Translations into English:

 • pomegranate   
  (Noun  ) (noun   )
   
  fruit
   
  fruit
 • grenadine   

Did you mean: Granátové jablko

Similar phrases in dictionary Czech English. (3)

granátová jablka
pomegranates
velké granátové jablko
giant granadilla; Passiflora quadrangularis

Example sentences with "granátové jablko", translation memory

add example
cs Granátová jablka
en pineapples pomegranate
cs Ani celoživotní expozice oběma látkám prostřednictvím konzumace jakýchkoli potravin, které tyto dvě látky mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku extrémní konzumace vodnic nebo granátových jablek neprokázala riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem (ADI) nebo akutní referenční dávka (ARfD
en Neither the lifetime exposure to both substances via consumption of all food products that may contain the two substances, nor the short-term exposure due to extreme consumption of turnips or pomegranates showed that there is a risk that the acceptable daily intake (ADI) or the acute reference dose (ARfD) is exceeded
cs Granátová jablka vypěstovaná v Anglii třeba nejsou taková
en Who knows?Pomegranates grown in England...... might not have such unhappy allegorical significance
cs Pokud jde o fludioxonil, byla podána žádost o přípustnou odchylku pro dovoz v souladu s čl. ‧ odst. ‧ a ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧ žadatelem ve třetí zemi (Spojených státech), ve které vede povolené použití tohoto přípravku na ochranu rostlin k překročení MLR pro granátová jablka stanoveného v příloze ‧ uvedeného nařízení
en As regards fludioxonil an application for an import tolerance MRL in accordance with Article ‧ and of Regulation (EC) No ‧/‧ was made by an applicant in a third country (the United States) in which the authorised use of that plant protection product leads to residues exceeding the MRL for pomegranates, as set out in Annex ‧ to that Regulation
cs Afghánistán byl kdysi známý svými granátovými jablky, které jsou nyní velmi "in" mezi propagátory zdravé stravy.
en Afghanistan was once upon a time famous for its pomegranates, now very much 'in' with the health food lobby.
cs Granátovým jablkem, pane Neville, držel Pluto Persefonu v podsvětí
en By eating the fruit of the pomegranate...... Pluto kept Persephone in the Underworld
cs Je sladká jako granátové jablko
en She' s sweet on pomegranates, I heard
cs Ona je slatká jak granátová jablka
en She' s sweet on pomegranates, I heard
cs Takže, ten profesor mi řekl, že bych měl nosit hedvábné punčochy... a jíst z poháru semena granátových jablek
en So, this professor tells me that I should wear silk underpants... and eat pomegranate seeds out of a goblet
cs Granátové jablko, pane Neville, dal Hádés darem Persefoně
en A pomegranate, Mr. Neville.Gift of Hades to Persephone
cs Když Persefonu donutili, aby snědla granátové jablko, musela strávit část každého roku v podsvětí
en Having been tricked into eating the fruit of the pomegranate...... Persephone was forced to spend a period of each year underground
cs Šťávu z granátového jablka bychom mohli vidět jako...... krev.Jako krev novorozeněte, nebo zavražděného člověka
en The juice of the pomegranate...... may be taken for...... blood...... and in particular the blood of the new born...... and of murder
cs Granátová jablka
en pomegranate
cs Ústředním pilířem afghánského hospodářství je zemědělství a veškerá obnova ekonomiky Afghánistánu po ukončení konfliktů bude znamenat masivní investice do zemědělství, kdy bude nutné například přesvědčit zemědělce, aby přešli od pěstování makovic na heroin na pěstování granátových jablek.
en The mainstay of the Afghan economy is agriculture and any rebuilding of the economy in a post-conflict Afghanistan will mean massive investment in agriculture, encouraging for example farmers to switch from growing heroin poppies to growing pomegranates.
cs Sokol představuje tebe... a granátové jablko ji
en The falcon is your crest and the pomegranate is hers
cs Míra podpory se při zohlednění vzorce pro posuzování stanoveného v článku ‧ předpisu a na základě podpůrné studie odhaduje na ‧ % v případě pěstování citrusových plodů a ‧ % v případě pěstování granátových jablek
en The estimated aid intensity, taking account of the assessment formula laid down in Article ‧ of the Order and on the basis of a supporting study, is ‧ % for the cultivation of citrus fruit and ‧ % for the cultivation of pomegranates
cs Já nenávidím granátová jablka
en I hate pomegranates
cs Nesnáším granátová jablka
en I hate pomegranates
cs A když je vytvoří, osadí a trpělivě o ně pečují, vypěstují zase... bůhvíproč...... granátové jablko
en And having built them and stocked them and patiently tended them.What do they grow? Why, the pomegranate?
cs Granátová jablka
en Pomegranates
cs Jaku, vem granát!
en Jake, get the grenade
cs Mezi zabavenými zbraněmi bylo: mnoho druhů výbušnin, ‧ samopalů, ‧ automatických pistolí, ‧ ručních granátů, ‧ nábojů a
en Arms confiscated include, crates of TNT explosives, ‧ automatic rifles, ‧ automatic handguns, ‧ hand grenades, ‧ bullets, and
cs Bomby, granáty, torpéda, miny, řízené střely a podobné válečné střelivo a jejich části a součásti; náboje a podobné střelivo a střely a jejich části a součásti, včetně broků všech druhů a nábojových krytek
en Bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles and similar munitions of war and parts thereof; cartridges and other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot and cartridge wads
cs min, granátů a jiné vojenské výzbroje obsahující výbušniny
en mines, grenades and other explosive military stores
Showing page 1. Found 1501 sentences matching phrase "granátové jablko".Found in 0.5 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.