pronunciation: IPA: ˈhæpi ˈbɜːθ.deɪ /ˈhæpi ˈbɜːθ.deɪ/ ˈhæpi ˈbɝθ.deɪ /ˈhæpi ˈbɝθ.deɪ/  

Translations into Afrikaans:

 • gelukkige verjaarsdag   
  (Interjection  )
   
  good wishes for birthday
   
  Interjection used to convey the good wishes to someone celebrating his or her birthday.
   
  good wishes for a birthday
 • veels geluk met jou verjaarsdag   
  (Interjection  )
   
  good wishes for birthday
   
  Interjection used to convey the good wishes to someone celebrating his or her birthday.
 • eels geluk met jou verjaarsdag   

Other meanings:

 
Said or written to a person who is celebrating his or her birthday in order to convey the good wishes of the speaker or writer (literally, "may you have a happy birthday")
 
(colloquial, transitive) To wish a happy birthday upon (someone).

Picture dictionary

gelukkige verjaarsdag, veels geluk met jou verjaarsdag
gelukkige verjaarsdag, veels geluk met jou verjaarsdag

    Show declension

Example sentences with "happy birthday", translation memory

add example
en Show birthdays
af Vertoon verjaarsdae
en Import birthdays
af Hours and Minutes
en Show birthdays from your address book
af Vertoon herdenkings
en Show birthdays from your calendar
af Spesiale datums vanuit die kalender
en Mary received many gifts for her birthday.
af Marry het 'n klomp geskenke vir haar verjaarsdag gekry.
en Birthdays Anniversaries
af OpenXchange bedienerComment
en Show birthdays
af Vertoon herdenkings
en Show Birthdays from Contact List
af Spesiale datums vanuit die kontakte lys
en Birthdays From KAddressBook
af Verjaarsdae uit KAddressBookComment
en birthday, anniversary, holiday, configure, settings
af birtday, anniversary, holiday, conifugre, settings, verjaarsdag, herdenking, vakansieKeywords
en Birthdays From KAddressBook
af Verjaarsdae uit KAddressBookName
en Show birthdays from address book
af Vertoon herdenkings
en A lot of birthday cards will arrive soon.
af Baie verjaarsdagkaartjies sal binnekort arriveer.
en Show & birthdays
af Vertoon verjaarsdae
en Show birthdays
af Nuus stroom instellings
en I would also like to take this opportunity to salute President Nelson Mandela, one of the pre-eminent founding fathers of our democracy, who will mark his ‧th birthday on ‧ July this year
af Ek wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak om hulde te bring aan President Nelson Mandela, een van die uitmuntende stigters van ons demokrasie, wat op ‧ Julie vanjaar sy ‧ste verjaarsdag sal herdenk
en I speak here today in the presence of my mother, Epainette Mbeki, MaMofokeng, who came to communicate an unequivocal message from the rural masses of the Transkei, among whom she has lived for many decades. She says these masses demand of all of us who claim to be their leaders, that we tell them and others like them elsewhere in our country, whether we remain committed to the undertaking we have made that tomorrow will be better than today. In eight days' time, on February ‧, she will be ‧ years old. What she expects as her birthday present is the truth. I thank her for taking the trouble to be with us today, and trust that we will not disappoint her
af Mevrou die Speaker, ek praat vandag in die teenwoordigheid van my moeder, Epainette Mbeki, MaMofokeng, wat 'n ondubbelsinnige boodskap gebring het van die landelike mense van Transkei, tussen wie sy al dekades lank woon. Sy sê dat hierdie menigte van almal van ons wat daarop aanspraak maak dat ons hul leiers is, eis dat ons hulle en ander soos hulle elders in die land, kan verseker dat ons steeds verbind is tot die onderneming wat ons gemaak het dat môre beter sal wees as vandag. Oor agt dae, op ‧ Februarie, sal sy ‧ jaar oud wees. Sy wil die waarheid as 'n verjaarsdaggeskenk hê. Ek dank haar dat sy die moeite gedoen het om vandag saam met ons te wees, en vertrou dat ons haar nie sal teleurstel nie
en develop an overarching strategy to prioritise key interventions in mining and mineral beneficiation, agriculture and agro-processing, the white goods sector, creative industries, community and social services and pharmaceuticals. This must include a determined drive to increase our national capacity to produce capital goods. With regard to mineral beneficiation for instance, we will set up a State Diamond Trader that will purchase ‧% of diamonds from local producers and sell them to local cutters and producers. We are happy that DeBeers has agreed to assist free of charge with management, technical skills and asset provision for a period of three years
af ́n Oorkoepelende strategie ontwikkel vir sleutelingrypings in die verwerking en veredeling van mynbou en minerale, die landbou en landbouverwerking, die sektor vir witgoedere, die skeppende nywerheid, gemeenskaps-en maatskaplike dienste en die farmaseutiese bedryf. Hierdie strategie moet onder andere doelgerigte dryfvere ter verhoging van ons nasionale vermoë om kapitaalgoedere te produseer, insluit. Ten opsigte van mineraalverwerking sal ons byvoorbeeld ́n staatsdiamanthandelaar op die been bring wat ‧% van ons plaaslike diamantproduksie sal aankoop en hierdie diamante aan plaaslike slypers en produsente sal verkoop. Ons is bly dat De Beers ingestem het om ons vir drie jaar lank gratis met die bestuur, tegniese vaardighede en batevoorsiening te help
en Money cannot buy happiness.
af Geld kan nie geluk koop nie.
en Happy Mother's Day!
af Gelukkige Moedersdag!
en "I am very happy", he said.
af "Ek is baie gelukkig," het hy gesê.
en We will continue to confront these challenges so as to erase in our country that which is ugly and repulsive so that together we can speak of freedom and the happiness that comes with liberty
af Ons sal voortgaan om hierdie uitdagings die hoof te bied sodat ons dit wat lelik en weersinwekkend in ons land is kan uitwis sodat ons saam oor vryheid, en die geluk wat daarmee gepaardgaan kan praat
en I am certain that we shall all agree that working together to achieve the happiness that comes with freedom applies equally to the challenge of dealing with crime. In the ‧ RDP White Paper we said
af Ek is seker dat ons almal sal saamstem dat samewerking om die geluk te skep wat met vryheid gepaardgaan in dieselfde mate van toepassing is op die uitdaging om misdaad te bekamp. In die HOP-witskrif van ‧ het ons gesê
en Certainly, we cannot erase that which is ugly and repulsive and claim the happiness that comes with freedom if communities live in fear, closeted behind walls and barbed wire, ever anxious in their houses, on the streets and on our roads, unable freely to enjoy our public spaces. Obviously, we must continue and further intensify the struggle against crime
af Dit is ongetwyfeld onmoontlik om dit wat lelik en weersinwekkend is, uit te wis en die geluk wat met vryheid gepaardgaan op te eis solank gemeenskappe in vrees lewe: terwyl hulle ingekerker is tussen hoë mure en doringdraad, in hulle huise, op straat en op die pad in voortdurende angs verkeer, en nie in staat is om ons openbare ruimtes te geniet nie. Dit is vanselfsprekend dat ons die stryd teen misdaad moet voortsit en verskerp
Showing page 1. Found 33 sentences matching phrase "happy birthday".Found in 10.816 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.