Translations into English:

  • club-nodding   

Example sentences with "cây thông đất", translation memory

add example
Bạn có thể xem danh sách cây của các loại kiểu tập tin đã biết trên hệ thống của bạn. Nhấn vào dấu ' + ' để mở cây, dấu '-' để đóng cây. Chọn một kiểu tập tin (ví dụ text/html cho tập tin HTML) để xem/sửa thông tin cho kiểu tập tin bằng điều khiển ở phía bên phảiHere you can see a hierarchical list of the file types which are known on your system. Click on the '+ ' sign to expand a category, or the '-' sign to collapse it. Select a file type (e. g. text/html for HTML files) to view/edit the information for that file type using the controls on the right
Có màn hình phẳng (kiểu TFT hay LCD) thì bạn có thể cải tiến thêm nữa chất lượng của phông chữ đã hiển thị, bằng cách bật tùy chọn này. Khả năng vẽ điểm ảnh phụ cũng được biết như là ClearTypeTM. Để vẽ được điểm ảnh phụ, cần thiết thông tin về cách chỉnh canh các điểm ảnh phụ trên màn hình. Trên các màn hình TFT hay LCD một điểm đơn gồm ba điểm phụ, đỏ xanh da trời và xanh lá cây. Hầu hết các màn hình có một tuyến các điểm phụ RGB, một số có BGR. Tính năng này không hoạt động với màn hình không phẳng cũ (kiểu CRTIf you have a TFT or LCD screen you can further improve the quality of displayed fonts by selecting this option. Sub-pixel rendering is also known as ClearType(tm). In order for sub-pixel rendering to work correctly you need to know how the sub-pixels of your display are aligned. On TFT or LCD displays a single pixel is actually composed of three sub-pixels, red, green and blue. Most displays have a linear ordering of RGB sub-pixel, some have BGR. This feature does not work with CRT monitors
Thuyền trưởng, đưa tôi cái câyCaptain, give me the plant
Xanh lá cây nhợtcolorYellowGreen
Bộ bung cây hình tam giácTriangular tree expander
Xem dạng cây CommentSpecial Dates Summary
Tùy chọn cây DOMDOM Tree Options
Con khỉ leo lên cây to.A monkey is climbing up a tall tree.
Cây anh đào đấyIt' s a cherry tree
Cây bút của tôi đã cũ rồi. Tôi muốn một cái mới.My pen is old. I want a new one.
Trang không tin cây truy cập% ‧bị từ chốiAccess by untrusted page to %‧ denied
Manny bắn nó vào câyManny shot him out of a tree
Đây là bổ sung FSView, một chế độ duyệt kiểu đồ họa, hiển thị cách sử dụng hệ thống tập tin theo sơ đồ cây. Ghi chú rằng trong chế độ này, việc tự động cập nhật khi hệ thống tập tin thay đổi không phải được thực hiện một cách dự định. Để tìm chi tiết về cách sử dụng và tùy chọn sẵn sàng, xem trợ giúp có sẵn dưới trình đơn « Trợ giúp > Sổ tay FSView »This is the FSView plugin, a graphical browsing mode showing filesystem utilization by using a tree map visualization. Note that in this mode, automatic updating when filesystem changes are made is intentionally not done. For details on usage and options available, see the online help under menu 'Help/FSView Manual '
Gió mạnh đột khởi cố bứt đi những chiếc lá trong rừng cây.The strong, gusty wind strived to strip the leaves off the trees.
Cây đàn ghi ta này quá đắt khiên tôi không thể mua được.That guitar is too expensive for me to buy.
Xem dạng cây CommentPlanner Summary
Showing page 1. Found 919 sentences matching phrase "cây thông đất".Found in 0.594 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.