Translations into English:

  • Ecumenical Patriarch Antony II of Constantinople   

Example sentences with "Πατριάρχης Αντώνιος Β ́ ο Καυλέας", translation memory

add example
el Ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πατριάρχης Αλέξιος Β ', εξήρε τις προσπάθειες του Παρβάνοφ προς την κατεύθυνση της επανένωσης της διαιρεμένης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας, αναφερόμενος σε ένα νόμο που υιοθετήθηκε από το κοινοβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο με στόχο να δοθεί τέλος στο σχίσμα
en The head of the Russian Orthodox Church, Patriarch Alexy II, praised Parvanov 's efforts towards the reunification of Bulgaria 's split Orthodox Church, citing a law adopted by parliament last December that aims to end the schism
el Κατά την άφιξή του, ο Ροτσέν συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Αλέξιο τον Β, της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
en Upon arrival, Rocen met with Patriach Alexius ‧ of the Russian Orthodox Church
el Την Τρίτη, πρόκειται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον πρωτοκαθήμενο της Ορθόδοξης εκκλησίας, Πατριάρχη Αλέξιο τον Β
en On Tuesday, he meets with President Vladimir Putin and Russia 's top Orthodox religious leader, Patriarch Alexei II
el Georgs Andrejevs, Karl-Heinz Florenz και Αντώνιος Τρακατέλλης, εξ ονόματος της επιτροπή ENVI, σχετικά με τη στρατηγική κατά της πανδημίας γρίπης (Β
en Georgs Andrejevs, Karl-Heinz Florenz and Antonios Trakatellis, on behalf of the ENVI Committee, on the strategy against an influenza pandemic (B
el Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η μορφή και η έκταση της βίας των ανδρών κατά των γυναικών εξαρτάται από την ύπαρξη πατριαρχικών μορφών εξουσίας αλλά και από την εικόνα που δημιουργείται κατ' αυτόν τον τρόπο στην εκάστοτε κοινωνία σε ό,τι αφορά το ρόλο των δύο φύλων
en It is now undisputed that the type and extent of male violence against women depends on the existence of patriarchal power structures and the gender roles in the society concerned, which is largely determined by those structures
el Ο Οικουμενικούς Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Πρώτος, ανασχημάτισε την Ιερά Σύνοδο του στις ‧ Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας
en Ecumenical Patriarch Bartholomew I reshuffled his Holy Synod on ‧ arch in Istanbul, Turkey
el " Εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι (οι Τούρκοι)... θα αποδεχθούν το γεγονός ότι οι Αρμένιοι είναι Τούρκοι πολίτες οι οποίοι διαμένουν στα εδάφη αυτά εδώ και εκατοντάδες χρόνια, και δεν είναι ξένοι ή πιθανοί εχθροί ", ανέφερε ο Αρμένιος Πατριάρχης της Ιστανμπούλ, Μεσρόμπ ο II, στους θρηνητές κατά την εξόδιο ακολουθία
en " We still hope that (Turks)... will accept that the Armenians are Turkish citizens who have been living on this land for thousands of years and are not foreigners or potential enemies, " the Armenian patriarch of Istanbul, Mesrob II, told mourners during the service
el Σύμφωνα με το ΑΡ, μεταξύ των συμμετεχόντων του φόρουμ ήταν εκπρόσωποι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο επικεφαλής των Ισλαμιστών και Καθολικών εκπροσώπων του Κοσσυφοπεδίου, θρησκευτικοί ηγέτες από τον Καύκασο και την Κεντρική Ασία, ο Αρχιραβίνος της Τουρκίας Ισάκ Χαλέβα, ο Αρμένιος Πατριάρχης της Ιστανμπούλ και ο υπουργός Θρησκευμάτων της Τουρκίας
en Among those attending the forum, according to the AP, were representatives of the Roman Catholic Church, the chief Islamic and Catholic representatives of Kosovo, religious leaders from the Caucasus and Central Asia, Turkey 's chief rabbi Isak Haleva, the Armenian patriarch of Istanbul and the Turkish minister of religious affairs
el Η Σερβία χωρίς το Κοσσυφοπέδιο στερείται της ψυχής της ", δήλωσε ο πατριάρχης
en Serbia without Kosovo is bereft of its soul, " the patriarch said
