Translations into English:

  • wallpaper     
    (verb, noun   )
     
    In a graphical user interface such as Windows, a pattern or picture in the screen background that can be chosen by the user.

Similar phrases in dictionary Thai English. (76)

การกดอัดเป็นรูปextrusion
การจัดรูปแบบข้อความtext formatting
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขconditional formatting
การจัดรูปแบบแหล่งข้อมูลdata source formatting
การจัดรูปแบบอัตโนมัติautoformat
การเจาะรูปลูกdibbling
การติดต่อสื่อสารสะท้อนพื้นผิวดวงจันทร์EME
การทรุดตัวของพื้นดินland subsidence; subsidence
การทิ้งให้พื้นดินฟื้นตัวโดยปราศจากพืชbare fallow
การทิ้งให้พื้นดินฟื้นตัวโดยมีพืชgreen fallow
การบากเป็นรูปวงแหวนringing; girdling
การปูพื้นflooring; floors
การผสมสีพื้นผิวแบบมัลติพาสmultipass texture blending
การยุบตัวของพื้นดินsubsidence; land subsidence
การลดรูปreduction
การเลี้ยงสัตว์แบบปูพื้นdeep litter husbandry
การสั่นของพื้นโลกearthquakes; earth tremors
การเสื่อมสภาพของพื้นดินland degradation
การเอาพื้นหลังออกBackground Removal
จีพีเอส (ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก)gps (global positioning systems)
ชุดรูปแบบการวาดมือflicks set
ชุดรูปแบบของเพจpage theme
ชุดรูปแบบเดสก์ท็อปdesktop theme
ชุดรูปแบบลักษณะพิเศษtheme effect
ตะกอนน้ําพารูปพัดalluvial fan
ตัวแก้ไขรูปimage editor
ตัวจัดรูปแบบเอกสารสําเร็จรูปBuilding Blocks Organizer
บรรยากาศของพื้นดินsoil atmosphere; soil air; earth atmosphere
พรรณพืชพื้นป่าforest floor vegetation
พืชผิวพื้นทะเลphytobenthos
พืชพื้นล่างunderstorey; undergrowth
พื้นfloor; world; flooring; floors
พื้นผิวsurface
พื้นผิวการออกแบบdesign surface
พื้นโลกearth
พื้นหน้าforeground
พื้นหลังbackground
พื้นหลังโปรแกรมประยุกต์application background
ฟาร์มที่ปูพื้นเป็นแผ่นยาวแคบslatted floor husbandry
ภาษาอธิบายการจัดรูปแบบหน้าpage-description language
มิติการจัดรูปแบบformatting dimension
ระบบหาพิกัดบนพื้นโลกglobal positioning systems
รูปimage; projection; photo; shot; portrait; photograph; illustration; picture
รูปเก้าเหลี่ยมnonagon
รูปถ่ายที่ใช้ร่วมกันShared photos
รูปแบบการขนส่งmodes of transport
รูปแบบการเจริญเติบโตในระยะเริ่มต้นlag models
รูปแบบการนําเข้าimport format
รูปแบบของการเติบโตgrowth form; growth habit
รูปแบบของอาหารmeal patterns
รูปแบบคลื่นเสียงaudio waveform
รูปแบบตามเงื่อนไขconditional formatting; conditional format
รูปแบบแป้นพิมพ์keyboard layout
รูปแบบผลบวกadditive models
รูปแบบพืชplant models
รูปแบบมูลค่าvalue model
รูปแบบลายเส้นในการลบscratch-out gesture
รูปแบบองค์กรorganization model
รูปแปดเหลี่ยมoctagon; octahedron
รูปวงกลมcircle
รูปสิบเหลี่ยมdecagon
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานparallelogram
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพearth sciences
ศักย์วัสดุพื้น (ดิน)matric potential (soil)
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลชายฝั่งถึงท้องทะเลbenthic environment
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลาดทวีปbathyal environment
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลึกabyssal environment
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลึกถึงท้องทะเลabyssobenthic environment
สัตว์ผิวพื้นทะเลzoobenthos
สัตว์พื้นทะเลmacrobenthos
สิ่งมีชีวิตผิวพื้นทะเลbenthos; benthon
สิ่งมีชีวิตพื้นทะเลbenthon; benthos
สิ่งมีชีวิตพื้นทะเลขนาดเล็กmicrobenthos
สีพื้นหน้าforeground color
สีพื้นหลังbackground color
หน้าที่เป็นพื้นหน้าforeground page

