Translations into English:

  • AutoPlay   
     
    A feature that allows you to set up your computer so that when you insert a CD or DVD, it will play automatically and you won't have to select your preferences every time.

Example sentences with "Otomatik Kullan", translation memory

add example
Sayılandırılmış paragraflarda otomatik sayılamayı kullanUse & autonumbering for numbered paragraphs
Masaüstü paylaşım servisi için statik port küme alanı kullanın. Şuna dikkat et eğer daha önce Masaüstü Paylaşımı için bu port kullanılmışsa onu kolay ulaşalımaz yapın. Eğer ne yaptığınızı biliyorsanız otomatik port atama önerilir. Birçok VNC istemcisi güncel port yerine bir gösterim sayısı kullanırlar. Bu gösterim sayısı ‧ numaralı portu işaret eder, sayı ‧ olarak gösterilen port ‧' dir. NAME OF TRANSLATORSUse this field to set a static port number for the desktop sharing service. Note that if the port is already in use the Desktop Sharing service will not be accessible until you free it. It is recommended to assign the port automatically unless you know what you are doing. Most VNC clients use a display number instead of the actual port. This display number is the offset to port ‧, so port ‧ has the display number
Otomatik tamamlama için güncel adresleri kullanUse recent addresses for autocompletion
Otomatik olarak ağ portunu atamak için bu seçeneği kontrol ediniz. Ağ düzeniniz bunu gerektiyorsa bunu kullanın, örneğin güvenlik duvarı kullananlar içinCheck this option to assign the network port automatically. This is recommended unless your network setup requires you to use a fixed port, for example because of a firewall
Bu liste yapılandırılmış otomatik yer imi girdilerinizi gösterir. Bir belge açıldığında, herbir giriş şöyle kullanılır: Eğer bir MIME ve/veya dosyaadı maskesi tanımlanmış ve bunlar dosyaya uymuyorsa, girdi reddedilir. Aksi taktirde belgenin her satırı desenle karşılaştırılır ve uyan satırlara yer imi atanır < ul > Girdi derlemenizi yönetmek için aşağıdaki düğmeleri kullanınThis list shows your configured autobookmark entities. When a document is opened, each entity is used in the following way: The entity is dismissed, if a mime and/or filename mask is defined, and neither matches the document. Otherwise each line of the document is tried against the pattern, and a bookmark is set on matching lines. Use the buttons below to manage your collection of entities
' lik otomatik KoltIt' s a Colt. ‧ automatic
Girişte KGpg otomatik olarak çalışsınStart KGpg automatically at login
Hizmet içi öğretmenlik eğitiminin içeriğine ilişkin çeşitli yönlerinin değerlendirilmesi , amaçları şeffaf olmayan ve kapsamlı bir kalite iyileştirme stratejisinin bir parçasını oluşturmayan oldukça bürokratik prosedürlere sahip olma riskini otomatik ortadan kaldırmıyor .A variety of important influences affect the evaluation of teacher education in Europe .
Çabuk, otomatiğe kurdumHurry, it' s on a timer
Otomatik küçük bir silahtıHey, w- what' s a little automatic gunfire?
değiştirilmiş açık hayır için için. Birisi (belki siz) sunucudaki tatil (vacation) betiğini değiştirdi. KMail otomatik yanıtlar için parametreleri artık belirleyemiyor. Öntanımlı değerler kullanılacakSomeone (probably you) changed the vacation script on the server. KMail is no longer able to determine the parameters for the autoreplies. Default values will be used
Digikam otomatik olarak yeniden başlatılamıyor. Lütfen Digikam' ı elle yeniden başlatınCannot restart digiKam automatically. Please restart digiKam manually
Herhalde eski bir otomatik işaretIt' s probably an old automated beacon
Bunu işaretlediğinizde, Amarok güncellemeleri kontrol etmek için podcastları otomatik olarak tararWhen checked, Amarok will automatically scan the podcast for updates
Kullanılabilir kodlayıcıların listelenmesi ve bu dosya için kullanılabilecek olan kodlayıcıyı seçme seçeneği. Varsayılan bu seçeneği KPlayer Ayarlarından kullanır, Otomatik MPlayer' ın otomatik olarak hangi kodlayıcının kullanılması gerektiğine karar vermesini sağlarOption that lists available codecs and lets you choose the one to be used for this file. Default uses the option from KPlayer Settings, Auto lets MPlayer decide which codec to use automatically
& Adresleri Otomatik BiçimlendirAutoformat & URLs
Sadece otomatik silahları varJust automatic weapons
Ama Goldilocks' un yarı otomatik ve...... dürbünlü bir Remington' u varmışBut Goldilocks had a Remington semi- automatic... with a scope and a hair trigger
Bu otomatik kayıt uyarıcıThat' s your automatic recorder actuator
Otomatik DüzeltmeAutocorrection
Ancak basit matematikle, yüksek faiz oranı otomatik olarak çok yüksek bir geri ödeme miktarı anlamına geliyor. " dediBut a simple math suggests the high interest rate automatically means a very high repayment amount, " Skopje resident Sonja Markovska told SETimes
Tebrikler, KNode' u % ‧ sürümüne yükselttiniz.. Ancak bu sürüm öncekinden farklı bir depolama kullanıyor. Bu nedenle KNode tarafından otomatik yapılan dönüştürme işlemi gerekiyor. İsterseniz dönüşüm başlamadan şu anki verilerinizin bir yedeği oluşturulacaktırCongratulations, you have upgraded to KNode version %‧. Unfortunately this version uses a different format for some data-files, so in order to keep your existing data it is necessary to convert it first. This is now done automatically by KNode. If you want to, a backup of your existing data will be created before the conversion starts
Alana Otomatik Sayı BelirlemeSetting Autonumber Field
Otomatik umumi tuvaletten aldığım...... borunun içinde iri bir topak hâlinde buldumI found a huge gob of it inside the drain pipe I collected from the automatic public toilet
Showing page 1. Found 3708 sentences matching phrase "Otomatik Kullan".Found in 1.037 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.