Translations into English:

  • when pigs fly   
    (Adverb  )
     
    “Never” (expressed by an idiom describing an event that cannot possibly ever occur)

Example sentences with "sa pagputi ng uwak", translation memory

add example
Maiitanda ba ang petsa ng may naging wika? "Anong klaseng tanong!" ang masasabi. Gayon man, may petsang ganoon: ang ika-26 ng Hulyo ang Araw ng Esperanto. Nang petsang ito noong 1887, lumabas sa Warsaw ang brosyur ni Doktor Ludwig Zamenhof tungkol sa "Pandaigdigang Wika."Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the Day of Esperanto. On this day in 1887 appeared in Warsaw a booklet by Ludwik Lejzer Zamenhof about the "International Language".
Malimit maghanap ang mga uwak sa basura.Crows often fish through garbage.
Ang Himalayan glaciers ay pinagmulan ng malalaking ilog sa Asya, ang Indus, Ganges,, Mekong, Yangtze Kiang... ‧ bilyong tao dito umaasa ng kanilang inumin at patubigan ang kanilang pataniman, tulad sa BangladeshThe glaciers of the Himalayas are the source of all the great Asian rivers, the Indus, Ganges, Mekong, Yangtze Kiang... ‧ billion people depend on them for drinking water and to irrigate their crops, as in Bangladesh
Narito ang lihim ko. Napakasimple nito: sa pamamagitan lamang ng puso makakakitang mabuti. Hindi kita ng mata ang pinakapuso ng mga bagay.And now here is my secret, a very simple secret: It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.
Wala ng ‧ taon para ito' y mapagbago ng sangkatauhan ang huwag tumawid dito sa teritoryong itoHumanity has no more than ‧ years to reverse the trend and avoid crossing into this territory
May mga kaibahan sa Ingles ng Britaniko at Ingles ng Amerikano.There are some differences between British English and American English.
Pupunta ako sa America sa pamamagitan ng eroplano.I am going to America by plane.
Okupado ang dalaga sa paggawa ng tsa para sa kanyang kaibigan.The girl was busy making tea for her friend.
Sabi ng kapatid mo sa akin na pumunta ka sa Paris.Your brother said you'd gone to Paris.
Dinedesigneyt ng mga linyang asul sa mapa ang mga ilog.Blue lines on the map designate rivers.
Nakaupo ang tao sa kabila ng bangbang.The man is sitting on on the other side of the stream.
Sa ilog, nahuli nila ang sangkatutak ng isda.They caught a lot of fish at the river.
Gagamitin ko ang gunting na iyan sa paggupit ng papel na dilaw.I will use that pair of scissors to cut the yellow paper.
Ilang tao'y nagbabasa ng magasin sa tren.Some people are reading some magazines on the train.
Sa tag-init, gumagamit ng payong para liliman ang mukha.A parasol is used during the summertime to shade the face.
Naglakad kami sa tabi ng ilog.We took a walk along the river.
Mas magaling magsalita ng Pranses si Tomas kaysa sa akin.Tom can speak French better than I can.
Nagtatanim ng kamatis ang tiya ko sa hardin niya.My aunt grows tomatoes in her garden.
Inimbita ako ng mga kaibigan ko para sa hapunan.My friends invited me to dinner.
Nag-aral siya ng ekonomika sa unibersidad.He studied economics at college.
Gaano katagal bago makarating sa istasyon ng tren?How long does it take to get to the station?
Sabihin mo sa kanya na nagsasampay ako ng labada.Tell her that I am pegging up the washing.
Magbigay ng espasyo sa mga isip mo!Give your thoughts some space!
Nakita namin sa lawa ang repleksiyon ng mga bundok.We could see the reflection of the mountains in the lake.
Nang sinabi ng dalawang babae kay Juan, na may sentimento sila sa kanya, hindi niya alam kung aling babae siya dapat tumapat.When both girls told John they had feelings for him, he was in a quandary as to which girl he should be with.
Showing page 1. Found 631 sentences matching phrase "sa pagputi ng uwak".Found in 3.455 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.