط الهادي القطبي الجنوبي
โปรแกรมประยุกต์คอนเทนเนอร์برنامج الحاوية
พูเทรสซีนبوتريسين
เพคตินเอสเทอเรสآز إسترالبكتين
เพนนิซิลินبنسلينات
โพลีมัยซินبوليميكسين
โพลียูรีเทนمتعدد اليوريتان
ฟูโมนิซินفومونيزينات
มหาสมุทรอินเดียและแอนตาร์กติกالمحيط الهندي القطبي الجنوبي
มหาสมุทรแอนตาร์กติกالمحيط المتجمد الجنوبي
รหัสคอนเทนเนอร์ประจําสินค้าكود مسلسل حاوية شحن
รัฐวิสคอนซินويسكنسن; ويسكونسن; ويسكونسين
โรคแอนแทร็กซ์حمى جمرية
โรคแอนแทรกโนสفحومة
วัตถุคอนเทนเนอร์كائن الحاوية
สเตรปโตมัยซินستربتوميسين; ستربتوماسين
สเตอริกมาโตซิสตินستريغماتوسستين
ออกซิโตซินأكستوسين
อะซีติลโคลีนเอสเทอเรสأستيل كولينستراز
อะพรามัยซินأبراميسين
อันดับดินแอนโดซอลأندوصول
อาร์ทีมิซินินأرتميزينين
อูนอูนเทรียมأنون تريوم
เอควิเทนأكيتين
เอนเทอโรทอกซินسموم معوية
แอคตินأكتين
แอนซัวเตกุยأنزوا تيغوي
แอนไซมิดอลأنسيميدول
แอนดรอยด์ذكراني
แอนดีสالأندز
แอนเดียนโซนالمنطقة الأندية
แอนโดรเจนأندروجين
แอนโดรเจเนซิสنشوء ذكري
แอนโดรสเตนไดโอนأندروستنديون
แอนตาร์กติกาأنتاركتيكا; المنطقة المتجمدة الجنوبية
แอนติกาأنتيغوا
แอนติกาและบาร์บูดาأنتيغوا وبربودا
แอนติทรานสไปแรนท์مضادات التعرق
แอนตีโลบظباء
แอนทราซีนأنثراسين
แอนโทไซยานิดินأنتوسيانيدين
แอนโทไซยานินالانتوسيان
แอเบอร์ดีนأبردين
แอลบูมินزلال
โอคราทอกซินأوكراتوكسين
โอเชียนคัวฮักكواهوغ محيطي
โอเชียนเนียเขตร้อนأوقيانوسيا المدارية
โอเรกอนأوريغون
โอลิวีนأوليفين
โฮโมซีสเทอีนهوموسيستين

Example sentences with "แองจิโอเทนซิน", translation memory

add example
อินเดีย/อันตานานาริโวالهندي/أنتاناناريفو
แถบเมนูของแอพพลเคชันปัจจุบัน (รูปแบบ Mac OSالحالي تطبيق s قائمة شريط الماك نظام التّشغيل أسلوب
ชื่อกลุ่มปริยายของคอนโทรลสําหรับแสดในเครื่องมือออกแบบاسم مجموعة الودجات الافتراضية المراد إظهارها في المصمم
กด, ลากลง, ลากขึ้นครี่หนึ่ง, ลากมาทางขวา, ลากลง, ปล่อย \ (การวาดตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ' h ') Commentاليمين رسم سComment
คุณสามารถเลือกจัดลําดับการทํางาน เพื่อใช้กับแอพพลิเคชันได้ที่นี่ การจัดลําดับการทํางานนั้น เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ ซึ่งใช้ในการ พิจารณาว่า โปรเซสใดควรทํางานก่อน และโปรเซสใดควรจะคอย มีการจัดลําดับการทํางานที่ใช้ได้อยู่สองตัว: ปกติ: เป็นการจัดลําดับการทํางานแบบมาตรฐาน โดยจะทําการหารค่าเวลาทั้งหมด ต่อหนึ่งรอบโปรเซส เรียลไทม์: การจัดลําดับแบบนี้ จะทําให้ไม่สามารถขัดจังหวะการทํางานของแอพพลิเคชันที่ทํางานได้ จนกว่าจะจบโปรเซส ซึ่งอันตรายมากในกรณีที่โปรเซสไม่คืนวงรอบการทํางาน หรือจบการทํางานโปรเซสไม่ได้ โดยอาจจะทําให้ระบบค้างได้ คุณจะต้องใช้รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ เพื่อเลือกการจัดลําดับแบบนี้حدد أي مجدول يجب تفعيله للتطبيق. المجدول ينظم أي عملية سوف تعمل و أي عملية سوف تنتظر. يوجد مجدلوين متوفرين: عادي: هذا هو مجدول مشاركة الوقت القياسي. سوف يقسم الوقت المخصص بين كل العمليات بالتساوي. >/li < الوقت الحقيقي: هذا المجدول سوف يشغل التطبيق بدون مقاطعة حتى ينتهي من استعمال المعالج. قد يكون هذا خطرا. التطبيق الذي لا يسلم المعالج قد يسبب توقف النظام. سوف تحتاج إلى كلمة سر الجذر لإستخدام هذا المجدول. < ul
