Translations into English:

  • arboriculture   

Similar phrases in dictionary Thai English. (84)

กระดังงาไทย (ต้นไม้)ylang ylang (tree)
กระถางต้นไม้flowerpot; flower pots; plant pots
กัม (ต้นไม้)gum (tree)
กานพลู (ต้นไม้)clove tree
การเจริญเติบโตทางด้านรัศมี (ต้นไม้)radial growth (trees)
การฉีดสารเข้าต้นไม้tree injection
การตัดโค่น (ต้นไม้)cutting (trees)
การตัดแต่งต้นไม้tree clipping; pruning
การแต่งทรงต้นไม้plant training
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชsoil treatment
การปลูกเชื้อในเมล็ดseed inoculation
การปลูกพืชตามแนวระดับcontour cultivation
การปลูกพืชแบบหมุนเวียนrotational cropping; crop rotation
การปลูกพืชเพื่อความสวยงามamenity planting
การปลูกพืชระยะชิดhigh density planting
การปลูกพืชอายุสั้นcatch cropping
การปลูกพืชอีกครั้งrevegetation
การปลูกเมล็ดแซมinterseeding; intersowing
การปลูกเมล็ด (เมล็ดพันธุ์)seeding (seed)
การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้forest measurement; dendrometry
การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้และป่าไม้tree and stand measurement
การศัลยกรรมต้นไม้tree surgery
กาลานุกรมต้นไม้dendrochronology
เกาลัดจีน (ต้นไม้)chinese chestnut (tree)
เกาลัดญี่ปุ่น (ต้นไม้)japanese chestnut (tree)
เกาลัด (ต้นไม้)chestnut (tree)
เกาลัดยุโรป (ต้นไม้)european chestnut (tree)
เกาลัดสแปนิช (ต้นไม้)spanish chestnut (tree)
เกี่ยวกับต้นไม้arboreal
ขนุน (ต้นไม้)jackfruit (tree)
คนโค่นต้นไม้feller
คารอบ (ต้นไม้)carob tree
คําแสด (ต้นไม้)annatto (tree)
เครื่องเขย่าต้นไม้tree shakers
เครื่องฉีดสารเข้าต้นไม้tree injectors
เครื่องตัดต้นไม้fellers
เครื่องตัดยอดต้นไม้toppers
เครื่องปลูกต้นกล้าtransplanters
เครื่องมือตัดต้นไม้tree felling equipment
แคนเดิล (ต้นไม้)candle (tree)
จุดเริ่มต้นไม้บรรทัดruler origin
ชี (ต้นไม้)karite (tree)
ชีบัตเตอร์ (ต้นไม้)shea butter tree
ต้นพอพพรา (ต้นไม้)poplar (tree)
ต้นไม้; tree
ต้นไม้คัดplus trees
ต้นไม้ชนิดหนึ่งpoplar; birch
ตาต้นไม้budwood; bud; buds
ตา (ตาต้นไม้)eyes (buds)
เถ้า (ต้นไม้)ash trees
ทรงพุ่มของต้นไม้tree canopy
ที่ดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกarable land
เทคนิคการปลูกเลี้ยงrearing techniques
นุ่น (ต้นไม้)kapoktree
เบิช (ต้นไม้)birch
แบล็คมัลเบอรี่ (ต้นไม้)black mulberry (tree)
แปรงล้างขวด (ต้นไม้)bottle brush (tree)
แป๊ะก๊วย (ต้นไม้)maidenhair tree
ผลผลิตจากการปลูกโดยวิธีชีวภาพbiologically grown products
ผู้เพาะปลูกraiser; growers
พันธุ์ที่ใช้ปลูกcultivated varieties
พืชที่ปลูกเป็นแปลงbedding plants
พืชปลูกในภาชนะcontainer plants; pot plants
พืชปลูกร่วมกันcompanion crops
พื้นที่เพาะปลูกcultivated land
เพาะปลูกcultivate; plow
มะกล่ําต้น (ต้นไม้)red sandalwood tree
มะนาว (ต้นไม้)lime (tree)
มะรุม (ต้นไม้)horseradish tree
เมเปิล (ต้นไม้)sugar maple
ยางจากต้นไม้ (สารยึดติด)mucilage (adhesives)
ยางพารา (ต้นไม้)para rubber tree
ยางอินเดีย (ต้นไม้)india rubber tree
รั้วต้นไม้hedges; living fences
เศษพืชปลูกcrop residues; plant residues
สตรอเบอรี่ (ต้นไม้)strawberry tree
สน (ต้นไม้)pine (tree)
สะเดา (ต้นไม้)neem (tree)
สะระแหน่ใบกว้าง (ต้นไม้)broadleaved peppermint (tree)
สาเก (ต้นไม้)breadfruit tree
สาละ (ต้นไม้)sal (tree)
หม่อน (ต้นไม้)mulberry (tree)
เอลเดอร์ (ต้นไม้)elder (tree)
เฮมลอค (ต้นไม้)hemlock (tree)

