Translations into English:

 • screw thread   
   
  helical ridge or groove
 • spiral   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  geometry
   
  geometry
 • thread       
  (verb, noun   )

Other meanings:

 
thread
 
twist
 
spiral
 
coil
 
kink

    Show declension

Example sentences with "σπείρωμα", translation memory

add example
Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι οι τύποι του προϊόντος που διατέθηκαν στην εγχώρια αγορά οι οποίοι δεν εξήχθησαν και ορισμένοι τύποι του προϊόντος που πωλήθηκαν στην εγχώρια αγορά και που είχαν διαφορετικό σπείρωμα από εκείνους που εξήχθησαν στην Κοινότητα, θα έπρεπε να είχαν αποκλειστείIt furthermore argued that product types sold on the domestic market which were not exported at all and certain product types sold on the domestic market having a different threading than the ones exported to the Community should have been excluded
Η σπονδυλική στήλη αποτελείται από χαλύβδινο συρματόσχοινο με τέσσερις ακροδέκτες με σπείρωμαThe spine consists of a steel cable with four threaded terminals
Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστραScrews, bolts, nuts, coach screws, screw hooks
Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ κατά τους ισχυρισμούς είναι ορισμένοι συνδετήρες από σίδηρο ή χάλυβα, πλην αυτών από ανοξείδωτο χάλυβα, δηλαδή ξυλόβιδες, εκτός των μακριών καρφιών με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, άλλες βίδες και μπουλόνια με κεφαλή, έστω και με τα παξιμάδια και τις ροδέλες τους εκτός των βιδών κομμένων από σώματα με πλήρη τομή, και με πάχος στελέχους που δεν υπερβαίνει τα ‧ mm και εκτός των βιδών και των μπουλονιών για τη στερέωση υλικού κατασκευής σιδηροτροχιών και ροδέλες καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εφεξής το υπό εξέταση προϊόν), που κανονικά υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ καιThe product allegedly being dumped is certain iron or steel fasteners, other than of stainless steel, i.e. wood screws (excluding coach screws), self-tapping screws, other screws and bolts with heads (whether or not with their nuts or washers, but excluding screws turned from bars, rods, profiles or wire, of solid section, of shank thickness not exceeding ‧ mm and excluding screws and bolts for fixing railway track construction material) and washers, originating in the People's Republic of China (the product concerned), normally declared within CN codes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and
Η εσοχή για την υποδοχή του έχει βάθος ‧ mm και είναι σπειροτομημένη ώστε να δέχεται το διαμετρήματος ‧/‧′′ BSP (ή ισοδύναμου διαμετρήματος στο μετρικό σύστημα) σπείρωμα του άκρου του πλευρικού βραχίοναThe socket for this is bored to a depth of ‧ mm and threaded to accept the ‧/‧′′ BSP (or metric equivalent) thread on the end of the side-arm
Όσον αφορά το δεύτερο σημείο, τα εξαρτήματα χωρίς σπείρωμα δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό του υπό εξέταση προϊόντοςWith regard to the second point, unthreaded fittings do not fall within the definition of the product under consideration
άλλοι σωλήνες κυκλικής διατομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, εκτός από τους σωλήνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα ‧ mm, που κατασκευάζονται από την Petrotub SA και την Republica SA και κατατάσσονται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ ex ‧ ‧, ex ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ καιother tubes of circular cross-section, of iron or non-alloy steel, other than threaded or threadable, of an external diameter not exceeding ‧ mm manufactured by Petrotub SA and Republica SA and currently classifiable within CN codes ex ‧ ‧, ex ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ and
