Translations into English:

  • length         
    (Noun  ) (noun   )
     
    measurement of distance

Similar phrases in dictionary Thai English. (70)

กลองยาว
กลุ่มหน่วยวัดmeasure group
การยืดยาวของเซลล์cell elongation
การยืดยาวของลําต้นstem elongation
การระบายน้ําตามยาวlongitudinal draining
การเลื่อยตามยาวrip sawing
การวัดmensuration; measurement; gauging; measuring
การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้และป่าไม้tree and stand measurement
การวัดการวาวแสงfluorimetry
การวัดการสะท้อนreflectometry
การวัดการหักเหrefractometry
การวัดขนาดร่างกายbody measurements
การวัดความต่างศักย์voltammetry
การวัดความมีขั้วpolarimetry
การวัดความหนาแน่นdensitometry
การวัดค่าการเรืองแสงอย่างฟอสฟอรัสphosphorescence detection
การวัดแคลอรีcalorimetry
การวัดปริมาณกรดacidimetry
การวัดปริมาณน้ําตาลsaccharimetry
การวัดปริมาณน้ําฝนpluviometry
การวัดศักย์ไฟฟ้าpotentiometry
ข้อความที่ยาวเกินoverflow text
ความยาวlength
ความยาวของลําต้นstem length
ความยาวของวันdaylength
ความยาวโฟกัสfocal length
ความยาวรากroot length
ชื่อแฟ้มแบบยาวlong file name
ตัวชี้วัดการพัฒนาdevelopment indicators
ตามยาวlengthwise
ถังวัดการระเหยของน้ําevaporation tanks
ถุงเท้ายาวhose; stocking
ทีดีอาร์ (เครื่องมือวัดการสะท้อนโดยพิจารณาเชิงเวลา)tdr (time domain reflectometry)
ปราสาทหินวัดพูWat Phou
ปลายาว
ปืนเล็กยาวrifle
พื้นที่เป็นแผ่นยาวแคบslatted floors
ฟาร์มที่ปูพื้นเป็นแผ่นยาวแคบslatted floor husbandry
มะเขือยาวbrinjal; eggplant; egg plant; aubergines
มาตรา 11Chapter 11
มาตรา 179Section 179; section 179
ยาว; long; extended; elongated; lengthy
ยาวเกินoverflow
ยาวนานfor a long time; forever; long
ยาวสดlong live
ยืดยาวprolix
ระยะยาวlong-term
วัดabbey; cloister; gauge; house of worship; church; cathedral; weigh; convent; measure; monastery; temple; wat; measured;
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารWat Kalayanamitr
วัดขนาดcalibrate
วัดคิโยะมิซึKiyomizu-dera
วัดคุ้งตะเภาWat Khung Taphao
วัดไชยวัฒนารามWat Chaiwatthanaram
วัดโทจิTō-ji
วัดโทไดTōdai-ji
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารWat Benchamabophit
วัดปากน้ําภาษีเจริญWat Paknam Bhasicharoen
วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนTiger Temple
วัดพระธาตุลําปางหลวงWat Phra That Lampang Luang
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารWat Phra Sri Rattana Mahatat Woramahawihan
วัดพระศรีรัตนศาสดารามWat Phra Kaew
วัดพระสิงห์ เชียงรายWat Phra Sing
วัดเส้าหลินShaolin Monastery
วัดหนานผู่ถัวNanputuo Temple
วัดอ็อตโตบิวเร็นOttobeuren Abbey
วิธีวัดmensuration; measuring
สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์zero-length string
สันหลังยาวlazy; otiose
สินเชื่อระยะยาวlong term credit
สุมาตราsumatra

