Translations into English:

  • wallpaper     
    (verb, noun   )
     
    In a graphical user interface such as Windows, a pattern or picture in the screen background that can be chosen by the user.

Similar phrases in dictionary Thai English. (76)

การกดอัดเป็นรูปextrusion
การจัดรูปแบบข้อความtext formatting
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขconditional formatting
การจัดรูปแบบแหล่งข้อมูลdata source formatting
การจัดรูปแบบอัตโนมัติautoformat
การเจาะรูปลูกdibbling
การติดต่อสื่อสารสะท้อนพื้นผิวดวงจันทร์EME
การทรุดตัวของพื้นดินland subsidence; subsidence
การทิ้งให้พื้นดินฟื้นตัวโดยปราศจากพืชbare fallow
การทิ้งให้พื้นดินฟื้นตัวโดยมีพืชgreen fallow
การบากเป็นรูปวงแหวนringing; girdling
การปูพื้นflooring; floors
การผสมสีพื้นผิวแบบมัลติพาสmultipass texture blending
การยุบตัวของพื้นดินsubsidence; land subsidence
การลดรูปreduction
การเลี้ยงสัตว์แบบปูพื้นdeep litter husbandry
การสั่นของพื้นโลกearthquakes; earth tremors
การเสื่อมสภาพของพื้นดินland degradation
การเอาพื้นหลังออกBackground Removal
จีพีเอส (ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก)gps (global positioning systems)
ชุดรูปแบบการวาดมือflicks set
ชุดรูปแบบของเพจpage theme
ชุดรูปแบบเดสก์ท็อปdesktop theme
ชุดรูปแบบลักษณะพิเศษtheme effect
ตะกอนน้ําพารูปพัดalluvial fan
ตัวแก้ไขรูปimage editor
ตัวจัดรูปแบบเอกสารสําเร็จรูปBuilding Blocks Organizer
บรรยากาศของพื้นดินsoil atmosphere; soil air; earth atmosphere
พรรณพืชพื้นป่าforest floor vegetation
พืชผิวพื้นทะเลphytobenthos
พืชพื้นล่างunderstorey; undergrowth
พื้นfloor; world; flooring; floors
พื้นผิวsurface
พื้นผิวการออกแบบdesign surface
พื้นโลกearth
พื้นหน้าforeground
พื้นหลังbackground
พื้นหลังโปรแกรมประยุกต์application background
ฟาร์มที่ปูพื้นเป็นแผ่นยาวแคบslatted floor husbandry
ภาษาอธิบายการจัดรูปแบบหน้าpage-description language
มิติการจัดรูปแบบformatting dimension
ระบบหาพิกัดบนพื้นโลกglobal positioning systems
รูปimage; projection; photo; shot; portrait; photograph; illustration; picture
รูปเก้าเหลี่ยมnonagon
รูปถ่ายที่ใช้ร่วมกันShared photos
รูปแบบการขนส่งmodes of transport
รูปแบบการเจริญเติบโตในระยะเริ่มต้นlag models
รูปแบบการนําเข้าimport format
รูปแบบของการเติบโตgrowth form; growth habit
รูปแบบของอาหารmeal patterns
รูปแบบคลื่นเสียงaudio waveform
รูปแบบตามเงื่อนไขconditional formatting; conditional format
รูปแบบแป้นพิมพ์keyboard layout
รูปแบบผลบวกadditive models
รูปแบบพืชplant models
รูปแบบมูลค่าvalue model
รูปแบบลายเส้นในการลบscratch-out gesture
รูปแบบองค์กรorganization model
รูปแปดเหลี่ยมoctagon; octahedron
รูปวงกลมcircle
รูปสิบเหลี่ยมdecagon
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานparallelogram
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพearth sciences
ศักย์วัสดุพื้น (ดิน)matric potential (soil)
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลชายฝั่งถึงท้องทะเลbenthic environment
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลาดทวีปbathyal environment
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลึกabyssal environment
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลึกถึงท้องทะเลabyssobenthic environment
สัตว์ผิวพื้นทะเลzoobenthos
สัตว์พื้นทะเลmacrobenthos
สิ่งมีชีวิตผิวพื้นทะเลbenthos; benthon
สิ่งมีชีวิตพื้นทะเลbenthon; benthos
สิ่งมีชีวิตพื้นทะเลขนาดเล็กmicrobenthos
สีพื้นหน้าforeground color
สีพื้นหลังbackground color
หน้าที่เป็นพื้นหน้าforeground page

