Translations into English:

  • club-nodding   

Example sentences with "cây thông đất", translation memory

add example
Có màn hình phẳng (kiểu TFT hay LCD) thì bạn có thể cải tiến thêm nữa chất lượng của phông chữ đã hiển thị, bằng cách bật tùy chọn này. Khả năng vẽ điểm ảnh phụ cũng được biết như là ClearTypeTM. Để vẽ được điểm ảnh phụ, cần thiết thông tin về cách chỉnh canh các điểm ảnh phụ trên màn hình. Trên các màn hình TFT hay LCD một điểm đơn gồm ba điểm phụ, đỏ xanh da trời và xanh lá cây. Hầu hết các màn hình có một tuyến các điểm phụ RGB, một số có BGR. Tính năng này không hoạt động với màn hình không phẳng cũ (kiểu CRTIf you have a TFT or LCD screen you can further improve the quality of displayed fonts by selecting this option. Sub-pixel rendering is also known as ClearType(tm). In order for sub-pixel rendering to work correctly you need to know how the sub-pixels of your display are aligned. On TFT or LCD displays a single pixel is actually composed of three sub-pixels, red, green and blue. Most displays have a linear ordering of RGB sub-pixel, some have BGR. This feature does not work with CRT monitors
Bạn có thể xem danh sách cây của các loại kiểu tập tin đã biết trên hệ thống của bạn. Nhấn vào dấu ' + ' để mở cây, dấu '-' để đóng cây. Chọn một kiểu tập tin (ví dụ text/html cho tập tin HTML) để xem/sửa thông tin cho kiểu tập tin bằng điều khiển ở phía bên phảiHere you can see a hierarchical list of the file types which are known on your system. Click on the '+ ' sign to expand a category, or the '-' sign to collapse it. Select a file type (e. g. text/html for HTML files) to view/edit the information for that file type using the controls on the right
In cây DOM ra thiết bị xuất chuẩnPrint DOM Tree to STDOUT
Danh sách này chứa các từ điển thành ngữ theo cấu trúc cây. Bạn có thể chọn và sửa từng đoạn văn trong tiểu từ điển thành ngữThis list contains the current phrase book in a tree structure. You can select and modify individual phrases and sub phrase books
Cây anh đào đấyIt' s a cherry tree
Cây đối tượngObject Tree
Chưa chọn chỉ mục băng. Để xoá chỉ mục băng, trước tiên cần phải chọn nó trong câyNo tape index is selected. In order to delete a tape index, the tape index to be deleted must be selected in the tree first
Ánh sáng không kém cần thiết đối với cây cối hơn nước.Light is no less necessary to plants than water.
Không tìm thấy mục mẹ % ‧ trong cây. Lỗi nội bộCannot find parent item %‧ in the tree. Internal error
Đen và xanh lá cây (xanh lông mòng, vàng, đenBlack and Green (Cyan, Yellow, Black
Màu giấy (thành phần xanh lá câyPaper Colour (Green Component
Ta đã rung từng cái cây, lật từng hòn đá, đã tìm mọi thứWe' ve shaken all the trees, we' ve looked under every rock, we' ve searched every
Nước không thể thiếu đối với cây cỏ.Water is indispensable to plants.
Tôi ném cô ta vào lùm câySo I threw her down in the pine grove
Xây dựng cây gói (package treeBuilding package tree
Showing page 1. Found 919 sentences matching phrase "cây thông đất".Found in 0.907 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.