Translations into English:

 • trap     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  device designed to catch or kill animals
   
  device designed to catch or kill animals

Other meanings:

 
trap (device designed to catch or kill animals)

    Show declension

Example sentences with "δόκανο", translation memory

add example
el Όταν εγκρίθηκε ο κανονισμός του 1991, συμφωνήθηκε ότι οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση γουνών από χώρες οι οποίες δεν είχαν απαγορεύσει αυτόν τον βάρβαρο και σκληρό τρόπο σύλληψης με τα δόκανα, θα τερματιζόταν το 1995.
en When the regulation of 1991 was approved it was agreed that imports of fur into the European Union from countries which had not banned this barbaric and cruel leghold trap would cease in 1995.
el Δόκανα και Γούνες
en Leghold traps and pelts
el Υποστηρίζω την έκθεση Pimenta καθώς είμαι αγανακτισμένος από τη μέχρι τούδε αποτυχία της Επιτροπής να εφαρμόσει την απαγόρευση εισαγωγής γουνών που προέρχονται από ζώα που έχουν συλληφθεί με δόκανα.
en I support the Pimenta report as I am angry that the Commission has so far failed to implement the ban on importing furs from animals captured using leghold traps.
el Τότε, η Επιτροπή είχε αποφασίσει να αναβάλει για ένα χρόνο την απαγόρευση των εισαγωγών γουνών από χώρες οι οποίες χρησιμοποιούσαν δόκανα, αναβολή η οποία παρατάθηκε για έναν ακόμη χρόνο και πρέπει να ομολογήσω ότι πιστεύω πως είναι κρίμα για την Επίτροπο Βjerregaard που βρίσκεται εδώ ο Επίτροπος Brittan.
en The Commission has decided to delay by one year the ban on imports of fur from countries using leghold traps and this is the second time that a one year delay has been decided upon. It is very annoying for Commissioner Bjerregaard that Commissioner Brittan should be here.
el Αυτος θα σε απελευθερωσει απο το δοκανο του κυνηγου...Και απο τον θανατηφορο λοιμο
en Surely, he shall deliver thee from the snare of the fowler...... and from the noisome pestilence
el Ο Όουενς και ο Στρόουντ ετοιμάζονται να κλείσουν το δόκανο
en Owens and Strode are about to close the snare
el Τα δόκανα με σιαγόνες είναι βάναυσα μέσα και για αυτό το λόγο πρέπει να απαγορευθούν.
en Leghold traps are extremely brutal instruments and must be banned.
el Τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο ήθελαν να επιβληθεί απαγόρευση εισαγωγών γούνας από χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν δόκανα.
en All of us, both the Council of Ministers and the Parliament, wanted an import ban on fur from countries which still allowed the leg trap.
el Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε! Για πολλοστή φορά καλείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει θέση στο ζήτημα των δοκάνων.
en Mr President, Commissioner, yet again the European Parliament is being called upon to comment on the problems of leghold traps.
el Με πραγματική πικρία διαπιστώνουμε ότι η κοινοτική Ευρώπη, στη δοκάνη μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων, δεν κατορθώνει να ξεφύγει από το τέλμα των εγγράφων, που δεν αλλάζουν τίποτε και αυξάνουν την απογοήτευση των πολιτών.
en It is a source of real bitterness to see Community Europe, in the grip of massive social problems, failing to extricate itself from the quagmire of documents, wasting time to the growing disappointment of the citizens.
el Διότι δεν είναι βέβαια κανένας εδώ που νομίζει ότι π. χ. οι σουηδοί σαμάνοι σταμάτησαν να κυνηγούν γιατί απαγορεύτηκαν τα δόκανα για αλεπούδες;
en After all, I don't suppose that there is anyone here who believes that the Lapps in Sweden, for example, have stopped hunting because fox traps are prohibited.
el Υπάρχει μια διαθέσιμη λύση για τις γουνοπαραγωγούς χώρες και αυτή είναι να απαγορεύσουν τα δόκανα και να χρησιμοποιήσουν κάποια διαφορετική μέθοδο από εκείνες που υπάρχουν διαθέσιμες.
en There is an available solution for the fur-trapping nations and that is to ban this leghold trap and to use some of the different kinds of methods which are available.
el Από τις επαφές μου με αντιπροσώπους ιθαγενών πληθυσμών του Καναδά - και είχα τέτοιες, κ. Pimenta - ξέρω ότι η αποφυγή της χρήσης δοκάνων είναι απαραίτητη.
en In addition, the right conditions exist for independent marketing channels. But, in the long term, indigenous trappers and animal welfare organizations must work closely together and be jointly involved in the search for new, humane trapping methods.
