Translations into English:

  • Ailanthus   

Similar phrases in dictionary Danish English. (82)

Bunke-slægten
Deschampsia
Cashew-slægten
Anacardium
Coca-slægten
Erythroxylum
Draphavre-slægten
Arrhenatherum
Glücksburgske slægt
House of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
gran-slægten
spruce; fir
Jesu slægt
Genealogy of Jesus
Kiwi-slægten
actinidia
Lakrids-slægten
Glycyrrhiza
Oldenborgske slægt
House of Oldenburg
Pagodetræ-slægten
Styphnolobium
Slangerod-slægten
Aristolochia
slægt
relative; clan; genus; sort; people; folk; kinship; sept; relationship; kinsfolk; family line; kind; ; phratry; tribe; kinfolk; family
Svalerod-slægten
Vincetoxicum
Vasa-slægten
House of Vasa

Example sentences with "Skyrækker-slægten", translation memory

add example
da Navn (almindeligt og videnskabeligt) på den organisme, der foreslås indført eller omplantet, med angivelse af slægt, art, underart eller en lavere klassifikation, når en sådan findes
en Name (common and scientific) of the organism proposed for introduction or translocation, indicating the genus, species, subspecies or lower taxonomic classification where applicable
da De foranstaltninger, der er foreskrevet i denne beslutning, bør gælde for indslæbning eller spredning af skadegøreren, import, produktion og flytning af planter af slægten Brugmansia Pers. spp. og arten Solanum jasminoides Paxton til plantning, herunder frø, i Fællesskabet
en The measures provided for in this Decision should apply to the introduction or the spread of the harmful organism, the import, production and movement of the plants of the genus Brugmansia Pers. spp., and the species Solanum jasminoides Paxton, intended for planting, including seeds, within the Community
da and A new species of Tupinambis Daudin, ‧ (Squamata, Teiidae) from Central Brazil (Manzani, P. R. and A. S. Abe, ‧, Boletim do Museu Nacional. Nov. Ser. Zool. ‧: ‧) til artsnavne inden for slægten Tupinambis
en and A new species of Tupinambis Daudin, ‧ (Squamata, Teiidae) from Central Brazil (Manzani, P.R. and A.S. Abe, ‧, Boletim do Museu Nacional. Nov. Ser. Zool. ‧: ‧) for the species names of the genus Tupinambis
da Også opført under slægterne Navajoa, Toumeya og Utahia, omfatter synonymerne Pediocactus fickeisenii, Navajoa peeblesianus ssp. fickeisenii og Navajoa fickeisenii
en Also referenced in genera Navajoa, Toumeya and Utahia includes synonyms Pediocactus fickeisenii, Navajoa peeblesiana ssp. fickeisenii and Navajoa fickeisenii
da Det er familien og slægten, der på den mest grundlæggende måde kan give barnet et naturligt hjem og en naturlig opvækst.
en It is family and relatives who, in the most basic way, can give children the home, and the childhood and adolescence, which they naturally require.
da Navnet på deres art og slægt, samt deres stamme skal fremgå af mærkningen ligesom oprindelsen og udvælgeren af denne stamme
en The name of the genus and species and the reference of the strain must be shown on the label, with the origin and the strain breeder
da Flandern vil forløses for Det Socialistisk Partis korrupte diktatur i Vallonien og ligeledes for slægten Saksen-Coburgs kongelige afkom, der svindler.
en Flanders wants to be freed from the Socialist Party's corrupt dictatorship in Wallonia and from the dastardly royal offspring of the House of Saxe-Coburg.
da Alytes ‧-‧): ‧) for slægten Mantella
en Alytes ‧-‧): ‧) for the genus Mantella
da Lad ham leve i sin slægts skønhed og styrke
en Let him live in the beauty and vigour of his seed
da Derfor og for fremtiden, til slut og desuden, ergo og så videre...... vor royale selvtilstrækkelighed...... fra idag, og over hele universet...... skal vi ikke længere være kendt som Harkonnen slægten
en Therefore and henceforth, in conclusion and furthermore, ergo and et cetera...... our ample and royal self...... from this day forth, and throughout the universe...... we shall no longer be known as House Harkonnen
