Translations into English:

  • standard deviation   
    (Noun  ) (noun   )
     
    statistical measure

Similar phrases in dictionary Thai English. (75)

กรดไทรโอโคเบนโซอิคtriiodobenzoic acid
กรดเบนโซอิคbenzoic acid
กรดไฮดรอกซีเบนโซอิคhydroxybenzoic acids
การตรงตามมาตรฐานcompliance
การแตกหน่อด้วยระบบมาตรฐานcoppice with standard system
การเบนของพืชtropism
การเบนตามแสงphototropism
การรับรองมาตรฐานโดยสถาบันมาตรฐานของฝรั่งเศสAssociation Française de Normalisation certification
การเลี้ยวเบนdiffraction
เกณฑ์มาตรฐานbenchmark
ข้อผิดพลาดมาตรฐานstandard error
คลอร์แรมเบนchloramben
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานstandard deviation
แคมเบนดาโซลcambendazole
ชื่อมาตรฐานcanonical name
โซเดียมเบนโซเอทsodium benzoate
ไดเบนโซฟูแรนdibenzofurans
ตรงตามมาตรฐานcompliant
ตัวคูณปรับมาตรฐานnormalization factor
แถบเครื่องมือมาตรฐานStandard toolbar
น้ําหนักเกินมาตรฐานoverweight; excess weight; obesity
น้ําหนักต่ํากว่ามาตรฐานunderweight
บริสเบนBrisbane; brisbane
บัญชีผู้ใช้มาตรฐานstandard account
เบนจี้Benji
เบนซัลฟูรอนbensulfuron
เบนซิมิดาโซลbenzimidazoles
เบนซิลเพนิซิลลินbenzylpenicillin
เบนซิลอะดีนีนbenzyladenine; ba
เบนซิลอะมิโนพิวรีนbenzylaminopurine
เบนซีนbenzene
เบนซีนเฮกซะคลอไรด์benzene hexachloride; bhc
เบนโซไพรีนbenzopyrene
เบนโซอิคอัลดีไฮด์benzoic aldehyde; benzaldehyde
เบนโซอิลพรอป-เอทิลbenzoylprop-ethyl; suffix
เบนโซอิลฟีนิลยูเรียbenzoylphenylureas
เบนโซเอทbenzoates
เบนดิโอคาร์บbendiocarb
เบนทาโซนbentazone
เบนไทโอคาร์บbenthiocarb
เบนฟูราคาร์บbenfuracarb
แบบอักษรมาตรฐานstandard font
ปลากระเบนstingray; Rajiformes; Batoidea; ray; rays; skates
แป้นพิมพ์มาตรฐานstandard keyboard
เผ่ารูเบนReuben
พีซีดีเอฟ (โพลีคลอริเนทไดเบนโซฟูแรน)pcdf (polychlorinated dibenzofuran)
เพนตะคลอโรไนโตรเบนซีนpentachloronitrobenzene
โพลีคลอริเนตไดเบนโซฟูแรนpolychlorinated dibenzofurans
มาตรฐานstandards; criterion; standardizing
มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูลData Encryption Standard
มาตรฐานการเข้ารหัสลับขั้นสูงAdvanced Encryption Standard
มาตรฐานการครองชีพliving standards; living conditions; living standard; standard of living
มาตรฐานการรายงานทางการเงินFinancial Reporting Instance Standard
มาตรฐานลายเซ็นดิจิทัลDigital Signature Standard
มาตรฐานและรูปแบบStandards and formats
มาตรฐานวิธีการเข้ารหัสคีย์สาธารณะPublic Key Cryptography Standards
มาตรฐานอาหารfood standards
เมเบนดาโซลmebendazole
ระบบค่าตอบแทนมาตรฐานbroad band
ระเบียนชื่อมาตรฐานcanonical name record
ราคาต้นทุนมาตรฐานstandard cost price
เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือInternational Standard Book Number
วงศ์ปลากระเบนหางสั้นPotamotrygonidae
เวลามาตรฐานกรีนิชGreenwich Mean Time
เวลามาตรฐานสากลCoordinated Universal Time
สถาบันมาตรฐานของฝรั่งเศสAssociation Française de Normalisation
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาAmerican National Standards Institute
สองมาตรฐานdouble standard
หินเบนทอไนต์bentonite
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานInternational Organization for Standardization
อามิเบนamiben
อุปกรณ์แสดงผลมาตรฐานstandard output
เอชซีบี (เฮกซะคลอโรเบนซีน)hcb (hexachlorobenzene)
ไอโซซาเบนisoxaben
เฮกซะคลอโรเบนซีนhexachlorobenzene

