pronunciation: IPA: ˈhæpi ˈbɜːθ.deɪ /ˈhæpi ˈbɜːθ.deɪ/ ˈhæpi ˈbɝθ.deɪ /ˈhæpi ˈbɝθ.deɪ/  

Translations into Afrikaans:

 • gelukkige verjaarsdag   
  (Interjection  )
   
  good wishes for birthday
   
  Interjection used to convey the good wishes to someone celebrating his or her birthday.
   
  good wishes for a birthday
 • veels geluk met jou verjaarsdag   
  (Interjection  )
   
  good wishes for birthday
   
  Interjection used to convey the good wishes to someone celebrating his or her birthday.
 • eels geluk met jou verjaarsdag   

Other meanings:

 
Said or written to a person who is celebrating his or her birthday in order to convey the good wishes of the speaker or writer (literally, "may you have a happy birthday")
 
(colloquial, transitive) To wish a happy birthday upon (someone).

Picture dictionary

veels geluk met jou verjaarsdag, gelukkige verjaarsdag
veels geluk met jou verjaarsdag, gelukkige verjaarsdag

    Show declension

Example sentences with "happy birthday", translation memory

add example
en I speak here today in the presence of my mother, Epainette Mbeki, MaMofokeng, who came to communicate an unequivocal message from the rural masses of the Transkei, among whom she has lived for many decades. She says these masses demand of all of us who claim to be their leaders, that we tell them and others like them elsewhere in our country, whether we remain committed to the undertaking we have made that tomorrow will be better than today. In eight days' time, on February ‧, she will be ‧ years old. What she expects as her birthday present is the truth. I thank her for taking the trouble to be with us today, and trust that we will not disappoint her
af Mevrou die Speaker, ek praat vandag in die teenwoordigheid van my moeder, Epainette Mbeki, MaMofokeng, wat 'n ondubbelsinnige boodskap gebring het van die landelike mense van Transkei, tussen wie sy al dekades lank woon. Sy sê dat hierdie menigte van almal van ons wat daarop aanspraak maak dat ons hul leiers is, eis dat ons hulle en ander soos hulle elders in die land, kan verseker dat ons steeds verbind is tot die onderneming wat ons gemaak het dat môre beter sal wees as vandag. Oor agt dae, op ‧ Februarie, sal sy ‧ jaar oud wees. Sy wil die waarheid as 'n verjaarsdaggeskenk hê. Ek dank haar dat sy die moeite gedoen het om vandag saam met ons te wees, en vertrou dat ons haar nie sal teleurstel nie
en Show birthdays from address book
af Vertoon herdenkings
en Show Birthdays from Contact List
af Spesiale datums vanuit die kontakte lys
en Show birthdays
af Vertoon verjaarsdae
en Mary received many gifts for her birthday.
af Marry het 'n klomp geskenke vir haar verjaarsdag gekry.
en Birthdays From KAddressBook
af Verjaarsdae uit KAddressBookComment
en Show birthdays
af Nuus stroom instellings
en Show birthdays
af Vertoon herdenkings
en Birthdays From KAddressBook
af Verjaarsdae uit KAddressBookName
en A lot of birthday cards will arrive soon.
af Baie verjaarsdagkaartjies sal binnekort arriveer.
en birthday, anniversary, holiday, configure, settings
af birtday, anniversary, holiday, conifugre, settings, verjaarsdag, herdenking, vakansieKeywords
en Show birthdays from your calendar
af Spesiale datums vanuit die kalender
en Show & birthdays
af Vertoon verjaarsdae
en Import birthdays
af Hours and Minutes
en I would also like to take this opportunity to salute President Nelson Mandela, one of the pre-eminent founding fathers of our democracy, who will mark his ‧th birthday on ‧ July this year
af Ek wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak om hulde te bring aan President Nelson Mandela, een van die uitmuntende stigters van ons demokrasie, wat op ‧ Julie vanjaar sy ‧ste verjaarsdag sal herdenk
en Birthdays Anniversaries
af OpenXchange bedienerComment
en Show birthdays from your address book
af Vertoon herdenkings
en develop an overarching strategy to prioritise key interventions in mining and mineral beneficiation, agriculture and agro-processing, the white goods sector, creative industries, community and social services and pharmaceuticals. This must include a determined drive to increase our national capacity to produce capital goods. With regard to mineral beneficiation for instance, we will set up a State Diamond Trader that will purchase ‧% of diamonds from local producers and sell them to local cutters and producers. We are happy that DeBeers has agreed to assist free of charge with management, technical skills and asset provision for a period of three years
af ́n Oorkoepelende strategie ontwikkel vir sleutelingrypings in die verwerking en veredeling van mynbou en minerale, die landbou en landbouverwerking, die sektor vir witgoedere, die skeppende nywerheid, gemeenskaps-en maatskaplike dienste en die farmaseutiese bedryf. Hierdie strategie moet onder andere doelgerigte dryfvere ter verhoging van ons nasionale vermoë om kapitaalgoedere te produseer, insluit. Ten opsigte van mineraalverwerking sal ons byvoorbeeld ́n staatsdiamanthandelaar op die been bring wat ‧% van ons plaaslike diamantproduksie sal aankoop en hierdie diamante aan plaaslike slypers en produsente sal verkoop. Ons is bly dat De Beers ingestem het om ons vir drie jaar lank gratis met die bestuur, tegniese vaardighede en batevoorsiening te help
en Allow me on this occasion of the penultimate Joint Sitting of the third Parliament for the annual debate on the state of our nation, to wish all the Honourable Members of Parliament a happy and productive New Year
af Veroorloof my om by hierdie geleentheid van die voorlaaste Gesamentlike Sitting van die derde Parlement vir die jaarlikse debat oor die stand van ons nasie, al die agbare lede van die Parlement 'n voorspoedige en produktiewe nuwe jaar toe te wens
en "I am very happy", he said.
af "Ek is baie gelukkig," het hy gesê.
en Money cannot buy happiness.
af Geld kan nie geluk koop nie.
en I am happy to report that with regard to each of these commitments, government remains hard at work to ensure that the nation’s objectives are met
af Dit verskaf my plesier om verslag te doen dat die Regering steeds hard bly werk om te sorg dat die doelstellings van die nasie bereik word
en Happy Mother's Day!
af Gelukkige Moedersdag!
en In other words, measures required to improve social cohesion cannot be undertaken by government alone. We must together as South Africans speak of freedom from want and from moral decay, and work to attain the happiness that comes with it
af Met ander woorde: die maatreëls wat nodig is om maatskaplike binding te bewerkstellig, kan nie slegs deur die Regering geneem word nie. As Suid-Afrikaners moet ons saam praat oor vryheid van gebrek en van morele verval, en saamwerk om die geluk te vind wat daarmee saamhang
Showing page 1. Found 33 sentences matching phrase "happy birthday".Found in 4.111 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.