da Malaria skyldes parasitter af slægten Plasmodium.
en Malaria is caused by Plasmodium parasites.
da Tilpasningskoefficienterne for de forskellige arter, størrelser og præsentationsformer af fisk af slægterne Thunnus og Euthynnus fastsættes som anført i bilag I
en The conversion factors applicable to the different species, sizes and presentations of fish of the genera Thunnus and Euthynnus shall be as listed in Annex I hereto
da Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, kan for specifikke slægter eller arter fastsætte, at perioderne i stk. ‧ kan forlænges med indtil fem år
en The Council, acting by qualified majority on proposal from the Commission, may, in respect of specific genera or species, provide for an extension of these terms up to a further five years
da om fastsættelse af tilpasningskoefficienter for fisk af slægterne Thunnus og Euthynnus
en fixing the conversion factors applicable to fish of the genera Thunnus and Euthynnus
da Alle druesorterne i klassificeringen skal tilhøre arten Vitis vinifera eller være en krydsning af denne artmed andre arter af Vitis-slægten
en All classified varieties shall belong to the specifies Vitis vinifera or come from a cross between this species and other species of the genus Vitis
da Den traktatsikrede ret i EU til fri bevægelighed og etablering nyder også almindelig støtte og bliver alligevel groft overtrådt af Italiens 13. såkaldte midlertidige konstitutionelle artikel, som i al evighed sender de mandlige efterkommere af Savoyen-slægten i eksil fra deres eget land.
en The EU Treaty right to freedom of movement and establishment also enjoys universal support, and yet is so clearly breached by Italy' s 13th so-called transitional constitutional article, which exiles in perpetuity the male descendants of the House of Savoy from their own country.
da planter: planter af slægten Pinus L. og arten Pseudotsuga menziesii til plantning, herunder frø og kogler til opformeringsformål
en specified plants means plants of the genus Pinus L. and the species Pseudotsuga menziesii, intended for planting, including seeds and cones for propagation purposes
da Samme artikler gælder for grundstammer og andre plantedele af andre slægter eller arter eller hybrider deraf, såfremt materiale af en af disse slægter eller arter eller hybrider deraf, er eller vil blive podet på dem
en Rootstocks and other parts of plants of other genera or species or their hybrids shall also be subject to those Articles if material of one of those genera or species, or of their hybrids, is, or has to be, grafted on to them
da Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: ‧-‧- Herpeton Verlag, ISBN ‧-‧-‧-‧. [for slægten Uromastyx]
en Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: ‧-‧- Herpeton Verlag, ISBN ‧-‧-‧-‧. (for the genus Uromastyx
da En skam, Tom ikke slægter dig på
en Too bad Tom doesn' t take after you
da ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus Hybrider, der er fremkommet ved krydsning af en art af slægten Triticum med en art af slægten Secale
en ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale
da Også opført under slægten Afrormosia
en Also referenced in the genus Afrormosia
da Også opført under slægten Nactus
en Also referenced in genus Nactus
da Det er ikke helt som under enevælde, men det slægter derhenad med et stænk af Mussolinis korporative idéer.
en It is not an absolute autocracy, but it is heading in that direction with a hint of Mussolini's corporate ideas.
da Det er fremstillet af druesorter, der tilhører arten Vitis vinifera eller en krydsning af Vitis vinifera-arten med andre arter af Vitis-slægten
en it is obtained from vine varieties belonging to Vitis vinifera or a cross between the Vitis vinifera species and other species of the genus Vitis
Showing page 1. Found 333 sentences matching phrase "Skyrækker-slægten".Found in 0.517 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.