Translations into English:

 • bell pepper   
  (Noun  ) (noun   )
   
  spicy-sweet vegetable
   
  spicy-sweet vegetable
 • pepper       
  (verb, noun, adjv   )

Example sentences with "peberfrugt", translation memory

add example
da BGB'en Pemento de Oímbra kan omfatte peberfrugter, der er fremdyrket enten som frilandskultur eller under dække
en Peppers produced both in the open and under cover will be eligible for protection under the PGI Pemento de Oímbra
da Generelt skal specifikationerne i den tekniske standard for integreret produktion af peberfrugten, der gælder i den selvstyrende region Baskerlandet, følges
en In general terms, the specifications of the technical standard (Producción Integrada para el Pimiento) that is currently in force in the Autonomous Community of the Basque Country must be followed
da Blandt de vigtigste retningslinjer for Herbón-peberfrugtens behandling, som gør det muligt at opnå et ensartet produkt, er det værd navnlig at fremhæve både den omhyggelige udvælgelse hos landbrugerne i området for at fremskaffe frø, der skal bruges til spredning, og frem for alt udvælgelsen af hver enkelt peberfrugt for at få det bedst mulige produkt at markedsføre
en Among the practices that distinguish the Herbón pepper, the careful selection carried out by the area's farmers is particularly significant, for obtaining seeds and, most important of all, in order to be able to market a product of the highest possible quality
da fenarimol: tomatsaft, konserverede tomater og konserverede peberfrugter
en fenarimol: tomato juice, preserved tomatoes, preserved peppers
da Dernæst prøvesmages de rå peberfrugter fra de planter, de først har udvalgt, med henblik på at finde ud af, hvor stærke de er (capsaicinindhold), og opnå den ønskede milde smag, idet de accepterer, at nogle få frugter er lidt stærke, eftersom det er en meget karakteristisk organoleptisk egenskab ved Herbón-peberfrugten sammenlignet med de produkter, der kommer fra andre områder, hvor capsaicinindholdet er meget højere, og hvor det meget hyppigere forekommer, at de er stærke
en They then sample taste raw peppers from the plants that have passed the first selection, in order to test their spiciness (level of capsaicin) and obtain the desired mild flavour, accepting a few lightly spicy fruit, since this is one of the defining organoleptic properties of the Herbón pepper, in contrast to products from other areas, in which the proportion of capsaicin is much greater and is a more prominent feature of the product
da Kravet om, at peberfrugterne skal pakkes og emballeres i selve produktionsområdet, skal beskytte den geografiske betegnelses omdømme ved at garantere produktets autenticitet samt dets kvalitet og karakteristika
en The requirement to pack and package the peppers in the same production area aims to protect the reputation of the protected geographical indication, guaranteeing the authenticity of the product and maintaining its quality and characteristics
da Grøntsager, der dyrkes for frugten eller blomsten, undtagen tomater (courgetter, auberginer, små agurker, artiskokker, peberfrugter osv
en Vegetables grown for their fruit or their flowers, other than tomatoes (marrows and courgettes, aubergines, gherkins, globe artichokes sweet peppers, etc
da Baskerlandets Atlanterhavskyst har den rette temperatur for peberfrugten, moderat og ikke alt for varm, og sikkerhed for, at der ikke forekommer frost
en The Atlantic coast of the Basque Country provides the pepper with the right temperature, which is moderate and not excessively hot and the security that there will be no frosts
da Som følge af den begrænsede produktion og udbredelse i årenes løb har dyrkningen ikke bredt sig uden for dette geografiske område, som også i dag er det eneste sted, hvor man producerer denne peberfrugt
en As a result of its limited production and distribution over the years, its cultivation has not spread beyond that geographical area, which even today remains the only place where this pepper is grown
da Peberfrugterne forarbejdes som angivet i punkt ‧.‧ og udelukkende i de forarbejdningsvirksomheder, der er opført i tilsynsrådets virksomhedsregister
en The peppers covered must be processed only by the processing plants listed in the Regulating Board's relevant register, using the method described under point
da I ‧ opstod Festa do Pemento do Couto (Pemento do Couto-festen) som et tegn på peberfrugtens berømmelse; der er tale om en gastronomisk fest til fejring af Pemento do Couto, som hvert år afholdes i slutningen af juli på oprindelsesstedet i nærheden af klosteret Santa Maria do Couto
en As a reflection of its reputation, in ‧ the Festa do Pemento do Couto was established as a gastronomic festival celebrating the Pemento do Couto held annually at the end of July in its place of origin, near the monastery of Santa Maria do Couto
