Translations into English:

 • longitude   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  Distance in degrees east or west of the prime meridian at 0° measured by the angle between the plane of the prime meridian and that of the meridian through the point in question, or by the corresponding time difference.
   
  imaginary line through North Pole and South Pole

Example sentences with "længdegrad", translation memory

add example
da Med henblik på satellitovervågning udveksler parterne overensstemmende koordinater (bredde- og længdegrader) over de farvande, som hører under deres jurisdiktion
en For the purpose of the satellite tracking, the Parties shall exchange consistent latitude and longitude coordinates of waters which fall under their jurisdiction
da & kstars; opdaterer automatisk teleskopets længdegrad, breddegrad og tid ud fra de aktuelle indstillinger i & kstars;. Du kan slå disse opdateringer fra og til i menuen Enheder under Konfigurér INDI
en & kstars; automatically updates the telescope 's longitude, latitude, and time based on current settings in & kstars;. You can enable/disable these updates from Configure INDI dialog under the Devices menu
da Længdegrad Ø/V
en Longitude E/WO
da Afrund minutter og notér breddegrad og længdegrad
en Round off minutes and record degree of latitude and longitude
da Længdegrad Ø/V
en Longitude E/W
da Med henblik på satellitovervågning meddeler de comoriske myndigheder EF koordinaterne (bredde- og længdegrader) for Comorernes fiskerizone på en formular som vist i skema I, inden disse bestemmelser træder i kraft
en For the purposes of satellite monitoring, the Comorian authorities will communicate to the Community the coordinates (latitudes and longitudes) of the Comorian fishing zone based on the attached model (Table I) before the entry into force of these provisions
da Liste over potentielt sårbare indikatorarter, der er taget om bord, pr. fangstplads (inkl. bredde/længdegrad
en LIST OF POTENTIAL VULNERABLE INDICATOR SPECIES BROUGHT ONBOARD BY LOCATION (INCLUDE LAT/LONG
da Afrund minutter, og notér breddegrad og længdegrad
en Round off minutes and record degree of latitude and longitude
da Når der oprettes et nyt eller et yderligere niveau ‧ område, fremsender medlemsstaterne i standardiseret form, sammen med den første forelæggelse af data vedrørende det pågældende område, Kommissionen en oversigt over udvælgelseskriterierne og en fuldstændig liste over samtlige områder, herunder basisoplysninger, dvs. beliggenhed (længdegrad, breddegrad og højde) og arter, tillige med generelle oplysninger om hvert af de oprettede niveau ‧ områder
en Once a new or additional Level ‧ plot is established Member States shall together with the first data transmission concerning that plot forward a review of the selection criteria and a complete list of all plots to the Commission, including basic information such as location, that is to say longitude, latitude and altitude, and species, as well as general plot information for each Level ‧ plot installed in a standardised form
da C eller D. Position i breddegrad og længdegrad eller retvisende pejling og afstand i sømil fra et klart identificeret landmærke
en C or D. position in latitude and longitude or true bearing and distance in nautical miles from a clearly identified landmark
da Længdegrad Breddegrad I alt
en Longitude Latitude Totals
da Jeg har en længdegrad om lidt, men det bliver sværere at triangulere længdegradden
en I should have a rough longitude in a couple of minutes, though triangulating the longitude is gonna be trickier
da Den breddeagtige (tilsvarende breddegraden) vinkel i ækvatorsystemet kaldes deklinationen (forkortes Dekl.). Den angiver vinklen fra objektet til himlens ækvator. Den længdeagtige vinkel kaldes rektascensionen (forkortes RA). Den angiver objektets vinkel fra forårspunktet regnet mod øst.. I modsætning til alm. længdegrader måles rektascension i timer, minutter og sekunder i stedet for grader fordi den tilsyneladende rotation af ækvatorsystemet hænger nøje sammen med den sideriske tid og timevinklen. Stjernehimlen roterer én gang rundt på ‧ timer, så én times rektascension svarer til ‧ grader (‧ grader/‧ timer
