Translations into English:

  • saccharification   

Similar phrases in dictionary Thai English. (73)

กระบวนการย่อยสลายแป้งamylolysis
กลุ่มย่อยsubgroup
การเกิดสารแป้งในส่วนเนื้อของร่างกายamyloidosis
การจัดชุดย่อยแบบอักษรfont subsetting
การดูดซึมภายหลังการย่อยอาหารdigestive absorption
การฟูของแป้งโดleavening of dough
การย่อยด้วยจุลินทรีย์microbial digestion
การย่อยสลายเซลลูโลสcellulose digestion
การย่อยสลายด้วยความร้อนthermal degradation; thermal decomposition
การย่อยสลายด้วยสารเคมีchemical degradation
การย่อยสลายด้วยแสงphotodegradation
การย่อยสลายตัวเองautolysis
การย่อยอาหารdigestion
การรับรองความถูกต้องแบบแยกย่อยDigest authentication
การส่งเสริมการขายย่อยsubcampaign
เกษตรกรรายย่อยsmallholders; small farmers
ขนาดแปลงย่อยparcel size; plot size
ข้อมูลที่ถูกย่อยmessage digest
ข้าวโพด (ข้าวสาลีแป้งอ่อน)corn (soft wheat)
ข้าวโพดแป้งflour maize; soft maize
ข้าวโพดแป้งชนิดอ่อนsoft corn; soft maize
ข้าวโพดแป้งอ่อนsoft maize; soft corn; flour maize
ข้าวสาลีแป้งขนมปังcommon wheat; bread wheat
ข้าวสาลีแป้งอ่อนsoft wheat; bread wheat; common wheat
ความสามารถในการย่อยของกระเพาะรูเมนrumen degradability
ความสามารถย่อยอาหารที่มีอยู่จริงtrue digestibility
คาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้non digestible carbohydrate
เครือข่ายย่อยsubnetwork; subnet
เครือข่ายย่อยเฉพาะเขตscreened subnet
เครื่องไถย่อยดินcultivators
เครื่องย่อยอาหารdigesters
เครื่องวัดความหนืดของแป้งamylographs
จุลินทรีย์ที่ย่อยไซลาโนสxylanolytic microorganisms
ชนิดย่อยsubspecies
ช่อดอกย่อยspikelets
เซลลูโลสที่ร่างกายสามารถย่อยได้digestible cellulose
ตัวควบคุมรายงานย่อยsubreport control
แถบเก็บหน้าต่างย่อยrebar
เทคนิคกระตุ้นการย่อยในกระเพาะรูเมนrumen simulation technique
ธุรกิจรายย่อยancillary enterprises
ประเภทย่อยchild category; subcategory
แป้งflours; ; starch; dough; meal; amylum; farina; flour; powder
แป้งกลอยyam flour
แป้งข้าวเจ้าrice flour
แป้งข้าวโพดcorn flour; cornflour; cornmeal
แป้งข้าวไรย์rye flour
แป้งข้าวโอ๊ตoat flour; oatmeal
แป้งดัดแปรmodified starches
แป้งถั่วลันเตาpea flour
แป้งถั่วหัวช้างchickpea flour
ผลรวมย่อยsubtotal
ผู้ครอบครองรายย่อยsmall farmers; smallholders
ผู้รับเหมารายย่อยsubcontractor
พร่องแป้งLow-carbohydrate diet
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชให้แป้งstarch crops
ฟอร์มย่อยsubform
มอดแป้งflour beetles
ระบบย่อยที่เก็บstorage subsystem
รายการมีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยbulleted list
รายงานย่อยsub-report; subreport
เรกคอร์ดย่อยsubordinate record
เริ่มส่วนย่อยภาพวิดีโอนี้ใหม่Restart this video feed
สมดุลของแป้งstarch equivalent
สารช่วยปรับปรุงคุณภาพแป้งflour improvers
สูตรการผลิตย่อยsub-bill of material
หน่วยย่อยsuborder
หัวย่อยcormel
เหมือนแป้งเปียกpasty
อาการอาหารไม่ย่อยdyspepsia; indigestion
อาหารพลังงานที่ย่อยได้digestible energy
อาหารย่อยแล้วในกระเพาะอาหารchyme
อุตสาหกรรมแป้งstarch industry