da På grund af peberfrugternes særlige karakteristika (de handles i frisk tilstand, inden de er modne, og de har tyndt skind og frugtkød) er de meget følsomme over for pludselige temperaturskift og fugtighed, og de bliver hurtigt for modne
en Due to their special characteristics (sold fresh, thin skin and flesh, unripe), the peppers are very sensitive to sudden changes in temperature or humidity and age rapidly
da Kontrollen foretages på grundlag af inspektion af dyrkningsarealer, lagre og industrianlæg, gennemgang af dokumentation og kontrol af overholdelsen af de beskrevne fysiske karakteristika, idet det også kontrolleres, at de høstede peberfrugter er hele, sunde, rene og uden skader
en The controls will be based on an inspection of the plots, stores and processing undertakings, the review of documentation and checks that the physical criteria described are fulfilled, checking that the peppers when picked are whole, good, clean and undamaged and unblemished
da Peberfrugter, for hvilke det er tilladt at anvende den beskyttede geografiske betegnelse Gernikako Piperra eller Pimiento de Gernika, er frugter af arten Capsicum annuum L., der tilhører den lokale kultivar af sortstypen Gernika
en Gernikako Piperra or Pimiento de Gernika peppers protected by the protected geographic indication are fruits of the genus Capsicum annnuum L., which belong to the local cultivar of the Gernika variety
da Hele veludviklede peberfrugter med stilk, rene og uden udvendig fugt, synlige fremmedelementer eller fremmede dufte
en They must be whole peppers with stalks, well-developed, clean and free of external moisture, visible foreign matter and foreign odours
da Derudover vil der på selve etiketten stå, hvilken typer peberfrugt der er tale om med angivelsen af sorten Padrón
en The commercial label will also indicate the variety of pepper, with the expression Padrón variety
da Udvælgelsen af planter og frugter med henblik på at fremskaffe frø, der skal bruges til spredning, foretages på traditionel vis af landbrugerne selv, som ud fra deres erfaringer vælger dem, som har de bedste egenskaber (mht. størrelse, form og udseende) til den senere dyrkning af en peberfrugt af optimal kvalitet
en The plants and fruit to be used for obtaining seed for propagation are selected using traditional methods by the farmers themselves, who use their experience to select those with the best characteristics (size, shape and appearance) for growing top-quality peppers
da Peberfrugterne skal have den samme form og konsistens, og misdannede eller deforme frugter anses som mangelfulde
en The peppers must keep their shape and consistency; any mal- or deformed fruits are considered defective
da Peberfrugten Pimiento de Gernika eller Gernikako Piperra er en af de ældste, kendte kultivarer i Baskerlandet, og frøene, samt hemmeligheder om plantens dyrkning, er gået i arv fra far til søn i århundreder og er en del af Bizkais historie
en Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra is one of the oldest plants known in the Basque Country and its seeds and the secrets of its cultivation have been passed from father to son for centuries and form part of Bizkaia's history
da op til ‧ frø pr. ‧ g peberfrugt
en up to ‧ seeds per ‧ grams of peppers
da Pimiento de Gernika er en sød peberfrugt, der kun indeholder lidt eller ingen capsicin, og Baskerlandets miljøforhold gør, at det normalt er en mild peberfrugt
en Pimiento de Gernika is a sweet pepper containing little or no capsaicin and which in the environmental conditions of the Basque Country is not usually spicy
da Producenterne udvælger således manuelt udelukkende de frugter, der opfylder en række strenge krav vedrørende farve (de vælger dem med den mest intense farve), hvordan de føles (de må ikke revne, når man trykker på dem, skindet må ikke være for stramt, og de peberfrugter, hvor forholdet mellem frøstokkens vægt og frugtens vægt er lavt, frasorteres) eller form (der tillades kun en minimal krumning
en The producers manually select only those peppers that meet the strictest requirements with regard to colour (they choose those whose colour is more intense), feel (they must not tear on being squeezed, the skin should not be too taut and those peppers that have a low seed weight/fruit weight ratio are excluded) or shape (the curvature should be minimal
da for fyldte (med peberfrugt) eller udstenede grønne oliven i saltlage: fra ‧ til ‧ frugter/kg
en fruit/kg for green olives, stuffed (containing red pepper flesh) or stoned, in brine
da Produktionen af peberfrugter af Bierzo-økotypen i føromtalte område er afgørende for det endelige produkts kvalitet, også selvom grilningen ikke sker i området
en It is the fact that the peppers are of the El Bierzo ecotype and grown in the Bierzo district, that gives the final product its specific characteristics, wherever the roasting is done
da Spansk peberfrugt
en Spanish peppers
Showing page 1. Found 144 sentences matching phrase "peberfrugt".Found in 0.51 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.