Translations into English:

 • bowel   
  (Noun  ) (noun   )
   
  intestines or gut
   
  intestines, entrails
 • bowels     
 • guts   
  (noun   )
 • inwards   
  (noun   )
 • viscera   
  (noun   )
 • vitals   

Example sentences with "σπλάχνα", translation memory

add example
el Τα σπλάχνα και τα μέρη που ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία χωρίζονται και απομακρύνονται από τα προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση
en Guts and parts that may constitute a danger to public health must be separated from and removed from the vicinity of products intended for human consumption
el Λιποδυστροφία και ανωμαλίες του μεταβολισμού: η συνδυασμένη αντιρετροϊκή θεραπεία έχει συσχετισθεί με την ανακατανομή του λίπους σώματος (λιποδυστροφία) σε ασθενείς με HIV ‧ περιλαμβανομένης της απώλειας περιφερικού λίπους και υποδόρειου λίπους του προσώπου, αύξηση του ενδοκοιλιακού και σπλαχνικού λίπους, υπερτροφία του μαστού και συσσώρευση οπισθοαυχενικού λίπους (βοοειδής αυχένας
en Lipodystrophy and metabolic abnormalities: combination antiretroviral therapy has been associated with redistribution of body fat (lipodystrophy) in HIV patients including the loss of peripheral and facial subcutaneous fat, increased intra-abdominal and visceral fat, breast hypertrophy and dorsocervical fat accumulation (buffalo hump
el Προχώρα! ’ πλωσε στο χώμα τα ντροπιασμένα μου σπλάχνα!
en Go on!Spew the field with my dishonored guts!
el Η συνδυασμένη αντιρετροϊκή αγωγή έχει συσχετισθεί με την ανακατανομή του λίπους σώματος (λιποδυστροφία) σε ασθενείς με HIV περιλαμβανομένης της απώλειας περιφερικού λίπους και υποδόριου λίπους του προσώπου, αύξηση του ενδοκοιλιακού και σπλαχνικού λίπους, υπερτροφία του μαστού και συσσώρευση οπισθοαυχενικού λίπους (αυχένας βουβάλου) (βλ. παράγραφο
en Combination antiretroviral therapy has been associated with redistribution of body fat (lipodystrophy) in HIV patients including the loss of peripheral and facial subcutaneous fat, increased intra-abdominal and visceral fat, breast hypertrophy and dorsocervical fat accumulation (buffalo hump) (see section
el (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πριν από 113 χρόνια ο περίφημος γάλλος σοσιαλιστής ηγέτης Jean Jaurès έγραψε ότι ο καπιταλισμός κρύβει στα σπλάχνα του τον σπόρο του πολέμου, όπως τα σύννεφα προμηνύουν την καταιγίδα.
en (FR) Mr President, ladies and gentlemen, 113 years ago the famous French Socialist Jean Jaurès wrote that capitalism contains within it the seeds of war, as clouds foresee a tempest.
el Τα σπλάχνα δεν έχουν αφαιρεθεί
en The viscera were not removed
el Γιε μου, σπλάχνο των σπλάχνων μου καρδούλα της καρδιάς μου πουλάκι της φτωχιάς αυλής ανθέ της ερημιάς μου
en Son, my flesh and blood, marrow of my bones, heart of my own heart, sparrow of my tiny courtyard, flower of my loneliness
el τα σπλάχνα ή τα μέρη σπλάχνων τα οποία δεν έχουν αφαιρεθεί από το σφάγιο, εξαιρουμένων των νεφρών, πρέπει να αφαιρούνται εξ ολοκλήρου, εάν αυτό είναι δυνατό, και το ταχύτερο δυνατό, εκτός εάν η αρμόδια αρχή επιτρέπει άλλως
en viscera or parts of viscera remaining in the carcase, except for the kidneys, must be removed entirely, if possible, and as soon as possible, unless otherwise authorised by the competent authority
el τα σπλάχνα ή τα μέρη σπλάχνων που παραμένουν εντός του σφαγίου, εξαιρουμένων των νεφρών, πρέπει να αφαιρούνται εξ ολοκλήρου και το ταχύτερο δυνατό, εκτός εάν η αρμόδια αρχή επιτρέπει διαφορετικά
en viscera or parts of viscera remaining in the carcase, except for the kidneys, must be removed entirely and as soon as possible, unless the competent authority authorises otherwise
el Εντόσθια: νωπό κρέας, πλην του κρέατος του σφαγίου, συμπεριλαμβανομένων των σπλάχνων και του αίματος
en Offal means fresh meat other than that of the carcase, including viscera and blood
