Translations into English:

  • adrenal gland diseases   

Similar phrases in dictionary Thai English. (80)

กรวยไตrenal pelvis
การตัดต่อมเพศผู้gonadectomy
การผ่าตัดไตnephrectomy
การฝ่อสลายของต่อมไร้ท่อในรังไข่luteolysis
การล้างไตdialysis
เกี่ยวกับต่อมglandular
ความผิดปกติของต่อมไขมันseborrhoea
ความผิดปกติของไตnephropathy; renal failure
โจรสลัดหมวกฟางStraw Hat Pirates
เด็งโนเซ็นไต วูกี้ส์ แองเจิ้ลVoogie’s Angel
ต่อมกลิ่นscent glands
ต่อมของพืชplant glands
ต่อมไขมันผิวหนังsebaceous glands
ต่อมใต้สมองhypophysis; pituitary; pituitary gland
ต่อมใต้สมองส่วนท้ายneurohypophysis
ต่อมใต้สมองส่วนหน้าadenohypophysis; pituitary gland
ต่อมทอมซิลtonsils
ต่อมไทมัสthymus
ต่อมไทรอยด์thyroid; thyroid gland
ต่อมไทรอยด์อักเสบthyroiditis
ต่อมธัยรอยด์thyroid gland
ต่อมเบอร์ซาbursa fabricii
ต่อมผิวหนังcutaneous glands; skin glands
ต่อมพาราธัยรอยด์parathyroid gland
ต่อมพิทูอิทารี่hypophysis; pituitary gland
ต่อมไพเนียลpineal body; corpus pineale
ต่อมมีท่อexocrine glands
ต่อมไร้ท่อductless glands; endocrine glands
ต่อมไร้ท่อที่ไร้ฮอร์โมนในร่างกายductless glands; endocrine glands
ต่อมไร้ท่อวิทยาendocrinology
ต่อมลูกหมากprostate; prostate gland
ต่อมเวซิคูลาร์vesicular glands
ต่อมสร้างใยไหมsilk glands
ต่อมสร้างอสุจิseminal vesicles
ต่อมสัตว์animal glands
ต่อมหมวกไตadrenal glands; Endocrine system; adrenal gland
ต่อมหมวกไตส่วนเปลือกadrenal cortex
ต่อมเหงื่อsweat glands
ท่อไตureter
ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไตWattay International Airport
เนื้องอกต่อมadenoma
ฝ้ายไร้ต่อมglandless cotton
โพลีสไตรีนpolystyrene
ภาวะต่อมธัยรอยด์หลั่งฮอร์โมนน้อยผิดปกติhypothyroidism
ภาวะต่อมธัยรอยด์หลั่งฮอร์โมนมากผิดปกติhyperthyroidism
ภาวะต่อมหมวกไตหลั่งฮอร์โมนมากกว่าปกติcushing's syndrome
ภาวะไตเป็นโรคnephrosis
ภาวะไตอักเสบจากการแพ้allergic nephritis
ภาวะที่ต่อมหมวกไตหลั่งฮอร์โมนมากเกินไปhyperadrenocorticism
ภาษาไตTai languages
โรคกรวยไตอักเสบpyelitis
โรคกลุ่มเลือดฝอยของไตอักเสบglomerulonephritis
โรคของระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่างmusculoskeletal diseases
โรคความผิดปกติเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อendocrine diseases
โรคเดอมาโทฟิโลซีสdermatophilosis
โรคต่อมทอนซิลอักเสบtonsillitis
โรคต่อมธัยรอยด์thyroid diseases
โรคต่อมพาราธัยรอยด์parathyroid diseases
โรคต่อมพิทูอิทารีpituitary diseases
โรคติดเชื้อในต่อมเบอร์ซาavian infectious bursitis; infectious bursal disease
โรคเนื้องอกต่อมadenoma
โรคเนื้องอกเม็ดเล็กgranuloma
โรคปอดมีเนื้องอกรูปต่อมpulmonary adenomatosis
โรคพยาธิhelminthiasis; helminthoses
โรคมะเร็งเนื้อเยื่อต่อมadenocarcinoma
โรคเยื่อจมูกอักเสบแบบเหี่ยวฝ่อลีบatrophic rhinitis
โรคระบบหมุนเวียนโลหิตผิดปกติcardiovascular disorders
สไตรีนstyrene
สไตล์ชีตที่ถูกเชื่อมโยงlinked style sheet
สไตล์ชีตแบบภายในinternal style sheet
สไตล์ชีตภายนอกexternal style sheet
สไตล์ด่วนQuick Styles
หน้าที่ของไตrenal function
หนูน้อยหมวกแดงLittle Red Riding Hood
หมวกchapeau; hat; cap; ; helmet
หมวกตาข่ายกันผึ้งต่อยbee veils
หมวกรากroot cap
หมวกไอ้โม่งbalaclava
หอยหมวกเจ๊กlimpet
อุทยานแห่งชาติไตTaï National Park

