Translations into English:

  • standard deviation   
    (Noun  ) (noun   )
     
    statistical measure

Similar phrases in dictionary Thai English. (75)

กรดไทรโอโคเบนโซอิคtriiodobenzoic acid
กรดเบนโซอิคbenzoic acid
กรดไฮดรอกซีเบนโซอิคhydroxybenzoic acids
การตรงตามมาตรฐานcompliance
การแตกหน่อด้วยระบบมาตรฐานcoppice with standard system
การเบนของพืชtropism
การเบนตามแสงphototropism
การรับรองมาตรฐานโดยสถาบันมาตรฐานของฝรั่งเศสAssociation Française de Normalisation certification
การเลี้ยวเบนdiffraction
เกณฑ์มาตรฐานbenchmark
ข้อผิดพลาดมาตรฐานstandard error
คลอร์แรมเบนchloramben
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานstandard deviation
แคมเบนดาโซลcambendazole
ชื่อมาตรฐานcanonical name
โซเดียมเบนโซเอทsodium benzoate
ไดเบนโซฟูแรนdibenzofurans
ตรงตามมาตรฐานcompliant
ตัวคูณปรับมาตรฐานnormalization factor
แถบเครื่องมือมาตรฐานStandard toolbar
น้ําหนักเกินมาตรฐานoverweight; excess weight; obesity
น้ําหนักต่ํากว่ามาตรฐานunderweight
บริสเบนBrisbane; brisbane
บัญชีผู้ใช้มาตรฐานstandard account
เบนจี้Benji
เบนซัลฟูรอนbensulfuron
เบนซิมิดาโซลbenzimidazoles
เบนซิลเพนิซิลลินbenzylpenicillin
เบนซิลอะดีนีนbenzyladenine; ba
เบนซิลอะมิโนพิวรีนbenzylaminopurine
เบนซีนbenzene
เบนซีนเฮกซะคลอไรด์benzene hexachloride; bhc
เบนโซไพรีนbenzopyrene
เบนโซอิคอัลดีไฮด์benzoic aldehyde; benzaldehyde
เบนโซอิลพรอป-เอทิลbenzoylprop-ethyl; suffix
เบนโซอิลฟีนิลยูเรียbenzoylphenylureas
เบนโซเอทbenzoates
เบนดิโอคาร์บbendiocarb
เบนทาโซนbentazone
เบนไทโอคาร์บbenthiocarb
เบนฟูราคาร์บbenfuracarb
แบบอักษรมาตรฐานstandard font
ปลากระเบนstingray; Rajiformes; Batoidea; rays; skates; ray
แป้นพิมพ์มาตรฐานstandard keyboard
เผ่ารูเบนReuben
พีซีดีเอฟ (โพลีคลอริเนทไดเบนโซฟูแรน)pcdf (polychlorinated dibenzofuran)
เพนตะคลอโรไนโตรเบนซีนpentachloronitrobenzene
โพลีคลอริเนตไดเบนโซฟูแรนpolychlorinated dibenzofurans
มาตรฐานstandards; standardizing; criterion
มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูลData Encryption Standard
มาตรฐานการเข้ารหัสลับขั้นสูงAdvanced Encryption Standard
มาตรฐานการครองชีพliving standards; living conditions; living standard; standard of living
มาตรฐานการรายงานทางการเงินFinancial Reporting Instance Standard
มาตรฐานลายเซ็นดิจิทัลDigital Signature Standard
มาตรฐานและรูปแบบStandards and formats
มาตรฐานวิธีการเข้ารหัสคีย์สาธารณะPublic Key Cryptography Standards
มาตรฐานอาหารfood standards
เมเบนดาโซลmebendazole
ระบบค่าตอบแทนมาตรฐานbroad band
ระเบียนชื่อมาตรฐานcanonical name record
ราคาต้นทุนมาตรฐานstandard cost price
เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือInternational Standard Book Number
วงศ์ปลากระเบนหางสั้นPotamotrygonidae
เวลามาตรฐานกรีนิชGreenwich Mean Time
เวลามาตรฐานสากลCoordinated Universal Time
สถาบันมาตรฐานของฝรั่งเศสAssociation Française de Normalisation
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาAmerican National Standards Institute
สองมาตรฐานdouble standard
หินเบนทอไนต์bentonite
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานInternational Organization for Standardization
อามิเบนamiben
อุปกรณ์แสดงผลมาตรฐานstandard output
เอชซีบี (เฮกซะคลอโรเบนซีน)hcb (hexachlorobenzene)
ไอโซซาเบนisoxaben
เฮกซะคลอโรเบนซีนhexachlorobenzene

