Translations into English:

  • Ailanthus   

Similar phrases in dictionary Danish English. (89)

Abeskræk-slægtenaraucaria
abeskræk-slægtenaraucaria
Adonis-slægtenAdonis
adonis-slægtenadonis
Balsamin-slægtenImpatiens
balsamin-slægtenimpatiens
Basilikum-slægtenOcimum
Bede-slægtenBeta
Berberis-slægtenBerberis
blæretang-slægtenfucus
Bomuld-slægtenGossypium
Buksbom-slægtenBuxus
Bunke-slægtenDeschampsia
Coca-slægtenErythroxylum
Draphavre-slægtenArrhenatherum
Dværglivstræ-slægtenMicrobiota
fingerbøl-slægtendigitalis
Fitzroya-slægtenFitzroya
Fjeldpryd-slægtenDiapensia
Fjergræs-slægtenStipa
Galtetand-slægtenStachys
ginseng-slægtenginseng
Glücksburgske slægtHouse of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Gran-slægtenspruce
gran-slægtenspruce; fir
hebe-slægtenhebe
Hjertegræs-slægtenBriza
Hyacint-slægtenhyacinth
hyacint-slægtenhyacinth
Hørpalme-slægtenTrachycarpus
Indigo-slægtenIndigofera tinctoria
Iris-slægteniris
iris-slægteniris
Jesu slægtGenealogy of Jesus
Jordbær-slægtenstrawberry
Kaffe-slægtenCoffea
Kamelia-slægtenCamellia
kamelia-slægtencamellia
Kapoktræ-slægtenCeiba
kapoktræ-slægtenceiba
kejsertræ-slægtenpaulownia
Kiddike-slægtenRaphanus
Kiwi-slægtenactinidia
Klokke-slægtenCampanula
klokke-slægtencampanula
Kællingetand-slægtenLotus
kællingetand-slægtenlotus
Lakrids-slægtenGlycyrrhiza
Laurbær-slægtenLaurus
Livstræ-slægtenPlatycladus
Løn-slægtenMaple
løn-slægtenmaple
Mangeløv-slægtenDryopteris
Mispel-slægtenLoquat
Oldenborgske slægtHouse of Oldenburg
Oliven-slægtenOlea
Pagodetræ-slægtenStyphnolobium
Peber-slægtenPiper
pile-slægtenwillow
Rejnfan-slægtenTanacetum
Ribs-slægtenGrossulariaceae
Sennep-slægtenSinapis
Skvalderkål-slægtenAegopodium
Slangerod-slægtenAristolochia
slægtfamily; kinship; ; relative; people; genus
slægt og vennerkith and kin; friends and relatives
slægten
slægtens
slægter
slægterne
slægternes
slægters
slægts
Solsikke-slægtenHelianthus
Star-slægtenCarex
Stjerneanis-slægtenIlliciaceae
sukkerrør-slægtensugarcane
Svalerod-slægtenVincetoxicum
syren-slægtensyringa
Sølvregn-slægtenFallopia
Tagrør-slægtenPhragmites
teaktræ-slægtenteak
Tornpanax-slægtenOplopanax
Valnød-slægtenwalnut
Vasa-slægtenHouse of Vasa
vedbend-slægtenivy
Vinterglans-slægtenPachysandra
Voldtimian-slægtenacinos
ørnebregne-slægtenbracken

