Translations into English:

  • AutoPlay   
     
    A feature that allows you to set up your computer so that when you insert a CD or DVD, it will play automatically and you won't have to select your preferences every time.

Example sentences with "Otomatik Kullan", translation memory

add example
Otomatik tamamlama için güncel adresleri kullanUse recent addresses for autocompletion
Otomatik olarak ağ portunu atamak için bu seçeneği kontrol ediniz. Ağ düzeniniz bunu gerektiyorsa bunu kullanın, örneğin güvenlik duvarı kullananlar içinCheck this option to assign the network port automatically. This is recommended unless your network setup requires you to use a fixed port, for example because of a firewall
Sayılandırılmış paragraflarda otomatik sayılamayı kullanUse & autonumbering for numbered paragraphs
Bu liste yapılandırılmış otomatik yer imi girdilerinizi gösterir. Bir belge açıldığında, herbir giriş şöyle kullanılır: Eğer bir MIME ve/veya dosyaadı maskesi tanımlanmış ve bunlar dosyaya uymuyorsa, girdi reddedilir. Aksi taktirde belgenin her satırı desenle karşılaştırılır ve uyan satırlara yer imi atanır < ul > Girdi derlemenizi yönetmek için aşağıdaki düğmeleri kullanınThis list shows your configured autobookmark entities. When a document is opened, each entity is used in the following way: The entity is dismissed, if a mime and/or filename mask is defined, and neither matches the document. Otherwise each line of the document is tried against the pattern, and a bookmark is set on matching lines. Use the buttons below to manage your collection of entities
Masaüstü paylaşım servisi için statik port küme alanı kullanın. Şuna dikkat et eğer daha önce Masaüstü Paylaşımı için bu port kullanılmışsa onu kolay ulaşalımaz yapın. Eğer ne yaptığınızı biliyorsanız otomatik port atama önerilir. Birçok VNC istemcisi güncel port yerine bir gösterim sayısı kullanırlar. Bu gösterim sayısı ‧ numaralı portu işaret eder, sayı ‧ olarak gösterilen port ‧' dir. NAME OF TRANSLATORSUse this field to set a static port number for the desktop sharing service. Note that if the port is already in use the Desktop Sharing service will not be accessible until you free it. It is recommended to assign the port automatically unless you know what you are doing. Most VNC clients use a display number instead of the actual port. This display number is the offset to port ‧, so port ‧ has the display number
Otomatik yapıştır düğmesi otomatik yapıştırma kipini açar ve kapatır. Bu kullanıldığında, KGet belirli aralıklarla panoyu tarayarak adresleri otomatik olarak yapıştırırAuto paste button toggles the auto-paste mode on and off. When set, KGet will periodically scan the clipboard for URLs and paste them automatically
İşaretlendiğinde ve konuşma başladığında KTTSMgr otomatik olarak başlayınca, konuşma bitince otomatik olarak çıkılır. Eğer KTTSMgr elle başlatılır veya Kontrol Merkezi' nden başlatılırsa, konuşma bitiminde programdan otomatik olarak çıkılmayacaktırWhen checked, and KTTSMgr was automatically started when speech began, automatically exits when speech has finished. Does not automatically exit if KTTSMgr was started manually or started from the Control Center
Birincil anahtar (otomatik sayı) tanımlı değil. İçeri aktarım sırasında otomatik olarak tanımlansın mı? (önerilen) Not: Birincil anahtar olmadan içeri aktarılan veritabanı (türüne bağlı olarak) düzenlenemeyebilir. Add Database Primary Key to a TableNo Primary Key (autonumber) has been defined. Should it be automatically defined on import (recommended)? Note: An imported table without a Primary Key may not be editable (depending on database type
Beyler,...... yakında sizlere Thompson' lar, tam otomatik makineli silahlar,...... ve ‧ kalibre Winchester yarı otomatik tüfekler verilecekGentlemen, shortly you will be provided Thompson submachine guns, BARs and a. ‧ Winchester semi- automatic rifle
Kullanılabilir kodlayıcıların listelenmesi ve bu dosya için kullanılabilecek olan kodlayıcıyı seçme seçeneği. Varsayılan bu seçeneği KPlayer Ayarlarından kullanır, Otomatik MPlayer' ın otomatik olarak hangi kodlayıcının kullanılması gerektiğine karar vermesini sağlarOption that lists available codecs and lets you choose the one to be used for this file. Default uses the option from KPlayer Settings, Auto lets MPlayer decide which codec to use automatically
Soruşturmaların başladığı Ocak ayından bu yana, polis çok miktarda silah ve otomatik tüfekler, roketatarlar, tabancalar, otomatik silahlar, el bombaları, çeşitli mühimmat, fünyeler ve silah yedek parçaları gibi başka öldürücü materyaller ele geçirdiSince January, when investigations began, police have netted a large quantity of arms and other lethal materials, such as automatic rifles, rocket launchers, handguns, automatic weapons, hand grenades, various munitions, detonators and spare parts for weapons