Example sentences with "มาตราวัดความยาว", translation memory

add example
ค่ารูรับแสง/ความยาวโฟกัสAperture/Focal
แสดงค่ารูรับแสงและทางยาวโฟกัสของกล้องด้วยPrint camera aperture and focal length
ฟังก์ชัน LEN () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่าความยาวของข้อความThe EXPONDIST() function returns the exponential distribution
ฟังก์ชัน LEN () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่าความยาวของข้อความThe LOGNORMDIST() function returns the cumulative lognormal distribution
GenericName=วัดระยะทางการเคลื่อนที่ของเมาส์คุณGenericName=Measure Your Desktop Mileage!
ลายเซ็นดิจิตัลของคุณ มีความยาวมากกว่า ‧ บรรทัด คุณควรจะทําให้มันสั้นลงภายในข้อจํากัดจํานวน ‧ บรรทัด คุณต้องการจะทําการแก้ไขข่าว หรือจะยืนยันการส่งมัน?Your signature is more than ‧ lines long. You should shorten it to match the widely accepted limit of ‧ lines. Do you want to re-edit the article or send it anyway?
ฟังก์ชัน RIGHT () จะคืนค่ากลับมาเป็นข้อความที่มี ' ความยาว ' นับจากด้านขวาของ ข้อความ และจะคืนมาทั้งข้อความหาก ' ความยาว ' มีค่ามากกว่าความยาวของข้อความThe RIGHT() function returns a substring that contains the 'length ' rightmost characters of the string. The whole string is returned if 'length ' exceeds the length of the string
ฟังก์ชัน LEN () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่าความยาวของข้อความThe MIN() function returns the smallest value given in the parameters. String and logical values are ignored
ความยาวของห่วงโซ่ใบรับรองที่เชื่อถือได้มากเกินกว่าค่าพารามิเตอร์ ' pathlength ' ขององค์กรผู้ออกใบรับรอง (CA-Certificate Authority) ตัวหนึ่ง ทําให้การสร้างลายเซ็นย่อยอื่น ๆ จะใช้งานไม่ได้ไปด้วยThe length of the trust chain exceeded one of the CA 's (Certificate Authority) 'pathlength ' parameters, making all subsequent signatures invalid
แท็กสําหรับแสดงใน OSDคุณสามารถใช้สัญลักษณ์เหล่านี้ได้: ชื่อเพลง-% ‧อัลบั้ม-% ‧ศิลปิน-% ‧ประเภท-% ‧บิตเรท-% ‧ปี-% ‧ความยาวเพลง-% ‧หมายเลขเพลง-% ‧ชื่อแฟ้ม-% ‧ไดเรกทอรี-% ‧ชนิด-% ‧หมายเหตุ-% ‧คะแนน-% ‧จํานวนครั้งที่เล่น-% ‧ หมายเลขแผ่นดิสก์-% ‧เรตติ้ง-% ‧ เวลาที่เล่นผ่านไป-% ‧หากคุณล้อมส่วนของตัวหนังสือที่เป็นสัญลักษณ์ ด้วยวงเล็บปีกกา ส่วนนั้นจะถูกซ่อนไว้ ถ้าหากว่าไม่มีค่าของสัญลักษณ์นั้น ๆ ตัวอย่างเช่น: % ‧จะไม่แสดง คะแนน: % score ถ้าหากว่าไม่มีค่าของคะแนนอยู่Miscellaneous settingsTags Displayed in OSDYou can use the following tokens: Title-%‧Album-%‧Artist-%‧Genre-%‧Bitrate-%‧Year-%‧Track Length-%‧Track Number-%‧Filename-%‧Directory-%‧Type-%‧Comment-%‧Score-%‧Playcount-%‧Disc Number-%‧Rating-%‧Elapsed Time-%‧If you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that section will be hidden if the token is empty, for example: %‧Will not show Score: %score if the track has no score
ฟังก์ชัน LEN () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่าความยาวของข้อความThe BETADIST() function returns the cumulative beta probability density function
รหัสผ่านที่คุณกรอกมีระดับความปลอดภัยต่ํา ควรกําหนดรหัสผ่านให้มีความปลอดภัยสูงด้วยการ:-ใช้รหัสผ่านที่มีความยาวมากขึ้น;-ใช้รหัสผ่านที่เป็นการผสมระหว่างอักษรตัวเล็กและอักษรตัวใหญ่;-ใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ร่วมกับตัวอักษร ถึงอย่างไรคุณก็ต้องการจะใช้รหัสผ่านนี้ใช่หรือไม่?The password you have entered has a low strength. To improve the strength of the password, try:-using a longer password;-using a mixture of upper-and lower-case letters;-using numbers or symbols as well as letters. Would you like to use this password anyway?
ไม้บรรทัด ใช้วัดระยะของตําแหน่งเคอร์เซอร์ในปัจจุบันเทียบกับระยะต่างๆRulers This is a visual representation of the current cursor position
โหมดการวัดแสงMetering mode
ฟังก์ชัน LEN () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่าความยาวของข้อความThe FISHERINV() function returns the inverse of the Fisher transformation for x and creates a function close to a normal distribution
รายการโฟลเดอร์แบบยาวLong folder list
ตั้งค่าสถานที่ย่อยเพื่อใช้อ้างอิงถึงเนื้อหาได้ที่นี่ โดยมีความยาวตัวอักษรแอสกีสูงสุดที่ ‧ ตัวอักษรSet here the content location within city. This field is limited to ‧ ASCII characters
ฟังก์ชัน LEN () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่าความยาวของข้อความThe GAMMADIST() function returns the gamma distribution
ฟังก์ชัน LEN () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่าความยาวของข้อความThe CONFIDENCE() function returns the confidence interval for a population mean
ฟังก์ชัน LEN () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่าความยาวของข้อความThe EVEN() function returns the number rounded up to the nearest even integer
ส่วนหัวแบบยาว& Long Headers
ฟังก์ชัน LEN () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่าความยาวของข้อความThe HYPGEOMDIST() function returns the hypergeometric distribution
ตั้งค่าทางยาวโฟกัสของเลนส์ (หน่วยเป็น ม. ม.) ที่ถูกใช้เมื่อภาพถูกถ่ายSet here the lens focal length in milimeters used by camera to take the picture
ฟังก์ชัน LEN () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่าความยาวของข้อความThe BINO() function returns the binomial distribution
ฟังก์ชัน LEN () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่าความยาวของข้อความThe NORMSINV() function returns the inverse of the standard normal cumulative distribution. The number must be between ‧ and ‧ (non-inclusive
Showing page 1. Found 115 sentences matching phrase "มาตราวัดความยาว".Found in 0.229 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.