Translations into English:

 • Hagia Sophia   
  (Proper noun  )
   
  a former basilica, now a museum in Turkey
   
  Αγία Σοφία (Κωνσταντινούπολη)
   
  a former basilica, now a museum in Turkey
 • Sophia the Martyr   

Example sentences with "Αγία Σοφία", translation memory

add example
el Δεν υπάρχει τίποτε άλλο και σ'αυτό που επιδιώκει με την καταλήστευση της αρχαιολογικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής κληρονομιάς στην Κύπρο όπως και στην Κωσταντινούπολη, με το εγχείρημα να μετατρέψουν και την Αγία Σοφία σε τζαμί.
en This and what Turkey is seeking with its pillaging of the archaeological, religious and cultural heritage in Cyprus and its threat to convert the church of St. Sophia in Constantinople into a mosque are all of a piece.
el Η Αγία Σοφία, το Παλάτι Τοπκαπί, η Έφεσος και άλλα σημαντικά σημεία στη χώρα δεν θα συμπεριληφθούν στο πλαίσιο του προσχεδίου νόμου
en Hagia Sophia, Topkapi Palace, Ephesus and other top sites in the country would be excluded from the framework of the draft law
el Εάν μου βρεις ένα μπορούμε να βρεθούμε στην Αγία Σοφία
en If you could get one, we could meet at the Saint Sophia mosque
el Η Βουλγαρία και η Ρωσία θα συντηρήσουν τις τοιχογραφίες στον κεντρικό τρούλο του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Αλεξάντερ Νέφσκι στη Σόφια
en Bulgaria and Russia will restore the murals in the central dome of the St Alexander Nevsky Cathedral in Sofia
el Όσον αφορά κάποια πιθανή δράση, το πρόγραμμα της Κοινότητας για χρηματοδοτική ενίσχυση της Τουρκίας δεν επιτρέπει τη χορήγηση στήριξης για την συντήρηση και την αποκατάσταση θρησκευτικών ή πολιτιστικών αγαθών όπως αυτά που φυλάσσονται στην Αγία Σοφία
en As regards any possible action, the Community's financial assistance programme for Turkey does not allow to provide support for conserving and restoring religious or cultural works, such as those stored in the Hagia Sofia
el Η εικόνα του ποντίφικα στην Τουρκία δεν ενισχύθηκε από δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι σκοπεύει να προσκυνήσει στην Αγία Σοφία, αρχαία Βυζαντινή εκκλησία στην Ιστανμπούλ η οποία σήμερα λειτουργεί ως μουσείο
en The pontiff 's image in Turkey did not receive a boost from reports that he intended to pray in Haghia Sophia, an ancient Byzantine church in Istanbul that is now a museum
el Ξέρεις, αν η Αγία Σοφία και το απολιθωμένο κοκκινόξυλο δε σημαίνουν κάτι για σένα, ίσως είναι απλή σύμπτωση
en You know, if the hagia sophia and petrified redwood have no significance to you, maybe this is just coincidence
el Καταστροφή θησαυρών στην Αγία Σοφία
en Damage to valuable works contained in the temple of St Sofia
el Επεσήμαναν επίσης παραδείγματα τζαμιών τα οποία είχαν χτιστεί σε τόπους όπου υπήρχαν ναοί κατά την οθωμανική αυτοκρατορία και, δεν χωρά αμφιβολία, ότι το πλέον γνωστό είναι η Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη
en They also pointed out examples of mosques being built on church sites in the Ottoman Empire, arguably the most famous being Hagia Sophia in Istanbul
el Θέμα: Καταστροφή θησαυρών στην Αγία Σοφία
en Subject: Damage to valuable works contained in the temple of St Sofia
el Η Άννα Ντούντκο, μισή Πολωνή, ήταν μεταξύ των δεκάδων πολιτών που παρευρέθηκαν στη λειτουργία στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωσήφ στη Σόφια
en Anna Dudko, who is half Polish, was among dozens attending a service at the Cathedral of St. Joseph in Sofia
