Translations into English:

  • Ecumenical Patriarch Antony II of Constantinople   

Example sentences with "Πατριάρχης Αντώνιος Β ́ ο Καυλέας", translation memory

add example
el Ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πατριάρχης Αλέξιος Β ', εξήρε τις προσπάθειες του Παρβάνοφ προς την κατεύθυνση της επανένωσης της διαιρεμένης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας, αναφερόμενος σε ένα νόμο που υιοθετήθηκε από το κοινοβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο με στόχο να δοθεί τέλος στο σχίσμα
en The head of the Russian Orthodox Church, Patriarch Alexy II, praised Parvanov 's efforts towards the reunification of Bulgaria 's split Orthodox Church, citing a law adopted by parliament last December that aims to end the schism
el Κατά την άφιξή του, ο Ροτσέν συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Αλέξιο τον Β, της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
en Upon arrival, Rocen met with Patriach Alexius ‧ of the Russian Orthodox Church
el Την Τρίτη, πρόκειται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον πρωτοκαθήμενο της Ορθόδοξης εκκλησίας, Πατριάρχη Αλέξιο τον Β
en On Tuesday, he meets with President Vladimir Putin and Russia 's top Orthodox religious leader, Patriarch Alexei II
el Georgs Andrejevs, Karl-Heinz Florenz και Αντώνιος Τρακατέλλης, εξ ονόματος της επιτροπή ENVI, σχετικά με τη στρατηγική κατά της πανδημίας γρίπης (Β
en Georgs Andrejevs, Karl-Heinz Florenz and Antonios Trakatellis, on behalf of the ENVI Committee, on the strategy against an influenza pandemic (B
el Ο ‧ ος Πατριάρχης της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Ειρηναίος Γκαβρίλοβιτς γεννήθηκε στο χωριό Βίντοβο, κοντά στη δυτική Σερβική πόλη Τσατσάκ, το
en The ‧ th Serbian Orthodox Church Patriarch Irinej Gavrilovic was born in the village of Vidovo, near the western Serbian town of Cacak, in
el Ο επικεφαλής της Ρουμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πατριάρχης Θεόκτιστος, ξεκίνησε μια οκταήμερη επίσκεψη στο Βατικανό στις ‧ Οκτωβρίου
en The head of the Romanian Orthodox Church, Patriarch Teoctist, started an eight-day visit to the Vatican on ‧ ctober
el " Στους αγαπητούς πιστούς μας, τους Σέρβους στο Κοσσυφοπέδιο και στη Μετόχια, προτείνουμε να επιμείνουν στα άδικα δεινά τους και να παραμείνουν στα σπίτια τους, με την εκκλησία και τους ναούς τους στην γη των παππούδων και προπάππων τους ", ανέφερε ο Πατριάρχης
en " To our dear believers, the Serbs in Kosovo and Metohija, we recommend that they persevere in their unjust suffering and to stay in their homes, with their church and their shrines on the land of their grandfathers and great-grandfathers, " the patriarch said
el Πρέπει άραγε να υπενθυμίσω ότι οι Σλάβοι ήταν τα πρώτα θύματα του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και ότι οι Ρώσοι είχαν συνολικά περισσότερους νεκρούς από κάθε άλλο έθνος στον αγώνα εναντίον του ναζιστικού στρατού; Πρέπει να υπενθυμίσω ότι ο πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών καταδίκασε πρόσφατα δύο φορές το αντισημιτικό μίσος;
en Do I need to remind you that the Slavs were the first victims of the Second World War and the Russians suffered more deaths than any other ethnic group in the struggle against the Nazi army? Must I remind you that the Patriarch of Moscow and all Russia has recently condemned anti-Semitism on two occasions.
el Ο πατριάρχης τη χαρακτήρισε ως αντιχριστιανική και αυτοκαταστροφική "
en The patriarch described it as un-Christian and suicidal. "
el Το ερώτημα είναι-- θα τα καταφέρουμε; " δήλωσε ο Πατριάρχης Ειρηναίος μετά την τελετή εγκατάστασης στο αξίωμα
en The question is-- will we be able to do it, " Patriarch Irinej said after the inauguration
el Λίγο πριν τα Ορθόδοξα Χριστούγεννα, ο Σέρβος Πατριάρχης Ειρηναίος προέτρεψε τους Σέρβους σε Κοσσυφοπέδιο και Μετόχια να είναι ατάραχοι " σε άδικα δεινά και να μείνουν στα σπίτια τους, στην εκκλησία και στην ιερή γη των παππούδων και των προπάππων τους "
en Just before Orthodox Christmas, the Serbian Patriarch Irenej urged Serbs in Kosovo and Metohija to be unflappable " in unjust suffering and stand in their homes, the church and the holy land of their grandfathers and great-grandfathers "
el Τώρα, όταν ο Χόλμστρομ ανακάλυψε την δολιοφθορά, το είπε κι έκανα μια συμφωνία για την θέση του ανώτατου Πατριάρχη
en Now, when Holmstrom discovered the corruption, he confronted downs and made a play for the highmost Patriarch position
el Η Σερβία χωρίς το Κοσσυφοπέδιο στερείται της ψυχής της ", δήλωσε ο πατριάρχης
en Serbia without Kosovo is bereft of its soul, " the patriarch said
el Μόλις ο ανώτερος Πατριάρχης φύγει, αντικαθιστάται από τον επόμενο
