Translations into Afrikaans:

  • Tswana   

Example sentences with "Tswana language", translation memory

add example
en that you can select whether the week starts on Monday or on Sunday in the System Settings? KOrganizer uses this setting. Look at Regional Language-Country/Region Languages in the System Settings, or select Settings, Configure Date Time... from the menu bar. Select the Time Dates tab
af wat jy kan kies hetsy die week beginne op Maandag of op Sondag in die Kde Kontrole Sentrum? Korganizer gebruik hierdie opset. Kyk na Verpersoonliking-Land Tale, op die Tyd Datums oortjie
en Applying Language Settings
af Wend Taal Instellings Aan
en languages to be used
af inheemse tale wat gebruik moet word
en Here you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin one
af Hier jy kan kies ' n wisselvorm van die gekose aditionele sleutelbord uitleg. Uitleg wisselvorms gewoonlik verteenwoordig verskillende sleutel kaarte vir die selfde taal. Byvoorbeeld, Ukraïniese uitleg het dalk vier wisselvorms: basiese, winsleutels (soos in Vensters), tikmasjien (soos in tikmasjiene) en fonetiese (elke Ukraïniese brief is geplaas op ' n translitireerde latyn een
en i) the needs of language, cultural and religious groups
af i) die behoeftes van taal-, kultuur-en godsdiensgroepe
en Here you can choose your country or region. The settings for languages, numbers etc. will automatically switch to the corresponding values
af Hier kan jy jou land of streek kies. Die instellings vir tale, nommers ens. sal automaties wissel na die ooreenstemmend waardes
en Really delete language: %‧?
af Voeg-agteraan-by Taal
en Switch Application Language
af stel die program naam
en Here you can choose the languages that will be used by KDE. If the first language in the list is not available, the second will be used, etc. If only US English is available, no translations have been installed. You can get translation packages for many languages from the place you got KDE from. Note that some applications may not be translated to your languages; in this case, they will automatically fall back to US English
af Hier jy kan kies die tale wat sal wees gebruik word deur Kde. As die eerste taal in die lys is nie beskikbaar, die tweede sal wees gebruik word etc. As slegs Amerikaanse Engels is beskikbaar, geen vertalings is al geïnstalleer. Jy kan kry vertalings pakette vir veel tale van die plek jy het gekry Kde van. Noteer dat sommige programme dalk mag nie vertaal is na jou tale; in hierdie geval, hulle sal automaties val terug na Amerikaanse Engels
en This command comments out the current line or a selected block of text. The characters for single/multiple line comments are defined within the language 's highlighting
af Hierdie opdrag kommentaar uit die huidige lyn van ' n gekose blok van teks. die karakters vir enkel/veelvuldige lyn kommentaar word gedefinieër binne in die taal se verligting
en Only full webpages can be translated for this language pair
af Slegs web bladsye kan wees vertaalde te gebruik hierdie inplak
en Language-Edit Languages
af Redigeer Eienskappe vir Oorspronklike
en Here you can define the set of digits used to display numbers. If digits other than Arabic are selected, they will appear only if used in the language of the application or the piece of text where the number is shown. Note that the set of digits used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money ' tab
af Hier jy kan definieer die duisende skeier gebruik word na vertoon nommers. Nota wat die duisende skeier gebruik word na vertoon monitÃare waardes het na wees stel apart (sien die ' Money ' oortjie
en Please select a language
af Voeg-agteraan-by Taal
en Add Language
af Voeg Taal By
en which indigenous language was suitable for
af inheemse tale geskik sal wees vir die onderskeie
en Application Language Changed
af Aansoek klanke
en Edit Languages
af TaalNAME OF TRANSLATORS
en The language to index
af Die taal om te indeksList of words to exclude from index
en Language Elements
af Taal Elemente
en Indigenous languages in courts
af Inheemse tale in howe
en Remove Language
af Verwyder TaalCSV separator
en To students, we will provide easy-to-use workbooks in all ‧ languages
af Ons sal werkboeke wat maklik is om te gebruik in al ‧ tale aan studente voorsien
en Regional Language
af SpanjeName
en The project aims at using local languages
af Die projek beoog die gebruik van plaaslike tale
Showing page 1. Found 157 sentences matching phrase "Tswana language".Found in 2.688 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.