Translations into Afrikaans:

  • Tswana   

Example sentences with "Tswana language", translation memory

add example
Replacements and exceptions for languageVervanginge en uitsonderings vir taal
Here you can choose the language used by KDM. This setting does not affect a user 's personal settings; that will take effect after loginHier kan jy die taal kies wat KDM gebruik. Hierdie stelling het geen invloed op die gebruikers se persoonlike stellings nie; dit sal geaktiveer word na aanteken
Specify a particular languageSpesifiseer ' n taal
Use Language EncodingGebruik Taal Enkodering
Remove languageVerwyder Taal
Here you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin oneHier jy kan kies ' n wisselvorm van die gekose aditionele sleutelbord uitleg. Uitleg wisselvorms gewoonlik verteenwoordig verskillende sleutel kaarte vir die selfde taal. Byvoorbeeld, Ukraïniese uitleg het dalk vier wisselvorms: basiese, winsleutels (soos in Vensters), tikmasjien (soos in tikmasjiene) en fonetiese (elke Ukraïniese brief is geplaas op ' n translitireerde latyn een
A Second LanguageVoeg-agteraan-by Taal
Great Dictionary of the Catalan Language (GRan Enciclopà ̈dia CatalanaGroot woordeboek van die Catalan TaalQuery
Add Language Data From Country NameVoeg by Taal Data Van Kde Databasis
Add LanguageVoeg Taal By
Provided that this provision shall apply subject to the replacement of English or Afrikaans with the phrase 'any official language'Met dien verstande dat hierdie bepaling van toepassing is onderworpe aan die vervanging van Engels of Afrikaans deur die uitdrukking "enige amptelike taal"
some provinces two to three languages areIn sommige provinsies word twee tot drie tale
KDE programs will be displayed in the first available language in this list. If none of the languages are available, US English will be usedKde programme sal wees vertoon in die eerste beskikbaar taal in hierdie lys. As geen van die tale word beskikbaar, Us Engels sal wees gebruik word
of indigenous languages. Across the country cases havevan inheemse tale. Dwarsoor die land is sake in Zoeloe
Indigenous languages in courtsInheemse tale in howe
Language-Edit LanguagesRedigeer Eienskappe vir Oorspronklike
Language, numeric, and time settings for your particular regionTaal, numeries, en tyd instellings vir jou spesifieke streekName
Here you can choose the languages that will be used by KDE. If the first language in the list is not available, the second will be used, etc. If only US English is available, no translations have been installed. You can get translation packages for many languages from the place you got KDE from. Note that some applications may not be translated to your languages; in this case, they will automatically fall back to US EnglishHier jy kan kies die tale wat sal wees gebruik word deur Kde. As die eerste taal in die lys is nie beskikbaar, die tweede sal wees gebruik word etc. As slegs Amerikaanse Engels is beskikbaar, geen vertalings is al geïnstalleer. Jy kan kry vertalings pakette vir veel tale van die plek jy het gekry Kde van. Noteer dat sommige programme dalk mag nie vertaal is na jou tale; in hierdie geval, hulle sal automaties val terug na Amerikaanse Engels
This command comments out the current line or a selected block of text. The characters for single/multiple line comments are defined within the language 's highlightingHierdie opdrag kommentaar uit die huidige lyn van ' n gekose blok van teks. die karakters vir enkel/veelvuldige lyn kommentaar word gedefinieër binne in die taal se verligting
By clicking on this button you can delete the selected languageDoen jy rerig wil hÃa na uitvee die gekose omvang?
Language SettingsTaal Instellings
Country/Region LanguageLand/Streek TaalComment
The rules have been written in a simple language and accompaniedDie reëls is in ’n eenvoudige taal geskryf en die vorms is ook
c) language preferencesc) taalvoorkeure
Showing page 1. Found 157 sentences matching phrase "Tswana language".Found in 6.448 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.