Translations into English:

  • forest plantations   

Similar phrases in dictionary Thai English. (78)

กระบวนการสร้างกระดูกossification
กระบวนการสร้างและสลายmetabolism
การจัดสวนlandscape gardening; gardening
การปลูกป่าforestation
การปลูกป่าขึ้นใหม่afforestation
การปลูกป่าทดแทนforest replanting
การปลูกสร้างป่าforest establishment
การปลูกสร้างป่าใหม่reafforestation; reforestation
การปลูกสวนป่าระบบทองยาtaungya
การสร้างกระดูกbone formation
การสร้างไขมันlipid formation
การสร้างความอบอุ่นsweating
การสร้างเซลล์สืบพันธุ์gametogenesis
การสร้างปมroot nodulation; nodulation
การสร้างเม็ดเลือดแดงerythropoiesis
การสร้างรั้วfencing
การเสริมสร้างขีดความสามารถcapacity building
การออกแบบตกแต่งสวนlandscape design
ของเสียจากสวนyard trimmings; garden wastes
คุณลักษณะการสร้างไดอะแกรมdiagramming feature
ชาวสวนgardener
ดินที่มนุษย์สร้างขึ้นmanmade soils
ดินสวนhorticultural soils
ต่อมสร้างใยไหมsilk glands
ตะพาบสวนAsiatic Softshell Turtle
ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อGet Connected Wizard
ตัวช่วยสร้างการใช้งานโดเมนโฟลเดอร์ร่วมกันDomain Folder Sharing Wizard
ตัวช่วยสร้างการซิงค์Sync Wizard
ตัวช่วยสร้างตัวเลือกข้อมูลData Selector Wizard
ตัวช่วยสร้างรายงานReport Wizard
ตัวสร้างแพคเกจเสียงใหม่Audio Repackager
ตัวสร้างภาพvisualizer
ตัวสร้างแมโครMacro Builder
ปลาไหลสวน (congers)congers
ปัจจัยสร้างความแตกต่างdifferentiating factor
ป่าปลูกplanted forests
ป่าปลูกสร้างartificial forests; artificial stands
ป่าเพาะปลูกcultivated forests
ป่าไม้ปลูกสร้างartificial stands; artificial forests
ผู้สร้างการสืบทอดinheritor
พืชกรรมสวนhorticulture
พืชที่ปลูกในสวนorchard crops
พืชประดับสวนหินrock garden plants; alpine garden plants
พืชปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร (พืชสวนครัว)flavoring crops (culinary)
พืชสดสวนครัวfresh culinary herbs
พืชสวนhorticulture
พืชสวนครัวculinary herbs
พืชสวนล้มลุกgarden annuals
พืชสวนสองฤดูgarden biennials
ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการSamutprakarn Crocodile Farm and Zoo
ลักษณะทางพืชสวนhorticultural characters
ลูกศรชี้สวนกันOpposing Arrows
วังสวนผักกาดSuan Pakkad Palace
ศัลยกรรมสร้างทวารหนักเทียมcolostomy
ศาลาสวนgazebo
สร้างกลุ่มใหม่Create New Group
สร้างการเชื่อมต่อสนทนาผ่านข้อความโต้ตอบแบบทันทีใหม่...Reestablish Instant Message Conversation...
สร้างวิมานในอากาศdaydream
สร้างใหม่regenerate; rebuild; reconstruct
สวนpark; gardens; gardening; orchard; garden; plantation
สวนชูวิทย์Chuvit Garden
สวนตลาดmarket gardens
สวนธรรมชาติpublic gardens
สวนนกจูร่งJurong BirdPark
สวนพฤกษศาสตร์botanical gardens; botanical garden
สวนรุกขชาติarboreta
สวนลอยบาบิโลนHanging Gardens of Babylon
สวนศาสตร์acoustics
สวนสนุกamusement park
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯQueen Sirikit Park
สวนสัตว์menagerie; zoo; zoos; zoological gardens
สวนสัตว์ดุสิตDusit Zoo
สวนสัตว์เทียร์ปาร์ก ฮาเกนเบกTierpark Hagenbeck
สวนสัตว์สิงคโปร์Singapore Zoo
สวนสาธารณะpublic parks; public park; park
สวนอีเดนParadise; garden of eden
สวนอีเด็นGarden of Eden
Power Animals สรรพสัตว์แห่งสวนสวรรค์Power Animal