en The latitudinal (latitude-like) angle of the Equatorial system is called Declination (Dec for short). It measures the angle of an object above or below the Celestial Equator. The longitudinal angle is called the Right Ascension (RA for short). It measures the angle of an object East of the Vernal Equinox. Unlike longitude, Right Ascension is usually measured in hours instead of degrees, because the apparent rotation of the Equatorial coordinate system is closely related to Sidereal Time and Hour Angle. Since a full rotation of the sky takes ‧ hours to complete, there are (‧ degrees/‧ hours) = ‧ degrees in one Hour of Right Ascension
da Længdegrad Ø/V
en Longitude E/O
da Position- længdegrad
en Position – Longitude
da Geografisk sted: Opdatér teleskopets information om geografisk sted (nuværende længdegrad og breddegrad), hvis det understøttes, ved forbindelse
en Geographic location: Update the telescope 's geographical location information (current longitude and latitude), if supported, upon connection
da Det afgrænsede beskyttede område for dyrkning af Shaanxi ping guo ligger ved breddegrad ‧° ‧′-‧° ‧′ nord og længdegrad ‧° ‧′-‧° ‧′ øst i midten af løsshøjsletten i det nordøstlige Kina
en The delimited protected area of Shaanxi ping guo is located at a latitude of ‧° ‧′-‧° ‧′ north and longitude of ‧° ‧′-‧° ‧′ east, in the centre of the Loess Plateau in north-eastern China
da Med henblik på satellitovervågning meddeler São Tomé og Príncipes myndigheder Fællesskabet koordinaterne (bredde- og længdegrader) for São Tomé og Príncipes EEZ
en For the purposes of the satellite monitoring, the São Toméan authorities shall communicate to the Community party the latitude and longitude coordinates of São Tomé and Príncipe’s EEZ
da Længdegrad og breddegrad
en Longitude and latitude.That' s a location
da Da vi startede & kstars; kunne vi ikke finde en database med længdegrad/breddegrad som dækker jordkloden ensformigt. Imidlertid er & kstars;-samfundet ved at komme ud over dette problem! Vi har allerede modtaget lister på byer fra mange brugere rundt om i verden. Hvis du kan bidrage til dette arbejde, så send os gerne din liste med byer og koordinater
en When we started & kstars;, we were unable to find a longitude/latitude database that covered the globe equitably. However, the & kstars; community is rapidly overcoming this problem! We have already received city lists from many users around the world. If you can contribute to this effort, please send us your list of cities and coordinates
da Minutter afrundes og breddegrad og længdegrad noteres
en Round off minutes and record degree of latitude and longitude
da Dette er et trickspørgsmål. Det er meningsløst at tale om nordpolens (og sydpolens) længdegrad. Den har alle længdegrader på en gang!
en This is a trick question. The Longitude is meaningless at the north pole (and the south pole too). It has all longitudes at the same time
da Faktiske koordinater for breddegrad/længdegrad
en Latitude-/longitude coordinates
da Alle steder på Jorden kan angives entydigt ved hjælp af disse to vinkler. Ålborg har f. eks. længdegraden ‧, ‧ grader øst og breddegraden ‧, ‧ grader nord. Så en vektor tegnet fra Jordens centrum til et punkt ‧, ‧ grader over ækvator og ‧, ‧ grader øst for Greenwich, England vil gå gennem Ålborg i Nordjylland
en By combining these two angles, any location on Earth can be specified. For example, Baltimore, Maryland (USA) has a latitude of ‧ degrees North, and a longitude of ‧ degrees West. So, a vector drawn from the center of the Earth to a point ‧ degrees above the Equator and ‧ degrees west of Greenwich, England will pass through Baltimore
Showing page 1. Found 94 sentences matching phrase "længdegrad".Found in 0.302 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.