Translations into English:

  • Windows Azure Platform Development Accelerator Extended   
     
    An extended Windows Azure Platform package with a single rate plus an overage charge based on the amount of services provided.

Similar phrases in dictionary Czech English. (1)

platforma Windows Azure Development Accelerator Extended pro partnery
Windows Azure Platform Development Accelerator Extended for Partners

Example sentences with "platforma Windows Azure Development Accelerator Extended", translation memory

add example
cs Pidgin vytvořil Mark Spencer pro systémy Unix, ale nyní je k dispozici i pro Windows, MacOS, SkyOS a Qt Extended (PDA).
en Pidgin was created by Mark Spencer for Unix systems, but is now also available for Windows, MacOS, SkyOS and Qt Extended (PDA).
cs Details of Windows Phone 7 and the development environment are coming to light at Microsoft's MIX10 Web developer conference.
en Microsoft previewed its Internet Explorer 9 Web browser to MIX10 attendees and promised to drive standards work on HTML 5.
cs At the start of its annual MIX 10 Web developer conference, Microsoft announced the immediate free release of mobile-enabled versions of its latest core development tools for Windows Phone 7.
en Hewlett-Packard, Dell and IBM rolled-out new servers on Tuesday based on Intel's latest Xeon 5600 microprocessors, which promise better performance and power consumption.
cs Microsoft Visual C‧ is the comprehensive toolset for creating XML Web services and Microsoft .NET—connected applications for Microsoft Windows® and the Web. This robust development package, which uses the component-oriented C‧ development language, offers beginning and intermediate developers with C++ or Java experience a modern language and environment for creating next-generation software.
en File extension EN is associated with Stratum template file format.
cs Jeden konkurent stran (společnost Microsoft) uvedl, že subjekt vzniklý spojením bude mít možnost a pobídku omezovat své konkurenty na trzích (nebo segmentech trhu) u programového vybavení pro integrovaná vývojová prostředí (Integrated Development Environments (IDE)), nástroje pro řízení změn a konfigurace softwaru (Software Change and Configuration Management (SCCM)) a softwarové platformy pro aplikační servery (Application Server Software Platforms (ASSP
en In particular, one competitor of the parties (Microsoft) advanced the argument that the merged entity would have the ability and the incentive to foreclose its competitors on the markets (or market segments) for Integrated Development Environments (IDEs) software, Software Change and Configuration Management (SCCM) tools, and Application Server Software Platforms (ASSP
cs Za třetí, většina potenciálních investorů se zajímala o oblast z důvodu developmentu nemovitostí; z celkem ‧ pořízených dokumentů k nabídkovému řízení bylo ‧ zakoupeno pro celou platformu podniku Tractorul
en Third, the majority of potential investors were interested in the area for real estate development; out of ‧ tender documents acquired in total, ‧ were bought for the entire Tractorul platform
cs Obyčejné 32 bitové antivirové aplikace nemohou fungovat na platformě 64 bitových Windows, protože jsou závislé na 32 bitových jaderných ovladačích.
en Regular (32-bit) antivirus applications are unable to operate correctly on the 64-bit Windows platform because they rely on 32-bit kernel-mode drivers.
cs Rozhraní Microsoft DirectX je skupina technologií navržená tak, aby počítače se systémem Windows byly ideální platformou pro spouštění a zobrazování aplikací bohatých na multimediální prvky, jako jsou např. realistická barevná grafika, video, prostorové animace a prostorový zvuk.
en Microsoft DirectX is a group of technologies designed to make Windows-based computers an ideal platform for running and displaying applications rich in multimedia elements such as full-color graphics, video, 3D animation, and rich audio.
cs S veřejným vydáním RTM verze systému Windows Vista v listopadu 2006 očekává ALWIL Software výrazné rozšíření této platformy, a to především mezi domácími uživateli.