Example sentences with "ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน", translation memory

add example
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานStandard deviation for the total population
เปิดการทําส่วนเบี่ยงเบนโครมาติกให้ถูกต้องขยายข้อมูลดิบชั้นสีน้ําเงินและชั้นสีแดงตามองค์ประกอบที่ให้ ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง ‧. ‧ ถึง ‧. ‧ เพื่อปรับส่วนเบี่ยงเบนโครมาติกให้ถูกต้องEnable Chromatic Aberration correctionEnlarge the raw red and blue layers by the given factors, typically ‧ to ‧, to correct chromatic aberration
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานStandard deviation of the distribution
ใช้ค่ามาตรฐานUse standard
ตัวอักษรมาตรฐานStandard font
แสงมาตรฐาน CStandard light C
หากเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะสามารถเลือกการเข้ารหัสอักขระสําหรับผลของ CDDB ได้ มาตรฐานได้อธิบายเอาไว้ว่า ผลของ CDDB นั้นเป็น Latin-‧ แบบเข้มงวด ซึ่งตรงนี้ไม่เป็นความจริง เพราะ ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดอังกฤษ ก็ยังสามารถใช้การเข้ารหัสอักขระ แบบ ‧ บิตได้When this option is selected, you have the ability to select encoding for the results of a CDDB request. The standard describes CDDB results as being strictly Latin‧. This is not true, as non-English speaking users often use other ‧-bit encodings
แสงมาตรฐาน AStandard light A
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานMean value of the standard logarithmic distribution
ถาดมาตรฐานStandard Bin
ออสเตรเลีย/บริสเบนAustralia/Brisbane
รูปแบบตัวอักษรมาตรฐานที่จะใช้แสดงข้อความในหน้าเว็บThis is the font used to display normal text in a web page
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานMean of the distribution
บันทึกชุดปุ่มพิมพ์มาตรฐาน& Standard Scheme
แฟ้มมาตรฐานStandard File
แพ็กเกจมาตรฐานStandard Package
เลือกรูปแบบวันที่ที่จะใช้ในการสร้างอัลบั้มใหม่ได้ที่นี่ โดยมีตัวเลือกคือ: รูปแบบ ISO: รูปแบบวันที่ที่อิงตามมาตรฐาน ISO ‧ (YYYY-MM-DD) เช่น ‧-‧แบบข้อความเต็ม: รูปแบบวันที่ในแบบข้อความเต็ม อ่านเข้าใจง่าย เช่น: ‧ ส. ค. ‧ตั้งค่าตามระบบ: รูปแบบวันที่ที่ใช้ตามการตั้งค่าที่กําหนดไว้ในระบบ KDE (ดูได้ที่ศูนย์ควบคุม KDESelect your preferred date format used to create new albums. The options available are: ISO: the date format is in accordance with ISO ‧ (YYYY-MM-DD). E. g.: ‧-‧Full Text: the date format is in a user-readable string. E. g.: Thu Aug ‧Local Settings: the date format depending on KDE control panel settings
Kmail เป็นโปรแกรมรับ/ส่งอีเมล์มาตรฐานสําหรับ KDEKmail is the standard Mail program for the KDE desktop
p, li { white-space: pre-wrap; } ตัวจัดตารางแบ่งเวลามาตรฐานสําหรับ โพรเซสที่ไม่มีความต้องการพิเศษp, li { white-space: pre-wrap; } The standard time-sharing scheduler for processes without special requirements
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานStandard deviation
p, li { white-space: pre-wrap; } การจัดตารางแบบปกติ: การจัดการแบ่งเวลาของลินุกซ์โดยปริยาย (อื่นๆ) แบบธรรมดา เป็นตัวจัดตารางการแบ่งเวลาแบบมาตรฐาน ซึ่งทํามาสําหรับโพรเซสทั้งหมดที่ไม่ต้องการกลไกตามเวลาจริงในการจัดความสําคัญแบบคงที่ โพรเซสที่จะทํางานถูกเลือกจากรายการโพรเซสอื่นๆ แบบ ปกติ หรือ แบบชุด โดยขึ้นอยู่กับการจัดลําดับ แบบไดนามิคที่จะถูกกําหนดเฉพาะในรายการนี้ การจัดลําดับแบบไดนามิคมีพื้นฐานมาจากระดับความสําคัญ ที่ได้มาและเพิ่มขึ้นในแต่ละส่วนเวลาที่โพรเซสพร้อมที่จะทํางาน แต่ถูกปฏิเสธไม่ได้ทํางานโดยตัวจัดตาราง ซึ่งนี่จะเป็นการรับประกันการทํางานที่ยุติธรรมระหว่างโพรเซสปกติp, li { white-space: pre-wrap; } Normal Scheduling: Default Linux time-sharing (Other) Normal is the standard Linux time-sharing scheduler that is intended for all processes that do not require special static priority real-time mechanisms. The process to run is chosen from the list of other Normal or Batch processes based on a dynamic priority that is determined only inside this list. The dynamic priority is based on the priority level given and increased for each time-quantum the process is ready to run, but denied to run by the scheduler. This ensures fair progress among all Normal processes
ต้นแบบจดหมายมาตรฐานStandard & Templates
ผมเพิ่งออกจากเบนนี่ส์น่ะI' m on my way back from Benny' s
ใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความภายนอกแทนเครื่องมือเขียนจดหมายมาตรฐานUse external editor instead of composer
Showing page 1. Found 84 sentences matching phrase "ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน".Found in 1.537 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.