Translations into English:

 • bell pepper   
  (Noun  ) (noun   )
   
  spicy-sweet vegetable
   
  spicy-sweet vegetable
 • pepper       
  (verb, noun, adjv   )

Example sentences with "peberfrugt", translation memory

add example
Spansk peberfrugtSpanish peppers
Kontrollen foretages på grundlag af inspektion af dyrkningsarealer, lagre og industrianlæg, gennemgang af dokumentation og kontrol af overholdelsen af de beskrevne fysiske karakteristika (punkt ‧.‧), idet det også kontrolleres, at de høstede peberfrugter er hele, sunde, rene og uden skaderThe checks involve an inspection of the plots, stores and processing undertakings, a review of the documentation and verification that the physical criteria described in point ‧.‧ are met, plus checks to ensure that the peppers picked are whole, healthy, clean, undamaged and unblemished
Dette mikroklima udgør uden tvivl et vigtigt element i forbindelse med Herbón-peberfrugtens særlige egenskaberThis microclimate is of great importance for obtaining the specific characteristics of the Herbón peppers
Peberfrugterne grilles på grill eller i ovneThe cooking of the peppers takes place on a grill or in an oven
De friske peberfrugter skal have følgende fysiske og morfologiske egenskaberThe fresh peppers must have the following physical and morphological characteristics
Derfor vil enhver håndtering og transport, der ikke er absolut nødvendig for, at den pakkede peberfrugt når frem til den endelige forbruger, medføre en forringelse af produktets kvalitetAny handling or transport more than that which is strictly necessary for packaging them for the consumer could diminish the quality of the product
Hvad angår emamectinbenzoat, blev der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på kernefrugter, ferskner og nektariner, spisedruer og druer til vinfremstilling, jordbær, tomater, auberginer, peberfrugter, cucurbitae (spiselig og ikke spiselig skræl), blomkål, broccoli, hovedkål, hovedsalat og andre salatplanter, bredbladet endivie, krydderurter, friske bønner (med og uden bælg), ærter i bælg og artiskokkerAs regards emamectin benzoate, such an application was made for the use on pome fruit, peaches and nectarines, table and wine grapes, strawberries, tomatoes, aubergines, pepper, cucurbits (edible and inedible peel), cauliflower, broccoli, head cabbage, lettuce and other salad plants, scarole, herbs, fresh beans (with and without pods), peas with pods and artichokes
På etiketterne og kontroletiketterne skal der findes en tydelig angivelse af Pimiento asado del Bierzo (grillet peberfrugt fra el BierzoThe words Pimiento asado del Bierzo must appear in a prominent place on the labels and back labels
fenarimol: tomatsaft, konserverede tomater og konserverede peberfrugterfenarimol: tomato juice, preserved tomatoes, preserved peppers
Til peberfrugter af Bierzo-økotypen regnes forskellige frugter med de samme genetiske særegenskaber som den sort, de tilhører, og som er tilpasset forholdene i Bierzo-områdetThe pepper belongs to the Bierzo ecotype, which is a set of individuals that, whilst having genetic characteristics that are identical to those of the variety to which they belong, are adapted to the conditions of the Bierzo district and present morphological and physiological differences linked to their environment
For at undgå handelsbarrierer for importen af peberfrugter fra USA er det nødvendigt at fastsætte en højere maksimalgrænseværdi for restkoncentrationerTo avoid trade barriers for the importation of American peppers, a higher MRL is necessary
Blomkål, peberfrugter, hvede, auberginer, druer, ærter (friske eller frosne, uden bælg), bananer og appelsinsaftCauliflower, peppers, wheat, aubergines, grapes, peas (fresh/frozen, without pod), bananas and orange juice
De særlige egenskaber, som kendetegner Peperone di Pontecorvo i forhold til andre peberfrugter, er dens udtalte smag og letfordøjelighed, som skyldes den tynde skal, der gør, at der bliver en betydelig mindre masse tilbage efter tygningen end ved andre produkter af samme typeThe essential specific characteristics of Peperone di Pontecorvo as compared to other peppers are that it is highly flavoursome and easier to digest as a result of its thin skin, to the extent that the quantity that remains in the mouth after chewing is significantly less than for other products of the same type
BOB'en Pemento de Herbón omfatter peberfrugter fra både frilandsdyrkning og dyrkning under dækkeThe PDO Pemento de Herbón will cover both peppers grown in the open and those grown under a covering
Dernæst prøvesmages de rå peberfrugter fra de planter, de først har udvalgt, med henblik på at finde ud af, hvor stærke de er (capsaicinindhold), og opnå den ønskede milde smag, idet de accepterer, at nogle få frugter er lidt stærke, eftersom det er en meget karakteristisk organoleptisk egenskab ved Herbón-peberfrugten sammenlignet med de produkter, der kommer fra andre områder, hvor capsaicinindholdet er meget højere, og hvor det meget hyppigere forekommer, at de er stærkeThey then sample taste raw peppers from the plants that have passed the first selection, in order to test their spiciness (level of capsaicin) and obtain the desired mild flavour, accepting a few lightly spicy fruit, since this is one of the defining organoleptic properties of the Herbón pepper, in contrast to products from other areas, in which the proportion of capsaicin is much greater and is a more prominent feature of the product
