Translations into English:

  • when pigs fly   
    (Adverb  )
     
    “Never” (expressed by an idiom describing an event that cannot possibly ever occur)

Example sentences with "sa pagputi ng uwak", translation memory

add example
Malimit maghanap ang mga uwak sa basura.Crows often fish through garbage.
Mahirap talaga para sa akin ang pagsasalita ng Ingles.Speaking English is very difficult for me.
Nahigop ako sa pagbabasa ng nobela.I was absorbed in reading a novel.
Gagamitin ko ang gunting na iyan sa paggupit ng papel na dilaw.I will use that pair of scissors to cut the yellow paper.
Mga dalub-agham ang nakahanap ng sagot sa mga tanong na iyon.Scientists began to find answers to these questions.
Siya ay nagpunta sa Tokyo para maghanap ng trabaho.He came to Tokyo in search of employment.
Natuturuan tayong mabuti ng mga pangungusap. At mas mabuti iyon kaysa sa mga salita lamang.Sentences can teach us a lot. And a lot more than just words.
Hindi nagbibigay ng gatas sa amin ang aming baka.Our cow doesn't give us any milk.
Sumulat siya ng libro tungkol sa porselana.He wrote a book on china.
May seresang namumulaklak sa bawat tabi ng kalyeng iyon.There are cherry trees on each side of the street.
Nagtatanim ng kamatis ang tiya ko sa hardin niya.My aunt grows tomatoes in her garden.
Walang muwebles sa mga bahay ng Inca.There is no furniture in the houses of the Incas.
Nang sinabi ng dalawang babae kay Juan, na may sentimento sila sa kanya, hindi niya alam kung aling babae siya dapat tumapat.When both girls told John they had feelings for him, he was in a quandary as to which girl he should be with.
Anong ginagawa mo sa karamihan ng oras?What do you spend most of your time doing?
Nag-aaral ako ng Ingles sa bahay.I'm studying English at home.
Wala ng ‧ taon para ito' y mapagbago ng sangkatauhan ang huwag tumawid dito sa teritoryong itoHumanity has no more than ‧ years to reverse the trend and avoid crossing into this territory
Kumuha kayo ng itlog sa ref.Take an egg from the fridge.
Dinedesigneyt ng mga linyang asul sa mapa ang mga ilog.Blue lines on the map designate rivers.
Okupado ang dalaga sa paggawa ng tsa para sa kanyang kaibigan.The girl was busy making tea for her friend.
Kung minsan, kinukumpara ng tao ang kamatayan sa pagtulog.People sometimes compare death to sleep.
Sa ilog, nahuli nila ang sangkatutak ng isda.They caught a lot of fish at the river.
Gaano katagal bago makarating sa istasyon ng tren?How long does it take to get to the station?
Nakaupo ang tao sa kabila ng bangbang.The man is sitting on on the other side of the stream.
Narito ang lihim ko. Napakasimple nito: sa pamamagitan lamang ng puso makakakitang mabuti. Hindi kita ng mata ang pinakapuso ng mga bagay.And now here is my secret, a very simple secret: It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.
Nagyaya ako ng dalawampung kaibigan sa pista.I asked twenty friends to the party.
Showing page 1. Found 634 sentences matching phrase "sa pagputi ng uwak".Found in 0.407 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.