el " Πιστεύω ότι εκφράζω τη γνώμη του Σερβικού λαού όταν εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στην αγιότητα του Πατριάρχη Παύλου, επειδή υπήρχε πάντα και εξακολουθεί να υπάρχει για μας, με τις πράξεις και τα λόγια του να είναι πάντα ανθρώπινα, " δήλωσε ο Τάντιτς
en " I believe I share the opinion of Serbian citizens when I express my gratitude to his holiness Patriarch Pavle for having always existed and still existing before all of us, with his deeds and words to always be humane, " Tadic said
el Ο Ιριμέσκου ‧ ετών, αποκαλούνταν " ο πατριάρχης της Ρουμανικής γλυπτικής "
en The ‧ year-old Irimescu often has been called " the patriarch of Romanian culture "
el καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να ελευθερώσει αμέσως τους βιετναμέζους πολίτες που κρατούνται συνεπεία της πίστης τους, των θρησκευτικών τους πρακτικών ή απλώς για την προσήλωσή τους στην ελευθερία θρησκεύματος, αρχής γενομένης από τον Παναγιώτατο Thich Huyen Quang, Πατριάρχη της ΕΒΕΒ και τον Παναγιώτατο Thich Quang Do ο οποίος είναι δεύτερος τη τάξει·
en Calls on the Vietnamese Government to release immediately all Vietnamese citizens detained on account of their faith, their religious practices or simply their attachment to the freedom of religion, beginning with the Most Venerable Thich Huyen Quang, Patriarch of the UBCV, and the Venerable Thich Quang Do, his deputy
el Λίγο πριν τα Ορθόδοξα Χριστούγεννα, ο Σέρβος Πατριάρχης Ειρηναίος προέτρεψε τους Σέρβους σε Κοσσυφοπέδιο και Μετόχια να είναι ατάραχοι " σε άδικα δεινά και να μείνουν στα σπίτια τους, στην εκκλησία και στην ιερή γη των παππούδων και των προπάππων τους "
en Just before Orthodox Christmas, the Serbian Patriarch Irenej urged Serbs in Kosovo and Metohija to be unflappable " in unjust suffering and stand in their homes, the church and the holy land of their grandfathers and great-grandfathers "
el Στις ‧ Οκτωβρίου, ο Πατριάρχης Παύλος υπέβαλε γραπτό αίτημα παραίτησης
en On October ‧ th, Patriarch Pavle submitted a written request to resign
el Αλλά ο Πατριάρχης Παύλος της Σερβίας υποστηρίζει ότι η εθνική διαφωνία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί υπέρ της εκκλησιαστικής αυτοκεφαλής
en But Serbia 's Patriarch Pavle maintains that the national argument cannot be used in support of the church autocephaly
el Έτσι, ο νέος πατριάρχης ενδέχεται να έχει μεγάλη επιρροή σε ολόκληρο το Σερβικό λαό
en Thus, a new patriarch could have great sway over the entire Serbian public
el λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το ‧, η Ενοποιημένη Βουδιστική Εκκλησία του Βιετνάμ (UBCV) έχει υποστεί συστηματικές διώξεις λόγω της στράτευσής της υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, ενώ έχει τεθεί σε απαγόρευση από το ‧, έχει κατασχεθεί η περιουσία της, έχουν καταστραφεί τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και οι κοινωνικοίκαι πολιτιστικοί της θεσμοί, και ότι ο Πατριάρχης της UBCV Thich Huyen Quang και ο αναπληρωτής του Thich Quang Do κρατούνται αυθαίρετα εδώ και σχεδόν ‧ χρόνια
en whereas since ‧ the Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV) has been systematically persecuted for its commitment to religious freedom, human rights and democratic reform, whereas it has been banned since ‧, its property confiscated and its schools, universities and social and cultural institutions destroyed, and whereas UBCV Patriarch, Thich Huyen Quang, and his Deputy, Thich Quang Do, have been arbitrarily detained for almost twenty-five years
el Ο Ιβάνοφ, μαζί με άλλους αξιωματούχους, παρευρέθηκαν στην κηδεία του προκαθήμενου της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πατριάρχη Παύλου
en Ivanov, along with other officials, attended the funeral for the head of the Serbian Orthodox Church Patriarch Pavle