Klimaet i det geografiske område har både den temperatur og den luftfugtighed, som er nødvendig for denne type peberfrugts vækst og reproduktionThe climate in the geographic area therefore combines the temperatures and humidity that this type of pepper needs for its vegetative and reproductive development
Når peberfrugten er blevet dyrket i områder i det sydlige Spanien, hvor klimaet er varmere, og når der har været perioder med høje temperaturer og lav fugtighed, er frugternes handelskvalitet blevet forringet på grund af en større forekomst af de fysiologiske problemer beskrevet ovenfor som dannelsen af en vandtæt hinde, råd i spidsen og/eller skarphed i smagenWhen this pepper is grown in others areas in the south of Spain with a warmer climate and at times when temperatures are high and humidity is low, the marketable quality of the fruits is lessened because a higher proportion of the fruit is affected by the physiological problems described above of waterproof coating, apical-blossom end rot and/or spicy fruit
Peberfrugter, der markedsføres under BGB'en Pemento de Oímbra, skal være forsynet med en etiket med de enkelte producenters/emballeringsvirksomheders mærke og en kontroletiket med alfanumerisk kode og løbenummer godkendt af kontrolinstansen, ligesom de skal være forsynet med symbolet for den beskyttede geografiske betegnelsePeppers marketed under the Protected Geographical Indication Pemento de Oímbra must bear a commercial label bearing the brand name of each producer/packer and a secondary label bearing a sequential alphanumeric code, authorised by the inspection body, with the Protected Geographical Indication logo
Den tørrede og malede peberfrugt blev allerede markedsført i Herbón i slutningen af det ‧. århundrede og udgjorde en væsentlig indtægtskilde (Archivo General de SimancasThe pepper was already being sold dried and ground in Herbón at the end of the ‧th century, and was an important source of income (Archivo General de Simancas
Peberfrugter, der markedsføres under BGB’en Pemento da Arnoia, skal være forsynet med en etiket med de enkelte producenters/emballeringsvirksomheders mærke og en etiket med alfanumerisk kode og løbenummer godkendt af kontrolorganet, ligesom de skal være forsynet med symbolet for den beskyttede geografiske betegnelsePeppers marketed under the Protected Geographical Indication Pemento da Arnoia must bear the commercial label of each producer/packer and a label bearing a sequential alphanumeric code, authorised by the inspection body, with the Protected Geographical Indication logo
Forbindelsen mellem det afgrænsede geografiske område og peberfrugten Pimiento de Gernika eller Gernikako Piperra er forankret i dens renommé og i de traditionelle dyrkningsmetoder, hvilket også afspejles i peberfrugtens store popularitet blandt Baskerlandets forbrugere og i dens markedsprisThe link between the limited geographical area and the Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra is based on its reputation and cultural practices dating back to antiquity, which among other aspects came about as a result of the pepper's great popularity among consumers in the Basque Country and its market value
Kontrollen foretages på grundlag af inspektion af dyrkningsarealer, lagre og industrianlæg, gennemgang af dokumentation og kontrol af overholdelsen af de beskrevne fysiske karakteristika, idet det også kontrolleres, at de høstede peberfrugter er hele, sunde, rene og uden skaderThe controls will be based on an inspection of the plots, stores and processing undertakings, the review of documentation and checks that the physical criteria described are fulfilled, checking that the peppers when picked are whole, good, clean and undamaged and unblemished
Denne peberfrugt er en lokal økotype, som landbrugerne i det geografisk afgrænsede område har dyrket fra gammel tidThis pepper is a local ecotype that has been cultivated by farmers in the defined geographical area since ancient times
Der skal anvendes de dyrkningsteknikker, der bedst sikrer frugtsætningen og peberfrugternes perfekte udviklingThey are produced using the most appropriate techniques for perfect development and fruiting
Det lykkes således for producenterne ved at udvælge peberfrugterne enkeltvis efter nævnte kriterier og på grundlag af den knowhow, der er nedarvet fra generation til generation, at udvælge de eksemplarer, der har de egenskaber, der gør dem unikkeChoosing the peppers one-by-one in accordance with these specifications, using the know-how passed on from one generation to the next, the farmers select those peppers that maintain the characteristics that make them unique
Showing page 1. Found 144 sentences matching phrase "peberfrugt".Found in 0.208 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.