Example sentences with "รูปพื้นหลัง", translation memory

add example
พื้นผิวจาก PixmapTexture From Pixmap
แปลงเป็นรูปแบบแฟ้มที่สูญเสียรายละเอียดน้อยConvert to lossless file format
ขนาดสูงสุดของพื้นผิวสี่เหลี่ยมMax. rectangular texture size
ไม่พบ โปรแกรม fdformat การฟอร์แมตแผ่นเต็มรูปแบบ จะไม่สามารถใช้งานได้Program fdformat not found. Full formatting disabled
แถบเมนูของแอพพลเคชันปัจจุบัน (รูปแบบ Mac OSCurrent application 's menu bar (Mac OS-style
รูปแบบการค้นหา บรรทัดที่เข้าคู่กับการค้นหาจะถูกทําคั่นหน้าไว้A regular expression. Matching lines will be bookmarked
รูปแบบครึ่งความกว้างและเต็มความกว้างKCharselect unicode block nameHalf-Width and Full-Width Forms
โปรดเลือกรูปแบบการส่งออกทางด้านซ้ายมือPlease choose the output format on the left side
ดูพื้นหลังView Background
ยังไม่ได้เลือกรูปแบบNo format selected
คุณไม่ได้สังเกตุเหรอ รูปของเขาน่ะ ทําให้คุณดู... ฉุๆHave you noticed, his stuff makes you look a little... bloated
ซ่อนพื้นหลังHide background
รูปแบบแถบกํากับแกน YData Ranges
ตั้งค่ารูปแบบเซลล์ในรูปแบบร้อยละSet the cell formatting to look like a percentage
รูปแบบ URL % ‧ ผิดพลาดMalformed URL %
ฟังก์ชัน DEC‧BIN () จะคืนค่ามาเป็นค่าในรูปแบบเลขฐานสองThe DEC‧BIN() function returns the value formatted as a binary number
แฟ้มแบบ % ‧ ไม่มีการสนับสนุน้โดยตรงจากระบบการพิมพ์ปัจจุบัน ยคุณมี ‧ ทางเลือกคือ KDE สามารถแปลงเอกสารนี้ไปเป็นรูปแบบที่สนับสนุนได้โดยอัตโนมัติ (เลือก แปลง) คุณสามารถลองส่งเอกสารนี้ไปยังเครื่องพิมพ์โดยไม่ทําการแปลงได้ (เลือก คงเดิม) คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์ได้ (เลือก ยกเลิก) < ul > คุณต้องการให้ KDE ทําการแปลงแฟ้มนี้ไปเป็นแฟ้ม % ‧ หรือไม่?The file format %‧ is not directly supported by the current print system. You now have ‧ options: KDE can attempt to convert this file automatically to a supported format. (Select Convert) You can try to send the file to the printer without any conversion. (Select Keep) You can cancel the printjob. (Select Cancel) Do you want KDE to attempt and convert this file to %‧?
ส่วนการตั้งค่านี้ จะสามารถพบได้ในแท็บ " ปุ่ม " โปรดจําไว้ว่า ตัวเลือกนี้ยังไม่สามารถใช้กับรูปแบบทั้งหมดได้The appropriate settings can be found in the " Buttons " Tab; please note that this option is not available on all styles yet
ปรับใช้พื้นผิวApply Texture
ปรับปรุงรูปแบบชุดสีและการเลือกข้อความSchema and text selection improvements
เลือกไดเร็กทอรีของภาพพื้นหลัง& Select Background Folder
ยินดีด้วย คุณได้ทําการอัพเกรด KNode มาเป็นรุ่น % ‧ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเวอร์ชันนี้จะใช้รูปแบบแฟ้มข้อมูลที่แตกต่างออกไป ดังนั้นจะมีการสํารองข้อมูลของคุณที่มีอยู่ไว้ก่อน ก่อนจะทําการแปลง ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดย KNodeCongratulations, you have upgraded to KNode version %‧. Unfortunately this version uses a different format for some data-files, so in order to keep your existing data it is necessary to convert it first. This is now done automatically by KNode. If you want to, a backup of your existing data will be created before the conversion starts
กําหนดหมายเลขโทรศัพท์ที่จะใช้ในการหมุน คุณสามารถใส่ได้หลายหมายเลข โดยการคลิกที่ปุ่ม " เพิ่ม " และสามารถเรียงลําดับหมายเลขที่จะใช้ ในการพยายามหมุนโมเด็มได้ โดยใช้ปุ่มรูปลูกศร เมื่อหมายเลขไม่ว่างหรือล้มเหลว kppp จะพยายามใช้หมายเลขถัดไปที่มีอยู่Specifies the phone numbers to dial. You can supply multiple numbers here, simply click on " Add ". You can arrange the order the numbers are tried by using the arrow buttons. When a number is busy or fails, kppp will try the next number and so on
นี่เป็นประวัติเก็บที่อยู่ URL ที่คุณเคยเรียกใช้มาก่อน โดยคุณสามารถเรียงลําดับมันได้ในหลายรูปแบบNameThis is the history of the URLs you have recently visited. You can sort them in many ways
ป้อนรูปแบบชื่อแฟ้มของแฟ้มที่จะค้นหาที่นี่ คุณสามารถป้อนได้หลายรูปแบบพร้อมกัน โดยให้แยกด้วยเครื่องหมายจุลภาคEnter the file name pattern of the files to search here. You may give several patterns separated by commas
Showing page 1. Found 755 sentences matching phrase "รูปพื้นหลัง".Found in 4.86 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.