Φιάλη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) με αφυγραντική κάψουλα και πολυεστερικό σπείρωμα, και πώμα ασφαλείας για παιδιά από πολυπροπυλένιο με φύλλο σφραγίσματος, συσκευασμένος σε χάρτινο κουτίHigh Density Polyethylene (HDPE) bottle with a desiccant canister and polyester coil, and a child-resistant polypropylene cap with an induction seal, packed into a carton
κοχλιοτομημένο κολλάρο σπείρωμα χαμηλής τριβήςthreaded collar; low-friction thread
Το σπείρωμα, το γλόμπο, τις βίδες, ακόμα και τις ροδέλες μέσαThe stem, the bulb, the bolts, even the washers inside
Η σύνθλιψη εκτελείται σε μύλο με αιχμές ή θραυστήρα με σπείρωμα, που θρυμματίζει το τυρί σε τμήματα των ‧ έως ‧ cm και, ταυτοχρόνως, το διοχετεύει στο μύλοThe crushing is done using a cutting device or a grinder, which cuts the cheese into ‧ to ‧ cm chunks and, at the same time, leads to the mill
Φούρνος με σπείρωμα ηλεκτρικό και θερμοστάτηElectric muffle-furnace with thermostat
Η εσοχή για την υποδοχή του έχει βάθος ‧ mm και είναι σπειροτομημένη ώστε να δέχεται το σπείρωμα διαμετρήματος 1⁄2 ίντσας BSP (ή ισοδυνάμου διαμετρήματος στο μετρικό σύστημα) του άκρου του πλευρικού βραχίοναThe socket for this is bored to a depth of ‧ mm and threaded to accept the ‧/‧" BSP (or metric equivalent) thread on the end of the side-arm
Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνιαCoach screws
άλλοι σωλήνες κυκλικής διατομής από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, εκτός από τους σωλήνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα, με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα ‧ mm (επί του παρόντος κατατάσσονται στους κωδικούς ΣΟ ‧ ‧ καιother tubes of circular cross-section, of iron or non-alloy steel, other than threaded or threadable, of an external diameter not exceeding ‧ mm (currently falling within CN codes ‧ ‧ and
Ιδιαίτερη σημασία έχει να προσεχθεί ώστε μεταξύ της φλάντζας και της πλάκας, ή στο σπείρωμα, να μη παγιδευτεί καθόλου ουσίαIt is essential to check that none of the substance is trapped between the flange and the plate, or in the threads
Το κινητό περικόχλιο πρέπει να έχει σπείρωμα U.N.FThe swivel-nut must be provided with U.N.F.-thread
Ζυγίζονται ‧ g σε ειδικό σκεύος με διάτρητο πυθμένα, το οποίο τοποθετείται στη συνέχεια σε στήλη ξηράνσεως, όπου συγκρατείται από ένα σπείρωμαA ‧ g quantity is weighted out in a pan with a perforated base and then put into the drying column, where it is supported by a spiral ring
λόγω υπερβάσεως εξουσίας, παραβιάσεως του κοινοτικού δικαίου και αλλοιώσεως των πραγματικών περιστατικών και των αποδείξεων όσον αφορά την εκτίμηση του παρανόμου των σκοπών και/ή των αποτελεσμάτων της συμβάσεως εφοδιασμού μεταξύ της Dalmine και της British Steel, ως περιοριστικής του ανταγωνισμού στην αγορά των λείων σωλήνων και των σωλήνων με σπείρωμα·action taken ultra vires, infringement of Community law and distortion of the facts and of the evidence as regards the finding of the unlawfulness of the objects and/or the effects of the supply contract between Dalmine and British Steel, in so far as it restricted competition on the market for plain end and threaded pipes
Για να ξεπεράσουμε το σπείρωμα του χρέους χρειάζεται συνεπώς ολοκλήρωση των μέσων παρέμβασης: περισσότερη συνεργασία, περισσότερες εμπορικές συναλλαγές, περισσότερη πρωτοβουλία κατά της δημιουργίας συγκρούσεων και περισσότερη συνοχή κατά διεφθαρμένων και χρεωμένων κυβερνήσεων που φορτώνουν στους πληθυσμούς τις επιπτώσεις των κρίσεων και της ελλιπούς ανάπτυξης.In order to avoid the spiral of debt, we therefore need to supplement the means for action: there must be greater cooperation, increased trade exchange, an increase in initiatives to prevent conflicts and more coherent opposition to corrupt, indebted governments which visit upon their citizens the hardship caused by crises and poor development.
Showing page 1. Found 26 sentences matching phrase "σπείρωμα".Found in 0.427 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.