el Οι ανθρωπιστικές μέθοδοι κυνηγιού και οι κανονισμοί για τα δόκανα έγιναν ένα σύμβολο για την σύγκρουση μεταξύ της υγείας των ζώων, των ιθαγενών, των αγορών, του εμπορίου και του περιβάλλοντος..
en Humane hunting methods and leghold trap regulations have become a symbol of the conflict between animal welfare, indigenous peoples, markets, trade and the environment.
el Τα δόκανα απαγορεύονται σε δημόσιους χώρους στην ΕΕ, αλλά όχι σε ιδιωτικές περιοχές, μπορεί δε να τις αγοράσει κανείς με οδηγίες χρήσεως έξω από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
en Leghold traps are banned publicly in the EU, but this does not apply to private land, and they can be bought, with instructions for use, on the European Parliament's doorstep.
el Kύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, και τώρα η ατέλειωτη ιστορία του αποκαλούμενου κανονισμού για τα δόκανα, 5ο μέρος, υπολογιζόμενη σε έτη.
en Mr President, ladies and gentlemen, the issue of the so-called leghold trap regulation is a never-ending saga: this is episode five, if we are counting in years. Why is that?
el Χάριν του αχαλίνωτου ελεύθερου εμπορίου, η Επιτροπή εννοεί σοβαρά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξαπλώσει κάτω και να βάλει πραγματικά το πόδι της μέσα στο δόκανο όπως και τα 600.000 γουνοφόρα ζώα που συλλαμβάνονται κάθε χρόνο στον Καναδά με αυτή τη βάρβαρη μέθοδο προκειμένου να μπορούν οι κομψές κυρίες της Ευρώπης να φοράνε γούνες και το εμπόριο γουνών καθώς και η κυβέρνηση του Καναδά να συνεχίζουν ανεμπόδιστα να κερδίζουν εκατομμύρια δολάρια.
en In the interest of unfettered free trade, the Commission seriously expects the European Union to lie down and effectively chew off its own leg just as 600 000 fur-bearing animals caught in these barbaric legholds do every year in Canada so that fashionable women in Europe can wear fur coats, and the fur trade and the Canadian Government can continue to make millions of dollars.
el Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση για την απαγόρευση των δοκάνων είναι η ατέλειωτη ιστορία του πόνου, της αθλιότητας των ζώων, της ανθρώπινης φρικαλεότητας και της αποτυχίας της πολιτικής.
en Mr President, the debate on the prohibition of leghold traps is the unending story of animal suffering, animal misery, human cruelty and political incompetence.
el Υπάρχει μόνο ένας δρόμος προς τα εμπρός για τη δημοκρατία, για την καλή μεταχείρηση των ζώων και για την Ευρώπη των πολιτών και αυτός είναι η εφαρμογή του αρχικού κανονισμού και η απαγόρευση εισαγωγών γουνών από χώρες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν δόκανα.
en There is only one way forward for democracy, for animal welfare and for a citizens' Europe and that is to implement the original regulation and to ban imports of fur from countries which are continuing to use the leghold trap.
el Κύριε Πρόεδρε, όπως είχα δηλώσει κατά την τελευταία συζήτηση επί του θέματος αυτού, υπήρξα η δυστυχής εισηγήτρια της πρώτης εκθέσεως σχετικά με τα δόκανα.
en Mr President, as I stated in the last discussion about this issue, I was the hapless rapporteur on the first report on the leghold trap.
el Αυτό αποδεικνύει μεταξύ άλλων ότι μπορεί να διεξαχθεί κυνήγι χωρίς τα φρικτά δόκανα.
en This shows, among other things, that hunting can be carried out without the terrible leghold traps.
el Η απαγόρευση αυτή θα άρχιζε να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1996. ́Ενα έτος πριν από την εν λόγω ημερομηνία είχε ήδη απαγορευθεί η χρήση δοκάνων με σιαγόνες στις χώρες της Ευρωπαϊκές Ένωσης.
en The ban was to come into force on 1 January 1996, one year after leghold traps were banned in the countries of the European Union.
el Πιστεύω ότι η Επιτροπή διαδραμάτισε ένα αμφιλεγόμενο ρόλο στην υπόθεση των δοκάνων.
en I consider the role played by the Commission in this straightforward leg trap affair is highly suspect.
el Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που βρίσκεται τώρα υπό συζήτηση είναι αυτό το αντικείμενο που έχω στο χέρι μου: πρόκειται για ένα δόκανο.
en Mr President, ladies and gentlemen, the subject of our debate is this object which I am holding up: a leghold trap.
Showing page 1. Found 38 sentences matching phrase "δόκανο".Found in 0.534 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.