Example sentences with "การปลูกสร้างสวนป่า", translation memory

add example
ยังไม่มีไดเรกทอรี % ‧ อยู่ ดังนั้นจะไม่สามารถเรียกคืนรายการนี้ไปยังตําแหน่งเดิมของมันได้ ให้สร้างไดเรกทอรีดังกล่าวขึ้นมาใหม่และลองเรียกคืนรายการใหม่อีกครั้ง หรืออาจจะใช้วิธีลากรายการที่ต้องการไปยังที่อื่น ๆ เพื่อเรียกคืนมันก็ได้The directory %‧ does not exist anymore, so it is not possible to restore this item to its original location. You can either recreate that directory and use the restore operation again, or drag the item anywhere else to restore it
ไม่พบแฟ้มดัชนีสําหรับเทปนี้ ต้องการสร้างดัชนีใหม่สําหรับเทปนี้หรือไม่?No index file was found for this tape. Recreate the index from tape?
พืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กันCrops planted for the purpose of attracting pests away from other nearby crops
สร้างใหม่ เป็นการสร้างไอคอนใหม่ ทั้งจากต้นแบบ หรือกําหนดขนาดเองNew Create a new icon, either from a template or by specifying the size
ตัวเลือกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่New Account Options
การสร้างวิดเจ็ตล้มเหลวFailed to create Widget
พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดินMinor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
สร้างภาพใหม่Shear angle Y
ลําดับของปีการเพาะปลูกและการปีที่ปล่อยพื้นที่ให้ว่างSequences of crop years and fallow years
พืชที่มีเนื้อไม้ ซึ่งใบหรือกิ่งอ่อนถูกแทะเล็มโดยสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าWoody plants whose leaves or twigs are cropped by livestock or wildlife
ป่าที่มีการจัดการเพื่อผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมForests managed primarily for their beneficial influence on the environment
สร้างเส้นฐานใหม่ (แทนการตรวจสอบRegenerate baseline (instead of checking
การย้ายปลูกพืชสําหรับพืชที่ปลูกจากต้นกล้าหรือจากพืชเพาะชําFor plant establishment with seedlings or nursery stock
พื้นที่เพาะปลูกซึ่งปล่อยแปลงให้ว่างเป็นเวลา ‧ ฤดูCultivated land left unsown for one season
เกิดข้อผิดพลาดขึ้นในระหว่างการสร้างชุดตกแต่งของคุณAn error occurred while creating your theme
สร้างแฟ้มจัดเก็บเว็บแบบบีบอัดNameCreates archives of websites
การปลูกพืชหลายชนิดพร้อมกันในพื้นที่เดียวกันแต่ไม่เป็นแถวThe growing of several crops simultaneously in the same field but not in rows
ป้อนชื่อของประเภทแฟ้ม หากคุณเลือกหมวด ' รูปภาพ ' และป้อน ' กําหนดเอง ' ไว้ที่นี่ แฟ้มประเภท ' รูปภาพ/กําหนดเอง ' จะถูกสร้างขึ้นNAME OF TRANSLATORSType the name of the file type. For instance, if you selected 'image ' as category and you type 'custom ' here, the file type 'image/custom ' will be created
โปรดเลือกไดเรกทอรีการสร้าง ' khtml/' ที่ถูกต้องPlease choose a valid 'khtml/' build directory
ไม่สามารถสร้างตัวเลขเรียงลําดับสําหรับตําแหน่งนี้ได้ เนื่องจากไม่มีตัวเลขว่างระหว่างสองบริการที่ติดกัน โปรดปรับแก้การเรียงลําดับหมายเลขด้วยตัวเองผ่านทาง กล่องคุณสมบัติUnable to generate a valid sorting number for this position. This means that there was no number available between the two adjacent services, and the service did not fit in lexically. Please adjust the sorting numbers manually via the Properties dialog box
สร้างป้ายกํากับใหม่ใน " % ‧ "Create New Tag in " %‧ "
ล้มเหลวในการสร้างโฟลเดอร์Failed to create folder
ไฟป่า (GL) NameGLForestFire
ตําแหน่ง URL ของแอพพลิเคชันที่ใช้สร้างปฏิทินURL of the creator application of the calendar
นี่เป็นรายการบริการที่ หยุดทํางานอยู่ ในระดับการทํางาน % ‧ ตัวเลขที่แสดงทางด้านซ้ายของภาพไอคอน เป็นตัวบ่งชี้ถึงลําดับที่บริการถูกหยุด คุณสามารถใช้การลากและวาง เพื่อสร้าง การเรียงลําดับหมายเลข ที่เหมาะสมได้ หากว่าทําไม่ได้ คุณสามารถใช้วิธีเปลี่ยนตัวเลขได้ด้วยตัวเองโดยเปลี่ยนผ่านทาง กล่องคุณสมบัติThese are the services stopped in runlevel %‧. The number shown on the left of the icon determines the order in which the services are stopped. You can arrange them via drag and drop, as long as a suitable sorting number can be generated. If that 's not possible, you have to change the number manually via the Properties dialog box
Showing page 1. Found 645 sentences matching phrase "การปลูกสร้างสวนป่า".Found in 0.476 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.