Translations into Thai:

  • Microsoft® Office Word 2007 

Similar phrases in dictionary German Thai. (1)

Microsoft® Office Word 2007 (Home and Student version)
Microsoft® Office Word 2007 (Home and Student version)

Example sentences with "Microsoft® Office Word 2007", translation memory

add example
de Durch Leerzeichen getrennte Liste von Erweiterungen, z. B. *.txt *.od* um nur Text-und Office-Dateien anzuzeigen
th ข้อความรายการนามสกุล โดยแยกด้วยช่องว่าง เช่น *. txt *. od * เพื่อใช้แสดงเฉพาะแฟ้มโปรแกรมชุดสํานักงานและแฟ้มข้อความเท่านั้น
de & Microsoft® Windows® Netzlaufwerk
th ไดรฟ์เครือข่ายของไมโครซอฟต์วินโดว์ส
de KWord Microsoft Write-ImportfilterFrameset name
th ตัวกรองนําเข้าข้อความธรรมดาของ KWordFrameset name
de Microsoft Write-Importdialog
th กล่องนําเข้า HTML
de Samba benutzen (Microsoft(R) Windows(R
th ใช้ Samba (Microsoft(R) Windows(R
de Geben Sie einen Namen für dieses Microsoft Windows Netzlaufwerk an, die Serveradresse sowie den Ordnerpfad und drücken Sie Speichern & Verbinden
th เติมชื่อของ ไดรฟ์เครือข่ายของไมโครซอฟต์วินโดว์ส นี้ โดยใช้รูปแบบ ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์และพาธไปยังโฟลเดอร์ จากนั้นกดที่ปุ่ม บันทึกและทําการเชื่อมต่อ
de Darstellungsprogramm für Hilfedateien aus Microsoft Windows
th ปลั๊กอินแสดงแฟ้มช่วยเหลือของไมโครซอฟต์วินโดว์ส
de Microsoft Developer Network SucheQuery
th เครื่องมือค้นหาเกี่ยวกับเครือข่ายผู้พัฒนาของไมโครซอฟต์Query
de Microsoft Media-Server-ProtokollComment
th โปรโตคอลสําหรับเซิรฟเวอร์จัดการสื่อของไมโครซอฟต์ (MMS) Comment
de Markieren Sie diese Einstellung, wenn Sie Fenster wie unter Microsoft Windows über einen Doppelklick auf den Menüknopf schließen möchten
th เปิดใช้งานตัวเลือกนี้ หากต้องการให้มีการปิดหน้าต่างเมื่อมีการคลิกซ้อน (ดับเบิลคลิก) บนปุ่มเมนูของหน้าต่าง ซึ่งพฤติกรรมนี้จะเป็นแบบเดียวกันกับระบบวินโดว์ส
de Der Samba-und NFS-Statusmonitor ist eine Benutzeroberfläche für die Programme smbstatus und showmount. Smbstatus zeigt die aktuellen Samba-Verbindungen an und ist Teil des Samba-Pakets, welches das SMB-Protokoll (Session Message Block Protocol) implementiert, das auch NetBIOS-oder LanManager-Protokoll genannt wird. Dieses Protokoll kann die Verteilung von Druck-und Speicherplatz-Ressourcen in einem Netzwerk übernehmen, einschließlich von Rechnern, die unter diversen Arten von Microsoft Windows laufen
th ส่วนติดตามสถานะของ Samba และ NFS เป็นโปรแกรมฟร้อนต์เอนด์ของ smbstatus และ showmount Smbstatus จะใช้รายงานถึงสถานะการเชื่อมต่อของ Samba ในปัจจุบัน โดยมันเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งของ Samba ที่ถูกประกาศใช้กับโพรโทคอล SMB (Session Message Block) ซึ่งบางทีก็เรียกว่าโพรโทคอล NetBIOS หรือ LanManager โพรโทคอลนี้ สามารถแบ่งปันการใช้เครื่องพิมพ์ หรือพื้นที่ดิสก์ร่วมกันได้ รวมไปถึงเครื่องที่ใช้งานไมโครซอฟต์วินโดว์สรุ่นต่าง ๆ อยู่อีกด้วย
de Wenn diese Einstellung ausgewählt ist, muss die Kamera mit einem seriellen Anschluss verbunden sein (unter Microsoft Windows als COM bekannt
th หากใช้ตัวเลือกนี้ กล้องควรจะเชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตอนุกรมตัวใดตัวหนึ่ง (รู้จักกันในชื่อพอร์ต COM บนระบบวินโดว์ส) ก่อนแล้ว
de Microsoft-Netzwerk-ProtokollName
th Comment=เอกสารไมโครซอฟต์เวิร์ดName
de FarbraumWählen Sie hier den Ausgabefarbraum für die dekodierten Rohdaten.Roh (linear): in diesem Modus wird kein Ausgabefarbraum während der Rohdekodierung benutzt.sRGB: dieser Farbraum ist ein RGB-Farbraum, der in Kooperation zwischen Hewlett-Packard und Microsoft erstellt wurde. Er ist die beste Wahl für Bilder, die für das Web oder als Portrait gedacht sind.Adobe RGB: dieser Farbraum ist ein RGB Farbraum, der von Adobe entwickelt wurde. Er ist gedacht für Fotoanwendungen wie Werbung und Kunst.Wide Gamut: dieser Farbraum ist eine erweiterte Version des Adobe-RGB-Farbraums.Pro-Foto: dieser Farbraum ist ein RGB-Farbraum, der von Kodak entwickelt wurde. Er ermöglicht eine sehr große Farbskala (Gamut) und wurde für die fotographische Ausgabe entworfen