Example sentences with "โรคต่อมหมวกไต", translation memory

add example
อาการเฉียบพลันของโรคOf diseases
ใช้สไตล์ชีตแบบปรับแต่งอย่างง่ายUse accessibility stylesheet
ไตล์ชีต ใช้กล่องกลุ่มนี้ เพื่อกําหนดว่า จะให้ Konqueror ทําการแสดงผลหน้าเว็บอย่างไรStylesheets Use this groupbox to determine how Konqueror will render style sheets
ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคStudy of the causes of diseases
อุบัติเหตุ โรค ความผิดปกติ หรืออันตรายที่เกิดกับสุขภาพอื่นๆ อันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หรือจากสิ่งแวดล้อมในการทํางานAny accident, disease, disorder, or other health hazard related to a particular occupational activity or work environment
โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, สําหรับในสัตว์และคนใช้Restricted to plants; for animals and man use
โรคของผึ้งBee disease
หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเองServices monitoring the outbreaks and spreading of pests and diseases, and warning farmers when to protect their crops or livestock
ใช้สไตล์ชีตปริยายUse default stylesheet
ใช้รูปแบบสไตล์ชีตUse Stylesheet
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Porcine reproductive and respiratory syndromePorcine reproductive and respiratory syndrome
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากโรคหรือปัจจัยภายนอกAlterations in organisms caused by diseases or external elements
การสร้างแคลเซียมโดยโรคพืชPathological calcification
ไตล์ชีตของ Konqueror มอดูลนี้ ให้คุณสามารถเลือกตั้งค่าสี และรูปแบบตัวอักษรของคุณเองได้ เพื่อใช้กับ Konqueror โดยใช้สไตล์ชีต (CSS) คุณสามารถกําหนดตัวเลือก หรือเลือกใช้สไตล์ชีตที่คุณเขียนขึ้นเอง โดยระบุตําแหน่ง ข้อควรจํา การตั้งค่านี้ จะถูกนํามาใช้ก่อนค่าที่ถูกตั้งไว้จากเว็บไซต์เสมอ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถอ่าน หรือเปลี่ยนค่าหน้าเว็บ ที่ไม่สามารถอ่านได้ หรือออกแบบมาไม่ดีKonqueror Stylesheets This module allows you to apply your own color and font settings to Konqueror by using stylesheets (CSS). You can either specify options or apply your own self-written stylesheet by pointing to its location. Note that these settings will always have precedence before all other settings made by the site author. This can be useful to visually impaired people or for web pages that are unreadable due to bad design
วิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้Science of feeds and their nutrients, their relation to animal health and disease; for providing feeds to animals use
ใช้สไตล์ชีตแบบปรับแต่งอย่างง่าย เลือกตัวเลือกนี้ คุณจะสามารถกําหนดแบบอักษรปริยาย, ขนาดของตัวอักษร และสีของตัวอักษรได้ง่าย ๆ ด้วยการคลิกเมาส์ที่ปุ่ม กําหนดเอง... และเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่ต้องการUse accessibility stylesheet Selecting this option will allow you to define a default font, font size, and font color with a few simple clicks of the mouse. Simply wander over to the Customize... dialog and pick out your desired options
ปรับใช้สไตล์ชีตของ Qt กับวิดเจ็ตของโปรแกรมapplies the Qt stylesheet to the application widgets
ส่วนหัว (Heading) ‧ ส่วนหัว (Heading) ‧ ส่วนหัว (Heading) ‧ สไตล์ชีตที่กําหนดเองจะช่วยให้ผู้ใช้งาน ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นHeading ‧ Heading ‧ Heading ‧ User defined stylesheets allow increased accessibility for visually handicapped people
การตรวจสอบเนื้อเยื่อหรืออวัยวะหลังการตาย เพื่อตัดสินสาเหตุของการตายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโรคExamination of tissues or organs after death to determine the cause of death or the changes produced by a disease
โรคของสัตว์เลี้ยงIn livestock
เส้นใยที่ใช้ในการทําตะกร้า, รองเท้า, หมวก, เก้าอี้นั่ง และอื่นๆFibres used in the making of baskets, shoes, hats, chair seats and the like
ใช้สไตล์ชีตปริยาย เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อให้ใช้สไตล์ชีตปริยายUse default stylesheet Select this option to use the default stylesheet
การตายของพืชจากปลายกิ่งหรือแขนงลงล่าง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากโรค การได้รับอากาศหนาวเย็น ฯลฯ, สําหรับป่าไม้ใช้Progressive dying, from the tip downward, of terminal twigs or branches, which may be caused by disease, winter injury, etc.; for forests use
ไตล์ชีต CSS ที่ต้องการจะใช้กับหน้าเอกสาร HTML ขั้นสุดท้าย ข้อความนี้จะบรรจุเนื้อหาจริงของรูปแบบ CSS ไม่ใช้พาธที่ชี้ไปยังสไตล์ชีตCSS style sheet to be used by the final HTML page. This string contains the actual contents of the CSS, not a path to the style sheet
การควบคุมโรคหรือแมลงโดยวิธีเขตกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปลูกพืชControl of diseases or pests by use of cultivation techniques or changed cropping patterns
Showing page 1. Found 41 sentences matching phrase "โรคต่อมหมวกไต".Found in 0.307 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.