Translations into Dutch:

  • citrusvrucht   

Similar phrases in dictionary Greek Dutch. (2)

κιτριά
sukadeboom

Example sentences with "κίτρος", translation memory

add example
el άλατα ασβεστίου του κιτρικού οξέος
nl calciumzouten van citroenzuur
el Έκδοχα: μαννιτόλη (Ε‧), θρεονίνη, πολυσορβικό ‧ και κιτρικό νάτριο και πυκνό υδροχλωρικό οξύ για ρύθμιση του pH
nl Hulpstoffen: mannitol (E‧), threonine, polysorbaat ‧ en natriumcitraat en geconcentreerd zoutzuur voor pH-instelling
el Είναι δυνατόν να προστεθεί σ'αυτόν αλάτι, ελαιόλαδο ή σπορέλαιο, κιτρικό οξύ ή χυμός λεμονιού
nl Er mag zout, olijf- of zaadolie, citroenzuur of citroensap aan worden toegevoegd
el Διάλυση της καζεΐνης που περιέχεται στη σύνθετη ζωοτροφή με εκχύλιση με διάλυμα κιτρικού νατρίου
nl De in het mengvoeder aanwezige caseïne wordt opgelost door extractie met een natriumcitraatoplossing
el Το κιτρικό και το γαλακτικό οξύ χρησιμοποιούνται για τη μείωση του pH της άλμης στο
nl Citroenzuur en melkzuur mogen worden toegevoegd om het pH-gehalte van de pekel tot ‧,‧ te laten dalen
el Σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προστατευτικού υγρού (liquido di governo), στο οποίο είναι εμβυθισμένο το προϊόν από τη στιγμή της συσκευασίας (που πρέπει να πραγματοποιείται στην επιχείρηση παραγωγής) έως την κυκλοφορία στο εμπόριο, προσδιορίζεται ότι είναι οξινισμένο (ενδεχομένως με γαλακτικό ή κιτρικό οξύ) και πιθανώς αλατισμένο
nl Voorts wordt ten aanzien van de kenmerken van de dekvloeistof, waarin het product gedompeld is vanaf het verpakken (dat in het productiebedrijf zelf moet geschieden) tot op het ogenblik dat het aan de consument geleverd wordt, gespecificeerd dat deze vloeistof licht zuur is (eventueel door toevoeging van melk- of citroenzuur) en eventueel iets zout is
el κιτρικό νάτριο
nl natriumcitraat
el Κιτρικό οξύ
nl gehalte aan citroenzuur
el Το ενέσιμο διάλυμα Puregon ‧ IU/‧, ‧ ml περιέχει: σακχαρόζη κιτρικό νάτριο L-μεθειονίνη πολυσορβικό ‧ βενζυλική αλκοόλη ενέσιμο ύδωρ
nl Puregon ‧ IE/‧ ml oplossing voor injectie bevat: sucrose natriumcitraat L-methionine polysorbaat ‧ benzylalcohol water voor injecties
el Εκτελείται σε τακτά διαστήματα τυφλό πείραμα με την ανοργανοποίηση κατά τη μέθοδο Kjeldahl, που περιγράφεται στο πρότυπο ISO ‧-‧:‧/IDF ‧-‧:‧, ενός χάρτινου ηθμού χωρίς τέφρα (‧.‧) που έχει υγρανθεί με μείγμα ‧ ml διαλύματος κιτρικού νατρίου (‧.‧), ‧ ml διαλύματος χλωριούχου ασβεστίου (‧.‧) και ‧,‧ ml υγρής πυτιάς (‧.‧) και έχει εκπλυθεί ‧ φορές με ‧ ml απεσταγμένου νερού κάθε φορά
nl Voer regelmatig een blancobepaling uit door een asvrij filtreerpapier (‧.‧), bevochtigd met een mengsel van ‧ ml trinatriumcitraatoplossing (‧.‧), ‧ ml calciumchlorideoplossing (‧.‧) en ‧,‧ ml vloeibaar stremsel (‧.‧) en gewassen met ‧ × ‧ ml gedestilleerd water, volgens de Kjeldahl-methode, zoals beschreven in de norm ISO ‧-‧:‧/IDF ‧-‧:‧, te mineraliseren
el Αποζημίωση των αγροτών των οποίων η παραγωγή εμπύρηνων καρπών και κίτρων υπέστη ζημίες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών
nl De landbouwers vergoeden wier productie van steenvruchten en van cederappels door ongunstige weersomstandigheden is beschadigd
el κιτρικό καλιομαγνήσιο
nl kaliummagnesiumcitraat
el Στη συνέχεια προστίθεται η ζάχαρη και το κιτρικό οξύ
nl Vervolgens worden suiker en citroenzuur toegevoegd