etc/fstab dosyasında filesystem (dosya sistemi) türünü auto (otomatik) olarak tanımlayın. Otomatik algılama DOS ve ext‧ için gayet iyi çalışırJust specify the filesystem type as auto in/etc/fstab. Auto detection works fine for DOS and ext
KGpg' yi girişte otomatik olarak başlat: Seçilirse, KGpg her KDe açılışında otomatik olarak başlayacaktırStart KGpg automatically at KDE startup: If checked KGpg will start automatically each time that KDE starts up
New York' un ilk...... otomatik umumi tuvaleti.- Otomatik mi?New york' s first automatic public toilet
KTextEditor-eklentisini kelime tamamlamak için etkinleştirdiniz ancak bu Kile' ın mevcut otomatik tamamlama modu ile çakışıyor. Bu tamamlama modlarından birisinin kapanması gerektiğinden Kile' ın otomatik tamamlama modları kapatılacaktırYou enabled the KTextEditor-Plugin for word completion, but this conflicts with the auto completion modes of Kile. As only one of these completion modes can be used, the autocompletion modes of Kile will be disabled
KGpg' yi girişte otomatik olarak başlat: Seçilirse, KGpg her KDe açılışında otomatik olarak başlayacaktırShow system tray icon: If checked KGpg will minimize to an icon in the system tray
Bu dizinde, KDE başladığında otomatik olarak açılmasını istediğiniz uygulamalar ya da uygulamalara bağlar (kısayollar) yer alır. Bu dizinin konumunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Bu takdirde dizinin içeriği de otomatik olarak yeni konuma taşınacaktırThis folder contains applications or links to applications (shortcuts) that you want to have started automatically whenever KDE starts. You can change the location of this folder if you want to, and the contents will move automatically to the new location as well
SETimes' a konuşan Jovoviç, " Gösterge faiz oranı yükseltildiğinde, krediler otomatik olarak pahalılanır, para arzı azalır, para arzı azaldığında da dinar sıkıntısı doğar, bu da otomatik şekilde dinarın güçlenmesine yol açar. " dedi" When the benchmark interest rate is increased, loans automatically become more expensive, the money supply is reduced, and when the money supply is reduced then the word is about the lack of dinars and it, automatically, leads to dinar strengthening, " Jovovic told SETimes
MAC- ‧ ‧, ‧ mm, yarı otomatik... fişek haznesi ‧' ya ç ıkartııp tam otomatiğe çevrimişMAC- ‧, ‧ mm, semi- automatic...... converted to automatic with ‧ rounds in the magazine
Dosyanın MIME tipi: Normal olarak bu ayarlara dokunmanıza gerek yoktur. Dosya türü otomatik olarak algılanmaktadır. Ancak bazen % ‧ uygulaması dosya türünü otomatik olarak bulamayabilir--böyle durumlarda dosya türünü buradan ayarlayabilirsinizThe MIME type of the file: normally, you do not need to touch this setting, since the type of the file is automatically checked; but, sometimes, %‧ may not detect the type correctly--here is where you can fix that
Haydi omzunu kullan, omzunu kullan!Use your shoulder!
Yaklaşık ‧ milyon kişi de sadece geçen ay kullanmış ve bu rakam incelenen ülkelerde en yaygın üçüncü uyuşturucu olan ecstasy' nin kullanım oranının iki katından fazlaAround ‧ million used it in the last month alone-- more than double the figure for ecstasy, the third most common drug in the surveyed countries
Kullanım kapasitesini AB üyelerinin aday ülkelere bakış açısıyla ilişkilendiren bir diğer görüşe göre, kapasite kullanım kapasitesinin düşük olması, Birliğin içinden birileri tarafından, katılım için gerekli ekonomik ve kurumsal ön koşulların sağlanması konusundaki yetersizliğin yansıması olarak değerlendirilirse, bir ülkenin üyeliğe kabul edilme gerekçelerini çürütebilirAnother way of looking at absorption capacity, which relates it to how EU members view a candidate country, is that low absorption capacity can dent a country 's credentials for membership if some inside the Union see it as a reflection of inadequate economic and institutional prerequisites for accession
Beni umursamıyorsun ki.Beni kullandın. Değer verdiğim her şeyi alıp, bana karşı kullandınDo not mind me, I used, got everything with what I care and returned to me
ksystraycmd komutunu kullanın. Örneğin sistem çubuğunda gizlenmiş bir & konsole; uygulamasını başlatmak için ksystraycmd--hidden konsole komutunu çalıştırın. Daha fazla bilgi için & kde; kullanım kılavuzunda Advanced Window Management bölümüne bakınızUse ksystraycmd. For example, to start a & konsole; hidden in the system tray, run ksystraycmd--hidden konsole. For more information about ksystraycmd, see the section Advanced Window Management in the & kde; User Guide
Showing page 1. Found 3617 sentences matching phrase "Otomatik Kullan".Found in 4.652 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.