el λαμβάνει γνώση των πρώτων θετικών βημάτων του Πρωθυπουργού του Βιετνάμ έναντι του Πατριάρχη της Ενιαίας Βουδιστικής Εκκλησίας που είχε απαγορευθεί από το καθεστώς από εικοσαετίας και πλέον, επιμένει όμως ώστε η βιετναμική κυβέρνηση να λάβει χωρίς καθυστέρηση συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της θρησκευτικής ελευθερίας και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ξεκινώντας με τη διασφάλιση πλήρους ελευθερίας κίνησης, έκφρασης και θρησκευτικής ελευθερίας για τον παναγιώτατο Thich Quang Do, ο οποίος απελευθερώθηκε τον Ιούνιο ‧, αλλά υπόκειται ακόμα σε αυστηρό αστυνομικό έλεγχο, και με την αποκατάσταση του νόμιμου χαρακτήρα της απαγορευμένης Ενιαίας Βουδιστικής Εκκλησίας·
en Notes the first positive steps taken by the Vietnamese Prime Minister vis-à-vis the Patriarch of the Unified Buddhist Church, banned by the regime for more than ‧ years, but emphasises that the Vietnamese Government must take practical measures without delay to guarantee religious freedom and respect for fundamental rights, starting by ensuring full freedom of movement, expression and religion for the Venerable Thich Quang Do, who was released in June ‧ but is still subject to strict police controls, and by re-establishing the legitimate status of the banned United Buddhist Church
el Όταν εξελέγη πατριάρχης προ ‧ ετών, ο πρώην επίσκοπος Ράσκα και Πρίζρεν αποτέλεσε έκπληξη
en When he became the patriarch ‧ years ago, the former bishop of Raska and Prizren was a surprise
el Την μια είναι πέμπτος στη σειρά, την επόμενη ήταν ο ανώτερος Πατριάρχης
en One day he was fifth in line for the job, the next day he was high most Patriarch
el Εκφράζοντας το θρήνο του για το θάνατο του πάπα, ο πνευματικός ηγέτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Ι, αναφέρθηκε στις προσπάθειές του για εξομάλυνση των διαφορών που υπήρχαν για αιώνες μεταξύ των δυο Εκκλησιών, οι οποίες διαχωρίστηκαν το
en Voicing his grief over the pope 's death, the spiritual leader of the Orthodox Church, Patriarch Bartholomew I, noted his efforts to iron out the centuries-old differences between the two Churches, which split in
el Ο Πατριάρχης Παύλος (κέντρο) της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, το ‧ αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. [ Getty Images ]
en Serbian Orthodox Church Patriarch Pavle (centre), in ‧ is suffering health problems. [ Getty Images ]
el Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία ενδέχεται να αποκτήσει νέο ιεράρχη μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, καθώς ο ‧ χρονος Πατριάρχης Παύλος, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας-- ιεράρχης τα τελευταία ‧ χρόνια-- επιθυμεί να παραιτηθεί
en The Serbian Orthodox Church could get a new leader in mid-November, since the ailing ‧ year-old Patriarch Pavle-- its head for ‧ years-- wishes to resign
el εκφράζοντας τη λύπη του για την απόφαση να τεθούν ο Πατριάρχης Thich Huyen Quang και ο Παναγιώτατος Thich Quang Do σε κατ'οίκον περιορισμό, καθώς και την άμεση καταδίκη των Παναγιωτάτων Thich Tue Sy, Thich Thanh Huyen και Thich Nguyen Ly, καθώς και του προσωπικού βοηθού του Πατριάρχη, Σεβασμιωτάτου Thich Dong Tho σε διετή διοικητική κράτηση με γραπτή διαταγή της Λαϊκής Επιτροπής της Πόλης Χο Τσι Μινχ και την καταδίκη τεσσάρων άλλων μοναχών των Thich Thien Hanh, Thich Vien Dinh, Thich Thai Hoa Thich και Nguyen Vuong σε διετή διοικητική κράτηση με προφορική διαταγή των αρχών της Hue και της Πόλης Χο Τσι Μινχ
en deploring the decision to place the Patriarch Thich Huyen Quang and the Venerable Thich Quang Do under house arrest, and the immediate condemnation of the Venerables Thich Tue Sy, Thich Thanh Huyen and Thich Nguyen Ly, as well as the personal assistant of the Patriarch, the Venerable Thich Dong Tho, to two years' administrative detention by written order of the People's Committee of Ho Chi Minh City, and the condemnation of four other monks, Thich Thien Hanh, Thich Vien Dinh, Thich Thai Hoa and Thich Nguyen Vuong, to two years' administrative detention by verbal order of the authorities of Hue and of Ho Chi Minh City
Showing page 1. Found 560765 sentences matching phrase "Πατριάρχης Αντώνιος Β ́ ο Καυλέας".Found in 49.031 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.