pronunciation: IPA: ˈhæpi ˈbɜːθ.deɪ /ˈhæpi ˈbɜːθ.deɪ/ ˈhæpi ˈbɝθ.deɪ /ˈhæpi ˈbɝθ.deɪ/  

Translations into Afrikaans:

 • gelukkige verjaarsdag   
  (Interjection  )
   
  good wishes for birthday
   
  Interjection used to convey the good wishes to someone celebrating his or her birthday.
   
  good wishes for a birthday
 • veels geluk met jou verjaarsdag   
  (Interjection  )
   
  good wishes for birthday
   
  Interjection used to convey the good wishes to someone celebrating his or her birthday.
 • eels geluk met jou verjaarsdag   

Other meanings:

 
Said or written to a person who is celebrating his or her birthday in order to convey the good wishes of the speaker or writer (literally, "may you have a happy birthday")
 
(colloquial, transitive) To wish a happy birthday upon (someone).

Picture dictionary

gelukkige verjaarsdag, veels geluk met jou verjaarsdag
gelukkige verjaarsdag, veels geluk met jou verjaarsdag

    Show declension

Example sentences with "happy birthday", translation memory

add example
en Show birthdays
af Vertoon herdenkings
en Birthdays From KAddressBook
af Verjaarsdae uit KAddressBookName
en Show birthdays from address book
af Vertoon herdenkings
en Show birthdays
af Vertoon verjaarsdae
en Show birthdays from your calendar
af Spesiale datums vanuit die kalender
en birthday, anniversary, holiday, configure, settings
af birtday, anniversary, holiday, conifugre, settings, verjaarsdag, herdenking, vakansieKeywords
en Show Birthdays from Contact List
af Spesiale datums vanuit die kontakte lys
en I would also like to take this opportunity to salute President Nelson Mandela, one of the pre-eminent founding fathers of our democracy, who will mark his ‧th birthday on ‧ July this year
af Ek wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak om hulde te bring aan President Nelson Mandela, een van die uitmuntende stigters van ons demokrasie, wat op ‧ Julie vanjaar sy ‧ste verjaarsdag sal herdenk
en Show birthdays
af Nuus stroom instellings
en Birthdays Anniversaries
af OpenXchange bedienerComment
en Show birthdays from your address book
af Vertoon herdenkings
en Import birthdays
af Hours and Minutes
en Birthdays From KAddressBook
af Verjaarsdae uit KAddressBookComment
en Mary received many gifts for her birthday.
af Marry het 'n klomp geskenke vir haar verjaarsdag gekry.
en A lot of birthday cards will arrive soon.
af Baie verjaarsdagkaartjies sal binnekort arriveer.
en I speak here today in the presence of my mother, Epainette Mbeki, MaMofokeng, who came to communicate an unequivocal message from the rural masses of the Transkei, among whom she has lived for many decades. She says these masses demand of all of us who claim to be their leaders, that we tell them and others like them elsewhere in our country, whether we remain committed to the undertaking we have made that tomorrow will be better than today. In eight days' time, on February ‧, she will be ‧ years old. What she expects as her birthday present is the truth. I thank her for taking the trouble to be with us today, and trust that we will not disappoint her
af Mevrou die Speaker, ek praat vandag in die teenwoordigheid van my moeder, Epainette Mbeki, MaMofokeng, wat 'n ondubbelsinnige boodskap gebring het van die landelike mense van Transkei, tussen wie sy al dekades lank woon. Sy sê dat hierdie menigte van almal van ons wat daarop aanspraak maak dat ons hul leiers is, eis dat ons hulle en ander soos hulle elders in die land, kan verseker dat ons steeds verbind is tot die onderneming wat ons gemaak het dat môre beter sal wees as vandag. Oor agt dae, op ‧ Februarie, sal sy ‧ jaar oud wees. Sy wil die waarheid as 'n verjaarsdaggeskenk hê. Ek dank haar dat sy die moeite gedoen het om vandag saam met ons te wees, en vertrou dat ons haar nie sal teleurstel nie
en Show & birthdays
af Vertoon verjaarsdae
en Happy Mother's Day!
af Gelukkige Moedersdag!
en Money cannot buy happiness.
af Geld kan nie geluk koop nie.
en Fifty years before, as they prepared to convene the Congress of the People, which adopted the Freedom Charter, the patriots of the day had said, “Let us speak together, all of us together – African and European, Indian and Coloured ... all the people of South Africa ...Let us speak together of freedom. And of the happiness that can come to men and women if they live in a land that is free”
af Vyftig jaar gelede, toe hulle besig was om voor te berei vir die sameroeping van die Volkskongres, wat die Vryheidsmanifes aanvaar het, het die patriotte van destyds gesê: "Laat ons saam praat, ons almal saam-Afrikaan en Europeaan, Indiër en Gekleurde... al die mense van Suid-Afrika... Laat ons saam oor vryheid praat. En oor die geluk wat mans en vroue te beurt kan val as hulle in ́n land woon wat vry is."
en We will continue to confront these challenges so as to erase in our country that which is ugly and repulsive so that together we can speak of freedom and the happiness that comes with liberty
af Ons sal voortgaan om hierdie uitdagings die hoof te bied sodat ons dit wat lelik en weersinwekkend in ons land is kan uitwis sodat ons saam oor vryheid, en die geluk wat daarmee gepaardgaan kan praat
en Quite clearly, in order to ensure that all South Africans enjoy the happiness that comes with a growing economy, these and other measures will need to be accompanied by an intensified programme to address challenges in the Second Economy. Because of this, during the course of this year, we will among other things
af Dit is baie duidelik dat, om te sorg dat alle Suid-Afrikaners die geluk smaak wat met ́n groeiende ekonomie gepaardgaan, hierdie en ander maatreëls vergesel moet word van ́n verskerpte program wat die uitdagings van die Tweede Ekonomie die hoof bied. Om hierdie rede sal ons in die loop van die jaar onder meer die volgende doen
en In other words, measures required to improve social cohesion cannot be undertaken by government alone. We must together as South Africans speak of freedom from want and from moral decay, and work to attain the happiness that comes with it
af Met ander woorde: die maatreëls wat nodig is om maatskaplike binding te bewerkstellig, kan nie slegs deur die Regering geneem word nie. As Suid-Afrikaners moet ons saam praat oor vryheid van gebrek en van morele verval, en saamwerk om die geluk te vind wat daarmee saamhang
en "I am very happy", he said.
af "Ek is baie gelukkig," het hy gesê.
en I am certain that we shall all agree that working together to achieve the happiness that comes with freedom applies equally to the challenge of dealing with crime. In the ‧ RDP White Paper we said
af Ek is seker dat ons almal sal saamstem dat samewerking om die geluk te skep wat met vryheid gepaardgaan in dieselfde mate van toepassing is op die uitdaging om misdaad te bekamp. In die HOP-witskrif van ‧ het ons gesê
Showing page 1. Found 33 sentences matching phrase "happy birthday".Found in 7.702 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.