Translations into English:

  • Ecumenical Patriarch Antony II of Constantinople   

Example sentences with "Πατριάρχης Αντώνιος Β ́ ο Καυλέας", translation memory

add example
el Κατά την άφιξή του, ο Ροτσέν συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Αλέξιο τον Β, της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
en Upon arrival, Rocen met with Patriach Alexius ‧ of the Russian Orthodox Church
el Ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πατριάρχης Αλέξιος Β ', εξήρε τις προσπάθειες του Παρβάνοφ προς την κατεύθυνση της επανένωσης της διαιρεμένης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας, αναφερόμενος σε ένα νόμο που υιοθετήθηκε από το κοινοβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο με στόχο να δοθεί τέλος στο σχίσμα
en The head of the Russian Orthodox Church, Patriarch Alexy II, praised Parvanov 's efforts towards the reunification of Bulgaria 's split Orthodox Church, citing a law adopted by parliament last December that aims to end the schism
el Την Τρίτη, πρόκειται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον πρωτοκαθήμενο της Ορθόδοξης εκκλησίας, Πατριάρχη Αλέξιο τον Β
en On Tuesday, he meets with President Vladimir Putin and Russia 's top Orthodox religious leader, Patriarch Alexei II
el Georgs Andrejevs, Karl-Heinz Florenz και Αντώνιος Τρακατέλλης, εξ ονόματος της επιτροπή ENVI, σχετικά με τη στρατηγική κατά της πανδημίας γρίπης (Β
en Georgs Andrejevs, Karl-Heinz Florenz and Antonios Trakatellis, on behalf of the ENVI Committee, on the strategy against an influenza pandemic (B
el Επιπροσθέτως, η νέα πολιτική εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας αναφέρει ότι "πρέπει να αποτραπεί κάθε προσπάθεια υπέρβασης του ισχύοντος καθεστώτος του Πατριαρχείου" και, τέλος, στις 26 Ιουνίου 2007, το Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας αποφάνθηκε ότι το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης δεν είναι οικουμενικό και ότι ο Πατριάρχης είναι επικεφαλής της ελληνορθόδοξης κοινότητας της Ιστανμπούλ.
en Moreover, the new national security policy of Turkey states that 'any attempt to overstep the current status of the Patriarchate must be deterred' and, finally, on 26 June 2007, the Turkish Supreme Court ruled that the Patriarchate of Constantinople is not ecumenical and that the Patriarch is head of the Greek Orthodox community of Istanbul.
el Ο Πατριάρχης Ειρηναίος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας παρευρέθηκε στην τελετή Badnjak έξω από το Ναό του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι
en Serbian Orthodox Church Patriarch Irinej attended the Badnjak ceremony outside the Temple of St Sava in Belgrade
el Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία ενδέχεται να αποκτήσει νέο ιεράρχη μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, καθώς ο ‧ χρονος Πατριάρχης Παύλος, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας-- ιεράρχης τα τελευταία ‧ χρόνια-- επιθυμεί να παραιτηθεί
en The Serbian Orthodox Church could get a new leader in mid-November, since the ailing ‧ year-old Patriarch Pavle-- its head for ‧ years-- wishes to resign
el Ο επίσκοπος Νις Ειρηναίος Γκαβρίλοβιτς αποτέλεσε τον ‧ ο πατριάρχη της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας το Σάββατο ( ‧ Ιανουαρίου). [ AFP ]
en Bishop of Nis Irinej Gavrilovic became the ‧ th patriarch of the Serbian Orthodox Church on Saturday (January ‧ rd). [ AFP ]
el Ο Πατριάρχης Παύλος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας κηδεύτηκε στον προαύλιο χώρο του μοναστηριού Ρακόβιτσα στο Βελιγράδι την Πέμπτη
en Serbian Orthodox Church Patriarch Pavle was buried in the churchyard of the Rakovica monastery in Belgrade on Thursday
el " Ο νεοεκλεγμένος πατριάρχης ευνοεί το διάλογο με την εκκλησία και την κοινωνία και είναι ανοικτός σε άλλους Χριστιανούς
en " The newly-elected patriarch favours dialogue within the church and with the society and is open to other Christians
el Ο ρόλος τόσο του Πάπα, όσο και του Πατριάρχη, είναι σημαντικός στην προκείμενη περίπτωση.
en There is a role here, both for Pope and Patriarch.
el Ο Μητροπολίτης Δανιήλ εξελέγη έκτος πατριάρχης της Ρουμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας την Τετάρτη ( ‧ Σεπτεμβρίου), με ‧ από τις συνολικά ‧ ψήφους του Εκκλησιαστικού Εκλογικού Κολεγίου
en Metropolitan Daniel was elected as the sixth patriarch of the Romanian Orthodox Church on Wednesday (September ‧ th), with ‧ votes of the total ‧ from the Church Electoral College
el Ο επικεφαλής της Ρουμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πατριάρχης Θεόκτιστος, ξεκίνησε μια οκταήμερη επίσκεψη στο Βατικανό στις ‧ Οκτωβρίου
en The head of the Romanian Orthodox Church, Patriarch Teoctist, started an eight-day visit to the Vatican on ‧ ctober