en With the public release of RTM version of Windows Vista in November 2006, ALWIL Software anticipates massive deployment of this new platform, especially among home users.
cs je certifikovaným produktem firmy ICSA pro následující platformy: DOS, Windows 3.x, Windows 95 a Windows NT. Tato certifikace znamená, že avast!
en is ICSA Certified Product for the following platforms: DOS, Windows 3.x, Windows 95 and Windows NT.
cs Je přístupné z Windows i Mac OS nebo Linuxu, a je proto naprosto nezávislé na platformě.
en It can be accessed using Windows as well as Mac OS or Linux and is therefore completely platform independent.
cs Při vývoji aplikací pro mobilní zařízení (jak mobilní telefony, tak i robustní přenosné terminály používané v terénních provozech) jsme schopni obsloužit všechny dominantní platformy - Windows Mobile, mobilní Javu (J2ME) i Symbian S60.
en We have had experience with RFID technology implementation from writing and recording RFID labels to their reading using mobile terminals. We know the RFID implementation in mobile phones (the NFC technology).
cs Služby podpory jsou zaměřeny na platformu operačního systému Microsoft Windows a aplikací provozovaných na této platformě.
en The support services focus on the Microsoft Windows operating system platform and on applications operated on this platform.
cs antivirus, včetně domácí Home Edition, nyní plně podporují novou platformu Windows x64 (avast!
en antivirus editions, including the free Home Edition, now fully support the new Windows x64 platform (avast!
cs Prohlížeč Evince byl portován a je nově dostupný na platformě Microsoft Windows®.
en Evince has also been ported to and is available for Microsoft Windows® platforms.
cs února 2006 - avast! 4 Pro obdržel v únoru cenu 100% Virus Bulletin award na platformě Windows NT 4.0. avast!
en 100% Virus Bulletin awardFebruary 20, 2006 - In the latest Virus Bulletin tests (February 2006, Windows NT 4.0 platform) avast!
cs října 2006 - avast! 4 Server obdržel v říjnu 2006 cenu 100% Virus Bulletin award na platformě Windows 2000 Server.
en 100% Virus Bulletin award - October 2006October, 2006 - In the latest Virus Bulletin tests (October, 2006, Windows 2000 Server) avast!
cs 4 Pro obdržel v červnu 2006 cenu 100% Virus Bulletin award na platformě Windows XP. avast!
en 4 Professional Edition detected all In-The-Wild viruses (i.e.
cs Nová platforma 64-bit Windows přináší zvýšenou produktivitu a spolehlivost, stejně jako mnohá vylepšení bezpečnosti.
en The new 64-bit Windows platform brings increased productivity and dependability as well as many security enhancements.
cs prosince 2005 - avast! Server Edition obdržel v prosinci 2005 cenu 100% Virus Bulletin award na platformě Windows Server 2003 x64 version.
en 100% Virus Bulletin awardDecember 19, 2005 - In the latest Virus Bulletin tests (December 2005, Windows Server 2003 x64 version) avast!
cs je nyní dostupná pro platformu Windows Home Server a v kombinaci s avast! Home edition a/nebo avast!
en multi-award winning technology is now available on the Windows Home Server platform in avast!
cs 3. července 2006 - avast! 4 Pro obdržel v červnu 2006 cenu 100% Virus Bulletin award na platformě Windows XP.
en Get antivirus protection for your Windows Vista now.
cs Naše odborné znalosti ve vývoji aplikací na zakázku pokrývají všechny dnes široce rozšířené technologie – Javu, .Net, C++, PHP/ASP, mobilní platformy (J2ME, Windows Mobile i Symbian) a další.
en Our expert knowledge of application development covers all today's prevalent technologies - Java, Net, C++, PHP/ASP, mobile platforms (J2ME, Windows Mobile and Symbian) and others.
cs V současnosti je jediným podporovaným jazykem angličtina a jedinou podporovanou platformou Windows.
en The Voice feature is only available for the English language and the Windows platform at this point.
Showing page 1. Found 3583 sentences matching phrase "platforma Windows Azure Development Accelerator Extended".Found in 4.062 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.