Example sentences with "Skyrækker-slægten", translation memory

add example
Du nedstammer fra en ædel slægtWhat an honored family you descend from Timander!
Der bør fastsættes en EF-producentpris for én af nævnte varer, og EF-producentprisen for de øvrige varer beregnes ved hjælp af de tilpasningskoefficienter, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. maj ‧ om fastsættelse af tilpasningskoefficienter for fisk af slægterne Thunnus og EuthynnusIt is appropriate to establish the Community producer price for one of those products and calculate the Community producer price for the others by means of the conversion factors established by Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ fixing the conversion factors applicable to fish of the genera Thunnus and Euthynnus
Shigellose forårsages af bakterier af slægten Shigella, der har mennesker som hovedsmittereservoir.Shigellosis is caused by Shigella bacteria, with humans as the main reservoir.
Det er ikke et spørgsmål om fejdende Kongelige slægterIt is not a matter of feuding royal houses
Kernefamilien, ja, men hele slægten, nej.Let us admit the immediate family by all means, but not the entire extended family.
Også opført under slægten CoryphanthaAlso referenced in genus Coryphantha
plantens binomiale videnskabelige navn (slægt, art, varietet og autor), kemotype (i givet fald), plantedele, en definition af drogetilberedningen, forholdet mellem drogen og drogetilberedningen, ekstraktionsopløsningsmiddel/-opløsningsmidler, andre navne (synonymer nævnt i andre farmakopéer) samt laboratoriekodeWith respect to the nomenclature of the herbal preparation, the binomial scientific name of plant (genus, species, variety and author), and chemotype (where applicable), the parts of the plants, the definition of the herbal preparation, the ratio of the herbal substance to the herbal preparation, the extraction solvent(s), the other names (synonyms mentioned in other Pharmacopoeias) and the laboratory code shall be provided
Oversigter vedrørende slægter og arter, der ikke er opført i direktiv ‧/‧/EF, med angivelse af de betingelser, formeringsmateriale skal opfyldeSchedules for genera and species not listed in Directive ‧/‧/EC containing conditions with which propagating material must comply
Inden for slægten Brachypelma bør følgende nomenklatur anvendesIn the genus Brachypelma the following nomenclature should be used
Planter til udplantning, bortset fra frø, dog også frø af Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., med oprindelse i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, New Zealand og Uruguay, slægterne Triticum, Secale og X Triticosecale fra Afghanistan, Indien, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan og USA, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. og Phaseolus LPlants, intended for planting, other than seeds but including seeds of Cruciferae Gramineae, Trifolium spp., originating in Argentina, Australia, Bolivia, Chile, New Zealand and Uruguay, genera Triticum, Secale and X Triticosecale from Afghanistan, India, Iraq, Mexico, Nepal, Pakistan and the USA. Capsicum spp. Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. and Phaseolus L
Min mand er af jødisk slægtMy husband is from a Jewish family
De grønlandske myndigheder har underrettet Kommissionen om, at Fællesskabet har adgang til at fiske ‧ tons krabber af slægten Chionoecetes i grønlandske farvandeThe Greenland authorities have notified the Commission that the Community has access to ‧ tonnes of snow crab in Greenland waters
frugter og dele samt afledte produkter heraf fra kunstigt opformerede planter af slægten Vanillafruits and parts and derivatives thereof of artificially propagated plants of the genus Vanilla
Tilpasningskoefficienterne for de forskellige arter, størrelser og præsentationsformer af fisk af slægterne Thunnus og Euthynnus fastsættes som anført i bilag IThe conversion factors applicable to the different species, sizes and presentations of fish of the genera Thunnus and Euthynnus shall be as listed in Annex I hereto
Mave-tarm-infektioner med bakterier af slægten Salmonella kaldes sædvanligvis "salmonelloser", når de skyldes andre Salmonella-arter end S. typhi og S. paratyphi.Enteric infections due to Salmonella bacteria are generally referred to by the term ‘salmonellosis’ when they are due to Salmonella species other than Salmonella typhi and Salmonella paratyphi.
Biogeographica ‧: ‧-‧. [for skorpioner af slægten Pandinus]Biogeographica ‧: ‧-‧. (for scorpions of the genus Pandinus
tilhører en slægt, hvoraf de fleste arter, eller er en art, hvoraf de fleste underarter er opført i bilag A i overensstemmelse med kriterierne i litra a) eller b), nr. i), og hvor opførelse i bilaget er af afgørende betydning for en effektiv beskyttelse af de pågældende højere systematiske enhederwhich is in a genus of which most of the species or which is a species of which most of the subspecies are listed in Annex A in accordance with the criteria in subparagraphs (a) or (b)(i) and whose listing in the Annex is essential for the effective protection of those taxa
Det er familien og slægten, der på den mest grundlæggende måde kan give barnet et naturligt hjem og en naturlig opvækst.It is family and relatives who, in the most basic way, can give children the home, and the childhood and adolescence, which they naturally require.
Kun sådan kunne slægten videreføresOnly then can the Warren line continue. "
Hvis resultatet af undersøgelsen efterlader tvivl om forsendelsens identitet, navnlig vedrørende slægt, art eller oprindelse, anses forsendelsen for at indeholde de i bilag V, del B, angivne planter, planteprodukter eller andre objekterIf, at the outcome of the inspection, doubts remain in respect of the identity of the consignment, in particular concerning genus, species or origin, the consignment shall be considered to contain plants, plant products or other objects listed in Annex V, Part B
Myg af slægten Anopheles findes således stadig i disse områder, herunder Europa.Anopheles mosquitoes are in fact still present in those areas, including in Europe.
Det vil efter min opfattelse være beklageligt af hensyn til vores børn og kommende slægter, hvis vi ikke vover at gøre det.I think that it is regrettable for our children, as well as future generations, if we do not dare go ahead.
Planter til udplantning, bortset fra frø, dog også frø af Cruciferæ, Gramineæ, Trifolium spp., med oprindelse i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, New Zealand og Uruguay, slægterne Triticum, Secale og X Triticosecale fra Afghanistan, Indien, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan og USA, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schønoprasum L. og Phaseolus LPlants, intended for planting, other than seeds but including seeds of Cruciferae Gramineae, Trifolium spp., originating in Argentina, Australia, Bolivia, Chile, New Zealand and Uruguay, genera Triticum, Secale and X Triticosecale from Afghanistan, India, Iraq, Mexico, Nepal, Pakistan and the USA. Capsicum spp
Sone min slægts brødeMake amends for all my family' s done
Kommissionens forordning (EØF) nr. ‧/‧ af ‧. december ‧ om fastsættelse af tilpasningskoefficienter for fisk af slægterne Thunnus og Euthynnus er blevet ændret væsentligt ved flere lejlighederCommission Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ fixing the conversion factors applicable to fish of the genera Thunnus and Euthynnus has been substantially amended several times
Showing page 1. Found 333 sentences matching phrase "Skyrækker-slægten".Found in 0.526 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.