th ขอบเขตสีเลือกขอบเขตสีที่จะใช้ในการถอดรหัสข้อมูลภาพแบบ RAW ได้ที่นี่แบบ Raw (เชิงเส้น): ในโหมดนี้ จะไม่มีการใช้ขอบเขตสีระหว่างการถอดรหัสข้อมูล RAWแบบ sRGB: ขอบเขตสีนี้ เป็นส่วนหนึ่งภายในขอบเขตสีแบบ RGB ถูกสร้างจากความร่วมมือกันระหว่าง Hewlett-Packard และ Microsoft เหมาะสําหรับใช้กับภาพที่มีเป้าหมายใช้บนเวบและภาพถ่ายบุคคลแบบ Adobe RGB: ขอบเขตสีนี้ เป็นส่วนหนึ่งภายในขอบเขตสีแบบ RGB พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Adobe โดยมีเป้าหมายสําหรับใช้กับแอพพลิเคชันจัดการและแก้ไขภาพถ่าย เช่น ด้านโฆษณาและงานศิลปะแบบ Wide Gamut: ขอบเขตสีนี้เป็นส่วนขยายขอบเขตจากขอบเขตสีแบบ Adobe RGB แบบ Pro-Photo: ขอบเขตสีนี้ เป็นส่วนหนึ่งภายในขอบเขตสีแบบ RGB พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Kodak ซึ่งสามารถรองรับช่วงความกว้างสีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ โดยมีเป้าหมายในการใช้งานกับการจัดการภาพถ่ายให้ตรงความเป็นจริงมากกที่สุด
de Zeigt das Netbios-Protokoll im aktuellen Unterfenster an. Netbios ist ein Dateifreigabe-Protokoll von Microsoft
th แสดงปูมบันทึกของ Netbios ในแท็บปัจจุบัน Netbios เป็นโพรโทคอลสําหรับทําการใช้แฟ้มร่วมกัน โดยถูกพัฒนาขึ้นโดยไมโครซอฟต์
de Zeigt das Samba-Protokoll im aktuellen Unterfenster an. Samba ist ein Dateiserver, der mit dem Microsoft Windows Netzwerk zusammen arbeitet
th แสดงปูมบันทึกการเข้าใช้งานของ Samba ในแท็บปัจจุบัน; Samba คือ เซิร์ฟเวอร์บริการการใช้แฟ้มร่วมกันบนเครือข่าย ซึ่งสื่อสารกันในเครือข่ายของ ไมโครซอฟต์วินโดว์ส
de Die Lösch-Anfrage ist erfolgreich registriert worden
th คําร้องขอในการลบออกได้รับการลงทะเบียนสําเร็จ
de Die sehen aus, als wären sie ganz schön in die Mangel genommen worden
th ดูสะบักสะบอมกันสุดๆเลย
de Ergebnis der ZusammenführungIn the sense of a blank word list
th ผลการรวมIn the sense of a blank word list
de Vervollständigungsliste anzeigen, & wenn ein Wort mindestensThis is the second part of two strings that will comprise the sentence ' Show completions when a word is at least N characters '
th แสดงการทําข้อความให้สมบูรณ์เมื่อคํายาวอย่างน้อยThis is the second part of two strings that will comprise the sentence ' Show completions when a word is at least N characters '
de Vervollständigungsliste automatisch anzeigenTranslators: This is the first part of two strings which will comprise the sentence ' Show completions when a word is at least N characters '. The first part is on the right side of the N, which is represented by a spinbox widget, followed by the second part: ' characters long '. Characters is a integer number between and including ‧ and ‧. Feel free to leave the second part of the sentence blank if it suits your language better
th แสดงรายการทําข้อความให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติTranslators: This is the first part of two strings which will comprise the sentence ' Show completions when a word is at least N characters '. The first part is on the right side of the N, which is represented by a spinbox widget, followed by the second part: ' characters long '. Characters is a integer number between and including ‧ and ‧. Feel free to leave the second part of the sentence blank if it suits your language better
de Das Programm, das für Kompatibilität mit diesem Protokoll sorgt, ist eventuell nicht zusammen mit Ihrer KDE-Version aktualisiert worden. Das könnte die Ursache dafür sein, dass auch das Programm nicht kompatibel mit der aktuellen Version ist und deshalb nicht startet
th โปรแกรมที่ต้องการความเข้ากันได้กับโพรโทคอลนี้ อาจจะยังไม่ได้ปรับปรุงเป็นให้เป็นรุ่นใหม่ตามรุ่นของ KDE ของคุณ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเข้ากันไม่ได้กับโปรแกรมรุ่นที่คุณใช้อยู่ และไม่สามารถทํางานได้
de Versuche von Skripten zur Änderung der Fensterposition ignorieren. Die Webseite erhält die Rückmeldung, die Position sei geändert worden, das ist aber nicht der Fall
th ไม่สนใจการเปลี่ยนตําแหน่งหน้าต่างของสคริปต์ หน้าเว็บจะ คิดว่า หน้าต่างถูกย้ายไปแล้ว แต่จริง ๆ แล้ว ไม่มีการย้ายเกิดขึ้น
de Eine korrekte Rückverfolgung ist nicht möglich. Wahrscheinlich sind die Dateien Ihres Systems in einer Weise erstellt worden, die eine solche Rückverfolgung (Backtrace) nicht erlaubt. Oder der so genannte Stack Frame für das Programm wurde durch den Absturz unbrauchbar gemacht
th ยังไม่มีการใช้งานการติดตามย้อนหลัง อาจจะเนื่องจากแพกเกจของคุณถูกสร้างโดยกําหนดให้ไม่มีการการติดตามย้อนหลัง หรืออาจจะเกิดจากข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงในสแต็ก
Showing page 1. Found 43 sentences matching phrase "Microsoft® Office Word 2007".Found in 7.051 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.