en Once the high most Patriarch moves on, he' s replaced by the next guy in line
el Η ψηφοφορία, η οποία έλαβε χώρα εν μέσω πλήθους σπερμολογιών και κατηγοριών, πραγματοποιήθηκε έπειτα από πένθος, διάρκειας ‧ ημερών, για τον Πατριάρχη Θεόκτιστο, ο οποίος απεβίωσε τον Ιούλιο
en The vote, which took place amid a swirl of rumours and accusations, followed a ‧ day mourning period for Patriarch Teoctist, who died in July
el Ο πατριάρχης Ειρηναίος, για παράδειγμα, άφησε το ζήτημα του Κοσσόβου στην πολιτεία και καλώς έπραξε " είπε ο Τούσιτς
en Patriarch Irinej, for example, has left the matter of Kosovo to the state, which is good, " Tucic said
el Ο επίσκοπος Νις, Ειρηναίος Γκαβρίλοβιτς, διαδέχεται τον Πατριάρχη Παύλο, ο οποίος απεβίωσε στις ‧ Νοεμβρίου του
en The bishop of Nis, Irinej Gavrilovic, follows Patriarch Pavle, who died on November ‧ th
el Παρευρέθησαν επίσης Βρετανοί και ξένοι διπλωμάτες στην Τουρκίας, ο Τούρκος Ραβίνος Ισάκ Χαλέβα, ο Έλληνας Ορθόδοξος Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Τούρκος Αρμένιος Πατριάρχης Μεσρόμπ ο Δεύτερος, καθώς και συγγενείς των θυμάτων
en British and other foreign diplomats in Turkey, Turkish chief Rabbi Ishak Haleva, Greek Orthodox Patriarch Bartholomew and Turkish Armenian Patriarch Mesrob ‧ also attended, as did relatives of the victims
el " Ο νεοεκλεγμένος πατριάρχης ευνοεί το διάλογο με την εκκλησία και την κοινωνία και είναι ανοικτός σε άλλους Χριστιανούς
en " The newly-elected patriarch favours dialogue within the church and with the society and is open to other Christians
el " Ο πατριάρχης Ειρηναίος ' αποπολιτικοποίησε ' την εκκλησία δοθέντος ότι κατά τη διάρκεια της ασθένειας του προκατόχου του, του πατριάρχου Παύλου, μερικοί επίσκοποι είχαν εκτεθεί πολιτικά, πράγμα που σήμερα είναι λιγότερο πιθανό "
en " Patriarch Irinej has 'depoliticised ' the church, since during the illness of his predecessor, Patriarch Pavle, some bishops had politically exposed themselves, which is now far less likely. "
el Στις 22 Αυγούστου, ο Επίτροπος Rehn μιλώντας εκ μέρους της Επιτροπής δήλωσε: "Ο Πατριάρχης και το Πατριαρχείο πρέπει και μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα τον εκκλησιαστικό τίτλο "Οικουμενικός""· και επίσης δήλωσε: "" Τουρκία οφείλει να διασφαλίσει ότι μη μουσουλμανικές κοινότητες μπορούν να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα".
en On 22 August Commissioner Rehn, speaking on behalf of the Commission, said that the Patriarch and the Patriarchate had to be free to use the ecclesiastical title 'Ecumenical' and added that Turkey had to ensure that non-Muslim communities could acquire legal status.
el Επιβεβαίωσε επίσημα την Τρίτη ότι ο Νικολάε Τσορνεάνου, ιεράρχης της Μητροπολιτικής Εκκλησίας Μπανάτ και μέλος της Ιεράς Συνόδου, και ο Κωνσταντίν Μπαλατσεάνου- Στολνίτσι, ακαδημαϊκός και μέλος του εκλογικού κολεγίου που θα επιλέξει τον επόμενο πατριάρχη, είχαν συνεργαστεί με τη μυστική αστυνομία
en He officially confirmed Tuesday that Nicolae Corneanu, the head of the Banat Metropolitan Church and a member of the Holy Synod, and Constantin Balaceanu-Stolnici, an academic and member of the electoral college that will choose the next patriarch, had collaborated with the secret police
el " Ο πατριάρχης είναι οπαδός της ιδέας ότι οι σημερινές αρχές (ο πρόεδρος, η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο) είναι σύννομες και θεμιτές και, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού ως έκφανση της βούλησης του λαού " εξήγησε ο Τούσιτς
en " The patriarch is adhering to the notion that the current authorities [ president, government, parliament ] are legal and legitimate and, according to Gospel, must be respected as the result of the will of the people, " Tucic explained
el Τώρα διαπιστώνουμε ότι ο Πατριάρχης δέχθηκε πιέσεις προκειμένου να μην δεχθεί να είναι υποψήφιος.
en We now find that the Patriarch has been put under pressure not to stand.
el Την προηγούμενη βδομάδα, διοργάνωσε την ‧ η Ευρωπαϊκή Οικουμενική Συνέλευση, συνάντηση στην οποία παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Α, της Κωνσταντινούπολης, ο Μητροπολίτης Κύριλλος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Καρδινάλιος Κάσπερ και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόσο
en Last week, he hosted the ‧ rd European Ecumenical Assembly, a meeting attended by the Ecumenical Patriarch Bartholomew I of Constantinople, Metropolitan Kirill of the Russian Orthodox Church, Cardinal Kasper and European Commission President Jose Manuel Barroso, among others
Showing page 1. Found 560764 sentences matching phrase "Πατριάρχης Αντώνιος Β ́ ο Καυλέας".Found in 45.672 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.