el Για τη διάλυση του τυριού πρέπει να χρησιμοποιείται διάλυμα κιτρικού νατρίου, όπως περιγράφεται στο EN ISO ‧-‧ Μικροβιολογία τροφίμων και ζωοτροφών- Προετοιμασία δειγμάτων δοκιμής, αρχικού εναιωρήματος και δεκαδικών αραιώσεων για μικροβιολογική εξέταση- Μέρος ‧: Ειδικοί κανόνες για την προετοιμασία γάλακτος και προϊόντων γάλακτος
nl Voor de verdunning van kaas wordt een natriumcitraatoplossing gebruikt overeenkomstig EN ISO ‧-‧ Microbiologie van voedingsmiddelen en diervoeders- Voorbereiding van monsters en bereiding van verdunningen voor microbiologisch onderzoek- Deel ‧: Specifieke werkwijze voor het bereiden van melk en melkproducten
el διένυδρο κιτρικό νάτριο, ένυδρο κιτρικό οξύ, γλυκερόλη, xanthan gum, υγρή λακτόζη, διοξείδιο του τιτανίου (E‧), τεχνητή γεύση κεράσι που περιέχει βενζυλική αλκοόλη και προπυλενική γλυκόλη, και κεκαθαρμένο ύδωρ
nl natriumcitraat dihydraat, citroenzuur monohydraat, glycerol, xanthaangom, vloeibare glucose, titaniumdioxide (E‧), kersensmaakstof die benzylalcohol en propyleenglycol bevat, en gezuiverd water
el προσθήκη κιτρικού οξέος για σταθεροποίηση του οίνου, υπό τον όρο ότι η τελική περιεκτικότητα του επεξεργασμένου οίνου δεν υπερβαίνει το ‧ γραμμάριο ανά λίτρο·
nl toevoeging van citroenzuur ter stabilisatie van de wijn, mits het uiteindelijke gehalte in de behandelde wijn niet meer bedraagt dan ‧ g/l
el Το πόσιμο διάλυμα περιέχει επίσης τα ακόλουθα συστατικά: ζάχαρη (σακχαρόζη ‧ g/‧ ml), παραϋδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας, παραϋδροξυβενζοϊκός προπυλεστέρας, άνυδρο κιτρικό οξύ, κιτρικό νάτριο, προπυλενογλυκόλη, νερό, τεχνητά βελτιωτικά γεύσης φράουλας και μπανάνας τεχνητά
nl Hoe ziet Epivir er uit en de inhoud van de verpakking
el Η Επιτροπή έλαβε καταγγελία, σύμφωνα με το άρθρο ‧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου της ‧ης Δεκεμβρίου ‧ για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής ο βασικός κανονισμός) στην οποία υποστηρίζεται ότι οι εισαγωγές κιτρικού οξέος, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εφεξής η ενδιαφερόμενη χώρα), αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και, επομένως, προκαλούν σημαντική ζημία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής
nl De Commissie heeft een klacht ontvangen op grond van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ december ‧ betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (de basisverordening), volgens welke de bedrijfstak van de Gemeenschap aanmerkelijke schade lijdt door de invoer met dumping van citroenzuur van oorsprong uit de Volksrepubliek China
el τρυγικό ή κιτρικό οξύ
nl wijnsteen-of citroenzuur
el η προσθήκη κιτρικού οξέος, για τη σταθεροποίηση του οίνου, εντός ορισμένων ορίων
nl toevoeging van citroenzuur ter stabilisatie van de wijn, tot een bepaald maximum
el κιτρικό νάτριο, χλωριούχο νάτριο, αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό νάτριο, πολυσορβικό ‧, υδροξείδιο νατρίου και ύδωρ για ενέσιμα
nl natriumcitraat, natriumchloride, dinatriumedetaat, polysorbaat ‧, natriumhydroxide en water voor injectie
el κιτρικό μαγγάνιο
nl mangaancitraat
el Τα υπόλοιπα είναι κιτρικό νάτριο, δισόξινο φωσφορικό κάλιο
nl Het is ‧ % uit water
el Τα άλλα συστατικά είναι σακχαρόζη, κιτρικό νάτριο, L-μεθειονίνη, πολυσορβικό ‧ καιβενζυλική αλκοόλη σε ενέσιμο ύδωρ
nl pH kan zijn bijgesteld met natriumhydroxide en/of zoutzuur
Showing page 1. Found 126 sentences matching phrase "κίτρος".Found in 0.71 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.