Translations into English:

 • hairdresser   
  (Noun  ) (noun   )
   
  professional for haircutting or hairstyling
   
  professional for haircutting or hairstyling
 • barber       
  (noun   )
 • beautician   
 • coiffeur   
  (noun   )

Picture dictionary

hairdresser
hairdresser

Example sentences with "κομμωτής", translation memory

add example
el Για παράδειγμα, όταν οι καταναλωτές καλούν τον έμπορο ή τον κομμωτή στο σπίτι τους με δική τους πρωτοβουλία, δεν έχουν καμία ανάγκη αυξημένης προστασίας, διότι δεν τίθεται θέμα αιφνιδιασμού τους.
en For example, when consumers invite a tradesman or a hairdresser into their house of their own accord, they have no need of increased protection, because there is no question of them being taken by surprise.
el ανησυχιών για ερεθισμό ή/και ικανότητα διάβρωσης των οφθαλμών, ανάλογα με τη συγκέντρωση, ως αποτέλεσμα της έκθεσης την οποία συνεπάγεται η εργασία του κομμωτή
en concerns for eye irritation and/or corrosivity, depending on concentration, as a consequence of exposure arising from hairdresser's work
el Αυτό αφορά κυρίως τους μειωμένους συντελεστές για υπηρεσίες με ένταση εργασίας, όπως για τους κομμωτές κλπ., τους οποίους θεσπίσαμε το 2000.
en This applies especially to the reduced rates for labour-intensive services, such as hairdressers and others, which were introduced in 2000.
el Δεν έχω κανένα πρόβλημα να είμαι ο κομμωτής σου
en Being a hairdresser' s fine, just fine
el Και εγώ δεν θέλω να κοιμάσαι με κομμωτές
en Yeah, well, I don' t like you sleeping with hairdressers
el Χριστέ μου, έρχομαι εδώ αθώος, σαν ένα απόλυτα σεβαστό άτομο, ένας ταπεινός κομμωτής κι εσύ προσπαθείς να με διαφθείρεις, να με ξελογιάσεις
en I come here as an innocent bystander.As a totally respectable individual. A humble part- time hairdresser
el Το Λουσιέν μου θυμίζει κομμωτή
en Ah no, you should change it
el Της τα φτιάχνει ο κομμωτής μου, είναι πολύ καλός
en By my stylist, who' s very good
el κομμωτής και κομμωτής περουκών (στυλίστας) (Friseur und Perückenmacher (Stylist
en hairdresser and wig-maker (stylist) (Friseur und Perückenmacher (Stylist
el Μία παραδοσιακή ιταλική οικογένεια κομμωτών
en Get away.A traditional Italian hairdressing family
el Δεν είμαι ο κομμωτής!
en I' m not a hairdresser!
el Η αιτιολόγηση αυτή δεν ισχύει για τις μικροεπισκευές και τους κομμωτές, εφόσον μόνο μία μειοψηφία κρατών μελών εφαρμόζει σάυτές μειωμένο συντελεστή
en This is not the case for small repairs and hairdressing, since only a minority of Member States currently apply reduced rates to those services
el Είχαμε μία τεκμηριωμένη κατάσταση όπου ένας συγκεκριμένος εργαζόμενος πληρωνόταν περίπου 1 ευρώ την ώρα ως κομμωτής· και αξίζει να σημειωθεί ότι ο κατώτατος μισθός στην Ιρλανδία είναι πάνω από 8 ευρώ την ώρα.
en We had a documented situation where one particular worker was paid approximately 1 euro per hour as a hairdresser, and it is worth noting that the Irish minimum wage is in excess of 8 euro per hour.
el Αδυνατώ να καταλάβω το λόγο για τον οποίο η ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ασχολείται με τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών και με το ΦΠΑ για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι κομμωτές και οι υποδηματοποιοί.
en To my mind, it beggars belief that the European summit of Heads of Government should concern itself with tax-free shops and VAT on the services of hairdressers and shoemakers.
el Ήσουν κομμωτής?
en You were a hairdresser?
el Ο Έβι είναι βοηθός κομμωτή
en Evi' s an assistant hairdresser
el " Ο κομμωτής διακόπτει! "
en " Barber cuts in. "
el Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν στην Ταινία...... απ' τους πιο μικρούς, τους κομμωτές και τα ειδικά εφέ
en But before we begin, I' d like to thank everyone who contributed to this film...... starting with the little people, from the hairdressers to special effects
el Αναφερόμαστε σε επαγγέλματα όπως κομμωτές, υδραυλικούς και οικοδόμους, οι οποίοι δεν χρειάζονται επιδοτήσεις.
en We are talking about such occupations as hairdressers, plumbers and bricklayers, who do not need subsidies.
el Και σιγουρα ουτε και τον ιδιο κομμωτη
en We certainly don' t have the same hairdresser
el Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σημαντικό τμήμα των συμβατικών ΜΜΕ ορισμένων τομέων συμπεριλαμβανομένων των μικροεπιχειρήσεων και των απασχολούμενων για ίδιο λογαριασμό (όπως οι έμποροι λιανικής πωλήσεως στην Ιταλία, οι κομμωτές και οι κρεοπώλες στη Γαλλία, οι αρτοποιοί στη Γερμανία) οργανώνονται σε ομάδες, κατά γενικό κανόνα υπό μορφή συνεταιρισμών, για την κοινή διαχείριση των αγορών, της εμπορίας ή των υπηρεσιών
en In several European countries, a considerable percentage of conventional SMEs in certain sectors, including micro-enterprises and the self-employed, (such as retailers in Italy, hairdressers and butchers in France, bakers in Germany) form groupings, usually cooperatives, to bulk buy and pool their efforts in marketing and services
el Γιατί είπες ότι είμαι ο κομμωτής σου
en Why say I was your hairdresser?
el κομμωτής (coiffeur
en hairdresser (coiffeur
Showing page 1. Found 44 sentences matching phrase "κομμωτής".Found in 0.199 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.