Example sentences with "การย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาล", translation memory

add example
ถังปิดซึ่งใส่สารเพื่อประกอบอาหาร, ทําให้อ่อนนุ่ม หรือย่อยสลายโดยใช้ความร้อน,ความดัน หรือปฏิกิริยาชีวเคมีClosed vessels in which substances are cooked, softened or decomposed by heat, pressure or (bio)chemical action
ไม่รองรับการใช้ URL ย่อยกับ %Using sub-URLs with %‧ is not supported
ลบรายการย่อยของสิ่งที่จะทําDeleting sub-to-dos
ไม่สามารถค้นหาระบบย่อยของ PCI ได้ เนื่องจาก: ไม่สามารถประมวลผล % ‧ ได้PCI subsystem could not be queried: %‧ could not be executed
ไม่มีคลาสย่อยNo Subclass
เพิ่มหมวดหมู่ย่อยAdd & Subcategory
การย่อยสลายโดยการกระทําของสารชีวภาพ, สําหรับการเสื่อมสภาพที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นใช้Decomposition by the action of biological agents; for undesirable deterioration by a biological agent use
รวมส่วนย่อยต่าง ๆ ของป้ายด้วยInclude Tag Sub-Tree
การตรวจสอบความแตกต่างหรือความหลากหลายของชิ้นดีเอ็นเอหลังจากการถูกย่อยด้วยเอ็นไซม์ตัดจําเพาะ (restriction enzymeRestriction fragment length polymorphism
ไม่สามารถระบุระบบย่อยและคําสั่งในเวลาเดียวกันได้Cannot specify a subsystem and command at the same time
สลับเธรดย่อยไปมา& Toggle Subthread
ประเภทย่อยของแผนภูมิChart & Sub-type
สถานที่ย่อยSublocation
ตั้งค่าสถานที่ย่อยเพื่อใช้อ้างอิงถึงเนื้อหาได้ที่นี่ โดยมีความยาวตัวอักษรแอสกีสูงสุดที่ ‧ ตัวอักษรSet here the content location within city. This field is limited to ‧ ASCII characters
รวมส่วนย่อยต่าง ๆ ในอัลบั้มด้วยInclude Album Sub-Tree
ตรวจค้นหาโฟลเดอร์รวมถึงส่วนย่อยภายใน& Scan folders recursively
ตัวย่อยสิ่งที่จะทําใหม่New Sub-to-do
ค้นหาในรายการย่อยของรายการต้นไม้Sub-tree query
จะให้เพิ่มไดเรกทอรีเข้าไปในรายการเล่นแบบละเอียด (รวมไดเรกทอรีย่อย) หรือไม่Whether to add directories to playlist recursively
ไม่สามารถค้นหาระบบย่อย PCI ได้ การกระทํานี้อาจจะต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบThe PCI subsystem could not be queried, this may need root privileges
ไม่สามารถค้นหาระบบย่อยของ SCSI ได้ เนื่องจาก: ไม่สามารถประมวลผลโปรแกรม/sbin/camcontrol ได้SCSI subsystem could not be queried:/sbin/camcontrol could not be executed
เรียงลําดับลงไปในรายการย่อยด้วยRecursive Sort
เลือกประเภทย่อยของแผนภูมิSelect Chart Sub-type
กลุ่มที่จะค้นหาภายใน โดยปรับใช้กับกลุ่มย่อยภายในมันด้วยGroup to look in. Use repeatedly for nested groups
Showing page 1. Found 44 sentences matching phrase "การย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาล".Found in 0.809 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.