Example sentences with "การปลูกต้นไม้", translation memory

add example
ส่วนของลําต้นหรือกิ่งของต้นไม้ที่ถูกตัดหลังการตัดเล็มและโค่นSections of stem or of thicker branches of a felled tree after trimming and crosscutting
ขึ้นไปด้านบนของรายการต้นไม้Go Up in Tree
การปลูกพืชแซมระหว่างพืชปลูกเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน และ/หรือป้องกันการเกิดการพังทะลายของดินPlants grown between or during regular crop for adding of organic matter to soil and/or protection against erosion
ตัวขยายรายการต้นไม้แบบสามเหลี่ยมTriangular tree expander
การปลูกสร้างป่าขึ้นใหม่ในบริเวณที่ไม่เคยเป็นป่ามาก่อนEstablishment of a forest on an area previously not forested
พืชที่ปลูกบนที่ดอนแตกต่างจากพืชที่ปลูกในที่ลุ่มCrops grown on upland in contrast to those grown on lowland areas
การปลูกพืชบางชนิดร่วมกันในพื้นที่เดียวกันโดยเฉพาะพืชที่ให้ผลประโยชน์ต่ออีกพืชหนึ่ง เช่น การปลูกพืชขับไล่แมลงในแปลงผักThe cultivation of certain kinds of plants together in the same area, especially if one species will benefit from another, as planting an insect-repellent plant in a vegetable garden
รวมถึงไม้พุ่มและต้นไม้เตี้ยๆIncluding shrubs
วัสดุปลูกสําหรับการเจริญเติบโตของรากและค้ํายันต้นพืช, สําหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์หรือเนื้อเยื่อใช้Materials offering adequate rooting and support conditions for maintaining plant cultivation; for cell or tissue culture use
หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเองServices monitoring the outbreaks and spreading of pests and diseases, and warning farmers when to protect their crops or livestock
พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์Crops grown as feed for livestock
ตัวเลือกโครงสร้างต้นไม้ DOMDOM Tree Options
การปลูกพืชอย่างต่อเนื่องโดยไม่คํานึงถึงฤดูปลูกThe growing of crops in succession without seasonal fallowing
การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และศิลปะในการปลูก อนุรักษ์ และการจัดการป่าไม้Science, business and art of creating, conserving and managing forests
พื้นที่เพาะปลูกซึ่งปล่อยแปลงให้ว่างเป็นเวลา ‧ ฤดูCultivated land left unsown for one season
การปลูกพืชสวนนอกอาคาร, ตรงข้ามกับOf horticultural crops, as opposed to
การหว่านเมล็ดปลูกพืชร่วมกับพืชเพาะชําCrops sown with a nurse crop
แสดงระบบแฟ้มของคุณแบบโครงสร้างต้นไม้NameView your filesystem as a TreeMap
แสดงงานทั้งหมดในรายการต้นไม้Show all jobs in a tree
ต้นไม้หลายต้นสีเขียวThe trees are green.
พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นต้นตอของพันธุ์ดีเพื่อนํามาทาบกิ่งPlants grown for use as stocks upon which desirable varieties may be grafted
ท่อนไม้ที่วางนอนบนพื้นเพื่อรองรับไม้ท่อนอื่น หรือสิ่งปลูกสร้างTimber laid horizontally on the ground to support other members or constructions
การเพิ่มปริมาณป่าไม้ ทั้งโดยการหว่านเมล็ดและการปลูกForest raised artificially, either by sowing or planting
โครงสร้างต้นไม้ DOM สําหรับ %DOM Tree for %
สังคมของต้นไม้หรือไผ่ที่มีความสม่ําเสมอโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ อายุ หรือสภาพ ซึ่งสามารถแสดงความแตกต่างจากสังคมพืชใกล้เคียงได้Community of trees or bamboos possessing sufficient uniformity as regards to composition, constitution, age or condition to be distinguishable from adjacent communities
Showing page 1. Found 108 sentences matching phrase "การปลูกต้นไม้".Found in 0.219 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.