el Η συνδυασμένη αντιρετροϊκή θεραπεία έχει συσχετισθεί με την ανακατανομή του λίπους σώματος (λιποδυστροφία) σε ασθενείς με HIV περιλαμβανομένης της απώλειας περιφερικού λίπους και υποδόρειου λίπους του προσώπου, αύξηση του ενδοκοιλιακού και σπλαχνικού λίπους, υπερτροφία του μαστού και συσσώρευση οπισθοαυχενικού λίπους (βοοειδής αυχένας
en Combination antiretroviral therapy has been associated with redistribution of body fat (lipodystrophy) in HIV infected patients including the loss of peripheral and facial subcutaneous fat, increased intra-abdominal and visceral fat, breast hypertrophy and dorsocervical fat accumulation (buffalo hump
el Ωραίο και καθαρό, ούτε κεφάλι ούτε σπλάχνα ... ... έτοιμο για το τηγάνι
en Nice and clean already, no head, no guts, ready for the frying pan
el Τα αφαιρεθέντα σπλάχνα πρέπει να συνοδεύουν το σφαγέν ζώο στο σφαγείο και να αναγνωρίζονται ως ανήκοντα στο ζώο αυτό
en Any viscera removed must accompany the slaughtered animal to the slaughterhouse and be identified as belonging to that animal
el Στις μελέτες μηχανισμού, η αύξηση βάρους φάνηκε να οφείλεται κυρίως στην αύξηση του υποδόριου λίπους με μείωση του σπλαχνικού και ενδοηπατικού λίπους
en In mechanistic studies, the weight increase was predominantly shown to be due to increased subcutaneous fat with decreased visceral and intra-hepatic fat
el Η συνδυασμένη αντιρετροϊκή θεραπεία έχει συσχετισθεί με την ανακατανομή του λίπους σώματος (λιποδυστροφία) σε ασθενείς με HIV περιλαμβανομένης της απώλειας περιφερικού λίπους και υποδόριου λίπους του προσώπου, αύξηση του ενδοκοιλιακού και σπλαχνικού λίπους, υπερτροφία του μαστού και συσσώρευση οπισθοαυχενικού λίπους (βοοειδής αυχένας
en Combination antiretroviral therapy has been associated with redistribution of body fat (lipodystrophy) in HIV patients including the loss of peripheral and facial subcutaneous fat, increased intra-abdominal and visceral fat, breast hypertrophy and dorsocervical fat accumulation (buffalo hump
el λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες για την ανάπτυξη καρδιαγγειακής πάθησης είναι κυρίως η κατανάλωση καπνού και οινοπνεύματος, το υπερβολικό σπλαχνικό λίπος, που μπορεί να οδηγήσουν σε μεταβολικές διαταραχές, υψηλά επίπεδα σακχάρου, αύξηση του επιπέδου των λιπιδίων και της χοληστερόλης στο αίμα και υπέρταση
en whereas major risk factors for developing a cardiovascular disease are notably the consumption of tobacco and alcohol, an excess of visceral fat, which may lead to metabolic disorders, a high level of glucose, lipids and cholesterol in the blood and high blood pressure
el Θα ήταν ευτυχισμένη να με είχε κλειδωμένο, από τα σπλάχνα της μέχρι τον τάφο μου
en She' d been happy to have me locked up from the womb to the tomb
el Η συνδυασμένη αντιρετροϊκή θεραπεία έχει συσχετισθεί με την ανακατανομή του σωματικού λίπους (λιποδυστροφία) σε ασθενείς με HIV συμπεριλαμβανομένων της απώλειας του περιφερικού λίπους και του υποδόριου λίπους του προσώπου, του αυξημένου ενδοκοιλιακού και σπλαχνικού λίπους, της υπερτροφίας των μαστών και της συνάθροισης του λίπους στη ραχιαία πλευρά του τραχήλου.(αυχένας βουβάλου) (βλ. παράγραφο
en Combination antiretroviral therapy has been associated with redistribution of body fat (lipodystrophy) in HIV patients including the loss of peripheral and facial subcutaneous fat, increased intra-abdominal and visceral fat, breast hypertrophy and dorsocervical fat accumulation (buffalo hump) (see section
el να μην έρχονται σε επαφή με άλλα σφάγια, εντόσθια ή σπλάχνα, περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν ήδη υποβληθεί σε επιθεώρηση μετά τη σφαγή
en come into contact with no other carcase, offal or viscera, including those that have already undergone post-mortem inspection
el Ούτε νεκροτομή, ούτε εξέταση σπλάχνων
en No Y- incision...... no internal exam
el Αν το αγγίξεις, θα νιώσεις τη λεπίδα στα σπλάχνα σου
en You touch it, and I' il stick this blade in your gut
Showing page 1. Found 110 sentences matching phrase "σπλάχνα".Found in 0.621 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.