Translations into Afrikaans:

  • Tswana   

Example sentences with "Tswana language", translation memory

add example
This command removes comments from the current line or a selected block of text. The characters for single/multiple line comments are defined within the language 's highlightingHierdie opdrag verwyder kommentaar van die huidige lyn van ' n gekose blok van teks. die karakters vir enkel/veelvuldige lyn kommentaar word gedefinieër binne in die taal se verligting
Application Language ChangedAansoek klanke
Multimedia Retrieval Markup Language DocumentMultimedia Onttrekking Opmerk Taal DokumentName
Changed language settings apply only to newly started applications. To change the language of all programs, you will have to logout firstDie veranderde taal instellings is slegs van toepassing op programme wat nuut oopgemaak word. As jy die taal van al die programme wil verander moet jy eers afteken
To add a language which is not listed in the menu, you must first define its properties in the general options dialog. Would you like to add a new language?Na voeg-agteraan-by ' n nuwe taal wat is nie gelys in die sub-kieslys, jy moet eerste voeg by sy data in die algemeen opsies dialoog. Moet hierdie dialoog wees geroep nou?
Use Language EncodingGebruik Taal Enkodering
The project aims at using local languagesDie projek beoog die gebruik van plaaslike tale
Here you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin oneHier jy kan kies ' n wisselvorm van die gekose aditionele sleutelbord uitleg. Uitleg wisselvorms gewoonlik verteenwoordig verskillende sleutel kaarte vir die selfde taal. Byvoorbeeld, Ukraïniese uitleg het dalk vier wisselvorms: basiese, winsleutels (soos in Vensters), tikmasjien (soos in tikmasjiene) en fonetiese (elke Ukraïniese brief is geplaas op ' n translitireerde latyn een
Provided that this provision shall apply subject to the replacement of English or Afrikaans with the phrase 'any official language'Met dien verstande dat hierdie bepaling van toepassing is onderworpe aan die vervanging van Engels of Afrikaans deur die uitdrukking "enige amptelike taal"
Language ElementsTaal Elemente
Default languageStandaard taal
Here you can choose your country or region. The settings for languages, numbers etc. will automatically switch to the corresponding valuesHier kan jy jou land of streek kies. Die instellings vir tale, nommers ens. sal automaties wissel na die ooreenstemmend waardes
Select the default encoding to be used; normally, you will be fine with 'Use language encoding ' and should not have to change thisKies die verstek enkodering om te gebruik; normaalweg sal die gebruik van Gebruik Taal Enkodering ' voldoende wees en is hierdie stellings nie nodig nie
This word was considered to be an " unknown word " because it does not match any entry in the dictionary currently in use. It may also be a word in a foreign language. If the word is not misspelled, you may add it to the dictionary by clicking Add to Dictionary. If you do n't want to add the unknown word to the dictionary, but you want to leave it unchanged, click Ignore or Ignore All. However, if the word is misspelled, you can try to find the correct replacement in the list below. If you cannot find a replacement there, you may type it in the text box below, and click Replace or Replace AllHierdie woord word as ' n " Onbekende woord " geklasifiseer omdat dit nie in die huidige woordeboek wat gebruik word voorkom nie. Dit kan miskien ook ' n woord in ' n ander taal wees. As die woord reg gespel is, kan jy dit in die woordeboek byvoeg deur op Voeg by in Woordeboek te kliek. As jy die woord onveranderd wil laat, kliek Ignoreer of Ignoreer almal. As die woord verkeerd gespel is kan jy ' n plaasvervanger in die lys hier onder soek. As daar nie ' n sinvolle plaasvervanger is nie, kan jy self een in die teks boks verskaf en op Vervang of Vervang alle kliek
Great Dictionary of the Catalan Language (GRan Enciclopèdia CatalanaGroot woordeboek van die Catalan TaalQuery
Edit LanguagesTaalNAME OF TRANSLATORS
Alternative language codeAlternatiewe kode
are comfortable with the language they willlitigeerders gemaklik is met die taal wat hulle in
c) language preferencesc) taalvoorkeure
regional and local level, that cater for all language and cultural groups andfasiliteer op nasionale, streek-en plaaslike vlak, wat vir alle taal-en
Remove LanguageVerwyder Taal
Default languageVerstek taal
Launch of the Zwelitsha Indigenous Language Court. Officials at the event included Dibuseng Mongoato, Eastern CapeOpening van die Zwelisha Streeks Taal Hof. Beamptes wat die opening bygewoon het sluit in D Mongoato, Direkteur vir
Showing page 1. Found 157 sentences matching phrase "Tswana language".Found in 6.826 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.