Translations into English:

  • pollack   
    (noun   )
     
    fishery related term
  • dover hake   

Similar phrases in dictionary Thai English. (62)

กรดโพลีกาแลคทูโรนิกpolygalacturonic acid
กรดแลคติคlactic acid
กลุ่มดาวปลาใต้Piscis Austrinus
กองแล วีระสานKong Le
การตกปลาangling; fishing
การตกปลาด้วยเหยื่อflyfishing
การหมักกรดแลคติกlactic fermentation
กาแลคโตซามีนgalactosamine
กาแลคโตซิเดสgalactosidases
กาแลคโตแมนนานgalactomannans
กาแลคทิทอลgalactitol
กาแลคแทนgalactans
เขตพาแลอาร์กติกpalaearctic region; palearctic region
เครื่องดื่มที่มีกรดแลคติคlactic beverages
ซี-5 กาแลคซีC-5 Galaxy
ตก ปลาfish
ตู้ปลาfishbowl; aquarium; fish tank; aquaria
ถุงลมของปลาfish air bladder; swim bladder
ทอพอลอยีtopology
ทะเลแลปเทฟlaptev sea
นักตกปลา
ปลากะพง (sea bass)sea bass
ปลาเข็มแม่น้ําsaury pike; greenbone; needlenose; needlefish; garfish; mackerel guide
ปลาชะลินmilkfish
ปลาช้างเหยียบflatheads
ปลาซอคอายแซลมอนchinook; red salmon; sockeye salmon
ปลาแซลมอนมหาสมุทรแปซิฟิกhumpback salmon; pacific salmon; king salmon; chinook salmon; chinook
ปลาดุกทะเลmarine catfish; sea catfish
ปลาตะลุมพุกhilsa
ปลาที่เป็นอันตรายinjurious fishes; noxious fishes; harmful fishes
ปลาที่อาศัยระหว่างน้ําเค็มและน้ําจืดanadromous fishes
ปลาทูmackerel
ปลาน้ําเค็มmarine fishes; saltwater fishes; sea fishes
ปลาน้ําดอกไม้barracudas
ปลาไนcommon carp; carp
ปลายี่สกJullien’s Golden Carp
ปลาเรนโบว์เทราท์rainbow trout; oncorhynchus mykiss; salmo gairdneri
ปลาลิ้นหมา (burbots)burbots
ปลาลิ้นหมา (plaice)plaice
ปลาลิ้นหมา (soles)soles
ปลาแลมป์เพรย์lamprey
ปลาไหลสวน (congers)congers
ปลาอาหยุ (plecoglossus)ayu (plecoglossus)
ปลาอินทรีบั้งspanish mackerel; king mackerel
ปลาแอนโชวีanchovy
ปลาโอspanish mackerel; kingmackerel; king mackerel
ปลาแฮดด็อคpinger; haddock; chat haddock; scrod
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาichthyologists
พอล เดอ คาสเซิลโจPaul de Casteljau
พอลไมราอะทอลล์Palmyra Atoll
พอลแห่งทาซัสPaul the Apostle
ฟาร์มปลาfish farms
มหาวิหารเซนต์จอห์นแลเตอร์รันBasilica of St. John Lateran
ลอบจับปลาfishing pots
วงศ์ปลาช่อนChannidae
วงศ์ปลาตาเหลือกtarpon
วงศ์ปลาหลังเขียวClupeidae
หญ้าปลาไหลalva marina; grass wrack; zostera marina; eel grass
หมู่เกาะแลคคาดีฟมินิคอยและอะมิดีฟlaccadive minicoy and amindivi islands; lakshadweep
อันดับดินแลตโตซอลส์latosols
อัลฟากาแลคโตซิเดสalpha galactosidase
ฮอรืโมนแลคโตจีนิคlactogenic hormone; prolactin