el Κατόπιν πρόσκλησης του Πατριάρχη Βαρθολομαίου του Ι, ο πάπας επρόκειτο να παρευρεθεί στους εορτασμούς του Αγίου Ανδρέα στο Φανάρι της Ιστανμπούλ-- έδρα της μικρής Ορθόδοξης μειονότητας της χώρας
en At the invitation of Patriarch Bartholomew I, the pope was to have attended Feast of Andrew 's Day celebrations at Istanbul 's Phanar-- the seat of the country 's tiny Orthodox minority
el Έτσι, ο νέος πατριάρχης ενδέχεται να έχει μεγάλη επιρροή σε ολόκληρο το Σερβικό λαό
en Thus, a new patriarch could have great sway over the entire Serbian public
el Την προηγούμενη βδομάδα, διοργάνωσε την ‧ η Ευρωπαϊκή Οικουμενική Συνέλευση, συνάντηση στην οποία παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Α, της Κωνσταντινούπολης, ο Μητροπολίτης Κύριλλος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Καρδινάλιος Κάσπερ και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόσο
en Last week, he hosted the ‧ rd European Ecumenical Assembly, a meeting attended by the Ecumenical Patriarch Bartholomew I of Constantinople, Metropolitan Kirill of the Russian Orthodox Church, Cardinal Kasper and European Commission President Jose Manuel Barroso, among others
el Οι αναλυτές αναφέρουν ότι ο Πατριάρχης Ειρηναίος, ο οποίος εξελέγη πριν από ‧ μήνες περίπου, εστιάζεται σε ζητήματα που αφορούν την ηθική. [ Reuters ]
en Analysts say Patriarch Irinej, elected nearly ‧ months ago, is focusing on issues involving ethics. [ Reuters ]
el Ας ανταποκριθούμε λοιπόν στην πρόσκληση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος είναι ένας μετριοπαθής θρησκευτικός ηγέτης, ας κινητοποιηθούμε για αυτό το θέμα.
en Let us therefore respond to the call of Patriarch Bartholomew, who is a moderate religious leader, let us do something about this issue.
el Αλλά ο Πατριάρχης Παύλος της Σερβίας υποστηρίζει ότι η εθνική διαφωνία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί υπέρ της εκκλησιαστικής αυτοκεφαλής
en But Serbia 's Patriarch Pavle maintains that the national argument cannot be used in support of the church autocephaly
el Ο Πρόεδρος της Σερβίας Μπόρις Τάντιτς, ο οποίος παρέστη στην κηδεία, θυμήθηκε λόγια του πατριάρχη " " Ας είμαστε ανθρώπινοι και ας μην αποκριθούμε ποτέ στο κακό τον άλλων με το κακό που κρύβουμε μέσα μας "
en Serbian President Boris Tadic, who attended the funeral, recalled the patriarch 's words: " Let us be humane and never respond to the evil of others with evil within ourselves. "
el Μόλις ο ανώτερος Πατριάρχης φύγει, αντικαθιστάται από τον επόμενο
en Once the high most Patriarch moves on, he' s replaced by the next guy in line
el " Ένας από αυτούς θα αποτελέσει τον πατριάρχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και θα ήταν κρίμα να αποκαλυφθεί αργότερα ότι ήταν στρατηγός της Σεκιουριτάτε ", ανέφερε ο Ντινέσκου στις ‧ Αυγούστου
en " One of them will be the patriarch of the Orthodox Church and it would be a shame to discover later that he 's a Securitate general, " Dinescu said on August ‧ th
el " Το ‧ ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, επέτρεψε στο γραφείο του να βγάλει ανακοίνωση τύπου λέγοντας ότι ο πατριάρχης καλοδέχτηκε τη νίκη της αριστεράς στις εκλογές και η εκκλησία χρειάστηκε να το διαψεύσει ", υπενθυμίζει ο Άντιτς
en " In ‧ lobodan Milosevic allowed his office to issue a news release saying that the patriarch had welcomed the victory of the left in the election, and the church had to deny that, " Antic recalls
el Το ερώτημα είναι-- θα τα καταφέρουμε; " δήλωσε ο Πατριάρχης Ειρηναίος μετά την τελετή εγκατάστασης στο αξίωμα
en The question is-- will we be able to do it, " Patriarch Irinej said after the inauguration
el " Ήρθαμε εδώ για να εκφράσουμε τις ανησυχίες και τις προθέσεις των Ελληνοκυπρίων ", ανέφερε ο αρχηγός του ΔΗΣΥ σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΠΕ) την Κυριακή στην Ιστανμπούλ μετά από συνάντηση της αντιπροσωπείας του με τον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη Βαρθολομαίο τον Ι. " Επιστρέφουμε στην Κύπρο έχοντας μια συνολική εικόνα της κατάστασης, αλλά επίσης με την ελπίδα ότι η Ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και η νέα πρωτοβουλία η οποία ελπίζουμε να αποκαλυφθεί τους επόμενους μήνες, θα βοηθήσει επιτέλους στη δημιουργία προϋποθέσεων για επανένωση της Κύπρου "
en " We came here to convey the concerns of the Greek Cypriots and to sound out intentions, " the Cyprus News Agency (CNA) quoted the DISY leader as saying in Istanbul on Sunday after his delegation 's meeting with Greek Orthodox Patriarch Bartholomew I. " We return to Cyprus having an overall picture of the situation, but also with hope that Turkey 's European perspective and the new initiative which we hope will unfold in the coming months will help at long last to create conditions for the reunification of Cyprus. "
Showing page 1. Found 560765 sentences matching phrase "Πατριάρχης Αντώνιος Β ́ ο Καυλέας".Found in 63.461 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.