Translations into English:

  • Ailanthus   

Similar phrases in dictionary Danish English. (89)

Bunke-slægten
Deschampsia
Coca-slægten
Erythroxylum
Draphavre-slægten
Arrhenatherum
Glücksburgske slægt
House of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
gran-slægten
spruce; fir
Jesu slægt
Genealogy of Jesus
Kiwi-slægten
actinidia
Lakrids-slægten
Glycyrrhiza
Oldenborgske slægt
House of Oldenburg
Pagodetræ-slægten
Styphnolobium
Ribs-slægten
Grossulariaceae
Slangerod-slægten
Aristolochia
slægt
family; kinship; ; relative; people; genus
slægt og venner
kith and kin; friends and relatives
Svalerod-slægten
Vincetoxicum

Example sentences with "Skyrækker-slægten", translation memory

add example
da I nogle tilfælde kan man anvende slægts- og artsnavn, når anvendelsen af slægtsnavnet alene kan være vildledende, og når det for tydelighedens skyld er nødvendigt at identificere arten, f.eks
en On a case-by-case basis, the genus and species name of the micro-organism may be used when the used of the genus only may be misleading and the identification of the species is needed for clarity, e.g
da En pige af gammel slægt skal blive dronning
en A girl of ancient name shall become queen
da Det ligger til slægten
en It' s a family trait
da Både fiskeri af blæksprutter (argentinsk blæksprutte og blæksprutter af Loligo-slægten) og kulmule foregår i to små åbne havområder, der er en del af et meget større fiskeområde, som omfatter både de argentinske og uruguayanske eksklusive økonomiske zoner (EEZ'er) samt det område, der kontrolleres af Falklandsøernes regering, hvor ca. ‧ fartøjer fra Argentina, tredjelande og Falklandsøerne udøver deres virksomhed
en Both fishing for cephalopods (shortfin and common squid) and hake takes place in two small high-sea areas that are part of a much larger area of fishing activity that includes both the Argentinean and Uruguayan EEZs, as well as the area controlled by the Falklands government, where around ‧ vessels from Argentina, third-countries and the Falklands operate
da Det finder ligeledes anvendelse på grundstammer og andre plantedele af andre slægter eller arter end dem, der er opført i bilag I, eller hybrider deraf, såfremt materiale af de bilag I anførte slægter eller arter eller hybrider deraf er eller vil blive podet på dem
en It shall also apply to rootstocks and other parts of plants of other genera or species than those listed in Annex I or their hybrids, if material of genera or species listed in Annex I or their hybrids is grafted or is to be grafted onto them
da frugter og dele samt afledte produkter heraf fra kunstigt opformerede planter af slægten Vanilla
en fruits and parts and derivatives thereof of artificially propagated plants of the genus Vanilla
da Også opført som slægten Crax
en Also referenced as genus Crax
da Omfatter kun slægten Helioporidae med én enkelt art, Heliopora coerulea
en Includes only the family Helioporidae with one species Heliopora coerulea
da Den ultimative bedrift i århundreder fra en Bene Gesserit slægt
en The ultimate achievement of centuries of Bene Gesserit breeding
da Hvis klasser omfatter mere end én slægt, anvendes listen over klasser i punkt
en if classes encompass more than one genus, the list of classes in point ‧ shall apply
da Tidligere opført under slægten Lutra
en Formerly included in genus Lutra
da Mammal species of the world: A taxonomic and geographic reference, ‧nd edition, (edited by D. E. Wilson and D. M. Reeder, ‧, Smithsonian Institute Press) til nomenklatur for pattedyr, undtagen for slægten Balaenoptera in Rice, D. W., ‧: Marine mammals of the World
en Mammal species of the world: A taxonomic and geographic reference, ‧nd edition, (edited by D. E. Wilson and D. M. Reeder, ‧, Smithsonian Institute Press) for mammalian nomenclature except for the genus Balaenoptera in Rice, D.W., ‧: Marine mammals of the World
da Også opført under slægterne Echinomastus, Neolloydia og Pediocactus
en Also referenced in genera Echinomastus, Neolloydia and Pediocactus
da Også opført under slægterne Pediocactus og Toumeya
en Also referenced in genera Pediocactus and Toumeya
da Også opført under slægten Testudo
en Also referenced as genus Testudo
da Desuden er det af samme årsager nødvendigt at begrænse yderligere spredning af Paysandisia archon (Burmeister), der er fundet i visse områder i Fællesskabet på ‧ Palmae-slægter og ved offentlig kontrol
en In addition, the further spread of Paysandisia archon (Burmeister), found in some areas in the Community on ‧ genera of Palmae and under official control, needs to be limited for the same reasons
da Tidligere opført under slægten Trionyx
en Formerly included in genus Trionyx
da Mave-tarm-infektioner med bakterier af slægten Salmonella kaldes sædvanligvis "salmonelloser", når de skyldes andre Salmonella-arter end S. typhi og S. paratyphi.
en Enteric infections due to Salmonella bacteria are generally referred to by the term ‘salmonellosis’ when they are due to Salmonella species other than Salmonella typhi and Salmonella paratyphi.
da Det er familien og slægten, der på den mest grundlæggende måde kan give barnet et naturligt hjem og en naturlig opvækst.
en It is family and relatives who, in the most basic way, can give children the home, and the childhood and adolescence, which they naturally require.
da Tidligere opført under slægten Rhinoplax
en Formerly included in genus Rhinoplax
da Generelt betragtes en slægt som en klasse for så vidt angår slægter og arter, der ikke er omfattet af listerne over klasser i punkt ‧ og
en as a general rule, for genera and species not covered by the list of classes in points ‧ and ‧, a genus is considered to be a class
da Også opført under slægten Carunculina
en Also referenced in genus Carunculina
da Du nedstammer fra en ædel slægt
en What an honored family you descend from Timander!
da Der fastsættes hvert år en EF-producentpris for fisk af slægterne Thunnus og Euthynnus bestemt til konservesindustrien
en A Community producer price is fixed every year for fish of the genera Thunnus and Euthynnus intended for the canning industry
da Vores slægt er uddød
en My line has ended
Showing page 1. Found 333 sentences matching phrase "Skyrækker-slægten".Found in 0.74 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.