Name=แอพเพล็ตสถานะแป้นพิมพ์Commentبريمج حالة لوحة المفاتيحComment
ภาษาทาจิกิสถานNameطاجيكيةName
แอพพลิเคชันที่ใช้สร้างปฏิทินนี้المنشئ تطبيق من رزنامة
ยินดีต้อนรับสู่ digiKam รุ่น % ‧digiKam เป็นโปรแกรมจัดการภาพถ่ายแบบโอเพซอร์ส มันถูกออกแบบมาให้สามารถนําเข้า, ปรับแต่งแก้ไข, ค้นหา และส่งออกภาพถ่ายดิจิตัลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ตอนนี้คุณกําลังอยู่ในมุมมองแบบอัลบั้มภาพของ digiKam, อัลบั้มภาพ คือที่สําหรับเก็บแฟ้มของคุณ ซึ่งจริง ๆ แล้วมันก็คือโฟลเดอร์บนดิสก์ในเครื่องของคุณนั่นเอง digiKam มีคุณสมบัติที่ทรงพลังมากมาย ซึ่งได้อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งาน ลองแวะเยี่ยมเวบไซต์โครงการ digiKam เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ digiKam รุ่นใหม่ ๆ % ‧ นอกจากนี้ digiKam รุ่นที่ใช้อยู่นี้ ยังมีคุณสมบัติใหม่ ๆ บางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาดังต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับ digiKam รุ่น % ‧): % ‧ % ‧ เราหวังว่าคุณคงชอบและสนุกกับการใช้งาน digiKam ขอขอบคุณ nbsp; & nbsp; ทีมพัฒนา digiKamمرحبا إلى هو a إدارة برنامج لـ K سطح المكتب البيئة itإيطالياهو هو إلى استيراد تنظيم و تصدير رقمي يعمل حاسوب بوصة توثيق الـ صفحة رئيسية يزود بِـ معلومات حوْل جديد من n بعض من جديد بوصة إصدار من تضمين إلى n n أربعاء إشكر nbsp; nbsp; الـ فريق
แอพเพล็ตเบราว์เซอร์พลาสมาالمتصفح الافتراضي
แองกีลาNameأنغويلاName
คู่มือแอพเพล็ตNameكتيّبات البريمجName
แปซิฟิก/แกมเบียร์الهادي/غامبير
แปซิฟิก/แชตแทมالهادي/شاتهام
Comment=ปลั๊กอินบราวเซอร์ไพธอสําหรับ KateNameA Python متصفح ملحق لـ KateName
Divide et impera (ละติ " แบ่งแยกและพิชิต)-โดยการแบ่งหน้าต่างออกเป็นสองส่วน (เช่น อาจใช้ผ่านเมนู หน้าต่าง-> แบ่งมุมมองซ้าย/ขวา) คุณจะสามารถทําให้ Konqueror มีรูปลักษณ์อย่างที่คุณต้องการ คุณยังสามารถโหลด โพรไฟล์มุมมองตัวอย่างบางโพรไฟล์ได้ (เช่น Midnight Commander) หรือสร้าง โพรไฟล์ของตัวคุณเองقسمة الإستونية قسمة و أداء a نافذة إثنان e g نافذة تقسيم عرض يسار يمين make كونكيورر ظهور مثل أنت التحميل بعض اعرض توصيفات e g منتصف الليل القائد أو إ_ نشيء
แปซิฟิก/รารอทองกาالهادي/راروتونغا
แอฟริกา/บูจุมบูราإفريقيا/بوجمبورا
แปซิฟิก/ฟิจิالهادي/فيجّي
ปรับแต่งแอพเพล็ต Twitterاضبط التغريد بريمج
เพิ่มโอเอสที่ไม่ใช่ลินุกซ์ในเมนูการบูตأضف نظام ليس لينكس إلى قائمة الإقلاع
การให้ใช้โฟลเดอร์นี้ร่วมกัน จะใช้ร่วมกันได้ภายใต้ระบบ Linux/Unix (ผ่าน NFS) และวิโดว์ส (ผ่าน Sambaمشاركة هذا المجلد سيجعله متوفرا على لينوكس/يونيكس (ان اف اس) و ويندوز(سامبا
แอฟริกา/มาเซรูإفريقيا/ماسيرو
แปซิฟิก/ตาระวาالهادي/تاراوا
ดับเบิลคลิกบปุ่มเมนูหน้าต่างإنقر مرتين على زر القائمة
Showing page 1. Found 447 sentences matching phrase "แองจิโอเทนซิน".Found in 11.9 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.