Example sentences with "รูปพื้นหลัง", translation memory

add example
เลือกรูปแบบการแสดงหัวจดหมายView-> headersChoose display style of message headers
สีพื้นหลังOpacity of the background color
ขาวบนพื้นดํา นี่เป็นชุดสีที่กลับกันกับชุดสีเดิม ๆWhite on Black This is your classic inverse color scheme
การเปลี่ยนใบรับรองเป็นรูปแบบที่ต้องการล้มเหลวError converting the certificate into the requested format
รูปแบบการสั่งงานผิดพลาด: มีอาร์กิวเมนต์มากเกินไปSyntax Error: Too many arguments
นี่เป็นประวัติเก็บที่อยู่ URL ที่คุณเคยเรียกใช้มาก่อน โดยคุณสามารถเรียงลําดับมันได้ในหลายรูปแบบNameThis is the history of the URLs you have recently visited. You can sort them in many ways
รูปแบบอัตโนมัติAuto-Format
รูปแบบของวิดเจ็ตWidget Style
ภาพพื้นหลังสีสันน้อยสําหรับทูลทิปLow color background image for tooltips
คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขรูปแบบเงื่อนไขโดยใช้ตัวแก้ไขแบบกราฟิกClick here to edit your regular expression using a graphical editor
สีของชิ้นรูปสี่เหลี่ยมSquare color
รูปแบบตัวแปรParameters
สีพื้นหน้าFill with Background Color
เพิ่มรูปแบบเงื่อนไขเซลล์Add Conditional Formatting
ไม่รองรับรูปแบบแฟ้มที่มีการปรับปรุงใหม่Unsupported file format revision
รูปแบบกําหนดเองCustom Styles
ข้อความที่อยู่ในกล่องข้อความนี้ จะถูกนําไปใช้เป็นรูปแบบของเวลา โดยมีรูปแบบต่อไปนี้: HH ชั่วโมงในแบบ ‧ ชั่วโมง และนําหน้าด้วยศูนย์ถ้ามีค่าน้อยกว่าสิบ hH ชั่วโมงในแบบ ‧ ชั่วโมง และไม่มีศูนย์นําหน้าถ้ามีค่าน้อยกว่าสิบ PH ชั่วโมงในแบบ ‧ ชั่วโมง และนําหน้าด้วยศูนย์ถ้ามีค่าน้อยกว่าสิบ pH ชั่วโมงในแบบ ‧ ชั่วโมง และไม่มีศูนย์นําหน้าถ้ามีค่าน้อยกว่าสิบ MM นาที SS วินาที AMPM กําหนดให้ใช้ " am " หรือ " pm " เพื่อบ่งบอกว่าเป็นช่วงเวลาใด เที่ยงถูกแสดงเป็น " pm " และเที่ยงคืนเป็น " am "The text in this textbox will be used to format time strings. The sequences below will be replaced: HH The hour as a decimal number using a ‧-hour clock. hH The hour (‧-hour clock) as a decimal number. PH The hour as a decimal number using a ‧-hour clock. pH The hour (‧-hour clock) as a decimal number. MM The minutes as a decimal number. SS The seconds as a decimal number. AMPM Either " am " or " pm " according to the given time value. Noon is treated as " pm " and midnight as " am "
ชุดตกแต่งที่เข้าคู่กับชุดสีปัจจุบันของระบบ (ถูกปรับมาให้เหมาะกับรูปแบบออกซิเจน) NameTheme that matches current system colors (Optimized with Oxygen style
พื้นผิว (เท็กเจอร์) ปริมาตรVolume Texture
ฟังก์ชัน TIME () จะคืนค่ากลับมาเป็นรูปแบบเวลาตามภาษาที่คุณตั้งไว้The TIME() function returns the time formatted with local parameters
ชุดสีนี้ใช้พื้นหลังแบบโปร่งแสง ซึ่งดูเหมือนว่าพื้นที่ทํางานของคุณจะไม่รองรับThis color scheme uses a transparent background which does not appear to be supported on your desktop
สีพื้นหลัง& Background color
ค้นหารูปแบบประเภทแฟ้มหรือชื่อแฟ้มFind file type or filename pattern
ลบรูปแบบเงื่อนไขเซลล์Remove Conditional Styles
รูปแบบการนําเสนอภาษาอารบิค BKCharselect unicode block nameArabic Presentation Forms-B
Showing page 1. Found 755 sentences matching phrase "รูปพื้นหลัง".Found in 1.286 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.