Translations into English:

  • longitude   
    (noun   ) []
     
    Distance in degrees east or west of the prime meridian at 0° measured by the angle between the plane of the prime meridian and that of the meridian through the point in question, or by the corresponding time difference.

Example sentences with "længdegrad", translation memory

add example
da Længdegrad Ø/V
en Longitude E/O
da Afrund minutter og notér breddegrad og længdegrad
en Round off minutes and record degree of latitude and longitude
da Breddegrad og længdegrad
en Latitude and longitude
da For alle områderne sender medlemsstaterne senest den ‧. december ‧ Kommissionen en oversigt over udvælgelseskriterierne og en fuldstændig liste over de udvalgte områder, herunder grundlæggende oplysninger såsom beliggenhed (længdegrad, breddegrad, højde) og arter, tillige med de generelle oplysninger om hvert enkelt oprettet observationsområde i standardiseret form som anført i bilag ‧ a
en For all plots the Member States shall forward to the Commission by ‧ December ‧ a review of the selection criteria and a complete list of the selected plots, including basic information such as location (longitude, latitude, altitude) and species, as well as the general plot information for each installed observation plot in a standardized form as specified in Annex VIIa
da Det første tal er en længdegrad
en This first number is a longitude
da vestlig grænse ved længdegrad ‧° V
en western boundary at longitude ‧° W
da Fiskeriområde(r) (inkl. bredde/længdegrad
en LOCATION(S) OF AREAS FISHED (INCLUDE LAT/LONG
da Med henblik på satellitovervågning meddeler de comoriske myndigheder EF koordinaterne (bredde- og længdegrader) for Comorernes fiskerizone på en formular som vist i skema I, inden disse bestemmelser træder i kraft
en For the purposes of satellite monitoring, the Comorian authorities will communicate to the Community the coordinates (latitudes and longitudes) of the Comorian fishing zone based on the attached model (Table I) before the entry into force of these provisions
da Med henblik på satellitovervågning meddeler Kap Verdes myndigheder Fællesskabet koordinaterne (bredde- og længdegrader) for Kap Verdes EEZ
en For the purposes of the satellite tracking, the Cape Verde authorities shall communicate to the Community party the latitude and longitude coordinates of the Cape Verde EEZ
da Hvilken eller hvilke redskabstyper, der er anvendt (præciseres) i hvilke områder (inkl. bredde/længdegrad
en GEAR TYPE(S) USED (PLEASE IDENTIFY) IN WHAT AREAS (INCLUDE LAT/LONG
da Længdegrad og breddegrad
en Longitude and latitude
da position (breddegrad og længdegrad) ved første identificering
en the position (latitude, longitude) at the time when first identified
da Liste over potentielt sårbare indikatorarter, der er taget om bord, pr. fangstplads (inkl. bredde/længdegrad
en LIST OF POTENTIAL VULNERABLE INDICATOR SPECIES BROUGHT ONBOARD BY LOCATION (INCLUDE LAT/LONG
da Dybder registreret under fiskeriet (angives for hvert træk, inkl. bredde/længdegrad
en DEPTHS ENCOUNTERED DURING FISHING (LIST FOR EACH HAUL INCLUDING LAT/LONG
da breddegrad og længdegrad
en latitude and longitude
da Medmindre andet er fastsat, gælder denne konvention inden for konventionsområdet, som er alle farvande uden for områder under national jurisdiktion i det område, der afgrænses af en linje, som går mellem nedenstående punkter på de angivne bredde-og længdegrader
en Except as otherwise provided, this Convention applies within the Convention Area, being all waters beyond areas of national jurisdiction in the area bounded by a line joining the following points along parallels of latitude and meridians of longitude
da Navigationsdatasignalerne (NAV-frekvensvalg, DME-afstand, breddegrad, længdegrad, jordhastighed og fremdrift) foreligger ikke i digital form
en for navigational data (NAV frequency selection, DME distance, latitude, longitude, ground speed and drift) the signals are not available in digital form
da Længdegrad GGMM,MMM
en Longitude DDMM.MMM
da længdegrad ‧o V
en longitude ‧o W
da Afrund minutter, og notér breddegrad og længdegrad
en Round off minutes and record degree of latitude and longitude
da Samlet antal fiskeritimer/områder (angives for hvert træk, inkl. bredde/længdegrad
en TOTAL HOURS/AREA FISHED (LIST FOR EACH HAUL INCLUDING LAT/LONG
da Minutter afrundes og breddegrad og længdegrad noteres
en Round off minutes and record degree of latitude and longitude
Showing page 1. Found 94 sentences matching phrase "længdegrad".Found in 0.4 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.