Translations into English:

 • language register   
   
  Levels of a language that differ in vocabulary, grammar and style. The choice of the level depends on outside factors, such as the relationship between the speakers, the medium of communication (talk, letter, phone, e-mail) and the situation the communication takes place in.
 • level of language   
   
  Levels of a language that differ in vocabulary, grammar and style. The choice of the level depends on outside factors, such as the relationship between the speakers, the medium of communication (talk, letter, phone, e-mail) and the situation the communication takes place in.
 • level of speech   
   
  Levels of a language that differ in vocabulary, grammar and style. The choice of the level depends on outside factors, such as the relationship between the speakers, the medium of communication (talk, letter, phone, e-mail) and the situation the communication takes place in.
 • register       
  (verb, noun   )
   
  Levels of a language that differ in vocabulary, grammar and style. The choice of the level depends on outside factors, such as the relationship between the speakers, the medium of communication (talk, letter, phone, e-mail) and the situation the communication takes place in.
 • stylistic level   
   
  Levels of a language that differ in vocabulary, grammar and style. The choice of the level depends on outside factors, such as the relationship between the speakers, the medium of communication (talk, letter, phone, e-mail) and the situation the communication takes place in.

Example sentences with "antas ng wika", translation memory

add example
Maiitanda ba ang petsa ng may naging wika? "Anong klaseng tanong!" ang masasabi. Gayon man, may petsang ganoon: ang ika-26 ng Hulyo ang Araw ng Esperanto. Nang petsang ito noong 1887, lumabas sa Warsaw ang brosyur ni Doktor Ludwig Zamenhof tungkol sa "Pandaigdigang Wika."Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the Day of Esperanto. On this day in 1887 appeared in Warsaw a booklet by Ludwik Lejzer Zamenhof about the "International Language".
Narito ang lihim ko. Napakasimple nito: sa pamamagitan lamang ng puso makakakitang mabuti. Hindi kita ng mata ang pinakapuso ng mga bagay.And now here is my secret, a very simple secret: It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.
Ang pinakamagaling na paraan para maintindihan ang teksto'y isalin siya sa ibang wika.The best way to understand a sentence is to translate it.
Mahirap isalin ang tulang nakasulat sa dayuhang wika.It's difficult to translate a poem written in a foreign language.
Di madaling pag-aralan ang isang dayuhang wika.It isn't easy to learn a foreign language.
Sa ating lima, siya ang mas maraming alam na wika.Among the five of us, he's surely the one who can speak the most languages.
May mahigit nang pitong libong wika sa daigdig.There are more than seven thousand languages in the world.
Aling wika ang pagsasalita sa inyong bansa?What language do they speak in your country?
Gusto ng mga batang umarte nang katulad ng mga matatanda.Children want to act like grown-ups.
Anong kabutihan ng pagbabasa ng mga librong ganoon?What is the good of reading such books?
Higit nang 7 milyon ang nagsasalita ng Pranses ng Quebec.French from Quebec is spoken by more than 7 million speakers.
Ipinaggawa ako ni Tomas ng hawla ng ibon.Tom made me a birdcage.
Ang opinyon ay yaong bagay na magrarason ako kung bakit lahat ng daigdig ay dapat mag-isip ng aking pag-iisip.Opinion is my going about explaining why all the world should think as I think.
Anong kalimitan ng pagkain mo ng isda?How often do you eat fish?
Ang ignoransiya'y ina ng pangamba at pareho ring ina ng admirasyon.Ignorance is the mother of fear as well as of admiration.
May mga kaibahan sa Ingles ng Britaniko at Ingles ng Amerikano.There are some differences between British English and American English.
Gusto ko ng katas ng prutas.I would like fruit juice.
Gumawa ng mga eskultura ng alambre ang mga bata.The children made sculptures out of wire.
Wala ng ‧ taon para ito' y mapagbago ng sangkatauhan ang huwag tumawid dito sa teritoryong itoHumanity has no more than ‧ years to reverse the trend and avoid crossing into this territory
Mamarkahan ng orasa ang katapusan ng labanan.The hourglass will indicate the end of the fight.
Kumain kami ng mga prutas pagkatapos ng hapunan.We ate fresh fruit after dinner.
Nag-aaral ako ng istorya ng arte.I study art history.
Ang Himalayan glaciers ay pinagmulan ng malalaking ilog sa Asya, ang Indus, Ganges,, Mekong, Yangtze Kiang... ‧ bilyong tao dito umaasa ng kanilang inumin at patubigan ang kanilang pataniman, tulad sa BangladeshThe glaciers of the Himalayas are the source of all the great Asian rivers, the Indus, Ganges, Mekong, Yangtze Kiang... ‧ billion people depend on them for drinking water and to irrigate their crops, as in Bangladesh
Gusto ng mga batang manuod ng telebisyon.Children like watching television.
Pag-aaral ng buhay ng hayop ang zoolohiya.Zoology deals with the study of animal life.
Showing page 1. Found 308 sentences matching phrase "antas ng wika".Found in 4.413 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.