Example sentences with "ปลาพอลแลค", translation memory

add example
ให้เจทํางานแทนผม จนกว่าผมจะหายดีJake, he does my work until I get back on my feet
ปลาที่อพยพระหว่างน้ําจืดและน้ําเค็มเพื่อผสมพันธุ์Fish that migrate between fresh and salt water for breeding
ในแบบฝึกหัดนี้ คุณต้องทําการเปรียบเทียบค่าเศษส่วน ‧ ค่าที่ให้มาโดยการเลือกเครื่องหมายเปรียบเทียบ ที่ถูกต้อง คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายเปรียบเทียบได้โดย แค่ลิกที่ปุ่มที่แสดงเครื่องหมายIn this exercise you have to compare ‧ given fractions by choosing the correct comparison sign. You can change the comparison sign by just clicking on the button showing the sign
Klipper-เครื่องมือจัดการลิปบอร์ดKlipper-Clipboard Tool
พฤติกรรม มอดูลนี้ให้คุณได้ปรับแต่งค่าต่าง ๆ สําหรับพื้นที่ทํางานของคุณ รวมถึงวิธีการจัดเรียงไอคอนบนพื้นที่ทํางาน และการกําหนดใช้งานป๊อบอัปเมนู เมื่อมีการลิกเมาส์ปุ่มซ้ายหรือขวาบนพื้นที่ทํางาน ใช้ " นี่คืออะไร? " (หรือกดปุ่มพิมพ์ Shift+F‧) เพื่อดูความช่วยเหลือของตัวเลือกBehavior This module allows you to choose various options for your desktop, including the way in which icons are arranged and the pop-up menus associated when clicking on the desktop using the middle and right mouse buttons. Use the " What 's This? " (Shift+F‧) to get help on specific options
แยกเนื้อหาของลิปบอร์ดและการเลือกSeparate clipboard and selection
เลือกโปรแกรมที่ควรจะให้เปิดใช้กับ % ‧ หากโปรแกรมไม่อยู่ในรายการ ให้เติมชื่อ หรือลิกที่ปุ่มเลือกแฟ้มSelect the program that should be used to open %‧. If the program is not listed, enter the name or click the browse button
หากลิก หาวิดเจ็ตเพิ่มเติม จะปรากฎกล่องโต้ตอบ เพื่อให้คุณเลือกดาวน์โหลดวิดเจ็ตใหม่ หรือติดตั้งจากแฟ้ม โดยการติดตั้งจากแฟ้มจะทําให้คุณได้เพิ่มวิดเจ็ตใหม่ ๆ ได้ จากแฟ้มที่อยู่บนดิสก์ของเครื่องคุณSelecting Get New Widgets will show a window that allows you to download new widgets directly from the Internet, while Install From File allows you to add new widgets from files you have on disk
ป้องกันลิปบอร์ดว่างPrevent empty clipboard
ลิกเพื่อลบแฟ้มที่เลือกไว้Click to delete the selected files
คุณสามารถเปิดใช้ตําแหน่งของการกระทําได้ในภายหลัง โดยการลิกเมาส์ปุ่มขวาบนไอคอนลิปเปอร์ จากนั้นเลือกเมนู ' เปิดใช้การกระทํา 'You can enable URL actions later by right-clicking on the Klipper icon and selecting 'Enable Actions '
อุปกรณ์ที่ถูกใช้โดยปลั๊กอินนี้จะต้องถูกเมานท์ก่อน กรุณาเมานท์อุปกรณ์ และลิกที่ " เชื่อมต่อ " อีกครั้งReplace the current playlist with thisDevices handled by this plugin must be mounted first. Please mount the device and click " Connect " again
นี่เป็นตัวเลขหน่วยวินาที สําหรับใช้หน่วงเวลาก่อนจะมีการจับภาพจริง หลังจากที่มีการลิกที่ปุ่ม จับภาพใหม่ แล้ว มันมีประโยชน์มากสําหรับช่วยหน่วงเวลาให้คุณได้ทําการจับภาพได้ทั้ง หน้าต่าง, เมนู และส่วนอื่น ๆ บนจอภาพ หากตั้งค่าเป็น ไม่หน่วงเวลา โปรแกรมจะรอการลิกเมาส์ก่อนที่จะทําการจับภาพThis is the number of seconds to wait after clicking the New Snapshot button before taking the snapshot. This is very useful for getting windows, menus and other items on the screen set up just the way you want. If no delay is set, the program will wait for a mouse click before taking a snapshot
คุณสามารถเพิ่มพาธสําหรับค้นหาเอกสารได้ที่นี่ โดยการลิกที่ปุ่ม เพิ่ม... และเลือกโฟลเดอร์ที่ควรจะใช้ค้นหาเอกสารเพิ่มเติม คุณสามารถลบไดเรกทอรีได้ โดยการลิกบนปุ่ม ลบHere you can add additional paths to search for documentation. To add a path, click on the Add... button and select the folder from where additional documentation should be searched. You can remove folders by clicking on the Delete button
ลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปิดแฟ้มและโฟลเดอร์& Single-click to open files and folders
นายพร้อมจะไปจัดการแพททริ มอร์ตั้นรึยังYou ready to go after the Patrick Morton' s?
Klipper: เครื่องมือจัดการลิปบอร์ดKlipper-clipboard tool
เลือกที่ตั้งที่คุณจะใช้บัญชีนี้จากรายการด้านล่าง หากประเทศหรือที่ตั้งของคุณไม่มีอยู่ในรายการ ให้สร้างบัญชี โดยวิธีปกติคือใช้กล่องโต้ตอบ หากคุณลิกที่ " ยกเลิก " จะทําให้มีการเปลี่ยน ไปยังกล่องโต้ตอบการสร้างบัญชีSelect the location where you plan to use this account from the list below. If your country or location is not listed, you have to create the account with the normal, dialog based setup. If you click " Cancel ", the dialog based setup will start
นายมันสวะ บร๊อYou' re trash, Brock
วางเนื้อหาจากลิปบอร์ดPaste the clipboard contents
KDE ได้ร้องขอให้มีการสร้างกระเป๋าคุมข้อมูลอันใหม่ชื่อ ' % ‧ ' โปรดเลือกรหัสผ่านสําหรับกระเป๋าคุมข้อมูลนี้ หรือลิกยกเลิก เพื่อปฏิเสธการร้องขอของโปรแกรมKDE has requested to create a new wallet named ' %‧ '. Please choose a password for this wallet, or cancel to deny the application 's request
ลิกที่ปุ่มนี้ เพื่อเลือกแฟ้มที่บรรจุข้อกําหนดการใช้งานจาวาอยู่ โดยข้อกําหนดเหล่านี้จะถูกรวมเข้ากับข้อกําหนดที่มีอยู่แล้ว ส่วนที่ซ้ําซ้อนกันจะถูกละทิ้งClick this button to choose the file that contains the Java policies. These policies will be merged with the existing ones. Duplicate entries are ignored
เมื่อมีการพิมพ์ในพื้นที่ข้อความ จะมีการแสดงรายการที่เข้าข่ายให้คุณเลือก คุณสามารถควบคุมคุณสมบัตินี้ได้ด้วยการลิกเมาส์ปุ่มขวา และเลือกโหมดที่ต้องการใช้จากเมนู เติมเต็มข้อความให้สมบูรณ์While typing in the text area, you may be presented with possible matches. This feature can be controlled by clicking with the right mouse button and selecting a preferred mode from the Text Completion menu
ในการออกจากโหมดการนําเสนอ มีอยู่ ‧ วิธี คุณสามารถกดปุ่มพิมพ์ ESC หรือลิกที่ปุ่มออก ซึ่งจะปรากฎเมื่อเคลื่อนเมาส์ไปยังมุมบนขวาของจอ และแน่นอน คุณยังคงสามารถเรียกใช้หน้าต่างอื่น ๆ ได้ (โดยปริยายจะใช้การกด Alt+TABThere are two ways of exiting presentation mode, you can press either ESC key or click with the quit button that appears when placing the mouse in the top-right corner. Of course you can cycle windows (Alt+TAB by default
คุณสามารถตั้งข้อกําหนดการใช้งานจาวาสําหรับบางโฮสต์หรือบางโดเมนได้ที่นี่ หากต้องการเพิ่มข้อกําหนดใหม่ ให้ลิกที่ปุ่ม สร้างใหม่... และใส่ข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในกล่องโต้ตอบ แต่ถ้าหากต้องการเปลี่ยนข้อกําหนดที่มี ให้ลิกที่ปุ่ม เปลี่ยน... และเลือกข้อกําหนดการใช้ใหม่ที่ต้องการในกล่องโต้ตอบ ลิกที่ปุ่ม ลบ ในกรณีที่คุณต้องการลบข้อกําหนดที่เลือกไว้เพื่อให้กลับไปใช้ข้อกําหนดปริยายสําหรับใช้กับโดเมนนี้แทนHere you can set specific Java policies for any particular host or domain. To add a new policy, simply click the New... button and supply the necessary information requested by the dialog box. To change an existing policy, click on the Change... button and choose the new policy from the policy dialog box. Clicking on the Delete button will remove the selected policy, causing the default policy setting to be used for that domain
Showing page 1. Found 433 sentences matching phrase "ปลาพอลแลค".Found in 0.668 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.