el Βούλγαροι χορευτές ετοιμάζονται να εκτελέσουν τον παραδοσιακό χορό Koleduvane στην κεντρική Σόφια, την ημέρα του Αγίου Ιγνατίου. [ Getty Images ]
en Bulgarian dancers prepare to perform the traditional Koleduvane dance in central Sofia, on St. Ignatius 's Day. [ Getty Images ]
el Αν και ένας αριθμός των καθεδρικών ναών της Βυζαντινής εποχής στην Ιστανμπούλ απέκτησαν ισλαμική ταυτότητα καθώς μετατράπηκαν σε τζαμιά κατά τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου, μια χούφτα από εξέχοντα παραδείγματα, όπως η Αγία Σοφία και η Μονή της Χώρας (Kariye Camii), έχουν μετατραπεί σε μουσεία μετά την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας στην Τουρκία
en While a number of Byzantine-era cathedrals in Istanbul acquired an Islamic identity after being transformed into mosques during the Ottoman period, a handful of prominent examples, such as the Hagia Sophia and the Chora (Kariye Camii), were turned into museums after the establishment of the Republic of Turkey
el Θέμα: Καταστροφές πολύτιμων κειμηλίων στην Αγία Σοφία
en Subject: Damage to valuable relics contained in the temple of St Sophia
el Καταστροφές πολύτιμων κειμηλίων στην Αγία Σοφία
en Damage to valuable relics contained in the temple of St Sophia
el Η Αγία Σοφία
en Hagia sophia?
el Βότανο του Αγίου Ιωάννη (Hypericum perforatum) Τα επίπεδα της αμπρεναβίρης της ριτοναβίρης στον ορό μπορεί να μειωθούν από την ταυτόχρονη λήψη του φυτικού παρασκευάσματος Βότανο του Αγίου Ιωάννη (Hypericum perforatum
en St John s wort (Hypericum perforatum) Serum levels of amprenavir and ritonavir can be reduced by concomitant use of the herbal preparation St John s wort (Hypericum perforatum
el Το εσωτερικό μέρος του κέρματος απεικονίζει την εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ του Αμβούργου
en The inner part of the coin features St Michael's church, Hamburg
el Ο Βαγ ώας είχε πει, ότι η αγ άπη ξέφευγ ε από τον Αλ έξαν δρο... όσο η ανακάλ υψη της " Ακρης του Κ όσμου, αν όχι περισσότερο
en I remember a remark of Bagoas ' once...... that love eluded Alexander as much, if not more...... than finding the end of the world
el Τον Αύγουστο του ‧ λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία έδωσε ένα τέλος στις μάχες, η Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στο Μοναστήρι Λέσοκ παγιδεύτηκε με εκρηκτικά και καταστράφηκε
en In August ‧ days after the peace agreement was signed that put an end to the fighting, the St Atanasy Church at Lesok Monastery was booby-trapped and destroyed
el Προϊόντα, καταγωγής της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, γίνονται δεκτά στο Ισραήλ, ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας
en Products originating in the Republic of San Marino shall be accepted by Israel as originating in the Community within the meaning of the Agreement
el Για να αποφύγουμε τα σχόλια, θα πας στη Μονή του Αγίου Σίξτου
en But until I find it and to avoid gossip, you should go into the San Sixto Convent
el Συμμετοχή της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη συμφωνία συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ ΕΚ και Αγίου Μαρίνου *
en Participation of Bulgaria and Romania in the EEC-San Marino Agreement on Cooperation and Customs Union *
el Η Κοιλάδα του Αγίου Φερνάντο ήταν καθαρή και όμορφη...... ότι γίνεται δηλαδή μετά από μια καταιγίδα!
en The San Fernando Valley was clear and beautiful...... the way it only is after a big rainstorm
Showing page 1. Found 4311 sentences matching phrase "Αγία Σοφία".Found in 0.981 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.