Example sentences with "ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน", translation memory

add example
แสงมาตรฐาน AStandard light A
เกิดความขัดแย้งกับปุ่มพิมพ์ลัดของโปรแกรมมาตรฐานConflict with Standard Application Shortcut
รายการแหล่งป้อนมาตรฐานเกิดความเสียหาย (ไม่มี OPML ที่ถูกต้อง), ทําการสร้างแฟ้ม สํารองข้อมูล: %The standard feed list is corrupted (no valid OPML). A backup was created: %
กล่องจดหมายมาตรฐานStandard Mailbox
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานMean of the distribution
บันทึกชุดปุ่มพิมพ์มาตรฐาน& Standard Scheme
ตําแหน่งพาธสมบูรณ์ไปยังรากของแพ็กเกจ หากไม่ระบุ จะใช้ไดเร็กทอรีเก็บข้อมูลมาตรฐานของวาระงาน KDE นี้แทนAbsolute path to the package root. If not supplied, then the standard data directories for this KDE session will be searched instead
นี่เป็นส่วนที่ใช้แสดงภาพตัวอย่างผลที่ได้จากการปรับเบนภาพ หากคุณย้ายตัวชี้ของเมาส์ไปบนพื้นที่ จะมีการวาดเส้นนําทางแบบเส้นประทั้งทางแนวตั้งและแนวนอนสําหรับใช้ในการปรับค่าฟิลเตอร์ ปล่อยเมาส์ปุ่มซ้ายเพื่อตรึงตําแหน่งแนวเส้นประThis is the shearing image operation preview. If you move the mouse cursor on this preview, a vertical and horizontal dashed line will be drawn to guide you in adjusting the shearing correction. Release the left mouse button to freeze the dashed line 's position
ซองจดหมายแบบ DL มาตรฐานISO DL Envelope
ตั้งเป็นมาตรฐานInstant messaging& Set Standard
เลือกรูปแบบวันที่ที่จะใช้ในการสร้างอัลบั้มใหม่ได้ที่นี่ โดยมีตัวเลือกคือ: รูปแบบ ISO: รูปแบบวันที่ที่อิงตามมาตรฐาน ISO ‧ (YYYY-MM-DD) เช่น ‧-‧แบบข้อความเต็ม: รูปแบบวันที่ในแบบข้อความเต็ม อ่านเข้าใจง่าย เช่น: ‧ ส. ค. ‧ตั้งค่าตามระบบ: รูปแบบวันที่ที่ใช้ตามการตั้งค่าที่กําหนดไว้ในระบบ KDE (ดูได้ที่ศูนย์ควบคุม KDESelect your preferred date format used to create new albums. The options available are: ISO: the date format is in accordance with ISO ‧ (YYYY-MM-DD). E. g.: ‧-‧Full Text: the date format is in a user-readable string. E. g.: Thu Aug ‧Local Settings: the date format depending on KDE control panel settings
มาตรฐานที่รองรับSupported standards
ถาดกระดาษมาตรฐานStandard Tray
ใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความภายนอกแทนเครื่องมือเขียนจดหมายมาตรฐานUse external editor instead of composer
รูปแบบตัวอักษรมาตรฐานที่จะใช้แสดงข้อความในหน้าเว็บThis is the font used to display normal text in a web page
โรงเรียนสอนเต้นรํา เบนนี่ เบริน ที่ ๆ ฉันเคยไปเรียนBenny Bernstein' s Dancing School, that' s where I went
หากเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะสามารถเลือกการเข้ารหัสอักขระสําหรับผลของ CDDB ได้ มาตรฐานได้อธิบายเอาไว้ว่า ผลของ CDDB นั้นเป็น Latin-‧ แบบเข้มงวด ซึ่งตรงนี้ไม่เป็นความจริง เพราะ ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดอังกฤษ ก็ยังสามารถใช้การเข้ารหัสอักขระ แบบ ‧ บิตได้When this option is selected, you have the ability to select encoding for the results of a CDDB request. The standard describes CDDB results as being strictly Latin‧. This is not true, as non-English speaking users often use other ‧-bit encodings
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานSTD is the standard deviation of the distribution
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานMean value of the standard logarithmic distribution
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานDegrees of freedom for the t-distribution
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานValue to which the standard normal distribution is calculated
ทําเสียงให้เป็นปกติโดยเพิ่มระดับเสียงสูงสุดโดยไม่ทําให้เสียงมีการบิดเบือน พารามิเตอร์: วิธี: ‧: ใช้ตัวอย่างเดี่ยวในการทําให้ความแปรผันในเสียงเรียบขึ้นผ่านค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ได้น้ําหนักมาจากตัวอย่างเสียงก่อนๆ (ค่าปริยาย); ‧: ใช้ตัวอย่างเสียงหลายๆ ตัวอย่างเพื่อทําให้การแปรผันเรียบขึ้นผ่านค่าเฉลี่ยมาตรฐาน ที่ได้นําหนักมาจากตัวอย่างเสียงก่อน ๆNormalizes audio by maximizing the volume without distorting the sound. Parameters: method: ‧: use a single sample to smooth the variations via the standard weighted mean over past samples (default); ‧: use several samples to smooth the variations via the standard weighted mean over past samples
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานMiddle value in the normal distribution
ใช้แถบผ้าหมึกมาตรฐานUseStandardRibbons
การพิมพ์แบบมาตรฐานStandard printing
Showing page 1. Found 84 sentences matching phrase "ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน".Found in 2.841 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.