Translations into English:

 
(idiomatic) An unpleasant, unsettled feeling; hurt; anger.
 
(idiomatic) Of having an unpleasant feeling dwelling inside; of being hung up. ( Also sama ang loob)
 
(idiomatic) In ill will.

Example sentences with "sama ng loob", translation memory

add example
Ang pagkawalan ng mukha ay kababaang-loob.To lose face means to be humiliated.
Meron kang lakas ng loob!You have a lot of nerve!
"Sinong nasa loob ng kotse?" "Si Tomas.""Who is in the car?" "Tom is."
Narito ang lihim ko. Napakasimple nito: sa pamamagitan lamang ng puso makakakitang mabuti. Hindi kita ng mata ang pinakapuso ng mga bagay.And now here is my secret, a very simple secret: It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.
Maiitanda ba ang petsa ng may naging wika? "Anong klaseng tanong!" ang masasabi. Gayon man, may petsang ganoon: ang ika-26 ng Hulyo ang Araw ng Esperanto. Nang petsang ito noong 1887, lumabas sa Warsaw ang brosyur ni Doktor Ludwig Zamenhof tungkol sa "Pandaigdigang Wika."Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the Day of Esperanto. On this day in 1887 appeared in Warsaw a booklet by Ludwik Lejzer Zamenhof about the "International Language".
Pag-aaral ng buhay ng hayop ang zoolohiya.Zoology deals with the study of animal life.
Kung heometriya ang agham ng espasyo, anong agham ng oras?If geometry is the science of space, what is the science of time?
Gumawa ng mga eskultura ng alambre ang mga bata.The children made sculptures out of wire.
Anong kalimitan ng pagkain mo ng isda?How often do you eat fish?
Ang Himalayan glaciers ay pinagmulan ng malalaking ilog sa Asya, ang Indus, Ganges,, Mekong, Yangtze Kiang... ‧ bilyong tao dito umaasa ng kanilang inumin at patubigan ang kanilang pataniman, tulad sa BangladeshThe glaciers of the Himalayas are the source of all the great Asian rivers, the Indus, Ganges, Mekong, Yangtze Kiang... ‧ billion people depend on them for drinking water and to irrigate their crops, as in Bangladesh
Ako'y mamimili ng katas ng groselya.I'm going to buy some currant juice.
Ang ignoransiya'y ina ng pangamba at pareho ring ina ng admirasyon.Ignorance is the mother of fear as well as of admiration.
Gusto ko ng katas ng prutas.I would like fruit juice.
Nag-aaral ako ng istorya ng arte.I study art history.
Kumain kami ng mga prutas pagkatapos ng hapunan.We ate fresh fruit after dinner.
Wala ng ‧ taon para ito' y mapagbago ng sangkatauhan ang huwag tumawid dito sa teritoryong itoHumanity has no more than ‧ years to reverse the trend and avoid crossing into this territory
Mamarkahan ng orasa ang katapusan ng labanan.The hourglass will indicate the end of the fight.
Anong kabutihan ng pagbabasa ng mga librong ganoon?What is the good of reading such books?
Higit nang 7 milyon ang nagsasalita ng Pranses ng Quebec.French from Quebec is spoken by more than 7 million speakers.
Ipinaggawa ako ni Tomas ng hawla ng ibon.Tom made me a birdcage.
Gusto ng mga batang umarte nang katulad ng mga matatanda.Children want to act like grown-ups.
Ang opinyon ay yaong bagay na magrarason ako kung bakit lahat ng daigdig ay dapat mag-isip ng aking pag-iisip.Opinion is my going about explaining why all the world should think as I think.
Sinumang nagtatanim ng hangin ay aani ng kidlat at kulog.Sow the wind, reap the whirlwind.
Bumili siya ng lagayan ng tsa.She bought a tea set.
May mga kaibahan sa Ingles ng Britaniko at Ingles ng Amerikano.There are some differences between British English and American English.
Showing page 1. Found 302 sentences matching phrase "sama ng loob".Found in 3.165 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.